Кількість абзаців - 263 Таблиця поправок


Про гарантії держави щодо виконання судових рішень (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
 
-1- Ляшко О.В.
Відхилити даний законопроект.
 
Відхилено   Закон України
 
2. Про гарантії держави щодо виконання судових рішень
 
-2- Яворівський В.О.
Законопроект: "Про гарантії держави щодо виконання рішень суду" -відхилити.
 
Відхилено      
3.

 
-3- Рибаков І.О.
Чорновіл Т.В.
Каплієнко В.В.
Назву проекту викласти у такій редакції:
"Про виконання рішень суду, відповідачами за якими є державний орган, установа, організація, казенне підприємство".
 
Відхилено Така назва звужує коло суб’єктів, що потраплятимуть під дію Закону  Про гарантії держави щодо виконання судових рішень
 
4.

 
-4- Одарченко Ю.В.
Назву законопроекту викласти у такій редакції:
"Закон України "Про особливості виконання рішень судів щодо органів державної влади та державних підприємств".
 
Відхилено Така назва звужує коло суб’єктів, що потраплятимуть під дію Закону     
    -5- Швець В.Д.
Назву законопроекту викласти в такій редакції:
"Про виконання рішень суду, відповідачами за якими є державний орган, державне підприємство, установа, організація".
 
Відхилено ака назва звужує коло суб’єктів, що потраплятимуть під дію Закону   
    -6- Яворівський В.О.
Назву законопроекту викласти у такій редакції:
"Про скасування соціальних гарантій".
 
Відхилено    
5. Розділ І
 
   Розділ І
 
6. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ СУДУ
 
-7- Ляшко О.В.
Викласти розділ "Особливості виконання рішень суду" як доповнення Закону України "Про виконавче провадження" новою главою 3-1, після глави 3 "Загальні умови та порядок здійснення виконавчого провадження".
 
Відхилено Цей Закон має бути спеціальним по відношенню до Закону «Про виконавче провадження» та має комплексно врегулювати питання від відповідальності держави за борги визначених суб’єктів до повернення в державний бюджет сплачених коштів  ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ
 
    -8- Швець В.Д.
Розділ І проекту "Особливості виконання рішень суду" викласти як доповнення відповідним новим розділом у Законі України "Про виконавче провадження", оскільки його положення по суті встановлюють особливості виконавчого провадження стосовно окремих відповідачів.
 
Відхилено Цей Закон має бути спеціальним по відношенню до Закону «Про виконавче провадження» та має комплексно врегулювати питання не тільки відповідальності держави за борги визначених суб’єктів, а й повернення в державний бюджет сплачених коштів   
7. Стаття 1. Загальні положення
 
   Стаття 1. Загальні положення
 
8. 1. Цей Закон встановлює гарантії держави щодо виконання судових рішень та виконавчих документів, визначених Законом України «Про виконавче провадження» (далі — рішення суду), та особливості їх виконання.
 
   1. Цей Закон встановлює гарантії держави щодо виконання судових рішень та виконавчих документів, визначених Законом України «Про виконавче провадження» (далі — рішення суду), та особливості їх виконання.
 
9. 2. Терміни вживаються в цьому Законі у значенні, наведеному в Бюджетному кодексі України і Законі України «Про виконавче провадження».
 
   2. Терміни вживаються в цьому Законі у значенні, наведеному в Бюджетному кодексі України і Законі України «Про виконавче провадження».
 
10. Стаття 2. Особливості надання державою гарантій щодо виконання рішень суду
 
-9- Рибаков І.О.
Чорновіл Т.В.
Каплієнко В.В.
Назву статті 2 викласти у такій редакції: "Особливості виконання державою рішень суду, відповідачами за якими є державний орган, установа, організація, казенне підприємство".
 
Відхилено Звужується коло суб’єктів  Стаття 2. Особливості надання державою гарантій щодо виконання рішень суду
 
11. 1. Держава гарантує виконання рішення суду про стягнення коштів та зобов’язання вчинити певні дії щодо майна, боржником за яким є:
 
   1. Держава гарантує виконання рішення суду про стягнення коштів та зобов’язання вчинити певні дії щодо майна, боржником за яким є:
 
12. державний орган;
 
   державний орган;
 
13. державні підприємство, установа, організація (далі — державне підприємство);
 
   державні підприємство, установа, організація (далі — державне підприємство);
 
14. юридична особа, примусова реалізація майна якої забороняється відповідно до законодавства (далі — юридична особа).
 
   юридична особа, примусова реалізація майна якої забороняється відповідно до законодавства (далі — юридична особа).
 
15. Примусова реалізація майна юридичних осіб — відчуження об’єктів нерухомого майна та інших основних засобів виробництва, з використанням яких юридичні особи провадять виробничу діяльність, а також акцій (часток, паїв), що належать державі і передані до їх статутного фонду.
 
-10- Кармазін Ю.А.
У статті 2 у частині першій після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом третім наступного змісту:
"Держава гарантує бюджетні призначення головним розпорядникам коштів державного бюджету за бюджетними програми для забезпечення виконання рішень суду на кожний бюджетний період шляхом передбачення таких призначень у видатковій частині Державного бюджету України".
 
Відхилено Декларативна норма, оскільки передбачити, які будуть рішення протягом року, неможливо.  Примусова реалізація майна юридичних осіб — відчуження об’єктів нерухомого майна та інших основних засобів виробництва, з використанням яких юридичні особи провадять виробничу діяльність, а також акцій (часток, паїв), що належать державі та передані до їх статутного фонду.
 
16. 2. Дія цього Закону не поширюється на рішення суду, стягувачем за якими є державний орган, державне підприємство, орган місцевого самоврядування, підприємство, установа, організація, що належать до комунальної власності.
 
-11- Національний банк України
Частину другу статті 2 Проекту після слів "не поширюється на" доповнити словами " Національний банк України та його підприємства".
 
Відхилено Відповідно до статті 2 Закону України "Про Національний банк України " Національний банк України є центральним органом державного управління, відтак не охоплюється поняттям "державний орган".  2. Дія цього Закону не поширюється на рішення суду, стягувачем за якими є державний орган, державне підприємство, орган місцевого самоврядування, підприємство, установа, організація, що належать до комунальної власності.
 
17. Стаття 3. Особливості виконання рішень суду про стягнення коштів з державного органу
 
   Стаття 3. Особливості виконання рішень суду про стягнення коштів з державного органу
 
18. 1. Виконання рішень суду про стягнення коштів, боржником за якими є державний орган, здійснюється Державною казначейською службою України в межах відповідних бюджетних призначень шляхом списання коштів з рахунків такого державного органу, а в разі відсутності у зазначеного державного органу відповідних призначень — за рахунок коштів, передбачених за бюджетною програмою для забезпечення виконання рішень суду.
 
-12- Кармазін Ю.А.
Частину першу статті 3 викласти у наступній редакції:
"1. Виконання рішень суду про стягнення коштів, боржником за якими є державний орган, здійснюється Державною казначейською службою України в межах відповідних бюджетних призначень і наявних відкритих асигнувань за відповідним кодом програмної класифікації видатків та кредитування бюджету шляхом списання коштів, передбачених окремою бюджетною програмою для забезпечення виконання рішень суду, з рахунків такого державного органу".
 
Відхилено Передбачити, які будуть рішення протягом року, а також прогнозувати винесення рішень проти конкретного суб’єкту, а тим більше суму, що підлягатиме стягненню, неможливо.Проектом пропонується запровадження загальної бюджетної програми для забезпечення виконання рішень суду.  1. Виконання рішень суду про стягнення коштів, боржником за якими є державний орган, здійснюється Державною казначейською службою України в межах відповідних бюджетних призначень шляхом списання коштів з рахунків такого державного органу, а в разі відсутності у зазначеного державного органу відповідних призначень — за рахунок коштів, передбачених за бюджетною програмою для забезпечення виконання рішень суду.
 
    -13- Національний банк України
Частину першу статті 3 Проекту після слів "рахунків такого державного органу" доповнити словами "відкритих в органах Державної казначейської служби".
 
Відхилено Державна казначейська служба не може списати кошти з рахунків, інших, ніж відкритих в Державній казначейській службі   
19. 2. Стягувач за рішенням суду про стягнення коштів з державного органу звертається до Державної казначейської служби України у строки, встановлені Законом України «Про виконавче провадження», із заявою про виконання рішення суду.
 
   2. Стягувач за рішенням суду про стягнення коштів з державного органу звертається до Державної казначейської служби України у строки, встановлені Законом України «Про виконавче провадження», із заявою про виконання рішення суду.
 
20. Разом із заявою стягувач подає до Державної казначейської служби України документи та відомості, необхідні для перерахування коштів, за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.
 
   Разом із заявою стягувач подає до Державної казначейської служби України документи та відомості, необхідні для перерахування коштів, згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.
 
21. 3. У разі коли стягувач подав не всі необхідні для перерахування коштів документи та відомості, Державна казначейська служба України протягом п’яти днів з дня надходження заяви повідомляє в установленому порядку про це стягувача.
 
   3. У разі якщо стягувач подав не всі необхідні для перерахування коштів документи та відомості, Державна казначейська служба України протягом п’яти днів з дня надходження заяви повідомляє в установленому порядку про це стягувача.
 
22. У разі неподання стягувачем документів та відомостей у місячний строк з дня отримання ним повідомлення Державна казначейська служба України повертає заяву стягувачу.
 
   У разі неподання стягувачем документів та відомостей у місячний строк з дня отримання ним повідомлення Державна казначейська служба України повертає заяву стягувачу.
 
23. Стягувач має право повторно звернутися до Державної казначейської служби України для виконання рішення суду у визначені частиною другою цієї статті строки, перебіг яких починається з дня отримання стягувачем повідомлення Державної казначейської служби України.
 
-14- Кармазін Ю.А.
Частину третю статті 3 доповнити новим абзацом четвертим наступного змісту:
"У разі відсутності бюджетних призначень та відкритих асигнувань за бюджетною програмою, яка передбачає забезпечення виконання рішень суду, Державна казначейська служба України протягом п’яти днів повертає стягувачу заяву про виконання рішення суду з одночасним направленням до Міністерства фінансів України подання про внесення пропозицій до Верховної Ради України щодо відкриття відповідних бюджетних асигнувань розпоряднику бюджетних коштів".
 
Відхилено Суперечить меті проекту – приведення положень чинного законодавства у відповідність з Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод шляхом запровадження комплексу ефективних засобів, які б забезпечили безумовне виконання рішень суду вказаної категорії.  Стягувач має право повторно звернутися до Державної казначейської служби України для виконання рішення суду у визначені частиною другою цієї статті строки, перебіг яких починається з дня отримання стягувачем повідомлення Державної казначейської служби України.
 
24. 4. Перерахування коштів стягувачу здійснюється у тримісячний строк з дня надходження до Державної казначейської служби України необхідних для цього документів та відомостей.
 
-15- Одарченко Ю.В.
Частину 4 статті 3 викласти у такій редакції:
"4. Перерахування коштів стягувачу здійснюється у 10-денний строк з дня надходження до Державної казначейської служби України необхідних для цього документів та відомостей".
 
Відхилено 10-денний строк є неможливим, враховуючи особливості фінансування бюджетних програм.  4. Перерахування коштів стягувачу здійснюється у тримісячний строк з дня надходження до Державної казначейської служби України необхідних для цього документів та відомостей.
 
25. Стаття 4. Особливості виконання рішень суду про стягнення коштів з державного підприємства або юридичної особи
 
   Стаття 4. Особливості виконання рішень суду про стягнення коштів з державного підприємства або юридичної особи
 
26. 1. Виконання рішень суду про стягнення коштів з державного підприємства або юридичної особи здійснюється в порядку, визначеному Законом України «Про виконавче провадження», з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.
 
   1. Виконання рішень суду про стягнення коштів з державного підприємства або юридичної особи здійснюється в порядку, визначеному Законом України «Про виконавче провадження», з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.
 
27. 2. У разі коли рішення суду про стягнення коштів з державного підприємства або юридичної особи не виконано протягом шести місяців з дня винесення постанови про відкриття виконавчого провадження, його виконання здійснюється за рахунок коштів, передбачених за бюджетною програмою для забезпечення виконання рішень суду.
 
   2. У разі якщо рішення суду про стягнення коштів з державного підприємства або юридичної особи не виконано протягом шести місяців з дня винесення постанови про відкриття виконавчого провадження, його виконання здійснюється за рахунок коштів, передбачених за бюджетною програмою для забезпечення виконання рішень суду.
 
28. 3. Протягом десяти днів з моменту встановлення державним виконавцем факту наявності підстав для повернення виконавчого документа стягувачеві відповідно до пунктів 2—4 частини першої статті 47 Закону України «Про виконавче провадження», крім випадків, коли стягувач перешкоджає провадженню виконавчих дій, але не пізніше строку, визначеного частиною другою цієї статті, керівник відповідного органу державної виконавчої служби подає до Державної казначейської служби України документи та відомості, необхідні для перерахування стягувачу коштів, за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України, про що повідомляє в установленому порядку стягувача.
 
-16- Рибаков І.О.
Чорновіл Т.В.
Каплієнко В.В.
Частину 3 статті 4 викласти у такій редакції:
"3. Протягом десяти днів з моменту встановлення державним виконавцем факту наявності підстав для повернення виконавчого документа стягувачеві відповідно до законодавства, крім випадків, коли стягувач перешкоджає провадженню виконавчих дій, але не пізніше строку, визначеного частиною другою цієї статті, керівник відповідного органу державної виконавчої служби подає до Державної казначейської служби України документи та відомості, необхідні для перерахування стягувачу коштів, за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України, про що повідомляє в установленому порядку стягувача".
 
Відхилено Розширення кола випадків, що підлягають під гарантування державою виконання рішень суду, може привести до невиправданого витрачання коштів державного бюджету.  3. Протягом десяти днів з дня встановлення державним виконавцем факту наявності підстав для повернення виконавчого документа стягувачу відповідно до пунктів 2—4 частини першої статті 47 Закону України «Про виконавче провадження», крім випадків, коли стягувач перешкоджає провадженню виконавчих дій, але не пізніше строку, встановленого частиною другою цієї статті, керівник відповідного органу державної виконавчої служби подає до Державної казначейської служби України документи та відомості, необхідні для перерахування стягувачу коштів, згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України, про що повідомляє в установленому порядку стягувача.
 
    -17- Кармазін Ю.А.
У статті 4 частину третю викласти у такій редакції:
"3. Протягом десяти днів з моменту встановлення державним виконавцем факту наявності підстав для повернення виконавчого документа стягувачеві, крім випадків, коли стягувач перешкоджає провадженню виконавчих дій, але не пізніше строку, визначеного частиною другою цієї статті, керівник відповідного органу державної виконавчої служби подає до Державної казначейської служби України документи та відомості, необхідні для перерахування стягувачу коштів, за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України, про що повідомляє в установленому порядку стягувача.", тобто вилучити із запропонованої автором редакції слова: "відповідно до пунктів 2—4 частини першої статті 47 Закону України «Про виконавче провадження».
 
Відхилено Розширення кола випадків, що підлягають під гарантування державою виконання рішень суду, може привести до невиправданого витрачання коштів державного бюджету.   
29. 4. У разі відсутності необхідних документів та відомостей кошти перераховуються на відповідний рахунок Державної виконавчої служби України, про порядок виплати коштів з якого державний виконавець повідомляє в установленому порядку стягувача не пізніше наступного дня після перерахування коштів.
 
   4. У разі відсутності необхідних документів та відомостей кошти перераховуються на відповідний рахунок Державної виконавчої служби України, про порядок виплати коштів з якого державний виконавець повідомляє в установленому порядку стягувача не пізніше наступного дня після перерахування коштів.
 
30. 5. Кошти, що надійшли на відповідний рахунок Державної виконавчої служби України, перераховуються стягувачу протягом десяти днів з моменту надходження всіх необхідних для цього документів та відомостей.
 
   5. Кошти, що надійшли на відповідний рахунок Державної виконавчої служби України, перераховуються стягувачу протягом десяти днів з дня надходження всіх необхідних для цього документів та відомостей.
 
31. 6. Перерахування коштів за рішенням суду здійснюється Державною казначейською службою України у тримісячний строк з дня надходження документів та відомостей, необхідних для цього, з одночасним надісланням повідомлення про виплату коштів державному виконавцю, державному підприємству або юридичній особі.
 
-18- Одарченко Ю.В.
Частину 6 статті 4 викласти у такій редакції:
"6. Перерахування коштів за рішенням суду здійснюється Державною казначейською службою України у 10-денний строк з дня надходження документів та відомостей, необхідних для цього, з одночасним надісланням повідомлення про виплату коштів державному виконавцю, державному підприємству або юридичній особі".
 
Відхилено 10-денний строк є неможливим, враховуючи особливості фінансування бюджетних програм  6. Перерахування коштів за рішенням суду здійснюється Державною казначейською службою України у тримісячний строк з дня надходження документів та відомостей, необхідних для цього, з одночасним направленням повідомлення про виплату коштів державному виконавцю, державному підприємству або юридичній особі.
 
32. 7. Державний виконавець протягом десяти днів з дня отримання такого повідомлення виносить постанову про заміну стягувача на Державну казначейську службу України з одночасним надісланням повідомлення такому органу.
 
-19- Гуменюк О.І.
В підпункті 7 пункту 4 розділу І слова "з дня отримання такого повідомлення" замінити на "з дня отримання цих коштів особою, на користь якої винесено судове рішення".
 
Відхилено Відповідно до практики Європейського суду виконання рішення завершується перерахуванням коштів на рахунок особи.  7. Державний виконавець протягом десяти днів з дня отримання такого повідомлення виносить постанову про заміну стягувача на Державну казначейську службу України з одночасним направленням повідомлення такому органу.
 
    -20- Швець В.Д.
Частину 7 статті 3 викласти в такій редакції:
"Державний виконавець протягом десяти днів з дня отримання коштів особою, на користь якої винесене судове рішення, виносить постанову про заміну стягувача на Державну казначейську службу України з одночасним надісланням повідомлення такому органу".
 
Відхилено таття 6 проекту Закону передбачає процедуру відшкодування збитків державного бюджету в ході виконання рішень, виконання яких гарантує держава.   
33. 8. Державне підприємство або юридична особа, які визнані боржниками за рішеннями суду, зобов’язані протягом десяти днів з моменту перерахування коштів відкрити рахунки в органах Державної казначейської служби України та проводити розрахунки виключно з цих рахунків.
 
-21- Корж П.П.
Частину 8 статті 4 законопроекту після слів «проводити розрахунки виключно з цих рахунків» доповнити словами «якщо законами України не встановлено інший порядок проведення розрахунків».
 
Відхилено Запропонована редакція дає можливість юридичній особі уникнути відповідальності за свої борги і не повернути борг державному бюджету.  8. Державне підприємство або юридична особа, які визнані боржниками за рішеннями суду, зобов’язані протягом десяти днів з дня перерахування коштів відкрити рахунки в органах Державної казначейської служби України та проводити розрахунки виключно з цих рахунків. Положення цієї частини не поширюються на банки, сто відсотків або частка статутного капіталу яких належить державі.
 
    -22- Національний банк України
Частину восьму статті 4 Проекту доповнити новим реченням такого змісту: "Положення цього пункту не поширюються на банки, сто відсотків або частка статутного капіталу яких належить державі".
 
Враховано    
34. Стаття 5. Компенсація
 
   Стаття 5. Компенсація
 
35. 1. У разі коли Державною казначейською службою України протягом трьох місяців не перераховано кошти за рішенням суду про стягнення коштів, крім випадку, зазначеного в частині четвертій статті 4 цього Закону, стягувачу виплачується компенсація в розмірі 0,3 відсотка річних від несплаченої суми за рахунок коштів, передбачених за бюджетною програмою для забезпечення виконання рішень суду.
 
-23- Чорноволенко О.В.
У частині 1 статті 5 речення «0,3 відсотка річних від несплаченої суми» замінити реченням «1/12 річного коефіцієнту інфляції що визначається в держбюджеті України від несплаченої суми за кожен місяць затримки виплати».
 
Відхилено   1. У разі якщо Державна казначейська служба України протягом трьох місяців не перерахувала кошти за рішенням суду про стягнення коштів, крім випадку, зазначеного в частині четвертій статті 4 цього Закону, стягувачу виплачується компенсація в розмірі трьох відсотків річних від несплаченої суми за рахунок коштів, передбачених за бюджетною програмою для забезпечення виконання рішень суду.
 
    -24- Ківалов С.В.
У частині 1 статті 5 речення «0,3 відсотка річних від несплаченої суми» замінити реченням «3 відсотка річних від несплаченої суми».
 
Враховано    
36. 2. Компенсація за порушення строку перерахування коштів за рішенням суду про стягнення коштів з державного органу нараховується Державною казначейською службою України.
 
   2. Компенсація за порушення строку перерахування коштів за рішенням суду про стягнення коштів з державного органу нараховується Державною казначейською службою України.
 
37. 3. Компенсація за порушення строку перерахування коштів за рішенням суду про стягнення коштів з державного підприємства або юридичної особи нараховується державним виконавцем протягом п’яти днів з дня отримання ним повідомлення Державної казначейської служби України про перерахування коштів, крім випадку, коли кошти перераховуються на відповідний рахунок Державної виконавчої служби України.
 
   3. Компенсація за порушення строку перерахування коштів за рішенням суду про стягнення коштів з державного підприємства або юридичної особи нараховується державним виконавцем протягом п’яти днів з дня отримання ним повідомлення Державної казначейської служби України про перерахування коштів, крім випадку, коли кошти перераховуються на відповідний рахунок Державної виконавчої служби України.
 
