Кількість абзаців - 21 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення окремих положень чинного законодавства у відповідність із Рішенням Конституційного Суду України № 2-рп/2011 від 11 березня 2011 року (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо приведення окремих положень чинного законодавства у відповідність до Рішення Конституційного Суду України № 2-рп/2011 від 11.03.2011р.)
 
-1- Ківалов С.В.
Назву законопроекту змінити та доповнити його преамбулою, виклавши їх в такій редакції:
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань діяльності Вищої ради юстиції щодо їх приведення у відповідність з Конституцією України
 
Враховано   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань діяльності Вищої ради юстиції щодо їх приведення у відповідність з Конституцією України
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
   У зв’язку з ухваленням Конституційним Судом України 11 березня 2011 року Рішення № 2-рп/2011 у справі щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України "Про Вищу раду юстиції" Верховна Рада України постановляє:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   1. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. Абзац перший частини першої статті 188-32 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) викласти в такій редакції:
 
   1) абзац перший частини першої статті 188-32 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) викласти в такій редакції:
 
6. «Невиконання законних вимог Вищої ради юстиції, члена Вищої ради юстиції щодо надання інформації, судової справи (або копії судової справи), розгляд якої закінчено, відмова в ознайомленні з судовою справою, розгляд якої не закінчено, надання завідомо неправдивої інформації, а так само недодержання встановлених статтею 25 Закону України «Про Вищу раду юстиції» строків надання інформації, судової справи (або її копії) Вищій раді юстиції, члену Вищої ради юстиції –»
 
-2- Ківалов С.В.
У ч. 1 ст. 188-32 слова "Вищої ради юстиції, члена Вищої ради юстиції" замінити словами "Вищої ради юстиції або члена Вищої ради юстиції", слова "статтею 25 Закону України "Про Вищу раду юстиції"" замінити словом "законом", а також слова "Вищій раді юстиції, члену Вищої ради юстиції" замінити словами "Вищій раді юстиції або члену Вищої ради юстиції".
 
Враховано   "Невиконання законних вимог Вищої ради юстиції або члена Вищої ради юстиції щодо надання інформації, судової справи (її копії), розгляд якої закінчено, відмова в ознайомленні з судовою справою, розгляд якої не закінчено, надання завідомо неправдивої інформації, а так само недодержання встановлених законом строків надання інформації, судової справи (її копії) Вищій раді юстиції або члену Вищої ради юстиції";
 
    -3- Власенко С.В.
У ч. 1 ст. 188-32 слова "члена Вищої ради юстиції", "члену Вищої ради юстиції" виключити;
слова "судової справи (або копії судової справи)" замінити словами "матеріалів судових справ (або копій матеріалів судових справ)";
слова "розгляд якої закінчено" замінити словами "рішення в якій набрало законної сили та не оскаржується у встановленому законом порядку";
слова "розгляд якої не закінчено" замінити словами "рішення в якій не ухвалено, не набрало законної сили або оскаржується у встановленому законом порядку (якщо таке ознайомлення не перешкоджає розгляду справи)".
 
Відхилено    
    -4- Кармазін Ю.А.
В абзаці першому ч. 1 ст. 188-32 після слів "щодо надання інформації" слова "судової справи (або копії судової справи), розгляд якої закінчено, відмова в ознайомленні з судовою справою, розгляд якої не закінчено" замінити словами "незабезпечення можливості або відмова в ознайомленні з матеріалами судової справи";
після слів "строків надання інформації" доповнити словами "копій матеріалів".
 
Відхилено    
    -5- Воропаєв Ю.М.
Абзац перший ч. 1 ст. 188-32 КУпАП викласти в такій редакції:
"Невиконання законних вимог Вищої ради юстиції, члена Вищої ради юстиції щодо надання інформації, судової справи (або копії судової справи), розгляд якої закінчено, надання завідомо неправдивої інформації, а так само недодержання встановлених статтею 25 Закону України "Про Вищу раду юстиції" строків надання інформації, судової справи (або її копії) Вищій раді юстиції, члену Вищої ради юстиції".
 
Відхилено    
7. 2. У Законі України «Про Вищу раду юстиції» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р, № 25, ст.146):
 
   2) у Законі України "Про Вищу раду юстиції" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 25, ст. 146; 2010 р., № 26, ст. 272):
 
8. 1) статтю 25 викласти в такій редакції:
 
   статтю 25 викласти в такій редакції:
 
9. «Стаття 25. Повноваження Вищої ради юстиції при розгляді справ
 
   "Стаття 25. Повноваження Вищої ради юстиції при розгляді справ
 
10. Вища рада юстиції, член Вищої ради юстиції для здійснення своїх повноважень можуть витребувати та одержати необхідну інформацію від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, керівників підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, громадян та їх об’єднань.
 
