Кількість абзаців - 6 Таблиця поправок


Про внесення змін до додатка № 3 до Закону України „Про Державний бюджет України на 2011 рік” (щодо проведення міжнародними експертами перевірки діяльності державних банків, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, здійснення зовнішніх та внутрішніх запозичень) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
Закон України
Про внесення зміни до додатка № 3 до Закону України „Про Державний бюджет України на 2011 рік” (щодо проведення міжнародними експертами перевірки діяльності державних банків, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, здійснення зовнішніх та внутрішніх запозичень)
 
-1- Баранов В.О.
У назві законопроекту слова « (щодо проведення міжнародними експертами перевірки діяльності державних банків, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, здійснення зовнішніх та внутрішніх запозичень)» виключити
 
Враховано   Закон України
Про внесення зміни до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік»
 
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
2. 1. Внести зміну до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 7-8, ст. 52; із змінами, внесеними законами України від 7 квітня 2011 року № 3220-VI і № 3222-VI, від 21 квітня 2011 року № 3291-VI, від 12 травня 2011 року № 3315-VI, від 14 червня 2011 року № 3491-VI та від 5 липня 2011 року № 3562-VI), замінивши у позиції «Проведення міжнародного аудиту державних банків, ефективності використання державних коштів, отриманих під час капіталізації державою банків, перевірка фінансово-господарської діяльності Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, здійснення зовнішніх і внутрішніх запозичень» слова «міжнародного аудиту» словами «міжнародними експертами перевірки діяльності».
 
-2- Баранов В.О.
Статтю 1 законопроекту викласти у такій редакції:
«У додатку № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 7-8, ст. 52; із змінами, внесеними законами України від 7 квітня 2011 року № 3220-VІ і № 3222-VІ, від 21 квітня 2011 року № 3291-VІ, від 12 травня 2011 року № 3315-VІ і № 3331-VІ, від 14 червня 2011 року № 3491-VІ, від 5 липня 2011 року № 3562-VІ та від 22 вересня 2011 року № 3768-VІ) у найменуванні бюджетної програми за кодом програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 3505040 слова «міжнародного аудиту» замінити словами «міжнародними експертами перевірки діяльності», а слово «перевірка» виключити.
 
Враховано   1. У додатку № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 7-8, ст. 52; із змінами, внесеними законами України від 7 квітня 2011 року № 3220-VІ і № 3222-VІ, від 21 квітня 2011 року № 3291-VІ, від 12 травня 2011 року № 3315-VІ і № 3331-VІ, від 14 червня 2011 року № 3491-VІ, від 5 липня 2011 року № 3562-VІ та від 22 вересня 2011 року № 3768-VІ) у найменуванні бюджетної програми за кодом програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 3505040 слова «міжнародного аудиту» замінити словами «міжнародними експертами перевірки діяльності», а слово «перевірка» виключити.
 
3.

 
-3- Кармазін Ю.А.
У статті 1 законопроекту слова: «міжнародними експертами перевірки діяльності» замінити на слова: «відповідними органами державного фінансового контролю України перевірки діяльності» і далі за текстом.
 
Відхилено      
4.

 
-4- Аржевітін С.М.
Пункт 1 законопроекту викласти в такій редакції :
«1. Внести зміни до додатку № 3 Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік», виклавши назву позиції, що відповідає коду програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету - 3505040, в такій редакції:
«Проведення міжнародними експертами перевірки діяльності державних банків в разі продажу державної частки в статутному капіталі таких банків іноземному інвестору, ефективності використання державних коштів, отриманих під час капіталізації державою банків, а також перевірка, у випадку виникнення розбіжностей за результатами ревізії органами державного фінансового контролю (Рахункова палата України, Державна контрольно-ревізійна служба України), фінансово-господарської діяльності Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, здійснення зовнішніх і внутрішніх запозичень».
 
Відхилено      
5. 2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

   2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.