38. 4. У разі коли кошти за рішенням суду не перераховані стягувачу з відповідного рахунка Державної виконавчої служби України протягом десяти днів з моменту надходження всіх необхідних для цього документів та відомостей, стягувачу виплачується компенсація в розмірі, встановленому частиною першою цієї статті, за рахунок коштів, передбачених за бюджетною програмою для забезпечення виконання рішень суду.
 
   4. У разі якщо кошти за рішенням суду не перераховані стягувачу з відповідного рахунка Державної виконавчої служби України протягом десяти днів з дня надходження всіх необхідних для цього документів та відомостей, стягувачу виплачується компенсація в розмірі, встановленому частиною першою цієї статті, за рахунок коштів, передбачених за бюджетною програмою для забезпечення виконання рішень суду.
 
39. Стаття 6. Відповідальність та відшкодування збитків, завданих державному бюджету
 
   Стаття 6. Відповідальність та відшкодування збитків, завданих державному бюджету
 
40. 1. Кошти, виплачені за рішенням суду про стягнення коштів згідно з цим Законом, вважаються збитками державного бюджету.
 
   1. Кошти, виплачені за рішенням суду про стягнення коштів згідно з цим Законом, вважаються збитками державного бюджету.
 
41. Посадова, службова особа державного органу, державного підприємства або юридичної особи, дії яких призвели до збитків державного бюджету, несе відповідальність згідно із законом.
 
   Посадова, службова особа державного органу, державного підприємства або юридичної особи, дії яких призвели до збитків державного бюджету, несе відповідальність згідно із законом.
 
42. 2. За поданням органу Державної казначейської служби України органи прокуратури звертаються в інтересах держави до суду з позовами про відшкодування збитків, завданих державному бюджету.
 
-25- Кармазін Ю.А.
У статті 6 у частині другій абзац перший викласти у такій редакції:
"2. За поданням органу Державної казначейської служби України або заінтересованого органу державної влади органи прокуратури звертаються в інтересах держави до суду з позовами про відшкодування збитків, завданих державному бюджету чи органу державної влади".
 
Відхилено Інформацією про збитки, завдані державному бюджету, володітиме лише Державна казначейська служба  2. За поданням органу Державної казначейської служби України органи прокуратури звертаються в інтересах держави до суду з позовами про відшкодування збитків, завданих державному бюджету.
 
43. У разі встановлення в діях посадової, службової особи державного органу складу злочину за обвинувальним вироком суду щодо неї, який набрав законної сили, державні органи в установленому законодавством порядку реалізують право зворотної вимоги (регресу) до такої особи щодо відшкодування збитків, завданих державному бюджету, у розмірі виплаченого відшкодування, якщо інше не встановлено законодавством.
 
   У разі встановлення в діях посадової, службової особи державного органу складу злочину за обвинувальним вироком суду щодо неї, який набрав законної сили, державні органи в установленому законодавством порядку реалізують право зворотної вимоги (регресу) до такої особи щодо відшкодування збитків, завданих державному бюджету, у розмірі виплаченого відшкодування, якщо інше не встановлено законодавством.
 
44. Державні органи після виконання рішень суду про стягнення коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти державного бюджету, у випадках, визначених цим Законом, проводять службове розслідування щодо причетних посадових, службових осіб таких органів, якщо рішенням суду не встановлено складу злочину в діях зазначених осіб.
 
   Державні органи після виконання рішень суду про стягнення коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти державного бюджету, у випадках, визначених цим Законом, проводять службове розслідування щодо причетних посадових, службових осіб таких органів, якщо рішенням суду не встановлено складу злочину в діях зазначених осіб.
 
45. За результатами службового розслідування державні органи та органи прокуратури за поданням відповідних матеріалів органами Державної казначейської служби України у місячний строк можуть звернутися до суду з позовною заявою про відшкодування збитків, завданих державному бюджету, з пред’явленням зворотної вимоги (регресу) у розмірі виплаченого відшкодування до посадових, службових осіб таких органів, винних у завданні збитків (крім відшкодування виплат, пов’язаних із трудовими відносинами та відшкодуванням моральної шкоди).
 
   За результатами службового розслідування державні органи та органи прокуратури за поданням відповідних матеріалів органами Державної казначейської служби України у місячний строк можуть звернутися до суду з позовною заявою про відшкодування збитків, завданих державному бюджету, з пред’явленням зворотної вимоги (регресу) у розмірі виплаченого відшкодування до посадових, службових осіб таких органів, винних у завданні збитків (крім відшкодування виплат, пов’язаних із трудовими відносинами та відшкодуванням моральної шкоди).
 
46. Якщо збитки, завдані державному бюджету, є результатом спільних дій або бездіяльності кількох посадових та службових осіб, такі посадові та службові особи несуть солідарну відповідальність згідно із законом.
 
   Якщо збитки, завдані державному бюджету, є результатом спільних дій або бездіяльності кількох посадових та службових осіб, такі посадові та службові особи несуть солідарну відповідальність згідно із законом.
 
47. 3. У разі встановлення в діях службової особи державного підприємства або юридичної особи складу злочину за обвинувальним вироком суду щодо неї, який набрав законної сили, органи прокуратури за поданням органу Державної казначейської служби України звертаються в інтересах держави до суду з позовами про відшкодування збитків, завданих державному бюджету.
 
   3. У разі встановлення в діях службової особи державного підприємства або юридичної особи складу злочину за обвинувальним вироком суду щодо неї, який набрав законної сили, органи прокуратури за поданням органу Державної казначейської служби України звертаються в інтересах держави до суду з позовами про відшкодування збитків, завданих державному бюджету.
 
48. Після виконання рішень суду відповідно до цього Закону за поданням органу Державної казначейської служби України державний орган, до сфери управління якого належить державне підприємство, забезпечує проведення службового розслідування щодо службових осіб державного підприємства, дії яких призвели до збитків державного бюджету, якщо рішенням суду в діях зазначених осіб не встановлено складу злочину.
 
   Після виконання рішень суду відповідно до цього Закону за поданням органу Державної казначейської служби України державний орган, до сфери управління якого належить державне підприємство, забезпечує проведення службового розслідування щодо службових осіб державного підприємства, дії яких призвели до збитків державного бюджету, якщо рішенням суду в діях зазначених осіб не встановлено складу злочину.
 
49. За результатами службового розслідування органи прокуратури за поданням відповідних матеріалів державними органами у місячний строк можуть звернутися до суду з позовом про відшкодування збитків, завданих державному бюджету, з пред’явленням зворотної вимоги (регресу) у розмірі виплаченого відшкодування до службових осіб державних підприємств, винних у завданні збитків.
 
   За результатами службового розслідування органи прокуратури за поданням відповідних матеріалів державними органами в місячний строк можуть звернутися до суду з позовом про відшкодування збитків, завданих державному бюджету, з пред’явленням зворотної вимоги (регресу) у розмірі виплаченого відшкодування до службових осіб державних підприємств, винних у завданні збитків.
 
50. Стаття 7. Особливості виконання рішень суду про зобов’язання вчинити певні дії щодо майна
 
   Стаття 7. Особливості виконання рішень суду про зобов’язання вчинити певні дії щодо майна
 
51. 1. Виконання рішень суду про зобов’язання вчинити певні дії щодо майна, боржником за якими є державний орган, державне підприємство, юридична особа здійснюється в порядку, встановленому Законом України «Про виконавче провадження», з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.
 
   1. Виконання рішень суду про зобов’язання вчинити певні дії щодо майна, боржником за якими є державний орган, державне підприємство, юридична особа, здійснюється в порядку, встановленому Законом України «Про виконавче провадження», з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.
 
52. 2. У разі коли рішення суду, зазначені в частині першій цієї статті, не виконано протягом двох місяців з дня винесення постанови про відкриття виконавчого провадження, крім випадків, коли стягувач перешкоджає провадженню виконавчих дій, державний виконавець зобов’язаний звернутися до суду із заявою про зміну способу і порядку виконання рішення.
 
-26- Одарченко Ю.В.
Доповнити статтею 8 такого змісту:
"Стаття 8. Особливості виконання рішень судів щодо зобов’язання вчинити певні дії немайнового характеру
1. Рішення суду щодо зобов’язання державного органу вчинити певні дії немайнового характеру (надання інформації, розгляду певного питання тощо) виконується протягом одного місяця з моменту пред’явлення його до виконання.
2. У випадку невиконання рішення суду, визначеного частиною першою цієї статті, з вини посадової особи державного органу, така посадова особа підлягає звільненню з посади".
 
Відхилено Поправка суперечить главі 10 "Трудова дисципліна" Кодексу законів про працю  2. У разі якщо рішення суду, зазначені в частині першій цієї статті, не виконано протягом двох місяців з дня винесення постанови про відкриття виконавчого провадження, крім випадків, коли стягувач перешкоджає провадженню виконавчих дій, державний виконавець зобов’язаний звернутися до суду із заявою про зміну способу і порядку виконання рішення.
 
53. Розділ ІІ
 
   Розділ ІІ
 
54. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
-27- Колесніченко В.В.
Розділ "Прикінцеві та перехідні положення" викласти в такій редакції:
Цей Закон набирає чинності з дня набрання чинності законом щодо оптимізації розміру державних соціальних гарантій з урахуванням доходів Державного бюджету України, але не раніше 1 січня 2013 року, крім пункту 2 цього розділу, який набирає чинності з дня опублікування цього Закону.
До набрання чинності законом щодо оптимізації розміру державних соціальних гарантій з урахуванням доходів Державного бюджету України державні соціальні гарантії нараховуються (виплачуються) у розмірах і порядку, визначених (встановлених) Кабінетом Міністрів України в межах видатків, передбачених законом України про Державний бюджет України на відповідний рік. При цьому розмір державних соціальних гарантій на черговий бюджетний рік не може бути визначений (встановлений) Кабінетом Міністрів України меншим, ніж розмір відповідних державних соціальних гарантій, що був визначений (встановлений) Кабінетом Міністрів України станом на 31 грудня попереднього бюджетного року.
3. Внести зміни до таких законів України:
1) у статті 3 Закону України «Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 33, ст. 430; 2008 р., № 5—8, ст. 78, № 27—28, ст. 253; 2009 р., № 15, ст. 191; 2010 р., № 4, ст. 36; 2011 р., № 32, ст. 315, із змінами, внесеними законами України від 7 квітня 2011 року № 3205-VІ і від 19 травня 2011 року № 3385-VІ):
абзац шостий пункту 3.7 виключити;
у пункті 3.8 слова «скасовується зупинення заходів примусового виконання рішень, що підлягають виконанню в порядку, встановленому Законом України «Про виконавче провадження» виключити;
2) статтю 6 Закону України «Про холдингові компанії в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 34, ст. 291) доповнити частиною чотирнадцятою такого змісту:
«14. Держава не несе відповідальності за зобов’язаннями державної холдингової компанії, крім випадків, передбачених законом»;
3) пункт 1 частини першої статті 20 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 9, ст. 58, із змінами, внесеними Законом України від 17 березня 2011 року № 3165-VІ) після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:
«забороняє примусову реалізацію майна юридичних осіб».
У зв’язку з цим абзаци восьмий — двадцять другий вважати відповідно абзацами дев’ятим — двадцять третім.
4. Невиплачені кошти за рішенням суду, винесеним на підставі правовідносин, що виникли до набрання чинності цим Законом, визнаються заборгованістю якщо виконавчий документ, виданий для виконання зазначеного рішення, було подано в порядку, визначеному абзацами другим і третім цього пункту. Погашення заборгованості здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, починаючи з дня набрання чинності цим Законом.
Виконавчі документи за рішеннями суду про стягнення коштів, боржниками за якими є суб’єкти, визначені частиною першою статті 2 цього Закону, та які винесені до набрання чинності цим Законом, подаються до Державної виконавчої служби України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом.
Виконавчі документи за рішеннями суду про стягнення коштів, боржниками за якими є суб’єкти, визначені частиною першою статті 2 цього Закону, та які винесені за результатами розгляду звернення осіб у межах строку позовної давності, встановленого абзацом четвертим цієї частини, подаються до Державної виконавчої служби України протягом одного місяця з дня набрання законної сили зазначеними рішеннями суду.
Строк позовної давності для заявлення вимог про стягнення коштів, підставами для яких є правовідносини, що виникли до набрання чинності цим Законом, до суб’єктів, визначених частиною першою статті 2 цього Закону, становить шість місяців з дня набрання чинності цим Законом.
Рішення суду про стягнення коштів, боржниками за якими є суб’єкти, визначені частиною першою статті 2 цього Закону, та виконавчі документи за якими не було подано в строк, встановлений абзацами другим і третім цієї частини, вважаються виконаними.
Заборгованість, зазначена в абзаці першому цієї частини, погашається за рахунок коштів, передбачених за бюджетною програмою для забезпечення виконання рішень суду.
5. Кабінету Міністрів України:
забезпечити проведення протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом інвентаризації заборгованості з виплат за рішеннями суду, виконання яких гарантується державою та які було винесено на підставі правовідносин, що виникли до набрання чинності цим Законом;
розробити до набрання чинності цим Законом на підставі даних інвентаризації та результатів аналізу наявних фінансових ресурсів графік та порядок погашення зазначеної заборгованості з Державного бюджету України;
подати в установленому порядку протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом до Верховної Ради України проекти законів щодо приведення положень законодавчих актів у відповідність із цим Законом;
привести протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом".
 
Враховано   ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з дня набрання чинності законом щодо оптимізації розміру державних соціальних гарантій з урахуванням доходів Державного бюджету України, але не раніше 1 січня 2013 року, крім пункту 2 цього розділу, який набирає чинності з дня опублікування цього Закону.
2. До набрання чинності законом щодо оптимізації розміру державних соціальних гарантій з урахуванням доходів Державного бюджету України державні соціальні гарантії нараховуються (виплачуються) у розмірах і порядку, визначених (встановлених) Кабінетом Міністрів України в межах видатків, передбачених законом України про Державний бюджет України на відповідний рік. При цьому розмір державних соціальних гарантій на черговий бюджетний рік не може бути визначений (встановлений) Кабінетом Міністрів України меншим, ніж розмір відповідних державних соціальних гарантій, що був визначений (встановлений) Кабінетом Міністрів України станом на 31 грудня попереднього бюджетного року.
3. Внести зміни до таких законів України:
1) у статті 3 Закону України «Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 33, ст. 430; 2008 р., № 5—8, ст. 78, № 27—28, ст. 253; 2009 р., № 15, ст. 191; 2010 р., № 4, ст. 36; 2011 р., № 32, ст. 315, із змінами, внесеними законами України від 7 квітня 2011 року № 3205-VІ і від 19 травня 2011 року № 3385-VІ):
абзац шостий пункту 3.7 виключити;
у пункті 3.8 слова «скасовується зупинення заходів примусового виконання рішень, що підлягають виконанню в порядку, встановленому Законом України «Про виконавче провадження» виключити;
2) статтю 6 Закону України «Про холдингові компанії в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 34, ст. 291) доповнити частиною чотирнадцятою такого змісту:
«14. Держава не несе відповідальності за зобов’язаннями державної холдингової компанії, крім випадків, передбачених законом»;
3) пункт 1 частини першої статті 20 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 9, ст. 58, із змінами, внесеними Законом України від 17 березня 2011 року № 3165-VІ) після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:
«забороняє примусову реалізацію майна юридичних осіб».
У зв’язку з цим абзаци восьмий — двадцять другий вважати відповідно абзацами дев’ятим — двадцять третім.
4. Невиплачені кошти за рішенням суду, винесеним на підставі правовідносин, що виникли до набрання чинності цим Законом, визнаються заборгованістю якщо виконавчий документ, виданий для виконання зазначеного рішення, було подано в порядку, визначеному абзацами другим і третім цього пункту. Погашення заборгованості здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, починаючи з дня набрання чинності цим Законом.
Виконавчі документи за рішеннями суду про стягнення коштів, боржниками за якими є суб’єкти, визначені частиною першою статті 2 цього Закону, та які винесені до набрання чинності цим Законом, подаються до Державної виконавчої служби України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом.
Виконавчі документи за рішеннями суду про стягнення коштів, боржниками за якими є суб’єкти, визначені частиною першою статті 2 цього Закону, та які винесені за результатами розгляду звернення осіб у межах строку позовної давності, встановленого абзацом четвертим цієї частини, подаються до Державної виконавчої служби України протягом одного місяця з дня набрання законної сили зазначеними рішеннями суду.
Строк позовної давності для заявлення вимог про стягнення коштів, підставами для яких є правовідносини, що виникли до набрання чинності цим Законом, до суб’єктів, визначених частиною першою статті 2 цього Закону, становить шість місяців з дня набрання чинності цим Законом.
Рішення суду про стягнення коштів, боржниками за якими є суб’єкти, визначені частиною першою статті 2 цього Закону, та виконавчі документи за якими не було подано в строк, встановлений абзацами другим і третім цієї частини, вважаються виконаними.
Заборгованість, зазначена в абзаці першому цієї частини, погашається за рахунок коштів, передбачених за бюджетною програмою для забезпечення виконання рішень суду.
5. Кабінету Міністрів України:
забезпечити проведення протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом інвентаризації заборгованості з виплат за рішеннями суду, виконання яких гарантується державою та які було винесено на підставі правовідносин, що виникли до набрання чинності цим Законом;
розробити до набрання чинності цим Законом на підставі даних інвентаризації та результатів аналізу наявних фінансових ресурсів графік та порядок погашення зазначеної заборгованості з Державного бюджету України;
подати в установленому порядку протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом до Верховної Ради України проекти законів щодо приведення положень законодавчих актів у відповідність із цим Законом;
привести протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.
 
    -28- Семинога А.І.
та інші народні депутати України – члени Комітету з питань екол. політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
Виключити розділ ІІ "Прикінцеві та перехідні положення".
 
Відхилено    
    -29- Гуменюк О.І.
Виключити розділ ІІ законопроекту.
 
Відхилено    
    -30- Олійник В.С.
Розділ ІІ законопроекту "Прикінцеві та перехідні положення" вилучити.
 
Відхилено    
    -31- Семинога А.І.
Розділ ІІ законопроекту "Прикінцеві та перехідні положення" вилучити.
 
Відхилено    
55. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року.
 
-32- Мельник П.В.
Пункт 1 розділу ІІ викласти в такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року».
 
Відхилено      
    -33- Чорноволенко О.В.
Пункт 1 розділу ІІ викласти в наступній редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування».
 
Відхилено    
    -34- Козуб О.А.
Пункт 1 розділу "Прикінцеві та перехідні положення" викласти в такій редакції:
"1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року, але не раніше дня набрання чинності закону щодо оптимізації розміру соціальних пільг і виплат з урахуванням доходів Державного бюджету України.
До набрання чинності закону щодо оптимізації розміру соціальних пільг і виплат з урахуванням доходів Державного бюджету України соціальні пільги та виплати нараховуються (виплачуються) у розмірах і в порядку, визначених (встановлених) Кабінетом Міністрів України у межах видатків, передбачених законом України про Державний бюджет України на відповідний рік. При цьому розмір соціальних пільг та виплат на черговий бюджетний рік не може бути визначений (встановлений) Кабінетом Міністрів України меншим, ніж був визначений (встановлений) станом на 31 грудня попереднього бюджетного року".
 
Відхилено    
56. 2. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України «Про введення мораторію на примусову реалізацію майна» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 10, ст. 77; 2005 р., № 2, ст. 31; із змінами, внесеними Законом України від 19 травня 2011 року № 3385-VІ).
 
-35- Корж П.П.
Виключити пункт 2 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" законопроекту наступного змісту: «2. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України «Про введення мораторію на примусову реалізацію майна»«.
 
Відхилено      
    -36- Одарченко Ю.В.
Пункт 2 Розділу ІІ виключити.
 
Відхилено    
57. 3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
-37- Карпук В.Г.
Частину 3 Розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення", де йдеться про внесення змін до Основ законодавства про культуру, Основ законодавства України про охорону здоров’я, законів України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні", "Про жертви нацистських переслідувань", "Про соціальний захист дітей війни", "Про пожежну безпеку", "Про захист рослин", "Про міліцію", "Про прокуратуру", Гірничого закону України та деяких інших, вилучити.
 
Відхилено      
    -38- Катеринчук М.Д.
Частину третю розділу другого "Прикінцеві та перехідні положення" виключити.
 
Відхилено    
    -39- Мельник П.В.
Частину третю розділу другого "Прикінцеві та перехідні положення" виключити.
 
Відхилено    
    -40- Швець В.Д.
Положення Розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" проекту щодо внесення змін до законів України "Про міліцію", "Про прокуратуру", "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні", "Про пожежну безпеку", "Про захист рослин", "Про жертви нацистських переслідувань", "Про соціальний захист дітей війни", Основ законодавства України про культуру, Основ законодавства України про охорону здоров’я, Гірничого закону України виключити як не маючі відношення до предмету проекту та звужуючих існуючі права і соціальні гарантії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, ветеранів війни, дітей війни, працівників правоохоронних органів держави, учасників бойових дій та інших категорій громадян, відносно яких спеціальними законами України передбачені пільги та соціальні гарантії, що в силу приписів частини третьої статті 22 Конституції не допускається.
 
Відхилено    
    -41- Швець В.Д.
Виключити з проекту внесення змін до законів України "Про міліцію", "Про прокуратуру" тощо.
 
Відхилено    
58. 1) частину четверту статті 22 Закону України «Про міліцію» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 4, ст. 20; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 36, ст. 526; 2008 р., № 5—8, ст. 78; 2009 р., № 31, ст. 455) викласти в такій редакції:
 
-42- Ар'єв В.І.
Виключити пункт 1 частини 3 розділу ІІ законопроекту.
 