-6- Власенко С.В.
У ч. 1 ст. 25 слова "член Вищої ради юстиції" виключити;
слово "можуть" замінити словами "має право".
 
Відхилено   Вища рада юстиції, член Вищої ради юстиції для здійснення своїх повноважень можуть витребувати та одержати необхідну інформацію від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, керівників підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадян чи їх об’єднань.
 
11. Відомості про наявність підстав для звільнення судді з посади за порушення присяги, про факт дисциплінарного проступку судді Верховного Суду України або судді вищого спеціалізованого суду, про порушення вимог щодо несумісності суддею чи прокурором, обставини, викладені у скаргах на рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, перевіряються членом Вищої ради юстиції за дорученням Вищої ради юстиції, Голови Вищої ради юстиції.
 
-7- Ківалов С.В.
У ч. 2 ст. 25 після слів "Вищої кваліфікаційної комісії суддів України" додати слова "а також на рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності прокурорів", а також слова "Вищої ради юстиції, Голови Вищої ради юстиції" замінити словами "Вищої ради юстиції або Голови Вищої ради юстиції".
 
Враховано   Відомості про наявність підстав для звільнення судді з посади за порушення присяги, про факт дисциплінарного проступку судді Верховного Суду України або судді вищого спеціалізованого суду, про порушення вимог щодо несумісності суддею чи прокурором, про обставини, викладені у скаргах на рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, а також на рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності прокурорів перевіряються членом Вищої ради юстиції за дорученням Вищої ради юстиції або Голови Вищої ради юстиції.
 
    -8- Власенко С.В.
У ч. 2 ст. 25 слова "про факт дисциплінарного проступку судді Верховного Суду України або судді вищого спеціалізованого суду, про порушення вимог щодо несумісності суддею чи прокурором," замінити словами "для накладання на суддю Верховного Суду України або вищого спеціалізованого суду дисциплінарного стягнення; для ухвалення рішення про порушення суддею чи прокурором вимого щодо несумісності; а також";
слова "за дорученням" замінити словами "за письмовим дорученням".
 
Відхилено    
12. У зв’язку з виконанням доручення член Вищої ради юстиції може витребувати закінчені розглядом судові справи або їх копії, ознайомлюватися з судовими справами, розгляд яких не закінчено, отримувати пояснення від суддів чи прокурорів, робити відповідні запити, копії, вивчати особові справи суддів і прокурорів.
 
-9- Кармазін Ю.А.
У ч. 3 ст. 25 слова "може витребувати закінчені розглядом судові справи або їх копії, ознайомлюватися з судовими справами, розгляд яких не закінчено" замінити словами "або за його дорученням працівник апарату Вищої ради юстиції може знайомитися з матеріалами судових справ в приміщення відповідного суду,".
 
Відхилено   У зв’язку з виконанням доручення член Вищої ради юстиції може витребувати закінчені розглядом судові справи (їх копії), ознайомлюватися з судовими справами, розгляд яких не закінчено, отримувати пояснення від суддів чи прокурорів, робити відповідні запити, копії, вивчати особові справи суддів і прокурорів.
 
    -10- Власенко С.В.
У ч. 3 ст. 25 слова "закінчені розглядом судові справи, або їх копії" замінити словами "матеріали судових справ, в яких ухвалено рішення, що набрали законної сили та які не оскаржуються у встановленому законом порядку або копії матеріалів таких справ";
слова "розгляд яких не закінчено" замінити словами "рішення в яких не ухвалено, не набрало законної сили або оскаржується у встановленому законом порядку – у разі якщо таке ознайомлення не перешкоджає судовому розгляду справ".
 
Відхилено    
13. Якщо судову справу повернуто на новий розгляд, а предметом перевірки є відомості стосовно дій судді, в провадженні якого знаходилася зазначена справа до її повернення, то Вища рада юстиції, член Вищої ради юстиції може витребувати копію матеріалів даної судової справи в частині, що розглядалася цим суддею.
 
-11- Ківалов С.В.
Частину 4 ст. 25 викласти в такій редакції:
"Якщо судову справу повернуто на новий розгляд або її передано у провадження іншого судді, а предметом перевірки є відомості стосовно дій судді, в провадженні якого знаходилася зазначена справа, Вища рада юстиції або член Вищої ради юстиції може витребувати копію матеріалів даної судової справи в частині, що розглядалася цим суддею".
 
Враховано   Якщо судову справу повернуто на новий розгляд або її передано у провадження іншого судді, а предметом перевірки є відомості стосовно дій судді, у провадженні якого знаходилася зазначена справа, Вища рада юстиції або член Вищої ради юстиції може витребувати копію матеріалів даної судової справи в частині, що розглядалася цим суддею.
 
