Кількість абзаців - 13 Таблиця поправок


Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров'я (щодо прискорення надання першої медичної допомоги в невідкладних та екстремальних ситуаціях) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я (щодо прискорення надання першої медичної допомоги в невідкладних та екстремальних ситуаціях)
 
   Про внесення змін до статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо прискорення надання першої медичної допомоги в невідкладних та екстремальних ситуаціях
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести до Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» (Відомості Верховної Ради України, 1993, № 4, ст.19) наступні зміни:
 
-1- Круць М.Ф.
Відповідно до правил законодавчої техніки у абзаці першому розділу 1 слова «наступні зміни» замінити словами «такі зміни».
 
Враховано   І. Частину першу статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 4, ст. 19 із наступними змінами) доповнити пунктом «о» такого змісту:
 
5. 1. У частині першій статті 37 додати нове речення, яке викласти в такій редакції:
 
-2- Толстенко В.Л.
Текст статті 37 Основ законодавства про охорону здоров’я залишити в чинній редакції.
 
Враховано      
6. «У екстремальних та невідкладних випадках перша медична допомога може надаватись медичними працівниками, які знаходяться в місці виникнення такої ситуації».
 
-3- Кармазін Ю.А.
У частині 1 статті 37 нове речення викласти в такій редакції:
«У екстремальних та невідкладних випадках медичні працівники та особи, які мають медичну освіту і які знаходяться в місці виникнення такої ситуації, зобов’язані надавати першу медичну допомогу».
 
Відхилено (з урахуванням поправки № 2)     
    -4- Карпук В.Г.
У частині 1 статті 37 нове речення викласти в такій редакції:
«У екстремальних та невідкладних випадках першу медичну допомогу зобов’язані надати медичні працівники, які знаходяться в місці виникнення такої ситуації».
 
Відхилено (з урахуванням поправки № 2)   
7. 2. У частині першій статті 77 додати новий пункт «о», який викласти в такій редакцій:
 
      
8. «о) безкоштовну стоянку на майданчиках для паркування автомобілів, які обладнані спеціальними номерними знаками для лікарів. Така стоянка надається:
 
-5- Бахтеєва Т.Д.
Запропоноване доповнення до статті 77 викласти у такій редакції:
«о) безкоштовне паркування транспортних засобів у спеціально відведених для цього місцях за умов:
обладнання транспортного засобу, яким керує медичний працівник, спеціальним розпізнавальним знаком, встановленого законодавством зразка;
розміщення на автомобілі спеціального стікера із зазначенням контактного телефону медичного працівника, який керує цим транспортним засобом.
Форма, порядок та умови видачі спеціального стікера встановлюються уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров‘я».
 
Враховано   «о) безкоштовне паркування транспортних засобів у спеціально відведених для цього місцях у разі:
обладнання транспортного засобу, яким керує медичний працівник, спеціальним розпізнавальним знаком встановленого законодавством зразка;
розміщення на автомобілі спеціального стікера із зазначенням контактного телефону медичного працівника, який керує цим транспортним засобом.
Власники спеціально відведених майданчиків для паркування мають забезпечити та виділити в межах майданчиків місця для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують медичні працівники.
Форма, порядок та умови видачі спеціального стікера встановлюються уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров‘я».
 
9. безстроково - в разі зазначення телефону лікаря-водія на спеціальному стикері, розташованому на лобовому склі автомобіля;
 
      
10. протягом години - без виконання зазначених вимог.
 
      
11. Спеціальні номерні знаки для автомобілів лікарів видаються за згодою останніх».
 
-6- Григорович Л.С.
Доповнити пункт о) реченням такого змісту:
«Власники спеціально відведених майданчиків для паркування мають забезпечити та виділити в межах майданчиків місця для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують медичні працівники».
 
Враховано      
12. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

-7- Круць М.Ф.
Частину другу законопроекту викласти в такій редакції:
«ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування».
 
Відхилено   ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року.
2. Кабінету Міністрів України:
забезпечити підготовку нормативно-правових актів, що випливають з цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.

    -8- Толстенко В.Л.
Частину другу законопроекту викласти в такій редакції:
«ІІ. Прикінцеві положення
1.Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року.
2. Внести до Податкового кодексу України такі зміни: П.10.4 статті 10 Податкового кодексу України доповнити новим реченням такого змісту: «Право на безкоштовну стоянку на майданчиках для паркування автомобілів надається медичним працівникам, які обладнанні спеціальними номерними знаками для лікарів».
3. Кабінету Міністрів України:
переглянути і скасувати нормативно-правові акти, що суперечать цьому Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.
 
Враховано частково