Відхилено      
    -43- В'язівський В.М.
Пункт 1 частини 3 Розділу ІІ виключити.
 
Відхилено    
    -44- Гриценко А.С.
Виключити із законопроекту зміни, вказані в підпункті 1 пункту 3 Розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення".
 
Відхилено    
    -45- Кармазін Ю.А.
У пункті 3 виключити частину четверту статті 22 Закону України "Про міліцію" в запропонованій автором редакції.
 
Відхилено    
    -46- Королевська Н.Ю.
Виключити підпункт 1 пункту 3 Розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення".
 
Відхилено    
    -47- Куликов К.Б.
Виключити пункт 1 частини 3 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" законопроекту.
 
Відхилено    
    -48- Ляшко О.В.
Відхилити підпункт 1 пункту 3 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення".
 
Відхилено    
    -49- Одарченко Ю.В.
Підпункт 1 пункту 3 Розділу ІІ виключити.
 
Відхилено    
    -50- Яценюк А.П.
Князевич Р.П.
В пункті 3 Прикінцевих та перехідних положень підпункт 1 вилучити.
 
Відхилено    
    -51- Рибаков І.О.
Чорновіл Т.В.
Каплієнко В.В.
Виключити пункт 1 частини 3 Розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення".
 
Відхилено    
    -52- Симоненко П.М.
Частину 1 пункту 3 виключити.
 
Відхилено    
    -53- Хара В.Г.
Пункт 1 частини 3 Розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" вилучити.
 
Відхилено    
    -54- Чорноволенко О.В.
Підпункт 1 пункту 3 розділу ІІ вилучити.
 
Відхилено    
    -55- Шустік О.Ю.
Підпункт 1 пункту третього Розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" виключити.
 
Відхилено    
    -56- Матвєєв В.Й.
"Частину четверту статті 22 Закону України «Про міліцію» викласти в такій редакції:
«Працівникам міліції та членам їх сімей надається знижка з оплати жилої площі, комунальних послуг, а також палива в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.» – виключити.
 
Відхилено    
59. «Працівникам міліції та членам їх сімей надається знижка з оплати жилої площі, комунальних послуг, а також палива в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.»;
 
-57- Павловський А.М.
Частину четверту статті 22 Закону України "Про міліцію" після слів "в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України" доповнити реченням такого змісту: "але у розмірі не нижчому ніж 50 відсотків".
 
Відхилено      
    -58- Чечетов М.В.
Доповнити пункт 1 частини 3 Розділу ІІ Прикінцевих та перехідних положень реченням такого змісту:
«Кабінет Міністр змінює розмір знижки з урахуванням того, що цей рорзмір не може бути меншим, ніж встановлений Кабінетом Міністрів на попередній період, але в межах відповідних бюджетних призначень».
 
Відхилено    
    -59- Яворівський В.О.
Частину четверту статті 22 викласти у такій редакції:
"Працівникам міліції та членам їх сімей надається 50-процентна знижка по оплаті жилої площі, комунальних послуг, а також палива".
 
Відхилено    
60. 2) частину четверту статті 49 Закону України «Про прокуратуру» (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 53, ст. 793; 2008 р., № 5—8, ст. 78) викласти в такій редакції:
 
-60- В'язівський В.М.
Пункт 2 частини 3 Розділу ІІ виключити.
 
Відхилено      
    -61- Гриценко А.С.
Виключити із законопроекту зміни, вказані в підпункті 2 пункту 3 Розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення".
 
Відхилено    
    -62- Кармазін Ю.А.
Виключити запропоновану автором частину четверту статті 49 Закону України "Про прокуратуру".
 
Відхилено    
    -63- Королевська Н.Ю.
Виключити підпункт 2 пункту 3 Розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення".
 
Відхилено    
    -64- Куликов К.Б.
Виключити пункт 2 частини 3 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" законопроекту.
 
Відхилено    
    -65- Ляшко О.В.
Відхилити підпункт 2 пункту 3 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення".
 
Відхилено    
    -66- Одарченко Ю.В.
Підпункт 2 пункту 3 Розділу ІІ виключити.
 
Відхилено    
    -67- Яценюк А.П.
Князевич Р.П.
В пункті 3 Прикінцевих та перехідних положень підпункт 2 вилучити.
 
Відхилено    
    -68- Рибаков І.О.
Чорновіл Т.В.
Каплієнко В.В.
Виключити пункт 2 частини 3 Розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення".
 
Відхилено    
    -69- Симоненко П.М.
Частину 2 пункту 3 виключити.
 
Відхилено    
    -70- Хара В.Г.
Пункт 2 частини 3 Розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" вилучити.
 
Відхилено    
    -71- Чорноволенко О.В.
Підпункт 2 пункту 3 розділу ІІ вилучити.
 
Відхилено    
    -72- Шустік О.Ю.
Підпункт 2 пункту третього Розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" виключити.
 
Відхилено    
61. «Слідчі прокуратури забезпечуються жилою площею місцевими органами влади в першочерговому порядку. Їм також надається знижка плати за займане ними та членами їх сімей житло, комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична та теплова енергія) і користування квартирним телефоном у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.»;
 
-73- Павловський А.М.
Частину четверту статті 49 Закону України "Про прокуратуру" після слів "в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України" доповнити реченням такого змісту: "але у розмірі не нижчому ніж 50 відсотків".
 
Відхилено      
    -74- Чечетов М.В.
Пункт 2 частини 3 Розділу ІІ Прикінцеві та перехідні положення доповнити реченням такого змісту:
«Кабінет Міністр змінює розмір знижки з урахуванням того, що він не може бути меншим, ніж встановлений Кабінетом Міністрів на попередній період, але в межах відповідних бюджетних призначень».
 
Відхилено    
    -75- Яворівський В.О.
Частину четверту статті 49 викласти у такій редакції:
"Слідчі прокуратури забезпечуються жилою площею місцевими органами влади в першочерговому порядку. Їм також надається 50-процентна знижка плати за займане ними та членами їх сімей житло, комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична та теплова енергія) і користування квартирним телефоном"
 
Відхилено    
62. 3) у Законі України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 13, ст. 178 із наступними змінами):
 
-76- Ар'єв В.І.
Виключити пункт 3 частини 3 розділу ІІ законопроекту.
 
Відхилено      
    -77- В'язівський В.М.
Пункт 3 частини 3 Розділу ІІ виключити.
 
Відхилено    
    -78- Гриценко А.С.
Виключити із законопроекту зміни, вказані в підпункті 3 пункту 3 Розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення".
 
Відхилено    
    -79- Королевська Н.Ю.
Виключити підпункт 3 пункту 3 Розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення".
 
Відхилено    
    -80- Куликов К.Б.
Виключити пункт 3 частини 3 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" законопроекту.
 
Відхилено    
    -81- Ляшко О.В.
Відхилити підпункт 3 пункту 3 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення".
 
Відхилено    
    -82- Одарченко Ю.В.
Підпункт 3 пункту 3 Розділу ІІ виключити.
 
Відхилено    
    -83- Яценюк А.П.
Князевич Р.П.
В пункті 3 Прикінцевих та перехідних положень підпункт 3 вилучити.
 
Відхилено    
    -84- Рибаков І.О.
Чорновіл Т.В.
Каплієнко В.В.
Виключити пункт 3 частини 3 Розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення".
 
Відхилено    
    -85- Симоненко П.М.
Частину 3 пункту 3 виключити.
 
Відхилено    
    -86- Хара В.Г.
Пункт 3 частини 3 Розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" вилучити.
 
Відхилено    
    -87- Шустік О.Ю.
Підпункт 3 пункту третього Розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" виключити.
 
Відхилено    
63. у статті 20:
 
      
64. у частині першій:
 
      
65. пункт 4 викласти в такій редакції:
 
-88- Кармазін Ю.А.
У Законі України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" виключити запропонований автором пункт 4 частини першої статті 20.
 
Відхилено      
    -89- Чорноволенко О.В.
У підпункті 3 пункту 3 розділу ІІ зміни до пункту 4 частини першої статті 20 вилучити.
 
Відхилено    
66. «4) позачергове безоплатне надання санаторно-курортних путівок або одержання грошової компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування.
 
-90- Павловський А.М.
У пункті 4 частини першої статті 20 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» передбачити "позачергове щорічне безоплатне надання санаторно-курортних путівок…".
 
Відхилено      
    -91- Томенко М.В.
Пункт 4 частини першої статті 20 викласти в такій редакції:
"позачергове щорічне безоплатне надання санаторно-курортних путівок або одержання грошової компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування".
 
Відхилено    
    -92- Яворівський В.О.
Пункт 4 частини першої статті 20 викласти у такій редакції:
"позачергове щорічне безплатне надання санаторно-курортних путівок або одержання за їх бажанням грошової компенсації в розмірі середньої вартості путівки в Україні.
Порядок надання путівок та розмір їх середньої вартості визначаються Кабінетом Міністрів України;".
 
Відхилено    
67. Порядок надання путівок та виплати грошової компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначається Кабінетом Міністрів України;»;
 
-93- Чечетов М.В.
Доповнити пункт 4 частини першої статті 20 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» новим абзацом в такій редакції:
«Порядок надання путівок та виплати грошової компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначається Кабінетом Міністрів України. Кабінет Міністр змінює розмір компенсації з урахуванням того, що він не може бути меншим, ніж встановлений Кабінетом Міністрів на попередній період, але в межах відповідних бюджетних призначень».
 
Відхилено      
68. у пункті 26 слова і цифри «гарантованою виплатою стипендії, підвищеної на 100 процентів» замінити словами «виплатою підвищеної стипендії в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України,»;
 
-94- Павловський А.М.
У пункті 26 частини першої статті 20 речення "і виплатою підвищеної стипендії в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України," доповнити словами "але не нижчих ніж на 100 відсотків".
 
Відхилено      
    -95- Чечетов М.В.
У пункті 26 частини першої статті 20 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» слова і цифри «гарантованою виплатою стипендії, підвищеної на 100 процентів» замінити словами «виплатою підвищеної стипендії в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України. Кабінет Міністр змінює розмір стипендії з урахуванням того, що розмір стипендії не може бути меншим, ніж встановлений Кабінетом Міністрів на попередній період, але в межах відповідних бюджетних призначень».
 
Відхилено    
    -96- Томенко М.В.
Пункт 26 частини першої статті 20 викласти в такій редакції:
"26) вступ поза конкурсом до державних вищих закладів освіти, професійно-технічних закладів освіти та на курси для професійного навчання з обов’язковим наданням гуртожитку на час навчання тим, хто не має житла, і гарантованою виплатою стипендії, підвищеної на 100 процентів, незалежно від місця навчання на території України. Особи, які закінчили середні та професійно-технічні заклади освіти з відзнакою (відмінними оцінками), приймаються без екзаменів до державних вищих закладів освіти за результатами співбесіди. Зазначені особи навчаються в цих закладах освіти за рахунок держави;".
 
Відхилено    
    -97- Кармазін Ю.А.
Виключити запропонований автором пункт 26 частини першої статті 20.
 
Відхилено    
    -98- Яворівський В.О.
Пункт 26 частини першої статті 20 викласти у такій редакції:
"26) вступ поза конкурсом до державних вищих закладів освіти, професійно-технічних закладів освіти та на курси для професійного навчання з обов'язковим наданням гуртожитку на час навчання тим, хто не має житла, і гарантованою виплатою стипендії, підвищеної на 100 процентів, незалежно від місця навчання на території України. Особи, які закінчили середні та професійно-технічні заклади освіти з відзнакою (відмінними оцінками), приймаються без екзаменів до державних вищих закладів освіти за результатами співбесіди. Зазначені особи навчаються в цих закладах освіти за рахунок держави;".
 
Відхилено    
    -99- Чорноволенко О.В.
У підпункті 3 пункту 3 розділу ІІ зміни до пункту 26 частини першої статті 20 вилучити.
 
Відхилено    
69. доповнити статтю частиною такого змісту:
 
-100- Чорноволенко О.В.
У підпункті 3 пункту 3 розділу ІІ доповнення новою частиною статті 20 вилучити.
 
Відхилено      
    -101- Яворівський В.О.
Частину третю, якою пропонується доповнити статтю 20, вилучити.
 
Відхилено    
    -102- Кармазін Ю.А.
Виключити запропоновану автором частину третю статті 20.
 
Відхилено    
70. «Установити, що пільги, передбачені пунктами 11, 15, 19 і 28 частини першої та частиною другою цієї статті, надаються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.»;
 
-103- Томенко М.В.
Частину 3 статті 20 в проекті вилучити.
 
Відхилено      
    -104- Чечетов М.В.
Доповнити статтю 20 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» частиною такого змісту: «Установити, що пільги, передбачені пунктами 11, 15, 19 і 28 частини першої та частиною другою цієї статті, надаються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Кабінет Міністр змінює розмір пільг з урахуванням того, що такий розмір не може бути меншим, ніж встановлений Кабінетом Міністрів на попередній період, але в межах відповідних бюджетних призначень».
 
Відхилено    
    -105- Матвєєв В.Й.
У Законі України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»:
у статті 20:
доповнити статтю частиною такого змісту:
«Установити, що пільги, передбачені пунктами 11, 15, 19 і 28 частини першої та частиною другою цієї статті, надаються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.» – виключити.
 
Відхилено    
71. у статті 21:
 
-106- Кармазін Ю.А.
Виключити запропоновані автором зміни до статті 21.
 
Відхилено      
72. пункт 2 частини першої викласти в такій редакції:
 
-107- Чорноволенко О.В.
У підпункті 3 пункту 3 розділу ІІ зміни до пункту 2 частини першої статті 21 вилучити.
 
Відхилено      
73. «2) першочергове безоплатне надання санаторно-курортних путівок або путівок на відпочинок чи одержання грошової компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування.
 
-108- Павловський А.М.
У пункті 2 частини першої статті 21 передбачити "першочергове щорічне безоплатне надання санаторно-курортних путівок…".
 
Відхилено      
    -109- Томенко М.В.
Пункт 2 частини першої статті 21 викласти в такій редакції:
"позачергове щорічне безоплатне надання санаторно-курортних путівок або путівок на відпочинок чи одержання грошової компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування ".
 
Відхилено    
    -110- Яворівський В.О.
Пункт 2 частини першої статті 21 викласти у такій редакції:
"2) першочергове щорічне безплатне надання санаторно-курортних путівок або путівок на відпочинок чи одержання за їх бажанням грошової компенсації в розмірі середньої вартості путівки в Україні.
Порядок надання путівок та розмір їх середньої вартості визначаються Кабінетом Міністрів України;".
 
Відхилено    
74. Порядок надання путівок та виплати грошової компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначається Кабінетом Міністрів України; «;
 
-111- Чечетов М.В.
Пункт 2 частини першої статті 21 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 13, ст. 178 із наступними змінами) викласти в такій редакції: «2) першочергове безоплатне надання санаторно-курортних путівок або путівок на відпочинок чи одержання грошової компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування.
Порядок надання путівок та виплати грошової компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначається Кабінетом Міністрів України. Кабінет Міністр змінює розмір компенсації з урахуванням того, що такий розмір не може бути меншим, ніж встановлений Кабінетом Міністрів на попередній період, але в межах відповідних бюджетних призначень».
 
Відхилено      
75. доповнити статтю частиною такого змісту:
 
-112- Чорноволенко О.В.
У підпункті 3 пункту 3 розділу ІІ доповнення новою частиною статті 21 вилучити.
 
Відхилено      
76. «Установити, що пільги, передбачені пунктом 1 частини першої та частиною другою цієї статті (щодо пільг, передбачених пунктом 11 статті 20, пунктами 4, 5 і 9 частини першої), надаються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.»;
 
-113- Томенко М.В.
Частину 3 статті 21 в проекті вилучити.
 
Відхилено      
    -114- Яворівський В.О.
Частину третю, якою пропонується доповнити статтю 21, вилучити.
 
Відхилено    
    -115- Чечетов М.В.
Доповнити статтю 21 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» частиною такого змісту: «Установити, що пільги, передбачені пунктом 1 частини першої та частиною другою цієї статті (щодо пільг, передбачених пунктом 11 статті 20, пунктами 4, 5 і 9 частини першої), надаються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Кабінет Міністр змінює розмір пільги з урахуванням того, що такий розмір не може бути меншим, ніж встановлений Кабінетом Міністрів на попередній період, але в межах відповідних бюджетних призначень».
 
Відхилено    
    -116- Матвєєв В.Й.
"У статті 21:
доповнити статтю частиною такого змісту:
«Установити, що пільги, передбачені пунктом 1 частини першої та частиною другою цієї статті (щодо пільг, передбачених пунктом 11 статті 20, пунктами 4, 5 і 9 частини першої), надаються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.» – виключити.
 
Відхилено    
77. у статті 22:
 
-117- Кармазін Ю.А.
Виключити запропоновані автором зміни до статті 22.
 
Відхилено      
78. у частині першій:
 
      
79. пункт 2 викласти в такій редакції:
 
-118- Чорноволенко О.В.
У підпункті 3 пункту 3 розділу ІІ зміни до пункту 2 частини першої статті 22 вилучити.
 
Відхилено      
80. «2) першочергове забезпечення пільговою санаторно-курортною путівкою або путівкою на відпочинок чи одержання грошової компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування.
 
-119- Павловський А.М.
У пункті 2 частини першої статті 22 передбачити "першочергове щорічне безоплатне надання санаторно-курортних путівок або путівок на відпочинок…".
 
Відхилено      
    -120- Томенко М.В.
Пункт 2 частини першої статті 22 викласти в такій редакції:
"першочергове щорічне забезпечення пільговою санаторно-курортною путівкою або путівкою на відпочинок чи одержання грошової компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування".
 
Відхилено    
    -121- Яворівський В.О.
Пункт 2 частини першої статті 22 викласти у такій редакції:
"2) першочергове щорічне забезпечення пільговою санаторно-курортною путівкою або путівкою на відпочинок чи одержання за їх бажанням грошової компенсації в розмірі 70 процентів середньої вартості путівки в Україні.
Порядок надання путівок та розмір їх середньої вартості визначаються Кабінетом Міністрів України;".
 
Відхилено    
81. Порядок надання путівок та виплати грошової компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначається Кабінетом Міністрів України;»;
 
-122- Павловський А.М.
У пункті 2 частини першої статті 22 речення "Порядок надання путівок та виплати грошової компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначається Кабінетом Міністрів України;" доповнити словами "але у розмірі не нижчому ніж 70 відсотків середньої вартості путівки в Україні".
 
Відхилено      
    -123- Чечетов М.В.
У пункті 2 частини першої статті 22 речення "Порядок надання путівок та виплати грошової компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначається Кабінетом Міністрів України;" доповнити реченням «Кабінет Міністр змінює розмір компенсації з урахуванням того, що такий розмір не може бути меншим, ніж встановлений Кабінетом Міністрів на попередній період, але в межах відповідних бюджетних призначень»;
 
Відхилено    
82. в абзаці другому пункту 6 слова і цифри «виплата стипендії, підвищеної на 100 процентів» замінити словами «виплата підвищеної стипендії в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України,»;
 
-124- Павловський А.М.
В абзаці другому пункту 6 частини першої статті 22 речення "а також виплата підвищеної стипендії в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України," доповнити словами "але не нижчих ніж на 100 відсотків,".
 
Відхилено      
    -125- Томенко М.В.
Абзац другий пункту 6 частини першої статті 22 викласти в такій редакції:
"Студентам із числа потерпілих від Чорнобильської катастрофи гарантується надання гуртожитку, якщо вони не мають житла, а також виплата стипендії, підвищеної на 100 процентів, незалежно від місця навчання на території України".
 
Відхилено    
    -126- Яворівський В.О.
Абзац другий пункту 6 частини першої статті 22 викласти у такій редакції:
"Студентам із числа потерпілих від Чорнобильської катастрофи гарантується надання гуртожитку, якщо вони не мають житла, а також виплата стипендії, підвищеної на 100 процентів, незалежно від місця навчання на території України;"
 
Відхилено    
    -127- Чорноволенко О.В.
У підпункті 3 пункту 3 розділу ІІ зміни до другого абзацу пункту 6 частини першої статті 22 вилучити.
 
Відхилено    
    -128- Чечетов М.В.
Абзац другий пункту 6 статті 22 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» викласти в такій редакції:
«Студентам із числа потерпілих від Чорнобильської катастрофи гарантується надання гуртожитку, якщо вони не мають житла, а також виплата підвищеної стипендії в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, незалежно від місця навчання на території України. Кабінет Міністр змінює розмір стипендії з урахуванням того, що такий розмір не може бути меншим, ніж встановлений Кабінетом Міністрів на попередній період, але в межах відповідних бюджетних призначень»;
 
Відхилено    
83. пункт 13 викласти в такій редакції:
 
-129- Чорноволенко О.В.
У підпункті 3 пункту 3 розділу ІІ зміни до пункту 13 частини першої статті 22 вилучити.
 
Відхилено      
84. «13) особам, які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов’язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення не менше двох років, а у зоні гарантованого добровільного відселення — не менше трьох років, — надання пільг, передбачених пунктом 18 статті 20, а також першочергове пільгове надання санаторно-курортних путівок чи одержання грошової компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування.
 
-130- Павловський А.М.
У пункті 13 частини першої статті 22 передбачити "першочергове щорічне пільгове надання санаторно-курортних путівок…".
 