    -12- Кармазін Ю.А.
У ч. 4 ст. 25 слова "Вища рада юстиції, член Вищої ради юстиції може витребувати копію матеріалів даної судової справи в частині, що розглядалася цим суддею" замінити словами "за дорученням Вищої ради юстиції член Вищої ради юстиції або за його дорученням працівник апарату Вищої ради юстиції може знайомитися в приміщенні відповідного суду з матеріалами даної судової справи в частині, що розглядалася цим суддею або отримувати копії таких справ".
 
Відхилено    
    -13- Власенко С.В.
Ч. 4 ст. 25 виключити.
 
Відхилено    
14. Інформація, судова справа чи її копія надаються на письмовий запит Вищої ради юстиції, члена Вищої ради юстиції протягом десяти днів з часу отримання такого запиту.
 
-14- Власенко С.В.
У ч. 5 ст. 25 (з урахуванням попередньої поправки – ч. 4) ст. 25 слова "члена Вищої ради юстиції" виключити.
 
Відхилено      
15. Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові особи, керівники підприємств, установ і організацій, об’єднань громадян, яким направлено запит Вищої ради юстиції, члена Вищої ради юстиції, зобов’язані надати відповідну інформацію, судову справу або її копію.
 
-15- Ківалов С.В.
Об’єднати в одну частину частини 5 і 6, виклавши ч. 5 в такій редакції:
"Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові особи, керівники підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, об’єднань громадян, яким направлено письмовий запит Вищої ради юстиції або члена Вищої ради юстиції, зобов’язані протягом десяти днів з дня отримання такого запиту надати відповідну інформацію та/або судову справу (її копію)".
 
Враховано   Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові особи, керівники підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, об’єднань громадян, яким направлено письмовий запит Вищої ради юстиції або члена Вищої ради юстиції, зобов’язані протягом десяти днів з дня отримання такого запиту надати необхідну інформацію та/або судову справу (її копію).
 
    -16- Власенко С.В.
У ч. 6 (з урахуванням попередньої поправки – ч. 5) ст. 25 слова "члена Вищої ради юстиції" виключити;
слова "судову справу або її копію" замінити словами "матеріали судової справи або їх копії".
 
Відхилено    
16. Невиконання законних вимог Вищої ради юстиції, члена Вищої ради юстиції щодо надання інформації, судової справи (або копії судової справи), розгляд якої закінчено, відмова в ознайомленні з судовою справи, розгляд якої не закінчено, надання завідомо неправдивої інформації, а так само недодержання строків встановлених частиною п’ятою цієї статті має наслідком відповідальність, встановлену законом.
 
-17- Ківалов С.В.
У ч. 6 (попередній ч.7) ст. 25 слова "Вищої ради юстиції, члена Вищої ради юстиції" замінити словами "Вищої ради юстиції або члена Вищої ради юстиції", слова "має наслідком" замінити словами "тягнуть за собою".
 
Враховано   Невиконання законних вимог Вищої ради юстиції або члена Вищої ради юстиції щодо надання інформації, судової справи (її копії), розгляд якої закінчено, відмова в ознайомленні з судовою справою, розгляд якої не закінчено, надання завідомо неправдивої інформації, а так само недодержання строків, встановлених частиною п’ятою цієї статті, тягнуть за собою відповідальність, встановлену законом.
 
    -18- Власенко С.В.
У ч. 7 (з урахуванням попередньої поправки – ч. 6) ст. 25 слова "члена Вищої ради юстиції щодо надання інформації, судової справи (або копії судової справи), розгляд якої закінчено, відмова в ознайомленні з судовою справою, розгляд якої не закінчено, надання завідомо неправдивої інформації, а так само" виключити;
слово "п’ятою" замінити словом "четвертою".
 
Відхилено    
    -19- Кармазін Ю.А.
У ч. 7 ст. 25 після слів "щодо надання інформації" слова "судової справи (або копії судової справи), розгляд якої закінчено, відмова в ознайомленні з судовою справою, розгляд якої не закінчено" замінити словами "незабезпечення можливості або відмову в ознайомленні з матеріалами судової справи".
 
Відхилено    
17. Член Вищої ради юстиції має право знайомитися з матеріалами, поданими на розгляд Вищої ради юстиції, брати участь у їх з’ясуванні та перевірці, заявляти клопотання, наводити свої мотиви, подавати відповідні документи.»
 