Відхилено      
    -131- Яворівський В.О.
Пункт 13 частини першої статті 22 викласти у такій редакції:
"13) особам, які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов'язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення не менше двох років, а у зоні гарантованого добровільного відселення - не менше трьох років, - надання пільг, передбачених пунктом 18 статті 20, а також позачергове щорічне безплатне надання санаторно-курортних путівок або одержання за їх бажанням грошової компенсації в розмірі середньої вартості путівки в Україні;
Порядок надання путівок та розмір їх середньої вартості визначаються Кабінетом Міністрів України".
 
Відхилено    
85. Порядок надання путівок та виплати грошової компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначається Кабінетом Міністрів України;»;
 
-132- Чечетов М.В.
Абзац другий пункту 13 частини першої статті 22 викласти у такій редакції:
«Порядок надання путівок та виплати грошової компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначається Кабінетом Міністрів України. Кабінет Міністр змінює розмір грошової компенсації з урахуванням того, що такий розмір не може бути меншим, ніж встановлений Кабінетом Міністрів на попередній період, але в межах відповідних бюджетних призначень».
 
Відхилено      
86. доповнити статтю частиною такого змісту:
 
-133- Чорноволенко О.В.
У підпункті 3 пункту 3 розділу ІІ доповнення новою частиною статті 22 вилучити.
 
Відхилено      
87. «Установити, що пільги, передбачені пунктом 14 частини першої та частиною другою цієї статті (щодо пільг, передбачених пунктом 11 статті 20), надаються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.»;
 
-134- Томенко М.В.
Частину 3 статті 22 в проекті виключити.
 
Відхилено      
    -135- Яворівський В.О.
Частину третю, якою пропонується доповнити статтю 22, вилучити.
 
Відхилено    
    -136- Матвєєв В.Й.
У статті 22:
доповнити статтю частиною такого змісту:
«Установити, що пільги, передбачені пунктом 14 частини першої та частиною другою цієї статті (щодо пільг, передбачених пунктом 11 статті 20), надаються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.» – відхилити.
 
Відхилено    
    -137- Чечетов М.В.
Статтю 22 доповнити частиною третьою такого змісту:
«Установити, що пільги, передбачені пунктом 14 частини першої та частиною другою цієї статті (щодо пільг, передбачених пунктом 11 статті 20), надаються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Кабінет Міністр змінює розмір грошової компенсації з урахуванням того, що такий розмір не може бути меншим, ніж встановлений Кабінетом Міністрів на попередній період, але в межах відповідних бюджетних призначень».
 
Відхилено    
88. у статті 23:
 
-138- Кармазін Ю.А.
Виключити запропоновані автором зміни до статті 23.
 
Відхилено      
89. пункт 2 частини першої викласти в такій редакції:
 
-139- Чорноволенко О.В.
У підпункті 3 пункту 3 розділу ІІ зміни до пункту 2 частини першої статті 23 вилучити.
 
Відхилено      
90. «2) першочергове забезпечення пільговою санаторно-курортною путівкою або путівкою на відпочинок чи грошова компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування.
 
-140- Павловський А.М.
У пункті другому частини першої статті 23 передбачити "першочергове щорічне забезпечення пільговою санаторно-курортною путівкою або путівкою на відпочинок…".
 
Відхилено      
    -141- Томенко М.В.
Пункт 2 частини першої статті 23 викласти в такій редакції:
"першочергове щорічне забезпечення пільговою санаторно-курортною путівкою або путівкою на відпочинок чи компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування".
 
Відхилено    
    -142- Яворівський В.О.
Пункт 2 частини першої статті 23 викласти у такій редакції:
"2) першочергове щорічне забезпечення пільговою санаторно-курортною путівкою або путівкою на відпочинок чи компенсація за їх бажанням 50 процентів середньої вартості путівки в Україні.
Порядок надання путівок та розмір їх середньої вартості визначаються Кабінетом Міністрів України;"
 
Відхилено    
91. Порядок надання путівок та виплати грошової компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначається Кабінетом Міністрів України;»;
 
-143- Чечетов М.В.
Абзац другий пункту 2 частини першої статті 23 викласти в такій редакції:
«Порядок надання путівок та виплати грошової компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначається Кабінетом Міністрів України. Кабінет Міністр змінює розмір грошової компенсації з урахуванням того, що такий розмір не може бути меншим, ніж встановлений Кабінетом Міністрів на попередній період, але в межах відповідних бюджетних призначень».
 
Відхилено      
92. доповнити статтю частиною такого змісту:
 
-144- Чорноволенко О.В.
У підпункті 3 пункту 3 розділу ІІ доповнення новою частиною статті 23 вилучити.
 
Відхилено      
93. «Установити, що пільги, передбачені пунктом 4 частини першої, надаються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.»;
 
-145- Томенко М.В.
Частину 4 статті 23 в проекті виключити.
 
Відхилено      
    -146- Яворівський В.О.
Частину четверту, якою пропонується доповнити статтю 23, вилучити.
 
Відхилено    
    -147- Матвєєв В.Й.
У статті 23:
доповнити статтю частиною такого змісту:
«Установити, що пільги, передбачені пунктом 4 частини першої, надаються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.» – виключити.
 
Відхилено    
    -148- Чечетов М.В.
Статтю 23 доповнити частиною такого змісту:
«Установити, що пільги, передбачені пунктом 4 частини першої, надаються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Кабінет Міністр змінює розмір пільги з урахуванням того, що такий розмір не може бути меншим, ніж встановлений Кабінетом Міністрів на попередній період, але в межах відповідних бюджетних призначень».
 
Відхилено    
94. у статті 30:
 
-149- Кармазін Ю.А.
Виключити запропоновані автором зміни до статті 30.
 
Відхилено      
95. у частині першій:
 
-150- Матвєєв В.Й.
У статті 30:
у частині першій:
пункт 5 викласти в такій редакції:
«5) безоплатне забезпечення потерпілих дітей санаторно-курортною путівкою або путівкою на відпочинок строком не менш як на 21 та 14 днів відповідно.
Потерпілі діти віком до 10 років забезпечуються путівками разом з одним із батьків або особою, яка їх замінює, за умови, що один з батьків або зазначена особа належать до постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. У разі неможливості надання путівки виплачується грошова компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування.
Порядок надання путівок та виплати грошової компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначається Кабінетом Міністрів України.
При цьому в разі недостатньої тривалості щорічної відпустки одному з батьків або особі, яка їх замінює, надається додаткова відпустка без збереження заробітної плати.» – виключити.
 
Відхилено      
96. пункт 5 викласти в такій редакції:
 
-151- Чорноволенко О.В.
У підпункті 3 пункту 3 розділу ІІ зміни до пункту 5 частини першої статті 30 вилучити.
 
Відхилено      
97. «5) безоплатне забезпечення потерпілих дітей санаторно-курортною путівкою або путівкою на відпочинок строком не менш як на 21 та 14 днів відповідно.
 
-152- Павловський А.М.
У пункті 5 частини першої статті 30 передбачити "щорічне безоплатне забезпечення потерпілих дітей санаторно-курортною путівкою або путівкою на відпочинок строком не менш як на 21 та 14 днів відповідно".
 
Відхилено      
    -153- Томенко М.В.
Пункт 5 частини першої статті 30 викласти в такій редакції:
"5) щорічне безплатне забезпечення потерпілих дітей за місцем роботи одного з батьків путівками на оздоровлення строком до двох місяців".
 
Відхилено    
98. Потерпілі діти віком до 10 років забезпечуються путівками разом з одним із батьків або особою, яка їх замінює, за умови, що один з батьків або зазначена особа належать до постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. У разі неможливості надання путівки виплачується грошова компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування.
 
-154- Яворівський В.О.
Пункт 5 частини першої статті 30 викласти у такій редакції:
"5) щорічне безплатне забезпечення потерпілих дітей за місцем роботи одного з батьків путівками на оздоровлення строком до двох місяців.
Потерпілі діти віком до 10 років забезпечуються путівками разом з одним із батьків або особою, яка їх замінює, за умови, що останні належать до постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. У разі неможливості надання путівки виплачується компенсація у розмірі середньої вартості путівки в Україні. Порядок надання путівок та розмір їх середньої вартості визначаються Кабінетом Міністрів України.
При цьому, в разі недостатньої тривалості щорічної відпустки одному з батьків або особі, яка доглядає за потерпілою дитиною, надається додаткова відпустка без збереження заробітної плати;"
 
Відхилено      
    -155- Чечетов М.В.
Пункт 5 частини першої статті 30 викласти в такій редакції:
«Потерпілі діти віком до 10 років забезпечуються путівками разом з одним із батьків або особою, яка їх замінює, за умови, що один з батьків або зазначена особа належать до постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. У разі неможливості надання путівки виплачується грошова компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Порядок надання путівок та виплати грошової компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначається Кабінетом Міністрів України. Кабінет Міністр змінює розмір компенсації з урахуванням того, що такий розмір не може бути меншим, ніж встановлений Кабінетом Міністрів на попередній період, але в межах відповідних бюджетних призначень».
 
Відхилено    
99. Порядок надання путівок та виплати грошової компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначається Кабінетом Міністрів України.
 
-156- Павловський А.М.
У пункті 5 частини першої статті 30 речення "Порядок надання путівок та виплати грошової компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначається Кабінетом Міністрів України" доповнити словами "але у розмірі не нижчому ніж середня вартість путівки в Україні".
 
Відхилено      
100. При цьому в разі недостатньої тривалості щорічної відпустки одному з батьків або особі, яка їх замінює, надається додаткова відпустка без збереження заробітної плати.»;
 
      
101. у пункті 6 цифри і слова «50 процентів мінімальної заробітної плати» замінити словами «в порядку та розмірі, встановлених Кабінетом Міністрів України,»;
 
-157- Павловський А.М.
У пункті 6 частини першої статті 30 речення "щомісячна виплата в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України," доповнити словами "але не менш ніж у розмірі 50 відсотків мінімальної заробітної плати".
 
Відхилено      
    -158- Томенко М.В.
Пункт 6 частини першої статті 30 викласти в такій редакції:
"6) щомісячна виплата 50 процентів мінімальної заробітної плати незалежно від інших виплат на кожну дитину шкільного віку, яка евакуйована із зони відчуження або народилася після 26 квітня 1986 року від батька, який на час настання вагітності матері має підстави належати до категорії 1 або 2, або матері, яка на час настання вагітності або під час вагітності має підстави належати до категорії 1 або 2, а також на кожну дитину, яка проживала у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення;".
 
Відхилено    
    -159- Яворівський В.О.
Пункт 6 частини першої статті 30 викласти у такій редакції:
"6) щомісячна виплата 50 процентів мінімальної заробітної плати незалежно від інших виплат на кожну дитину шкільного віку, яка евакуйована із зони відчуження або народилася після 26 квітня 1986 року від батька, який на час настання вагітності матері, має підстави належати до категорії 1 або 2, або матері, яка на час настання вагітності або під час вагітності має підстави належати до категорії 1 або 2, а також на кожну дитину, яка проживала у зоні безумовного (обов'язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення;".
 
Відхилено    
    -160- Матвєєв В.Й.
У пункті 6 цифри і слова «50 процентів мінімальної заробітної плати» замінити словами «в порядку та розмірі, встановлених Кабінетом Міністрів України,» – виключити.
 
Відхилено    
    -161- Чорноволенко О.В.
У підпункті 3 пункту 3 розділу ІІ зміни до пункту 6 частини першої статті 30 вилучити.
 
Відхилено    
    -162- Чечетов М.В.
Пункт 6 частини першої статті 30 викласти в такій редакції:
«6) щомісячна виплата в порядку та розмірі встановлених Кабінетом Міністрів України, незалежно від інших виплат на кожну дитину шкільного віку, яка евакуйована із зони відчуження або народилася після 26 квітня 1986 року від батька, який на час настання вагітності матері, має підстави належати до категорії 1 або 2, або матері, яка на час настання вагітності або під час вагітності має підстави належати до категорії 1 або 2, а також на кожну дитину, яка проживала у зоні безумовного (обов'язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення. Кабінет Міністр змінює розмір виплати з урахуванням того, що такий розмір не може бути меншим, ніж встановлений Кабінетом Міністрів на попередній період, але в межах відповідних бюджетних призначень».
 
Відхилено    
102. у пункті 8 слова «мінімальної заробітної плати» замінити словами «в порядку та розмірі, встановлених Кабінетом Міністрів України,»;
 
-163- Матвєєв В.Й.
У пункті 8 слова «мінімальної заробітної плати» замінити словами «в порядку та розмірі, встановлених Кабінетом Міністрів України,» – відхилити.
 
Відхилено      
    -164- Чорноволенко О.В.
У підпункті 3 пункту 3 розділу ІІ зміни до пункту 8 частини першої статті 30 вилучити.
 
Відхилено    
    -165- Яворівський В.О.
Пункт 8 частини першої статті 30 викласти у такій редакції:
"8) щомісячна виплата мінімальної заробітної плати сім'ям на кожну дитину шкільного віку, яка стала інвалідом або перебуває на диспансерному обліку по захворюванню внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також дітям шкільного віку, батьки яких стали інвалідами І або ІІ групи чи померли внаслідок Чорнобильської катастрофи, замість виплати, передбаченої пунктом 6 цієї статті, якщо вказана дитина не перебуває на повному державному забезпеченні. Необхідність взяття дитини на такий диспансерний облік визначається лікарською консультаційною комісією;".
 
Відхилено    
    -166- Чечетов М.В.
Пункт 8 частини першої статті 30 викласти у такій редакції:
"8) щомісячна виплата в порядку та розмірі, встановлених Кабінетом Міністрів України, сім'ям на кожну дитину шкільного віку, яка стала інвалідом або перебуває на диспансерному обліку по захворюванню внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також дітям шкільного віку, батьки яких стали інвалідами І або ІІ групи чи померли внаслідок Чорнобильської катастрофи, замість виплати, передбаченої пунктом 6 цієї статті, якщо вказана дитина не перебуває на повному державному забезпеченні. Необхідність взяття дитини на такий диспансерний облік визначається лікарською консультаційною комісією. Кабінет Міністр змінює розмір виплати з урахуванням того, що такий розмір не може бути меншим, ніж встановлений Кабінетом Міністрів на попередній період, але в межах відповідних бюджетних призначень».
 
Відхилено    
103. пункт 12 викласти в такій редакції:
 
-167- Чорноволенко О.В.
У підпункті 3 пункту 3 розділу ІІ зміни до пункту 12 частини першої статті 30 вилучити.
 
Відхилено      
    -168- Павловський А.М.
Пункт 12 частини першої статті 30 в проекті виключити.
 
Відхилено    
    -169- Матвєєв В.Й.
Пункт 12 викласти в такій редакції:
«12) виплата грошової компенсації за харчування в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, батькам потерпілих дітей, які не відвідують дитячі дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади (у тому числі тих, які не включені до облікового складу шкіл), якщо діти не перебувають на повному державному забезпеченні – виключити.
 
Відхилено    
104. «12) виплата грошової компенсації за харчування в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, батькам потерпілих дітей, які не відвідують дитячі дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади (у тому числі тих, які не включені до облікового складу шкіл), якщо діти не перебувають на повному державному забезпеченні;»;
 
-170- Яворівський В.О.
Пункт 12 частини першої статті 30 викласти у такій редакції:
"12) забезпечення продуктами харчування потерпілих дітей, які не відвідують дитячі дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади (у тому числі і тих, які не знаходяться в обліковому складі шкіл), на суму середньої вартості харчування в цих закладах, що встановлюється органами місцевого самоврядування, або виплата грошової компенсації батькам за їх бажанням, якщо діти не перебувають на повному державному забезпеченні;"
 
Відхилено      
    -171- Чечетов М.В.
Пункт 12 частини першої статті 30 викласти у такій редакції:
«12) виплата грошової компенсації за харчування в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, батькам потерпілих дітей, які не відвідують дитячі дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади (у тому числі тих, які не включені до облікового складу шкіл), якщо діти не перебувають на повному державному забезпеченні. Кабінет Міністр змінює розмір виплати з урахуванням того, що такий розмір не може бути меншим, ніж встановлений Кабінетом Міністрів на попередній період, але в межах відповідних бюджетних призначень».
 
Відхилено    
105. у частині третій:
 
-172- Чорноволенко О.В.
У підпункті 3 пункту 3 розділу ІІ зміни до пункту 4 частини третьої статті 30 вилучити.
 
Відхилено      
106. у пункті 4 слова і цифри «гарантованою виплатою підвищеної на 100 процентів стипендії» замінити словами «виплатою підвищеної стипендії в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України,»;
 
-173- Яворівський В.О.
Пункт 4 частини третьої статті 30 викласти у такій редакції:
"4) вступ поза конкурсом до державних вищих закладів освіти, професійно-технічних закладів освіти та на курси для професійного навчання з обов'язковим наданням гуртожитку на час навчання тим, хто не має житла, і гарантованою виплатою підвищеної на 100 процентів стипендії, незалежно від місця навчання на території України. Особи, які закінчили середні загальноосвітні школи та професійно-технічні заклади освіти з відзнакою (відмінними оцінками), приймаються без екзаменів до державних вищих закладів освіти за результатами співбесіди. Зазначені особи навчаються в цих закладах освіти за рахунок держави;".
 
Відхилено      
    -174- Матвєєв В.Й.
У частині третій:
у пункті 4 слова і цифри «гарантованою виплатою підвищеної на 100 процентів стипендії» замінити словами «виплатою підвищеної стипендії в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України,» – виключити.
 
Відхилено    
    -175- Чечетов М.В.
Пункт 4 частини третьої статті 30 викласти у такій редакції:
«4) вступ поза конкурсом до державних вищих закладів освіти, професійно-технічних закладів освіти та на курси для професійного навчання з обов'язковим наданням гуртожитку на час навчання тим, хто не має житла, і виплатою підвищеної стипендії в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, незалежно від місця навчання на території України. Особи, які закінчили середні загальноосвітні школи та професійно-технічні заклади освіти з відзнакою (відмінними оцінками), приймаються без екзаменів до державних вищих закладів освіти за результатами співбесіди. Зазначені особи навчаються в цих закладах освіти за рахунок держави. Кабінет Міністр змінює розмір стипендії з урахуванням того, що такий розмір не може бути меншим, ніж встановлений Кабінетом Міністрів на попередній період, але в межах відповідних бюджетних призначень".
 
Відхилено    
107. пункт 10 викласти в такій редакції:
 
-176- Чорноволенко О.В.
У підпункті 3 пункту 3 розділу ІІ зміни до пункту 10 частини третьої статті 30 вилучити.
 
Відхилено      
    -177- Матвєєв В.Й.
Пункт 10 викласти в такій редакції:
«10) щорічне безоплатне забезпечення дитини-інваліда та одного з батьків або особи, яка їх замінює, путівкою для будь-якого виду оздоровлення чи відпочинку.
У разі неможливості надання путівки виплачується грошова компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування.
Порядок надання путівок та виплати грошової компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначається Кабінетом Міністрів України;» – виключити.
 
Відхилено    
108. «10) щорічне безоплатне забезпечення дитини-інваліда та одного з батьків або особи, яка їх замінює, путівкою для будь-якого виду оздоровлення чи відпочинку.
 
-178- Яворівський В.О.
Пункт 10 частини третьої статті 30 викласти у такій редакції:
"10) щорічне безплатне забезпечення дитини-інваліда та одного з батьків чи особи, яка їх замінює, путівкою для будь-якого виду оздоровлення чи відпочинку протягом двох місяців. У разі неможливості надання путівки виплачується компенсація у розмірі середньої вартості путівки в Україні.
Порядок надання путівок та розмір їх середньої вартості визначаються Кабінетом Міністрів України;".
 
Відхилено      
109. У разі неможливості надання путівки виплачується грошова компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування.
 
-179- Павловський А.М.
У пункті 10 частини третьої статті 30 речення "У разі неможливості надання путівки виплачується грошова компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування" доповнити словами "у розмірі не нижчому ніж середня вартість путівки в Україні".
 
Відхилено      
110. Порядок надання путівок та виплати грошової компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначається Кабінетом Міністрів України;»;
 
-180- Чечетов М.В.
Абзац 2 пункту 10 частини 3 статті 30 викласти в такій редакції:
«Порядок надання путівок та виплати грошової компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначається Кабінетом Міністрів України. Кабінет Міністр змінює розмір компенсації з урахуванням того, що такий розмір не може бути меншим, ніж встановлений Кабінетом Міністрів на попередній період, але в межах відповідних бюджетних призначень».
 
Відхилено      
111. доповнити статтю частиною такого змісту:
 
-181- Матвєєв В.Й.
Доповнити статтю частиною такого змісту:
«Установити, що пільги, передбачені пунктами 3 і 5 частини першої та пунктами 1, 8 і 9 частини третьої, надаються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.» – виключити.
 
Відхилено      
112. «Установити, що пільги, передбачені пунктами 3 і 5 частини першої та пунктами 1, 8 і 9 частини третьої, надаються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.»;
 
-182- Томенко М.В.
Частину 7 статті 30 виключити.
 
Відхилено      
    -183- Чорноволенко О.В.
У підпункті 3 пункту 3 розділу ІІ доповнення новою частиною статті 30 вилучити.
 
Відхилено    
    -184- Яворівський В.О.
Частину сьому, якою пропонується доповнити статтю 30, вилучити.
 
Відхилено    
    -185- Чечетов М.В.
Доповнити статтю 30 новою частиною такого змісту:
«Установити, що пільги, передбачені пунктами 3 і 5 частини першої та пунктами 1, 8 і 9 частини третьої, надаються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Кабінет Міністр змінює розмір пільг з урахуванням того, що такий розмір не може бути меншим, ніж встановлений Кабінетом Міністрів на попередній період, але в межах відповідних бюджетних призначень».
 
Відхилено    
113. статті 31, 37, 39, 48, 50 і 51 викласти в такій редакції:
 
-186- Кармазін Ю.А.
Виключити запропоновані автором зміни до статей 31, 37, 39, 48, 50, 51.
 
Відхилено      
    -187- Павловський А.М.
Статті 31, 37, 39, 48, 50, 51 в проекті виключити.
 
Відхилено    
114. «Стаття 31. Допомога сім’ям, що мають дітей шкільного віку, які проживають на територіях радіоактивного забруднення
 
-188- Чорноволенко О.В.
У підпункті 3 пункту 3 розділу ІІ зміни до статті 31 вилучити.
 
Відхилено      
115. Сім’ям, що мають дітей віком від 7 до 16 років (учнів віком до 18 років), які проживають на територіях радіоактивного забруднення, допомога, передбачена законодавством України, виплачується у підвищеному розмірі в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. «;
 
-189- Томенко М.В.
Статтю 31 викласти в такій редакції:
"Сім’ї, що мають дітей віком від 7 до 16 років (учнів віком до 18 років), які проживають на територіях радіоактивного забруднення, допомога, передбачена чинним законодавством України, виплачуються у подвійному розмірі".
 
Відхилено      
    -190- Яворівський В.О.
Статтю 31 викласти у такій редакції:
"Сім'ї, що мають дітей віком від 7 до 16 років (учнів віком до 18 років), які проживають на територіях радіоактивного забруднення, допомога, передбачена чинним законодавством України, виплачуються у подвійному розмірі".
 
Відхилено    
    -191- Чечетов М.В.
Статтю 31 викласти в такій редакції
«Стаття 31. Допомога сім’ям, що мають дітей шкільного віку, які проживають на територіях радіоактивного забруднення
Сім’ям, що мають дітей віком від 7 до 16 років (учнів віком до 18 років), які проживають на територіях радіоактивного забруднення, допомога, передбачена законодавством України, виплачується у підвищеному розмірі в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Кабінет Міністр змінює розмір допомоги з урахуванням того, що такий розмір не може бути меншим, ніж встановлений Кабінетом Міністрів на попередній період, але в межах відповідних бюджетних призначень».
 
Відхилено    
116. «Стаття 37. Грошова допомога громадянам, які проживають на територіях радіоактивного забруднення
 
-192- Чорноволенко О.В.
У підпункті 3 пункту 3 розділу ІІ зміни до статті 37 вилучити.
 
Відхилено      
117. Громадянам, які проживають на територіях радіоактивного забруднення, виплачується щомісячна грошова допомога у зв’язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва та особистого підсобного господарства у розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.
 
-193- Яворівський В.О.
Статтю 37 викласти у такій редакції:
"Громадянам, які проживають на територіях радіоактивного забруднення, виплачується щомісячна грошова допомога у зв'язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва та особистого підсобного господарства в таких розмірах:
у зоні посиленого радіоекологічного контролю - 30 процентів від мінімальної заробітної плати;
у зоні гарантованого добровільного відселення - 40 процентів від мінімальної заробітної плати;
у зоні безумовного (обов'язкового) відселення - 50 процентів від мінімальної заробітної плати.
Перелік населених пунктів, жителям яких виплачується щомісячна грошова допомога, затверджується Кабінетом Міністрів України.
Ця допомога виплачується щомісячно за місцем роботи, пенсіонерам - органами, які виплачують пенсію, непрацюючим громадянам - місцевими державними адміністраціями або виконавчими органами рад за місцем проживання.
Виплата за два і більше місяців забороняється".
 
Відхилено      
118. Перелік населених пунктів, жителям яких виплачується щомісячна грошова допомога, затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
      
119. Зазначена допомога виплачується уповноваженим органом за місцем реєстрації громадян.
 
      
120. Виплата такої допомоги за два і більше місяців забороняється.»;
 
-194- Чечетов М.В.
Статтю 37 викласти в такій редакції
«Стаття 37. Грошова допомога громадянам, які проживають на територіях радіоактивного забруднення
Громадянам, які проживають на територіях радіоактивного забруднення, виплачується щомісячна грошова допомога у зв’язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва та особистого підсобного господарства у розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України. Кабінет Міністр змінює розмір допомоги з урахуванням того, що такий розмір не може бути меншим, ніж встановлений Кабінетом Міністрів на попередній період, але в межах відповідних бюджетних призначень.
Перелік населених пунктів, жителям яких виплачується щомісячна грошова допомога, затверджується Кабінетом Міністрів України.
Зазначена допомога виплачується уповноваженим органом за місцем реєстрації громадян.
Виплата такої допомоги за два і більше місяців забороняється.».
 
Відхилено      
121. «Стаття 39. Доплата громадянам, які працюють (навчаються) на територіях радіоактивного забруднення
 
-195- Чорноволенко О.В.
У підпункті 3 пункту 3 розділу ІІ зміни до статті 39 вилучити.
 
Відхилено      
122. Громадянам, які працюють на територіях радіоактивного забруднення, провадиться доплата у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.
 
-196- Яворівський В.О.
Статтю 39 викласти у такій редакції:
"Громадянам, які працюють на територіях радіоактивного забруднення, провадиться доплата в таких розмірах:
- у зоні безумовного (обов'язкового) відселення - три мінімальні заробітні
плати;
- у зоні гарантованого добровільного відселення - дві мінімальні заробітні плати;
- у зоні посиленого радіоекологічного контролю - одна мінімальна заробітна плата.
Пенсії непрацюючим пенсіонерам, які проживають на цих територіях, і стипендії студентам, які там навчаються, підвищуються у розмірах, встановлених частиною першою цієї статті. Пенсіонерам, які працюють у зонах радіоактивного забруднення, оплата праці додатково підвищується на 25 процентів від розміру мінімальної заробітної плати.
Громадянам, які працюють у зоні відчуження, а також у зоні безумовного (обов'язкового) відселення після повного відселення жителів, за рішенням Адміністрації зони відчуження, встановлюється доплата згідно з положенням, затвердженим Кабінетом Міністрів України".
 
Відхилено      
123. Пенсії непрацюючим пенсіонерам, які проживають на зазначених територіях, стипендії студентам, які навчаються на таких територіях, та оплата праці пенсіонерам, які працюють на територіях радіоактивного забруднення, підвищуються відповідно до частини першої цієї статті.
 
      
124. Громадянам, які працюють у зоні відчуження, а також у зоні безумовного (обов’язкового) відселення після повного відселення жителів, за рішенням державного органу з управління зоною відчуження встановлюється доплата згідно з положенням, затвердженим Кабінетом Міністрів України.»;
 
-197- Чечетов М.В.
Статтю 39 викласти в такій редакції:
«Стаття 39. Доплата громадянам, які працюють (навчаються) на територіях радіоактивного забруднення
Громадянам, які працюють на територіях радіоактивного забруднення, провадиться доплата у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України. Кабінет Міністр змінює розмір допомоги з урахуванням того, що такий розмір не може бути меншим, ніж встановлений Кабінетом Міністрів на попередній період, але в межах відповідних бюджетних призначень.
Пенсії непрацюючим пенсіонерам, які проживають на зазначених територіях, стипендії студентам, які навчаються на таких територіях, та оплата праці пенсіонерам, які працюють на територіях радіоактивного забруднення, підвищуються відповідно до частини першої цієї статті.
Громадянам, які працюють у зоні відчуження, а також у зоні безумовного (обов’язкового) відселення після повного відселення жителів, за рішенням державного органу з управління зоною відчуження встановлюється доплата згідно з положенням, затвердженим Кабінетом Міністрів України.».
 
Відхилено      
125. «Стаття 48. Компенсації за шкоду, заподіяну здоров’ю, особам, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та сім’ям за втрату годувальника
 
-198- Чорноволенко О.В.
У підпункті 3 пункту 3 розділу ІІ зміни до статті 48 вилучити.
 
Відхилено      
126. Одноразова компенсація учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та дітям, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, сім’ям, які втратили годувальника з числа осіб, які віднесені до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, і батькам померлого виплачується у розмірах, установлених Кабінетом Міністрів України.
 
-199- Яворівський В.О.
Статтю 48 викласти у такій редакції:
"Одноразова компенсація учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, та сім'ям, які втратили годувальника із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, виплачується в таких розмірах:
інвалідам І групи - 60 мінімальних заробітних плат;
інвалідам ІІ групи - 45 мінімальних заробітних плат;
інвалідам ІІІ групи - 30 мінімальних заробітних плат;
дїтям-інвалідам - 10 мінімальних заробітних плат;
сім'ям, які втратили годувальника, - 60 мінімальних заробітних плат;
батькам померлого - 30 мінімальних заробітних плат.
У разі встановлення інвалідності вищої групи інвалідам виплачується різниця у компенсаціях.
Виплата здійснюється з мінімальної заробітної плати, яка склалася на момент встановлення інвалідності чи втрати годувальника.
Щорічна допомога на оздоровлення виплачується в таких розмірах:
інвалідам І і ІІ групи - п'ять мінімальних заробітних плат;
інвалідам ІІІ групи, дітям-інвалідам - чотири мінімальні заробітні плати;
учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 2 категорії - п'ять мінімальних заробітних плат;
учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 3 категорії - три мінімальні заробітні плати;
кожній дитині, яка втратила внаслідок Чорнобильської катастрофи одного з батьків, - три мінімальні заробітні плати;
евакуйованим із зони відчуження у 1986 році, включаючи дітей, - три мінімальні заробітні плати.
Щорічна допомога на оздоровлення виплачується громадянам за місцем їх проживання органами соціального захисту населення. У разі виникнення права на щорічну допомогу з різних підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, надається одна з них, за вибором особи.
Виплати, зазначені в цій статті, провадяться протягом одного місяця з дня встановлення інвалідності чи смерті потерпілого.
Розмір мінімальної заробітної плати визначається на момент виплати".
 
Відхилено      
127. Щорічна допомога на оздоровлення виплачується інвалідам І, ІІ та ІІІ групи; дітям-інвалідам; учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесеним до категорії 2 і 3; кожній дитині, яка втратила внаслідок Чорнобильської катастрофи одного з батьків; евакуйованим із зони відчуження у 1986 році у розмірах, установлених Кабінетом Міністрів України.
 
      
128. Щорічна допомога на оздоровлення виплачується громадянам уповноваженим органом за місцем їх реєстрації. У разі наявності права на отримання щорічної допомоги з різних підстав, передбачених частиною другою цієї статті, допомога надається з однієї підстави за вибором особи.
 
      
129. Виплати, зазначені у частині першій цієї статті, провадяться протягом одного місяця з дня подання заяви та відповідних документів у розмірах, що діяли на момент встановлення факту інвалідності чи смерті.»;
 
-200- Чечетов М.В.
Статтю 48 викласти в такій редакції:
«Стаття 48. Компенсації за шкоду, заподіяну здоров’ю, особам, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та сім’ям за втрату годувальника
Одноразова компенсація учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та дітям, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, сім’ям, які втратили годувальника з числа осіб, які віднесені до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, і батькам померлого виплачується у розмірах, установлених Кабінетом Міністрів України. Кабінет Міністр змінює розмір компенсації з урахуванням того, що такий розмір не може бути меншим, ніж встановлений Кабінетом Міністрів на попередній період, але в межах відповідних бюджетних призначень.
Щорічна допомога на оздоровлення виплачується інвалідам І, ІІ та ІІІ групи; дітям-інвалідам; учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесеним до категорії 2 і 3; кожній дитині, яка втратила внаслідок Чорнобильської катастрофи одного з батьків; евакуйованим із зони відчуження у 1986 році у розмірах, установлених Кабінетом Міністрів України. Кабінет Міністр змінює розмір допомоги з урахуванням того, що такий розмір не може бути меншим, ніж встановлений Кабінетом Міністрів на попередній період, але в межах відповідних бюджетних призначень.
Щорічна допомога на оздоровлення виплачується громадянам уповноваженим органом за місцем їх реєстрації. У разі наявності права на отримання щорічної допомоги з різних підстав, передбачених частиною другою цієї статті, допомога надається з однієї підстави за вибором особи.
Виплати, зазначені у частині першій цієї статті, провадяться протягом одного місяця з дня подання заяви та відповідних документів у розмірах, що діяли на момент встановлення факту інвалідності чи смерті.».
 
Відхилено      
130. «Стаття 50. Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, особам, віднесеним до категорії 1
 
-201- Чорноволенко О.В.
У підпункті 3 пункту 3 розділу ІІ зміни до статті 50 вилучити.
 
Відхилено      
    -202- Матвєєв В.Й.
«Стаття 50. Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, особам, віднесеним до категорії 1
Особам, віднесеним до категорії 1, призначається щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, у розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України. – виключити.
 
Відхилено    
131. Особам, віднесеним до категорії 1, призначається щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, у розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.
 
-203- Яворівський В.О.
Статтю 50 викласти у такій редакції:
"Особам, віднесеним до категорії 1, призначається щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю, у розмірах:
- інвалідам І групи - 100 процентів мінімальної пенсії за віком;
- інвалідам ІІ групи - 75 процентів мінімальної пенсії за віком;
- інвалідам ІІІ групи, дітям-інвалідам, а також хворим внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу - 50 процентів мінімальної пенсії за віком".
 
Відхилено      
    -204- Чечетов М.В.
Статтю 50 викласти в такій редакції
«Стаття 50. Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, особам, віднесеним до категорії 1
Особам, віднесеним до категорії 1, призначається щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, у розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України. Кабінет Міністр змінює розмір додаткової пенсії з урахуванням того, що такий розмір не може бути меншим, ніж встановлений Кабінетом Міністрів на попередній період, але в межах відповідних бюджетних призначень».
 
Відхилено    
132. Стаття 51. Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, особам, віднесеним до категорій 2, 3 і 4
 
-205- Чорноволенко О.В.
У підпункті 3 пункту 3 розділу ІІ зміни до статті 51 вилучити.
 
Відхилено      
    -206- Матвєєв В.Й.
"Стаття 51. Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, особам, віднесеним до категорій 2, 3 і 4
Особам, віднесеним до категорій 2, 3 і 4, призначається щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, у розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України. « – виключити.
 
Відхилено    
133. Особам, віднесеним до категорій 2, 3 і 4, призначається щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, у розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України. «;
 
-207- Яворівський В.О.
Статтю 51 викласти у такій редакції:
"Особам, віднесеним до категорії 2, щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю, призначається у розмірі 30 процентів мінімальної пенсії за віком.
Особам, віднесеним до категорії 3, додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю, призначається у розмірі 25 процентів мінімальної пенсії за віком.
Особам, віднесеним до категорії 4, додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю, призначається у розмірі 15 процентів мінімальної пенсії за віком."
До Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".
 
Відхилено      
    -208- Чечетов М.В.
Статтю 51 викласти в такій редакції
«Стаття 51. Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, особам, віднесеним до категорій 2, 3 і 4
Особам, віднесеним до категорій 2, 3 і 4, призначається щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, у розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України. Кабінет Міністр змінює розмір додаткової пенсії з урахуванням того, що такий розмір не може бути меншим, ніж встановлений Кабінетом Міністрів на попередній період, але в межах відповідних бюджетних призначень».
 
Відхилено    
134. частину першу статті 52 викласти в такій редакції:
 
-209- Кармазін Ю.А.
Виключити запропоновані автором зміни до статті 52.
 
Відхилено      
    -210- Чорноволенко О.В.
У підпункті 3 пункту 3 розділу ІІ зміни до частини першої статті 52 вилучити.
 
Відхилено    
    -211- Матвєєв В.Й.
"Частину першу статті 52 викласти в такій редакції:
«Щомісячна компенсація у разі втрати годувальника призначається на кожного непрацездатного члена сім’ї, який був на його утриманні, у розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України.» – виключити.
 
Відхилено    
135. «Щомісячна компенсація у разі втрати годувальника призначається на кожного непрацездатного члена сім’ї, який був на його утриманні, у розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України.»;
 
-212- Павловський А.М.
Частину першу статті 52 викласти у такій редакції:
"Щомісячна компенсація у разі втрати годувальника призначається на кожного непрацездатного члена сім’ї, який був на його утриманні, у розмірі встановленому Кабінетом Міністрів України, але не нижчому ніж 50 відсотків мінімальної пенсії за віком незалежно від пенсії, передбаченої законодавством України".
 
Відхилено      
    -213- Яворівський В.О.
Частину першу статті 52 викласти у такій редакції:
"Щомісячна компенсація в разі втрати годувальника призначається на кожного непрацездатного члена сім'ї, який був на його утриманні, в розмірі 50 процентів мінімальної пенсії за віком незалежно від пенсії, передбаченої законодавством України".
 
Відхилено    
    -214- Чечетов М.В.
Частину першу статті 52 викласти в такій редакції:
«Щомісячна компенсація у разі втрати годувальника призначається на кожного непрацездатного члена сім’ї, який був на його утриманні, у розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України. Кабінет Міністр змінює розмір компенсації з урахуванням того, що такий розмір не може бути меншим, ніж встановлений Кабінетом Міністрів на попередній період, але в межах відповідних бюджетних призначень».
 
Відхилено    
136. частину четверту статті 54 викласти в такій редакції:
 
-215- Кармазін Ю.А.
Виключити запропоновані автором зміни до статті 54.
 
Відхилено      
    -216- Чорноволенко О.В.
У підпункті 3 пункту 3 розділу ІІ зміни до частини четвертої статті 54 вилучити.
 
Відхилено    
    -217- Павловський А.М.
Частину четверту статті 54 в проекті виключити.
 
Відхилено    
    -218- Матвєєв В.Й.
"Частину четверту статті 54 викласти в такій редакції:
«У всіх випадках розміри пенсій для інвалідів, щодо яких встановлено зв’язок із Чорнобильською катастрофою, не можуть бути нижчими за розміри, встановлені Кабінетом Міністрів України.» – виключити.
 
Відхилено    
137. «У всіх випадках розміри пенсій для інвалідів, щодо яких встановлено зв’язок із Чорнобильською катастрофою, не можуть бути нижчими за розміри, встановлені Кабінетом Міністрів України.»;
 
-219- Яворівський В.О.
Частину четверту статті 54 викласти у такій редакції:
"У всіх випадках розміри пенсій для інвалідів, щодо яких встановлено зв'язок з Чорнобильською катастрофою, не можуть бути нижчими:
по І групі інвалідності -10 мінімальних пенсій за віком;
по ІІ групі інвалідності - 8 мінімальних пенсій за віком;
по ІІІ групі інвалідності - 6 мінімальних пенсій за віком;
дітям-інвалідам - 3 мінімальних пенсій за віком".
 
Відхилено      
138. 4) у пункті «ї» частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 4, ст. 19; 2005 р., № 4, ст. 83; 2007 р., № 16, ст. 215; 2008 р., № 5—8, ст. 78, № 11, ст. 108):
 
-220- Ар'єв В.І.
Виключити пункт 4 частини 3 розділу ІІ законопроекту.
 
Відхилено      
    -221- В'язівський В.М.
Пункт 4 частини 3 Розділу ІІ виключити.
 
Відхилено    
    -222- Гриценко А.С.
Виключити із законопроекту зміни, вказані в підпункті 4 пункту 3 Розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення".
 
Відхилено    
    -223- Кармазін Ю.А.
У Законі України "Основи законодавства про охорону здоров’я" виключити запропоновані автором зміни до статті 77.
 
Відхилено    
    -224- Королевська Н.Ю.
Виключити підпункт 4 пункту 3 Розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення".
 
Відхилено    
    -225- Куликов К.Б.
Виключити пункт 4 частини 3 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" законопроекту.
 
Відхилено    
    -226- Ляшко О.В.
Відхилити підпункт 4 пункту 3 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення".
 
Відхилено    
    -227- Одарченко Ю.В.
Підпункт 4 пункту 3 Розділу ІІ виключити.
 
Відхилено    
    -228- Яценюк А.П.
Князевич Р.П.
В пункті 3 Прикінцевих та перехідних положень підпункт 4 вилучити.
 
Відхилено    
    -229- Рибаков І.О.
Чорновіл Т.В.
Каплієнко В.В.
Виключити пункт 4 частини 3 Розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення".
 
Відхилено    
    -230- Симоненко П.М.
Частину 4 пункту 3 виключити.
 
Відхилено    
    -231- Хара В.Г.
Пункт 4 частини 3 Розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" вилучити.
 
Відхилено    
    -232- Чорноволенко О.В.
Підпункт 4 пункту 3 розділу ІІ вилучити.
 
Відхилено    
    -233- Шустік О.Ю.
Підпункт 4 пункту третього Розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" виключити.
 
Відхилено    
139. абзац перший після слів «і опаленням» доповнити словами «в межах норм, установлених законодавством,»;
 
-234- Матвєєв В.Й.
"У пункті «ї» частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я:
абзац перший після слів «і опаленням» доповнити словами «в межах норм, установлених законодавством,» – виключити.
 
Відхилено      
140. доповнити пункт абзацом такого змісту:
 
-235- Матвєєв В.Й.
"Доповнити пункт абзацом такого змісту:
«Пільги з безоплатного користування житлом з опаленням та освітленням, передбачені абзацом першим цього пункту, надаються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.» – виключити.
 
Відхилено      
141. «Пільги з безоплатного користування житлом з опаленням та освітленням, передбачені абзацом першим цього пункту, надаються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.»;
 
-236- Яворівський В.О.
Абзац 2 частини першої статті 77, яким пропонується доповнити частину першу, вилучити.
 