-20- Воропаєв Ю.М.
Статтю 25 викласти в такій редакції:
"Стаття 25. Повноваження Вищої ради юстиції при розгляді справ
Вища рада юстиції, член Вищої ради юстиції для здійснення своїх повноважень можуть витребувати та одержати необхідну інформацію від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, керівників підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, громадян та їх об’єднань.
Відомості про наявність підстав для звільнення судді з посади за порушення присяги, про факт дисциплінарного проступку судді Верховного Суду України або вищого спеціалізованого суду, про порушення вимог щодо несумісності суддею чи прокурором, обставини, викладені у скаргах на рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, перевіряються членом Вищої ради юстиції за дорученням Вищої ради юстиції, Голови Вищої ради юстиції.
У зв’язку з виконанням доручення член Вищої ради юстиції може витребувати закінчені розглядом судові справи або їх копії,, отримувати пояснення від суддів чи прокурорів, робити відповідні запити, копії, вивчати особові справи суддів і прокурорів.
Інформація, судова справа чи її копія надаються на письмовий запит Вищої ради юстиції, члена Вищої ради юстиції протягом десяти днів з часу отримання такого запиту.
Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові особи, керівники підприємств, установ і організацій, об’єднань громадян, яким направлено запит Вищої ради юстиції, члена Вищої ради юстиції, зобов’язані надати відповідну інформацію, судову справу або її копію.
Невиконання законних вимог Вищої ради юстиції, члена Вищої ради юстиції щодо надання інформації, судової справи (або копії судової справи), розгляд якої закінчено, надання завідомо неправдивої інформації, а так само недодержання строків, встановлених частиною п’ятою цієї статті, має наслідком відповідальність, встановлену законом.
Член Вищої ради юстиції має право знайомитися з матеріалами, поданими на розгляд Вищої ради юстиції, брати участь у їх з’ясуванні та перевірці, заявляти клопотання, наводити свої мотиви, подавати відповідні документи".
 
Відхилено   Член Вищої ради юстиції має право знайомитися з матеріалами, поданими на розгляд Вищої ради юстиції, брати участь у їх з’ясуванні та перевірці, заявляти клопотання, наводити свої мотиви, подавати відповідні документи";
 
18. 2) частину першу статті 40 викласти в такій редакції:
 
   частину першу статті 40 викласти в такій редакції:
 
19. «Перевірка даних про дисциплінарний проступок здійснюється за дорученням Вищої ради юстиції, Голови Вищої ради юстиції одним із членів Вищої ради юстиції шляхом одержання письмового пояснення від судді та інших осіб, витребування судових справ (або копій судових справ), розгляд яких закінчено, та ознайомлення з судовими справами, розгляд яких не закінчено, одержання іншої інформації від будь-яких органів, організацій, установ, громадян чи їх об’єднань.».
 
-21- Ківалов С.В.
У ч. 1 ст. 40 слова "Вищої ради юстиції, Голови Вищої ради юстиції" замінити словами "Вищої ради юстиції або Голови Вищої ради юстиції", слова "від будь-яких органів, організацій, установ" замінити словами "від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, керівників підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та підпорядкування".
 
Враховано   "Перевірка даних про дисциплінарний проступок здійснюється за дорученням Вищої ради юстиції або Голови Вищої ради юстиції одним із членів Вищої ради юстиції шляхом одержання письмового пояснення від судді та інших осіб, витребування судових справ (їх копій), розгляд яких закінчено, та ознайомлення з судовими справами, розгляд яких не закінчено, одержання іншої інформації від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, керівників підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадян чи їх об’єднань".
 
    -22- Кармазін Ю.А.
У ч. 1 ст. 40 слова "витребування судових справ (або копій судових справ), розгляд яких закінчено, та ознайомлення з судовими справами, розгляд яких не закінчено" замінити словами "ознайомлення в приміщенні відповідного суду ним безпосередньо або за його дорученням працівником апарату Вищої ради юстиції з матеріалами судових справ".
 
Відхилено    
    -23- Власенко С.В.
У ч. 1 ст. 40 слова "за дорученням" замінити словами "за письмовим дорученням";
слова "судових справ (або копій судових справ), розгляд яких закінчено", замінити словами "матеріалів судових справ (або копій матеріалів судових справ), рішення в яких набрали законної сили та не оскаржуються у встановленому законом порядку";
слова "розгляд яких не закінчено" замінити словами "рішення в яких не ухвалені, не набрали законної сили або оскаржуються у встановленому законом порядку (не перешкоджаючи при цьому судовому розгляду таких справ)".
 
Відхилено    
    -24- Воропаєв Ю.М.
Ч. 1 ст. 40 викласти в такій редакції:
"Перевірка даних про дисциплінарний проступок здійснюється за дорученням Вищої ради юстиції, Голови Вищої ради юстиції одним із членів Вищої ради юстиції шляхом одержання письмового пояснення від судді та інших осіб, витребування судових справ (або копій судових справ), розгляд яких закінчено, одержання іншої інформації від будь-яких органів, організацій, установ, громадян чи їх об’єднань".
 
Відхилено    
20. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

   2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.