Відхилено      
    -237- Чечетов М.В.
Доповнити пункт абзацом такого змісту:
«Пільги з безоплатного користування житлом з опаленням та освітленням, передбачені абзацом першим цього пункту, надаються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Кабінет Міністр змінює розмір пільг з урахуванням того, що такий розмір не може бути меншим, ніж встановлений Кабінетом Міністрів на попередній період, але в межах відповідних бюджетних призначень».
 
Відхилено    
142. 5) у Законі України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 45, ст. 425; 1996 р., № 1, ст. 1; 1999 р., № 38, ст. 342; 2002 р., № 35, ст. 263, № 52, ст. 379; 2003 р., № 27, ст. 209; 2005 р., № 1, ст. 19, № 9, ст. 185, № 52, ст. 564; 2006 р., № 4, ст. 52, № 33, ст. 281, № 47, ст. 461; 2007 р., № 25, ст. 341; 2008 р., № 5—8, ст. 78; 2010 р., № 31, ст. 418, із змінами, внесеними Законом України від 2 грудня 2010 року № 2757-VІ):
 
-238- Ар'єв В.І.
Виключити пункт 5 частини 3 розділу ІІ законопроекту.
 
Відхилено      
    -239- В'язівський В.М.
Пункт 5 частини 3 Розділу ІІ виключити.
 
Відхилено    
    -240- Гриценко А.С.
Виключити із законопроекту зміни, вказані в підпункті 5 пункту 3 Розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення".
 
Відхилено    
    -241- Королевська Н.Ю.
Виключити підпункт 5 пункту 3 Розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення".
 
Відхилено    
    -242- Куликов К.Б.
Виключити пункт 5 частини 3 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" законопроекту.
 
Відхилено    
    -243- Ляшко О.В.
Відхилити підпункт 5 пункту 3 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення".
 
Відхилено    
    -244- Одарченко Ю.В.
Підпункт 5 пункту 3 Розділу ІІ виключити.
 
Відхилено    
    -245- Яценюк А.П.
Князевич Р.П.
В пункті 3 Прикінцевих та перехідних положень підпункт 5 вилучити.
 
Відхилено    
    -246- Рибаков І.О.
Чорновіл Т.В.
Каплієнко В.В.
Виключити пункт 5 частини 3 Розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення".
 
Відхилено    
    -247- Симоненко П.М.
Частину 5 пункту 3 виключити.
 
Відхилено    
    -248- Хара В.Г.
Пункт 5 частини 3 Розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" вилучити.
 
Відхилено    
    -249- Цибенко П.С.
Підпункт 5 пункту 3 розділу 2 законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -250- Шустік О.Ю.
Підпункт 5 пункту третього Розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" виключити.
 
Відхилено    
143. у статті 12:
 
-251- Кармазін Ю.А.
У Законі України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" виключити запропоновані автором зміни до статті 12.
 
Відхилено      
144. пункт 3 частини першої викласти в такій редакції:
 
-252- Чорноволенко О.В.
У підпункті 5 пункту 3 розділу ІІ зміни до пункту 3 частини першої статті 12 вилучити.
 
Відхилено      
145. «3) безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів України;»;
 
-253- Павловський А.М.
У пункті 3 частини першої статті 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» передбачити "безоплатне щорічне забезпечення санаторно-курортним лікуванням…".
 
Відхилено      
    -254- Сушкевич В.М.
В абзаці четвертому підпункту 5 пункту 3 розділу 2 після слова "безоплатне" додати слово "щорічне".
 
Відхилено    
    -255- Томенко М.В.
Пункт 3 частини першої статті 12 викласти в такій редакції:
"3) безплатне щорічне забезпечення санаторно-курортним лікуванням, а також компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування;".
 
Відхилено    
    -256- Яворівський В.О.
Пункт 3 частини першої статті 12 викласти у такій редакції:
"3) безплатне щорічне забезпечення санаторно-курортним лікуванням, а також компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування;".
 
Відхилено    
    -257- Чечетов М.В.
Пункт 3 частини першої статті 12 викласти у такій редакції:
«3) безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів України. Кабінет Міністр змінює розмір компенсації з урахуванням того, що такий розмір не може бути меншим, ніж встановлений Кабінетом Міністрів на попередній період, але в межах відповідних бюджетних призначень».
 
Відхилено    
146. частину п’яту викласти в такій редакції:
 
-258- Чорноволенко О.В.
У підпункті 5 пункту 3 розділу ІІ зміни до частини п’ятої статті 12 вилучити.
 
Відхилено      
147. «Щороку до 5 травня учасникам бойових дій виплачується разова грошова допомога у розмірі, який визначається Кабінетом Міністрів України.»;
 
-259- Павловський А.М.
Частину п’яту статті 12 викласти у такій редакції:
"Щороку до 5 травня учасникам бойових дій виплачується разова грошова допомога у розмірі, який визначається Кабінетом Міністрів України, але не нижчому ніж п'ять мінімальних пенсій за віком".
 
Відхилено      
    -260- Сушкевич В.М.
Абзац шостий підпункту 5 пункту 3 розділу 2 після слів "Кабінетом Міністрів України" доповнити словами "але не менше п'яти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність".
 
Відхилено    
    -261- Яворівський В.О.
Частину п'яту статті 12 викласти у такій редакції:
"Щорічно до 5 травня учасникам бойових дій виплачується разова грошова допомога у розмірі п'яти мінімальних пенсій за віком".
 
Відхилено    
    -262- Чечетов М.В.
Частину 5 статті 12 викласти у такій редакції:
«Щороку до 5 травня учасникам бойових дій виплачується разова грошова допомога у розмірі, який визначається Кабінетом Міністрів України. Кабінет Міністр змінює розмір допомоги з урахуванням того, що такий розмір не може бути меншим, ніж встановлений Кабінетом Міністрів на попередній період, але в межах відповідних бюджетних призначень».
 
Відхилено    
148. доповнити статтю частиною такого змісту:
 
-263- Чорноволенко О.В.
У підпункті 5 пункту 3 розділу ІІ доповнення новою частиною статті 12 вилучити.
 
Відхилено      
149. «Установити, що пільги, передбачені пунктами 4—7, 17 та 19 частини першої цієї статті, надаються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. «;
 
-264- Томенко М.В.
Частину 6 статті 12 в проекті виключити.
 
Відхилено      
    -265- Яворівський В.О.
Частину шосту, якою пропонується доповнити статтю 12, вилучити.
 
Відхилено    
    -266- Матвєєв В.Й.
"У статті 12:
доповнити статтю частиною такого змісту:
«Установити, що пільги, передбачені пунктами 4—7, 17 та 19 частини першої цієї статті, надаються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. « – виключити.
 
Відхилено    
    -267- Чечетов М.В.
Доповнити статтю частиною такого змісту:
«Установити, що пільги, передбачені пунктами 4—7, 17 та 19 частини першої цієї статті, надаються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Кабінет Міністр змінює розмір допомоги з урахуванням того, що такий розмір не може бути меншим, ніж встановлений Кабінетом Міністрів на попередній період, але в межах відповідних бюджетних призначень».
 
Відхилено    
150. у статті 13:
 
-268- Кармазін Ю.А.
Виключити запропоновані автором зміни до статті 13.
 
Відхилено      
151. у пункті 3 частини першої:
 
      
152. абзац перший викласти в такій редакції:
 
-269- Чорноволенко О.В.
У підпункті 5 пункту 3 розділу ІІ зміни до першого абзацу пункту 3 частини першої статті 13 вилучити.
 
Відхилено      
153. «3) безоплатне позачергове забезпечення санаторно-курортним лікуванням з компенсацією вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад або одержання замість путівки грошової компенсації. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації визначаються Кабінетом Міністрів України;»;
 
-270- Павловський А.М.
У абзаці першому пункту 3 частини першої статті 13 передбачити "безоплатне позачергове щорічне забезпечення санаторно-курортним лікуванням…".
 
Відхилено      
    -271- Томенко М.В.
Абзац перший пункту 3 частини першої статті 13 викласти в такій редакції:
"3) безоплатне позачергове щорічне забезпечення санітарно-курортним лікуванням з компенсацією вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад або одержання замість путівки грошової компенсації".
 
Відхилено    
    -272- Сушкевич В.М.
Абзац дванадцятий підпункту 5 пункту 3 розділу 2 викласти в такій редакції:
"3) безоплатне позачергове щорічне забезпечення санаторно-курортним лікуванням з компенсацією вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад або одержання один раз на два роки замість путівки грошової компенсації, незалежно від наявності медичного висновку про необхідність санаторно-курортного лікування або медичних протипоказань, у розмірі: інваліди війни І- ІІ груп - середньої вартості путівки, інваліди війни ІІІ групи - 75 процентів середньої вартості путівки. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації визначаються Кабінетом Міністрів України;".
 
Відхилено    
    -273- Яворівський В.О.
Абзац перший пункту 3 частини першої статті 13 викласти у такій редакції:
"3) безплатне позачергове щорічне забезпечення санітарно-курортним лікуванням з компенсацією вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад".
 
Відхилено    
    -274- Павловський А.М.
Пункт 3 частини першої статті 13 доповнити абзацом третім такого змісту:
"За бажанням інвалідів замість путівки до санаторію, профілакторію або будинку відпочинку вони можуть один раз на два роки одержувати грошову компенсацію: інваліди війни І- ІІ груп - у розмірі середньої вартості путівки, інваліди війни ІІІ групи - 75 процентів середньої вартості путівки. Грошова компенсація надається незалежно від наявності медичного висновку про необхідність санаторно-курортного лікування або медичних протипоказань;".
 
Відхилено    
    -275- Чечетов М.В.
Абзац перший пункт 3 частини першої статті 13 викласти в такій редакції:
«3) безоплатне позачергове забезпечення санаторно-курортним лікуванням з компенсацією вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад або одержання замість путівки грошової компенсації. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації визначаються Кабінетом Міністрів України. Кабінет Міністр змінює розмір компенсації з урахуванням того, що такий розмір не може бути меншим, ніж встановлений Кабінетом Міністрів на попередній період, але в межах відповідних бюджетних призначень».
 
Відхилено    
154. абзац третій виключити;
 
-276- Чорноволенко О.В.
У підпункті 5 пункту 3 розділу ІІ зміни до третього абзацу пункту 3 частини першої статті 13 вилучити.
 
Відхилено      
    -277- Яворівський В.О.
Абзац третій пункту 3 частини першої статті 13, який пропонується
вилучити, залишити у такій редакції:
"За бажанням інвалідів замість путівки до санаторію, профілакторію або будинку відпочинку вони можуть один раз на два роки одержувати грошову компенсацію: інваліди війни І - ІІ груп - у розмірі середньої вартості путівки, інваліди війни ІІІ групи - 75 процентів середньої вартості путівки. Грошова компенсація надається незалежно від наявності медичного висновку про необхідність санаторно-курортного лікування або медичних протипоказань;".
 
Відхилено    
155. частину п’яту викласти в такій редакції:
 
-278- Павловський А.М.
Частину п’яту статті 13 в проекті виключити.
 
Відхилено      
    -279- Чорноволенко О.В.
У підпункті 5 пункту 3 розділу ІІ зміни до частини п’ятої статті 13 вилучити.
 
Відхилено    
156. «Щороку до 5 травня інвалідам війни виплачується разова грошова допомога у розмірі, який визначається Кабінетом Міністрів України.»;
 
-280- Сушкевич В.М.
Абзац п’ятнадцятий підпункту 5 пункту 3 розділу 2 після слів "Кабінетом Міністрів України" доповнити словами "але не менше інвалідам Ігрупи – десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність; ІІ групи - восьми прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність; ІІІ групи - семи прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність".
 
Відхилено      
    -281- Яворівський В.О.
Частину п'яту статті 13 викласти у такій редакції:
"Щорічно до 5 травня інвалідам війни виплачується разова грошова допомога у розмірах: інвалідам І групи - десять мінімальних пенсій за віком; ІІ групи - вісім мінімальних пенсій за віком; ІІІ групи - сім мінімальних пенсій за віком".
 
Відхилено    
    -282- Чечетов М.В.
Частину 5 пункту 3 частини першої статті 13 викласти в такій редакції:
«Щороку до 5 травня інвалідам війни виплачується разова грошова допомога у розмірі, який визначається Кабінетом Міністрів України в межах відповідних бюджетних призначень. Кабінет Міністр змінює розмір допомоги з урахуванням того, що такий розмір не може бути меншим, ніж встановлений Кабінетом Міністрів на попередній період, але в межах відповідних бюджетних призначень".
 
Відхилено    
157. доповнити статтю частиною такого змісту:
 
-283- Чорноволенко О.В.
У підпункті 5 пункту 3 розділу ІІ доповнення новою частиною статті 13 вилучити.
 
Відхилено      
158. «Установити, що пільги, передбачені пунктами 4—7, 10 та 21 частини першої цієї статті, надаються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. «;
 
-284- Томенко М.В.
Частину 6 статті 13 в проекті виключити.
 
Відхилено      
    -285- Яворівський В.О.
Частину шосту, якою пропонується доповнити статтю 13, вилучити.
 
Відхилено    
    -286- Матвєєв В.Й.
"У статті 13:
«Установити, що пільги, передбачені пунктами 4—7, 16 та 18 частини першої цієї статті, надаються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. « – виключити.
 
Відхилено    
    -287- Чечетов М.В.
Доповнити статтю 13 частиною такого змісту:
«Установити, що пільги, передбачені пунктами 4—7, 10 та 21 частини першої цієї статті, надаються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Кабінет Міністр змінює розмір пільг з урахуванням того, що такий розмір не може бути меншим, ніж встановлений Кабінетом Міністрів на попередній період, але в межах відповідних бюджетних призначень».
 
Відхилено    
159. у статті 14:
 
-288- Кармазін Ю.А.
Виключити запропоновані автором зміни до статті 14.
 
Відхилено      
160. пункт 3 частини першої викласти в такій редакції:
 
-289- Чорноволенко О.В.
У підпункті 5 пункту 3 розділу ІІ зміни до пункту 3 частини першої статті 14 вилучити.
 
Відхилено      
161. «3) безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів України;»;
 
-290- Павловський А.М.
У пункті 3 частини першої статті 14 передбачити "безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням не рідше ніж один раз на два роки…".
 
Відхилено      
    -291- Томенко М.В.
Пункт 3 частини першої статті 14 викласти в такій редакції:
"3) безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікування – один раз на два роки, а також компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування;".
 
Відхилено    
    -292- Сушкевич В.М.
В абзаці двадцятому підпункту 5 пункту 3 розділу 2 після слів "санаторно-курортним лікуванням" додати слова "- один раз на два роки".
 
Відхилено    
    -293- Яворівський В.О.
Пункт 3 частини першої статті 14 викласти у такій редакції:
"3) безплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням - один раз на два роки, а також компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування;".
 
Відхилено    
    -294- Чечетов М.В.
Пункт 3 частини першої статті 14 викласти у такій редакції:
«3) безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів України. Кабінет Міністр змінює розмір компенсації з урахуванням того, що такий розмір не може бути меншим, ніж встановлений Кабінетом Міністрів на попередній період, але в межах відповідних бюджетних призначень».
 
Відхилено    
162. частину п’яту викласти в такій редакції:
 
-295- Чорноволенко О.В.
У підпункті 5 пункту 3 розділу ІІ зміни до частини п’ятої статті 14 вилучити.
 
Відхилено      
163. «Щороку до 5 травня учасникам війни, нагородженим орденами і медалями колишнього Союзу РСР за самовіддану працю та бездоганну військову службу в тилу в роки Великої Вітчизняної війни, та іншим учасникам війни виплачується разова грошова допомога у розмірах, які визначаються Кабінетом Міністрів України.»;
 
-296- Павловський А.М.
Частину п’яту статті 14 доповнити реченням такого змісту: "але не нижчих ніж чотири мінімальні пенсії за віком".
 
Відхилено      
    -297- Сушкевич В.М.
Абзац двадцять другий підпункту 5 пункту 3 розділу 2 після слів "Кабінетом Міністрів України" доповнити словами: "але не менше чотирьох прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність, для учасників війни, нагороджених орденами і медалями колишнього Союзу РСР, і не менше трьох прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність, для інших учасників війни".
 
Відхилено    
    -298- Яворівський В.О.
Частину п'яту статті 14 викласти у такій редакції:
"Щорічно до 5 травня учасникам: війни, нагородженим орденами і медалями колишнього СРСР за самовіддану працю та бездоганну військову службу в тилу в роки Великої Вітчизняної війни, виплачується разова грошова допомога у розмірі чотирьох мінімальних пенсій за віком, іншим учасникам війни - у розмірі трьох мінімальних пенсій за віком".
 
Відхилено    
    -299- Чечетов М.В.
Частину 5 статті 14 викласти у такій редакції:
«Щороку до 5 травня учасникам війни, нагородженим орденами і медалями колишнього Союзу РСР за самовіддану працю та бездоганну військову службу в тилу в роки Великої Вітчизняної війни, та іншим учасникам війни виплачується разова грошова допомога у розмірах, які визначаються Кабінетом Міністрів України в межах відповідних бюджетних призначень. Кабінет Міністр змінює розмір компенсації з урахуванням того, що такий розмір не може бути меншим, ніж встановлений Кабінетом Міністрів на попередній період, але в межах відповідних бюджетних призначень».
 
Відхилено    
164. доповнити статтю частиною такого змісту:
 
-300- Чорноволенко О.В.
У підпункті 5 пункту 3 розділу ІІ доповнення новою частиною статті 14 вилучити.
 
Відхилено      
165. «Установити, що пільги, передбачені пунктами 4—7, 16 та 18 частини першої цієї статті, надаються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. «;
 
-301- Томенко М.В.
Частину 6 статті 14 в проекті виключити.
 
Відхилено      
    -302- Яворівський В.О.
Частину 6 статті 14, якою пропонується доповнити статтю, вилучити.
 
Відхилено    
    -303- Чечетов М.В.
Статтю 14 доповнити частиною такого змісту:
«Установити, що пільги, передбачені пунктами 4—7, 16 та 18 частини першої цієї статті, надаються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Кабінет Міністр змінює розмір пільг з урахуванням того, що такий розмір не може бути меншим, ніж встановлений Кабінетом Міністрів на попередній період, але в межах відповідних бюджетних призначень».
 
Відхилено    
166. у статті 15:
 
-304- Кармазін Ю.А.
Виключити запропоновані автором зміни до статті 15.
 
Відхилено      
167. пункт 3 частини першої викласти в такій редакції:
 
-305- Чорноволенко О.В.
У підпункті 5 пункту 3 розділу ІІ зміни до пункту 3 частини першої статті 15 вилучити.
 
Відхилено      
168. «3) безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів України;»;
 
-306- Павловський А.М.
У пункті 3 частини першої статті 15 передбачити "безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням не рідше ніж один раз на два роки…".
 
Відхилено      
    -307- Сушкевич В.М.
В абзаці двадцять сьомому підпункту 5 пункту 3 розділу 2 після слів "санаторно-курортним лікуванням" додати слова "один раз на два роки".
 
Відхилено    
    -308- Яворівський В.О.
Пункт 3 частини першої статті 15 викласти у такій редакції:
"3) безплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням один раз на два роки, а також компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування;".
 
Відхилено    
    -309- Чечетов М.В.
Пункт 3 частини першої статті 15 викласти в такій редакції:
«3) безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів України. Кабінет Міністр змінює розмір компенсації з урахуванням того, що такий розмір не може бути меншим, ніж встановлений Кабінетом Міністрів на попередній період, але в межах відповідних бюджетних призначень».
 
Відхилено    
169. частину п’яту викласти в такій редакції:
 
-310- Павловський А.М.
Частину п’яту статті 15 в проекті виключити.
 
Відхилено      
    -311- Чорноволенко О.В.
У підпункті 5 пункту 3 розділу ІІ зміни до частини п’ятої статті 15 вилучити.
 
Відхилено    
170. «Щороку до 5 травня членам сімей, зазначеним у пункті 1 статті 10 цього Закону, а також дружинам (чоловікам) померлих інвалідів війни, які не одружилися вдруге, та дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни, визнаних за життя інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, виплачується разова грошова допомога у розмірах, які визначаються Кабінетом Міністрів України.»;
 
-312- Сушкевич В.М.
Абзац двадцять дев’ятий підпункту 5 пункту 3 розділу 2 після слів "Кабінетом Міністрів України" доповнити словами: "але не менше п'яти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність, для членів сімей, зазначених у пункті 1 статті 10 цього Закону, а також дружин (чоловіків) померлих інвалідів війни, які не одружилися вдруге, і не менше трьох прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність, для дружин (чоловіків) померлих учасників бойових дій, учасників війни, визнаних за життя інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружились вдруге".
 
Відхилено      
    -313- Яворівський В.О.
Частину п'яту статті 15 викласти у такій редакції:
"Щорічно до 5 травня членам сімей, зазначеним у пункті 1 статті 10 цього Закону, а також дружинам (чоловікам) померлих інвалідів війни, які не одружились вдруге, виплачується разова грошова допомога у розмірі п'яти мінімальних пенсій за віком. Дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни, визнаних за життя інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружились вдруге, щорічна разова грошова допомога виплачується в розмірі трьох мінімальних пенсій за віком;".
 
Відхилено    
    -314- Чечетов М.В.
Частину 5 статті 15 викласти у такій редакції:
«Щороку до 5 травня членам сімей, зазначеним у пункті 1 статті 10 цього Закону, а також дружинам (чоловікам) померлих інвалідів війни, які не одружилися вдруге, та дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни, визнаних за життя інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, виплачується разова грошова допомога у розмірах, які визначаються Кабінетом Міністрів України в межах відповідних бюджетних призначень. Кабінет Міністр змінює розмір допомоги з урахуванням того, що такий розмір не може бути меншим, ніж встановлений Кабінетом Міністрів на попередній період, але в межах відповідних бюджетних призначень».
 
Відхилено    
171. доповнити статтю частиною такого змісту:
 
-315- Чорноволенко О.В.
У підпункті 5 пункту 3 розділу ІІ доповнення новою частиною статті 15 вилучити.
 
Відхилено      
172. «Установити, що пільги, передбачені пунктами 4—7, 18 та 20 частини першої цієї статті, надаються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. «;
 
-316- Томенко М.В.
Частину 7 статті 15 в проекті виключити.
 
Відхилено      
    -317- Яворівський В.О.
Частину сьому статті 15, якою пропонується доповнити статтю, вилучити.
 
Відхилено    
    -318- Чечетов М.В.
«Установити, що пільги, передбачені пунктами 4—7, 18 та 20 частини першої цієї статті, надаються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Кабінет Міністр змінює розмір пільги з урахуванням того, що такий розмір не може бути меншим, ніж встановлений Кабінетом Міністрів на попередній період, але в межах відповідних бюджетних призначень».
 
Відхилено    
173. у статті 16:
 
-319- Кармазін Ю.А.
Виключити запропоновані автором зміни до статті 16.
 
Відхилено      
174. пункти 1 і 6 викласти в такій редакції:
 
      
175. «1) надбавки до пенсій або щомісячного довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, які вони отримують, у розмірі 70 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, разова грошова допомога, яка виплачується щороку до 5 травня, у розмірі, який визначається Кабінетом Міністрів України;»;
 
-320- Чорноволенко О.В.
У підпункті 5 пункту 3 розділу ІІ зміни до пункту 1 статті 16 вилучити.
 
Відхилено      
    -321- Яворівський В.О.
Пункт 1 частини першої статті 16 викласти у такій редакції:
"1) надбавки до пенсій або щомісячного довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, які вони отримують, у розмірі 70 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Разова грошова допомога, яка виплачується щороку до 5 травня,".
 
Відхилено    
176. «6) безоплатне першочергове забезпечення санаторно-курортним лікуванням з компенсацією вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації визначаються Кабінетом Міністрів України;»;
 
-322- Сушкевич В.М.
Абзац тридцять п’ятий підпункту 5 пункту 3 розділу 2 викласти в такій редакції:
"6) безоплатне один раз на рік першочергове забезпечення санаторно-курортним лікуванням з компенсацією вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад, а членам їх сімей (дружині (чоловіку) і дітям віком до 18 років) - за 25 відсотків вартості. Зазначені пільги зберігаються за одним із подружжя, що пережило. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації визначаються Кабінетом Міністрів України;".
 
Відхилено      
    -323- Яворівський В.О.
Пункт 6 частини першої статті 16 викласти у такій редакції:
"6) першочергове одержання в поліклініці чи за місцем останньої роботи безплатної путівки у санаторій, профілакторій або будинок відпочинку один раз на рік, а членам їх сімей (дружині (чоловіку) і дітям віком до 18 років) - за 25 процентів вартості. При цьому путівки для санаторно-курортного лікування в санаторіях, профілакторіях і будинках відпочинку виділяються за пільговими цінами, передбаченими для працівників тих міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади, у віданні яких знаходяться зазначені санаторно-курортні заклади. Усі види медичного обслуговування у санаторіях, профілакторіях і будинках відпочинку, а також харчування надаються безплатно. Особам, що одержали путівки для санаторно-курортного лікування відповідно до цієї статті, надається право безплатного проїзду до місця лікування і назад залізничним транспортом у двомісному купе спальних вагонів швидких і пасажирських поїздів, повітряним або водним транспортом у каютах 1 класу. Зазначені пільги зберігаються за одним із подружжя, що пережило;".
 
Відхилено    
    -324- Павловський А.М.
Пункт 6 частини першої статті 16 в проекті виключити.
 
Відхилено    
    -325- Чорноволенко О.В.
У підпункті 5 пункту 3 розділу ІІ зміни до пункту 6 статті 16 вилучити.
 
Відхилено    
    -326- Чечетов М.В.
Пункти 1 і 6частитипершої статті 16 викласти в такій редакції:
«1) надбавки до пенсій або щомісячного довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, які вони отримують, у розмірі 70 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, разова грошова допомога, яка виплачується щороку до 5 травня, у розмірі, який визначається Кабінетом Міністрів України в межах відповідних бюджетних призначень. Кабінет Міністр змінює розмір допомоги з урахуванням того, що такий розмір не може бути меншим, ніж встановлений Кабінетом Міністрів на попередній період, але в межах відповідних бюджетних призначень».
«6) безоплатне першочергове забезпечення санаторно-курортним лікуванням з компенсацією вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації визначаються Кабінетом Міністрів України. Кабінет Міністр змінює розмір компенсації з урахуванням того, що такий розмір не може бути меншим, ніж встановлений Кабінетом Міністрів на попередній період, але в межах відповідних бюджетних призначень».
 
Відхилено    
177. пункт 7 після слів «види комунальних послуг)» доповнити словами «в межах норм, установлених законодавством»;
 
-327- Сушкевич В.М.
Абзац тридцять шостий підпункту 5 пункту 3 розділу 2 виключити.
 
Відхилено      
    -328- Чорноволенко О.В.
У підпункті 5 пункту 3 розділу ІІ зміни до пункту 7 статті 16 вилучити.
 
Відхилено    
    -329- Матвєєв В.Й.
"У статті 16:
пункт 7 після слів «види комунальних послуг)» доповнити словами «в межах норм, установлених законодавством»;
доповнити статтю частиною такого змісту:
«Установити, що пільги, передбачені пунктами 7, 12, 15 та 16 частини першої цієї статті, надаються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.» – виключити.
 
Відхилено    
178. доповнити статтю частиною такого змісту:
 
-330- Чорноволенко О.В.
У підпункті 5 пункту 3 розділу ІІ доповнення новою частиною статті 16 вилучити.
 
Відхилено      
179. «Установити, що пільги, передбачені пунктами 7, 12, 15 та 16 частини першої цієї статті, надаються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.»;
 
-331- Томенко М.В.
Частину 2 статті 16 в проекті виключити.
 
Відхилено      
    -332- Яворівський В.О.
Частину другу статті 16, якою пропонується доповнити статтю, вилучити.
 
Відхилено    
    -333- Чечетов М.В.
Доповнити статтю 16 частиною такого змісту:
«Установити, що пільги, передбачені пунктами 7, 12, 15 та 16 частини першої цієї статті, надаються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Кабінет Міністр змінює розмір пільги з урахуванням того, що такий розмір не може бути меншим, ніж встановлений Кабінетом Міністрів на попередній період, але в межах відповідних бюджетних призначень».
 
Відхилено    
180. 6) у Законі України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 4, ст. 18; 1995 р., № 45, ст. 339; 2002 р., № 52, ст. 379; 2003 р., № 16, ст. 125; 2006 р., № 1, ст. 18; 2008 р., № 5—8, ст. 78; 2011 р., № 23, ст. 160):
 
-334- Ар'єв В.І.
Виключити пункт 6 частини 3 розділу ІІ законопроекту.
 
Відхилено      
    -335- В'язівський В.М.
Пункт 6 частини 3 Розділу ІІ виключити.
 
Відхилено    
    -336- Гриценко А.С.
Виключити із законопроекту зміни, вказані в підпункті 6 пункту 3 Розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення".
 
Відхилено    
    -337- Королевська Н.Ю.
Виключити підпункт 6 пункту 3 Розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення".
 
Відхилено    
    -338- Куликов К.Б.
Виключити пункт 6 частини 3 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" законопроекту.
 
Відхилено    
    -339- Ляшко О.В.
Відхилити підпункт 6 пункту 3 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення".
 
Відхилено    
    -340- Одарченко Ю.В.
Підпункт 6 пункту 3 Розділу ІІ виключити.
 
Відхилено    
    -341- Яценюк А.П.
Князевич Р.П.
В пункті 3 Прикінцевих та перехідних положень підпункт 6 вилучити.
 
Відхилено    
    -342- Рибаков І.О.
Чорновіл Т.В.
Каплієнко В.В.
Виключити пункт 6 частини 3 Розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення".
 
Відхилено    
    -343- Симоненко П.М.
Частину 6 пункту 3 виключити.
 
Відхилено    
    -344- Хара В.Г.
Пункт 6 частини 3 Розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" вилучити.
 
Відхилено    
    -345- Цибенко П.С.
Підпункт 6 пункту 3 розділу 2 законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -346- Шустік О.Ю.
Підпункт 6 пункту третього Розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" виключити.
 
Відхилено    
181. абзац перший пункту 12 статті 7 після слів «за місцем проживання» доповнити словами «у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України»;
 
-347- Кармазін Ю.А.
У Законі України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" виключити запропоновані автором зміни до статті 7.
 
Відхилено      
    -348- Матвєєв В.Й.
"Абзац перший пункту 12 статті 7 після слів «за місцем проживання» доповнити словами «у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України» – виключити.
 
Відхилено    
    -349- Чорноволенко О.В.
У підпункті 6 пункту 3 розділу ІІ зміни до абзацу першого пункту 12 статті 7 вилучити.
 
Відхилено    
182. у статті 9:
 
-350- Кармазін Ю.А.
Виключити запропоновані автором зміни до статті 9.
 
Відхилено      
183. у частині першій:
 
      
184. пункти 1 і 6 викласти в такій редакції:
 
-351- Павловський А.М.
Пункти 1 і 6 частини першої статті 9 в проекті виключити.
 
Відхилено      
185. «1) надбавки до пенсій, які вони отримують, у розмірах, установлених Кабінетом Міністрів України, за рахунок коштів Державного бюджету України;»;
 
-352- Чорноволенко О.В.
У підпункті 6 пункту 3 розділу ІІ зміни до пункту 1 частини першої статті 9 вилучити.
 
Відхилено      
    -353- Яворівський В.О.
Пункт 1 частини першої статті 9 викласти у такій редакції:
"1) надбавки до пенсій, які вони отримують, у розмірі 200 процентів мінімальної пенсії за віком, фінансування яких здійснюється за рахунок Державного бюджету України;".
 
Відхилено    
    -354- Матвєєв В.Й.
"У статті 9:
у частині першій:
пункти 1 і 6 викласти в такій редакції:
«1) надбавки до пенсій, які вони отримують, у розмірах, установлених Кабінетом Міністрів України, за рахунок коштів Державного бюджету України;» – виключити.
 
Відхилено    
    -355- Чечетов М.В.
Пункт перший части першої статті 9 викласти в такій редакції: «1) надбавки до пенсій, які вони отримують, у розмірах, установлених Кабінетом Міністрів України, за рахунок коштів Державного бюджету України. Кабінет Міністр змінює розмір надбавки з урахуванням того, що такий розмір не може бути меншим, ніж встановлений Кабінетом Міністрів на попередній період, але в межах відповідних бюджетних призначень».
 
Відхилено    
186. «6) безоплатне першочергове забезпечення санаторно-курортним лікуванням з компенсацією вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації визначаються Кабінетом Міністрів України;»;
 
-356- Матвєєв В.Й.
«6) безоплатне першочергове забезпечення санаторно-курортним лікуванням з компенсацією вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації визначаються Кабінетом Міністрів України;» – виключити.
 
Відхилено      
    -357- Сушкевич В.М.
Абзац сьомий підпункту 6 пункту 3 розділу 2 викласти в такій редакції:
"6) безоплатне першочергове один раз на рік забезпечення санаторно-курортним лікуванням з компенсацією вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад, а членам їх сімей (дружині (чоловіку) і дітям віком до 18 років) - за 25 процентів вартості. Зазначені пільги зберігаються за одним із подружжя, що пережило. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації визначаються Кабінетом Міністрів України;".
 
Відхилено    
    -358- Яворівський В.О.
Пункт 6 частини першої статті 9 викласти у такій редакції:
"6) першочергове одержання в поліклініці чи за місцем останньої роботи безплатної путівки у санаторій, профілакторій або будинок відпочинку один раз на рік, а членам їх сімей (дружині (чоловіку) і дітям віком до 18 років) - за 25 процентів вартості. При цьому путівки для санаторно-курортного лікування в санаторіях, профілакторіях і будинках відпочинку виділяються за пільговими цінами, передбаченими для працівників тих міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади, у віданні яких знаходяться зазначені санаторно-курортні заклади. Усі види медичного обслуговування у санаторіях, профілакторіях і будинках відпочинку, а також харчування надаються безплатно. Особам, що одержали путівки для санаторно-курортного лікування відповідно до цієї статті, надається право безплатного проїзду до місця лікування і назад залізничним транспортом у двомісному купе спальних вагонів швидких і пасажирських поїздів, повітряним або водним транспортом у каютах першого класу. Зазначені пільги зберігаються за одним із подружжя, що пережило;".
 
Відхилено    
    -359- Чорноволенко О.В.
У підпункті 6 пункту 3 розділу ІІ зміни до пункту 6 частини першої статті 9 вилучити.
 
Відхилено    
    -360- Чечетов М.В.
Пункт перший части 6 статті 9 викласти в такій редакції:
«6) безоплатне першочергове забезпечення санаторно-курортним лікуванням з компенсацією вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації визначаються Кабінетом Міністрів України. Кабінет Міністр змінює розмір надбавки з урахуванням того, що такий розмір не може бути меншим, ніж встановлений Кабінетом Міністрів на попередній період, але в межах відповідних бюджетних призначень».
 
Відхилено    
187. пункт 7 після слів «види комунальних послуг)» доповнити словами «в межах норм, установлених законодавством»;
 
-361- Сушкевич В.М.
Абзац восьмий підпункту 6 пункту 3 розділу 2 виключити.
 
Відхилено      
    -362- Матвєєв В.Й.
"Пункт 7 після слів «види комунальних послуг)» доповнити словами «в межах норм, установлених законодавством» - виключити.
 
Відхилено    
    -363- Чорноволенко О.В.
У підпункті 6 пункту 3 розділу ІІ зміни до пункту 7 частини першої статті 9 вилучити.
 
Відхилено    
188. доповнити статтю частиною такого змісту:
 
-364- Матвєєв В.Й.
"Доповнити статтю частиною такого змісту:
«Установити, що пільги, передбачені пунктами 7, 12, 15 та 16 частини першої цієї статті, надаються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. « – виключити.
 
Відхилено      
189. «Установити, що пільги, передбачені пунктами 7, 12, 15 та 16 частини першої цієї статті, надаються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. «;
 
-365- Чорноволенко О.В.
У підпункті 6 пункту 3 розділу ІІ доповнення новою частиною статті 9 вилучити.
 
Відхилено      
    -366- Яворівський В.О.
Частину другу статті 9, якою пропонується доповнити статтю, вилучити.
 
Відхилено    
    -367- Чечетов М.В.
Доповнити статтю 9 частиною такого змісту:
«Установити, що пільги, передбачені пунктами 7, 12, 15 та 16 частини першої цієї статті, надаються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Кабінет Міністр змінює розмір пільги з урахуванням того, що такий розмір не може бути меншим, ніж встановлений Кабінетом Міністрів на попередній період, але в межах відповідних бюджетних призначень».
 
Відхилено    
190. 7) частину шосту статті 22 Закону України «Про пожежну безпеку» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 5, ст. 21; 2004 р., № 10, ст. 95; 2008 р., № 5—8, ст. 78) викласти в такій редакції:
 
-368- Ар'єв В.І.
Виключити пункт 7 частини 3 розділу ІІ законопроекту.
 
Відхилено      
    -369- В'язівський В.М.
Пункт 7 частини 3 Розділу ІІ виключити.
 
Відхилено    
    -370- Гриценко А.С.
Виключити із законопроекту зміни, вказані в підпункті 7 пункту 3 Розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення".
 
Відхилено    
    -371- Кармазін Ю.А.
У Законі України "Про пожежну безпеку" виключити запропоновані автором зміни до частини шостої статті 22.
 
Відхилено    
    -372- Королевська Н.Ю.
Виключити підпункт 7 пункту 3 Розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення".
 
Відхилено    
    -373- Куликов К.Б.
Виключити пункт 7 частини 3 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" законопроекту.
 
Відхилено    
    -374- Ляшко О.В.
Відхилити підпункт 7 пункту 3 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення".
 
Відхилено    
    -375- Одарченко Ю.В.
Підпункт 7 пункту 3 Розділу ІІ виключити.
 
Відхилено    
    -376- Яценюк А.П.
Князевич Р.П.
В пункті 3 Прикінцевих та перехідних положень підпункт 7 вилучити.
 
Відхилено    
    -377- Рибаков І.О.
Чорновіл Т.В.
Каплієнко В.В.
Виключити пункт 7 частини 3 Розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення".
 
Відхилено    
    -378- Симоненко П.М.
Частину 7 пункту 3 виключити.
 
Відхилено    
    -379- Хара В.Г.
Пункт 7 частини 3 Розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" вилучити.
 
Відхилено    
    -380- Чорноволенко О.В.
Підпункт 7 пункту 3 розділу ІІ вилучити.
 
Відхилено    
    -381- Шустік О.Ю.
Підпункт 7 пункту третього Розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" виключити.
 
Відхилено    
    -382- Матвєєв В.Й.
"Частину шосту статті 22 Закону України «Про пожежну безпеку» викласти в такій редакції:
«Особовому складу державної пожежної охорони та членам їх сімей надається знижка плати за житло, комунальні послуги, а також паливо, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.» – виключити.
 
Відхилено    
191. «Особовому складу державної пожежної охорони та членам їх сімей надається знижка плати за житло, комунальні послуги, а також паливо, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.»;
 
-383- Павловський А.М.
Частину шосту статті 22 викласти у такій редакції:
"Особовому складу державної пожежної охорони та членам їх сімей надається знижка плати в межах норм, установлених законодавством, за житло, комунальні послуги, а також паливо у розмірах не нижчих ніж 50 відсотків".
 
Відхилено      
    -384- Яворівський В.О.
Частину шосту статті 22 залишити у чинній редакції:
"Особовому складу державної пожежної охорони та членам їх сімей надається 50-відсоткова знижка плати за жилу площу, комунальні послуги, а також паливо".
 
Відхилено    
    -385- Чечетов М.В.
Частину шосту статті 22 викласти в такій редакції:
«Особовому складу державної пожежної охорони та членам їх сімей надається знижка плати за житло, комунальні послуги, а також паливо, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Кабінет Міністр змінює розмір знижки з урахуванням того, що такий розмір не може бути меншим, ніж встановлений Кабінетом Міністрів на попередній період, але в межах відповідних бюджетних призначень».
 
Відхилено    
192. 8) у статті 20 Закону України «Про захист рослин» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 50—51, ст. 310; 2008 р., № 5—8, ст. 78):
 
-386- Ар'єв В.І.
Виключити пункт 8 частини 3 розділу ІІ законопроекту.
 
Відхилено      
    -387- В'язівський В.М.
Пункт 8 частини 3 Розділу ІІ виключити.
 
Відхилено    
    -388- Гриценко А.С.
Виключити із законопроекту зміни, вказані в підпункті 8 пункту 3 Розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення".
 
Відхилено    
    -389- Кармазін Ю.А.
У Законі України "Про захист рослин" виключити запропоновані автором зміни до статті 20.
 
Відхилено    
    -390- Королевська Н.Ю.
Виключити підпункт 8 пункту 3 Розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення".
 
Відхилено    
    -391- Куликов К.Б.
Виключити пункт 8 частини 3 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" законопроекту.
 
Відхилено    
    -392- Ляшко О.В.
Відхилити підпункт 8 пункту 3 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення".
 
Відхилено    
    -393- Одарченко Ю.В.
Підпункт 8 пункту 3 Розділу ІІ виключити.
 
Відхилено    
    -394- Яценюк А.П.
Князевич Р.П.
В пункті 3 Прикінцевих та перехідних положень підпункт 8 вилучити.
 
Відхилено    
    -395- Рибаков І.О.
Чорновіл Т.В.
Каплієнко В.В.
Виключити пункт 8 частини 3 Розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення".
 
Відхилено    
    -396- Симоненко П.М.
Частину 8 пункту 3 виключити.
 
Відхилено    
    -397- Хара В.Г.
Пункт 8 частини 3 Розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" вилучити.
 
Відхилено    
    -398- Чорноволенко О.В.
Підпункт 8 пункту 3 розділу ІІ вилучити.
 
Відхилено    
    -399- Шустік О.Ю.
Підпункт 8 пункту третього Розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" виключити.
 
Відхилено    
193. перше речення частини четвертої після слів «та освітленням» доповнити словами «в межах норм, установлених законодавством»;
 
-400- Матвєєв В.Й.
"У статті 20 Закону України «Про захист рослин»:
перше речення частини четвертої після слів «та освітленням» доповнити словами «в межах норм, установлених законодавством» – виключити.
 
Відхилено      
194. доповнити статтю після частини четвертої новою частиною такого змісту:
 
-401- Матвєєв В.Й.
"Доповнити статтю після частини четвертої новою частиною такого змісту:
«Пільги на безоплатне користування житлом з опаленням та освітленням, передбачені абзацом першим цього пункту, надаються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.» – виключити.
 
Відхилено      
195. «Пільги на безоплатне користування житлом з опаленням та освітленням, передбачені абзацом першим цього пункту, надаються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.».
 
-402- Павловський А.М.
Частину п’яту статті 20 викласти у такій редакції:
"Пільги на безплатне користування житлом з опаленням та освітленням, передбачені абзацом першим цього пункту, надаються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, та щорічно передбачаються у Державному бюджеті України".
 
Відхилено      
    -403- Чечетов М.В.
Статтю 20 після частини 4 доповнити частиною такого змісту: «Пільги на безоплатне користування житлом з опаленням та освітленням, передбачені цією статтею, надаються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Кабінет Міністр змінює розмір пільги з урахуванням того, що такий розмір не може бути меншим, ніж встановлений Кабінетом Міністрів на попередній період, але в межах відповідних бюджетних призначень».
 
Відхилено    
196. У зв’язку з цим частини п’яту і шосту вважати відповідно частинами шостою і сьомою;
 
-404- Матвєєв В.Й.
"У зв’язку з цим частини п’яту і шосту вважати відповідно частинами шостою і сьомою – виключити.
 
Відхилено      
197. 9) у Гірничому законі України (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 50, ст. 433; 2002 р., № 6, ст. 35; 2008 р., № 42—43, ст. 293; 2009 р., № 51, ст. 758):
 
-405- Ар'єв В.І.
Виключити пункт 9 частини 3 розділу ІІ законопроекту.
 
Відхилено      
    -406- В'язівський В.М.
Пункт 9 частини 3 Розділу ІІ виключити.
 
Відхилено    
    -407- Гриценко А.С.
Виключити із законопроекту зміни, вказані в підпункті 9 пункту 3 Розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення".
 
Відхилено    
    -408- Королевська Н.Ю.
Виключити підпункт 9 пункту 3 Розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення".
 
Відхилено    
    -409- Куликов К.Б.
Виключити пункт 9 частини 3 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" законопроекту.
 
Відхилено    
    -410- Ляшко О.В.
Відхилити підпункт 9 пункту 3 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення".
 
Відхилено    
    -411- Одарченко Ю.В.
Підпункт 9 пункту 3 Розділу ІІ виключити.
 
Відхилено    
    -412- Яценюк А.П.
Князевич Р.П.
В пункті 3 Прикінцевих та перехідних положень підпункт 9 вилучити.
 
Відхилено    
    -413- Рибаков І.О.
Чорновіл Т.В.
Каплієнко В.В.
Виключити пункт 9 частини 3 Розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення".
 
Відхилено    
    -414- Симоненко П.М.
Частину 9 пункту 3 виключити.
 
Відхилено    
    -415- Хара В.Г.
Пункт 9 частини 3 Розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" вилучити.
 
Відхилено    
    -416- Шустік О.Ю.
Підпункт 9 пункту третього Розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" виключити.
 
Відхилено    
198. у статті 43:
 
-417- Кармазін Ю.А.
У Гірничому законі України виключити запропоновані автором зміни до статті 43.
 
Відхилено      
199. частину восьму після слів «опалення житла» доповнити словами «в межах норм, установлених законодавством»;
 
-418- Чорноволенко О.В.
У підпункті 9 пункту 3 розділу ІІ зміни до частини восьмої статті 43 Гірничого закону України вилучити.
 
Відхилено      
    -419- Матвєєв В.Й.
"У Гірничому законі України:
у статті 43:
частину восьму після слів «опалення житла» доповнити словами «в межах норм, установлених законодавством» – виключити.
 
Відхилено    
200. доповнити статтю частиною такого змісту:
 
-420- Матвєєв В.Й.
"Доповнити статтю частиною такого змісту:
«Установити, що пільги, передбачені цією статтею, надаються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. « – виключити.
 
Відхилено      
201. «Установити, що пільги, передбачені цією статтею, надаються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. «;
 
-421- Чорноволенко О.В.
У підпункті 9 пункту 3 розділу ІІ доповнення новою частиною статті 43 вилучити.
 
Відхилено      
    -422- Яворівський В.О.
Частину дев'яту статті 43, якою пропонується доповнити статтю, вилучити.
 
Відхилено    
    -423- Чечетов М.В.
Доповнити статтю 43 частиною такого змісту:
«Встановити, що пільги, передбачені цією статтею, надаються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Кабінет Міністр змінює розмір пільги з урахуванням того, що такий розмір не може бути меншим, ніж встановлений Кабінетом Міністрів на попередній період, але в межах відповідних бюджетних призначень».
 
Відхилено    
202. у статті 48:
 
-424- Кармазін Ю.А.
Виключити запропоновані автором зміни до статті 48.
 
Відхилено      
    -425- Матвєєв В.Й.
"У статті 48:
частину сьому після слів «опалення житла» доповнити словами «в межах норм, установлених законодавством» – виключити.
 
Відхилено    
203. частину сьому після слів «опалення житла» доповнити словами «в межах норм, установлених законодавством»;
 
-426- Чорноволенко О.В.
У підпункті 9 пункту 3 розділу ІІ зміни до частини сьомої статті 48 вилучити.
 
Відхилено      
204. доповнити статтю частиною такого змісту:
 
-427- Матвєєв В.Й.
"Доповнити статтю частиною такого змісту:
«Установити, що пільги, передбачені цією статтею, надаються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. « – виключити.
 
Відхилено      
205. «Установити, що пільги, передбачені цією статтею, надаються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. «;
 
-428- Чорноволенко О.В.
У підпункті 9 пункту 3 розділу ІІ доповнення новою частиною статті 48 вилучити.
 
Відхилено      
    -429- Яворівський В.О.
Частину дев'яту статті 48, якою пропонується доповнити статтю, вилучити.
 
Відхилено    
    -430- Чечетов М.В.
Доповнити статтю 48 частиною такого змісту:
«Установити, що пільги, передбачені цією статтею, надаються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Кабінет Міністр змінює розмір пільги з урахуванням того, що такий розмір не може бути меншим, ніж встановлений Кабінетом Міністрів на попередній період, але в межах відповідних бюджетних призначень».
 
Відхилено    
206. 10) у Законі України «Про жертви нацистських переслідувань» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 24, ст. 182; 2005 р., № 5, ст. 120; 2006 р., № 16, ст. 137; 2008 р., № 5—8, ст. 78; 2010 р., № 8, ст. 62, № 40, ст. 525):
 
-431- Ар'єв В.І.
Виключити пункт 10 частини 3 розділу ІІ законопроекту.
 
Відхилено      
    -432- В'язівський В.М.
Пункт 10 частини 3 Розділу ІІ виключити.
 
Відхилено    
    -433- Гриценко А.С.
Виключити із законопроекту зміни, вказані в підпункті 10 пункту 3 Розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення".
 
Відхилено    
    -434- Королевська Н.Ю.
Виключити підпункт 10 пункту 3 Розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення".
 
Відхилено    
    -435- Куликов К.Б.
Виключити пункт 10 частини 3 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" законопроекту.
 
Відхилено    
    -436- Ляшко О.В.
Відхилити підпункт 10 пункту 3 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення".
 
Відхилено    
    -437- Одарченко Ю.В.
Підпункт 10 пункту 3 Розділу ІІ виключити.
 
Відхилено    
    -438- Яценюк А.П.
Князевич Р.П.
В пункті 3 Прикінцевих та перехідних положень підпункт 10 вилучити.
 
Відхилено    
    -439- Рибаков І.О.
Чорновіл Т.В.
Каплієнко В.В.
Виключити пункт 10 частини 3 Розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення".
 
Відхилено    
    -440- Симоненко П.М.
Частину 10 пункту 3 виключити.
 
Відхилено    
    -441- Хара В.Г.
Пункт 10 частини 3 Розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" вилучити.
 
Відхилено    
    -442- Цибенко П.С.
Підпункт 10 пункту 3 розділу 2 законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -443- Шустік О.Ю.
Підпункт 10 пункту третього Розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" виключити.
 
Відхилено    
207. у статті 6-1:
 
-444- Кармазін Ю.А.
У Законі України "Про жертви нацистських переслідувань" виключити запропоновані автором зміни до статті 6-1.
 
Відхилено      
208. пункт 3 частини першої викласти в такій редакції:
 
-445- Чорноволенко О.В.
У підпункті 10 пункту 3 розділу ІІ зміни до пункту 3 частини першої статті 6-1 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань" вилучити.
 
Відхилено      
209. «3) безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів України;»;
 
-446- Павловський А.М.
У пункті 3 частини першої статті 6-1 передбачити "безоплатне щорічне забезпечення санаторно-курортним лікуванням…".
 
Відхилено      
    -447- Томенко М.В.
Пункт 3 частини першої статті 6-1 викласти в такій редакції:
"3) безоплатне щорічне забезпечення санаторно-курортним лікуванням, а також компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування;".
 
Відхилено    
    -448- Сушкевич В.М.
В абзаці четвертому пункту 3 підпункту 10 розділу 2 після слова "безоплатне" додати слово "щорічне".
 
Відхилено    
    -449- Яворівський В.О.
Пункт 3 частини першої статті 6-1 викласти у такій редакції:
"3) безоплатне щорічне забезпечення санаторно-курортним лікуванням, а також компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування;"
 
Відхилено    
    -450- Чечетов М.В.
Пункт 3 частини першої статті 6-1 викласти у такій редакції:
«3) безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів України. Кабінет Міністр змінює розмір компенсації з урахуванням того, що такий розмір не може бути меншим, ніж встановлений Кабінетом Міністрів на попередній період, але в межах відповідних бюджетних призначень».
 
Відхилено    
210. частину третю викласти в такій редакції:
 
-451- Чорноволенко О.В.
У підпункті 10 пункту 3 розділу ІІ зміни до частини третьої статті 6-1 вилучити.
 
Відхилено      
211. «Особам, зазначеним у цій статті, щороку до 5 травня виплачується разова грошова допомога у розмірі, який визначається Кабінетом Міністрів України.»;
 
-452- Павловський А.М.
Частину третю статті 6-1 доповнити реченням такого змісту: "але не нижчим ніж п’ять мінімальних пенсій за віком".
 
Відхилено      
    -453- Сушкевич В.М.
Абзац шостий пункту 3 підпункту 10 розділу 2 після слів "Кабінетом Міністрів України" доповнити словами: "але не менше п'яти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність".
 
Відхилено    
    -454- Яворівський В.О.
Частину третю статті 6-1 викласти у такій редакції:
"Особам, зазначеним у цій статті, щороку до 5 травня виплачується разова грошова допомога в розмірі п'яти мінімальних пенсій за віком".
 
Відхилено    
    -455- Чечетов М.В.
Частину 3 статті 6-1 викласти в такій редакції:
«Особа зазначеним у цій статті, щороку до 5 травня виплачується разова грошова допомога у розмірі, який визначається Кабінетом Міністрів України. Кабінет Міністр змінює розмір допомоги з урахуванням того, що такий розмір не може бути меншим, ніж встановлений Кабінетом Міністрів на попередній період, але в межах відповідних бюджетних призначень».
 
Відхилено    
212. доповнити статтю частиною такого змісту:
 
-456- Чорноволенко О.В.
У підпункті 10 пункту 3 розділу ІІ доповнення новою частиною статті 6-1 вилучити.
 
Відхилено      
213. «Установити, що пільги, передбачені пунктами 4—6, 17 та 18 частини першої цієї статті, надаються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.»;
 
-457- Томенко М.В.
Частину 6 статті 6-1 в проекті виключити.
 
Відхилено      
    -458- Яворівський В.О.
Частину шосту статті 6-1, якою пропонується доповнити статтю, вилучити.
 
Відхилено    
    -459- Матвєєв В.Й.
"У статті 6-1:
доповнити статтю частиною такого змісту:
Установити, що пільги, передбачені пунктами 4—6, 17 та 18 частини першої цієї статті, надаються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.» – виключити.
 
Відхилено    
    -460- Чечетов М.В.
Доповнити статтю 6-1 частиною такого змісту:
«Установити, що пільги, передбачені пунктами 4—6, 17 та 18 частини першої цієї статті, надаються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Кабінет Міністр змінює розмір пільг з урахуванням того, що такий розмір не може бути меншим, ніж встановлений Кабінетом Міністрів на попередній період, але в межах відповідних бюджетних призначень».
 
Відхилено    
214. у статті 6-2:
 
-461- Кармазін Ю.А.
У Законі України "Про жертви нацистських переслідувань" виключити запропоновані автором зміни до статті 6-2.
 
Відхилено      
215. у пункті 3 частини першої:
 
      
216. абзац перший викласти в такій редакції:
 
-462- Чорноволенко О.В.
У підпункті 10 пункту 3 розділу ІІ зміни до абзацу першого пункту 3 частини першої статті 6-2 вилучити.
 
Відхилено      
217. «3) безоплатне позачергове забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання замість путівки грошової компенсації. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації визначаються Кабінетом Міністрів України;»;
 
-463- Павловський А.М.
В абзаці першому пункту 3 частини першої статті 6-2 передбачити "безоплатне позачергове щорічне забезпечення санаторно-курортним лікуванням …".
 
Відхилено      
    -464- Томенко М.В.
Абзац перший пункту 3 частини першої статті 6-2 викласти в такій редакції:
"3) безоплатне позачергове щорічне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання замість путівки грошової компенсації".
 
Відхилено    
    -465- Сушкевич В.М.
Абзац дванадцятий пункту 3 підпункту 10 розділу 2 викласти в такій редакції:
"3) безоплатне позачергове забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання замість путівки грошової компенсації один раз на два роки, незалежно від наявності медичного висновку про необхідність санаторно-курортного лікування або медичних протипоказань, інваліди І-ІІ груп - у розмірі середньої вартості путівки, інваліди ІІІ групи - 75 відсотків середньої вартості путівки. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації визначаються Кабінетом Міністрів України;".
 
Відхилено    
    -466- Яворівський В.О.
Абзац перший пункту 3 частини першої статті б-2 викласти у такій редакції:
"3) безоплатне позачергове щорічне забезпечення санаторно-курортним лікуванням".
 
Відхилено    
    -467- Павловський А.М.
Пункт 3 частини першої статті 6-2 доповнити абзацом третім такого змісту:
"За бажанням інвалідів замість путівки до санаторію, профілакторію або будинку відпочинку вони можуть один раз на два роки одержувати грошову компенсацію: інваліди І- ІІ груп - у розмірі середньої вартості путівки, інваліди ІІІ групи - 75 відсотків середньої вартості путівки. Грошова компенсація надається незалежно від наявності медичного висновку про необхідність санаторно-курортного лікування або медичних протипоказань;".
 
Відхилено    
    -468- Чечетов М.В.
Абзац перший пункту 3 першої частини статті 6-2 викласти в такій редакції:
«3) безоплатне позачергове забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання замість путівки грошової компенсації. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації визначаються Кабінетом Міністрів України. Кабінет Міністр змінює розмір компенсації з урахуванням того, що такий розмір не може бути меншим, ніж встановлений Кабінетом Міністрів на попередній період, але в межах відповідних бюджетних призначень».
 
Відхилено    
218. абзац третій виключити;
 
-469- Яворівський В.О.
Абзац третій пункту 3 частини першої статті 6-2 залишити у чинній редакції:
"За бажанням інвалідів замість путівки до санаторію, профілакторію або будинку відпочинку вони можуть один раз на два роки одержувати грошову компенсацію: інваліди І - ІІ груп - у розмірі середньої вартості путівки, інваліди ІІІ групи - 75 відсотків середньої вартості путівки. Грошова компенсація надається незалежно від наявності медичного висновку про необхідність санаторно-курортного лікування або медичних протипоказань;"
 
Відхилено      
    -470- Чорноволенко О.В.
У підпункті 10 пункту 3 розділу ІІ зміни до абзацу третього пункту 3 частини першої статті 6-2 вилучити.
 
Відхилено    
219. частину третю викласти у такій редакції:
 
-471- Чорноволенко О.В.
У підпункті 10 пункту 3 розділу ІІ зміни до частини третьої статті 6-2 вилучити.
 
Відхилено      
220. «Щороку до 5 травня інвалідам виплачується разова грошова допомога у розмірах, які визначаються Кабінетом Міністрів України.»;
 
-472- Павловський А.М.
Частину третю статті 6-2 в проекті виключити.
 
Відхилено      
    -473- Сушкевич В.М.
Абзац п’ятнадцятий підпункту 10 пункту 3 розділу 2 після слів "Кабінетом Міністрів України" доповнити словами: "але не менше інвалідам Ігрупи - десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність, ІІ групи - восьми прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність, ІІІ групи - семи прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність".
 
Відхилено    
    -474- Яворівський В.О.
Частину третю статті 6-2 викласти у такій редакції:
"Щороку до 5 травня інвалідам виплачується разова грошова допомога в таких розмірах: інвалідам І групи - десять мінімальних пенсій за віком; ІІ групи - вісім мінімальних пенсій за віком; ІІІ групи - сім мінімальних пенсій за віком".
 
Відхилено    
    -475- Чечетов М.В.
Частину 3 статті 6-2 викласти в такій редакції: «Щороку до 5 травня інвалідам виплачується разова грошова допомога у розмірах, які визначаються Кабінетом Міністрів України. Кабінет Міністр змінює розмір допомоги з урахуванням того, що такий розмір не може бути меншим, ніж встановлений Кабінетом Міністрів на попередній період, але в межах відповідних бюджетних призначень».
 
Відхилено    
221. доповнити статтю частиною такого змісту:
 
-476- Чорноволенко О.В.
У підпункті 10 пункту 3 розділу ІІ доповнення новою частиною статті 6-2 вилучити.
 
Відхилено      
222. «Установити, що пільги, передбачені пунктами 4—7, 10 та 21 частини першої цієї статті, надаються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.»;
 
-477- Томенко М.В.
Частину шосту статті 6-2 в проекті виключити.
 
Відхилено      
    -478- Яворівський В.О.
Частину шосту статті 6-2, якою пропонується доповнити статтю, вилучити.
 
Відхилено    
    -479- Матвєєв В.Й.
"У статті 6-2:
доповнити статтю частиною такого змісту:
«Установити, що пільги, передбачені пунктами 4—7, 10 та 21 частини першої цієї статті, надаються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.» – виключити.
 
Відхилено    
    -480- Чечетов М.В.
Доповнити статтю 6-2 частиною такого змісту:
«Установити, що пільги, передбачені пунктами 4—7, 10 та 21 частини першої цієї статті, надаються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Кабінет Міністр змінює розмір пільги з урахуванням того, що такий розмір не може бути меншим, ніж встановлений Кабінетом Міністрів на попередній період, але в межах відповідних бюджетних призначень».
 
Відхилено    
223. у статті 6-3:
 
-481- Кармазін Ю.А.
У Законі України "Про жертви нацистських переслідувань" виключити запропоновані автором зміни до статті 6-3.
 
Відхилено      
224. пункт 3 частини першої викласти в такій редакції:
 
-482- Чорноволенко О.В.
У підпункті 10 пункту 3 розділу ІІ зміни до пункту 3 частини першої статті 6-3 вилучити.
 
Відхилено      
225. «3) безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів України;»;
 
-483- Павловський А.М.
У пункті 3 частини першої статті 6-3 передбачити "безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням не рідше ніж один раз на два роки...".
 
Відхилено      
    -484- Сушкевич В.М.
В абзаці двадцятому пункту 3 підпункту 10 розділу 2 після слів "санаторно-курортним лікуванням" додати слова "один раз на два роки".
 
Відхилено    
    -485- Яворівський В.О.
Пункт 3 частини першої статті 6-3 викласти у такій редакції:
"3) безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням - один раз на два роки, а також компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування;".
 
Відхилено    
    -486- Чечетов М.В.
Пункт 3 частини першої статті 6-3 викласти в такій редакції:
«3) безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів України. Кабінет Міністр змінює розмір компенсації з урахуванням того, що такий розмір не може бути меншим, ніж встановлений Кабінетом Міністрів на попередній період, але в межах відповідних бюджетних призначень».
 
Відхилено    
226. частину третю викласти в такій редакції:
 
-487- Чорноволенко О.В.
У підпункті 10 пункту 3 розділу ІІ зміни до частини третьої статті 6-3 вилучити.
 
Відхилено      
227. «Щороку до 5 травня особам, зазначеним у цій статті, які нагороджені орденами і медалями колишнього Союзу РСР за самовіддану працю та бездоганну військову службу в тилу в роки Великої Вітчизняної війни, а також іншим особам, зазначеним у цій статті, виплачується разова грошова допомога у розмірі, який визначається Кабінетом Міністрів України.»;
 
-488- Павловський А.М.
Частину третю пункту 3 статті доповнити реченням такого змісту: "але не нижчому ніж три мінімальні пенсії за віком".
 
Відхилено      
    -489- Сушкевич В.М.
Абзац двадцять другий пункту 3 підпункту 10 розділу 2 після слів "Кабінетом Міністрів України" доповнити словами "але не менше чотирьох прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність особам зазначеним у цій статті, які нагороджені орденами і медалями, та не менше трьох прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність, - для інших осіб, зазначених у цій статті".
 
Відхилено    
    -490- Яворівський В.О.
Частину третю статті 6-3 викласти у такій редакції:
"Щороку до 5 травня особам, зазначеним у цій статті, які нагороджені орденами і медалями колишнього Союзу РСР за самовіддану працю та бездоганну військову службу в тилу в роки Великої Вітчизняної війни, виплачується разова грошова допомога в розмірі чотирьох мінімальних пенсій за віком, іншим особам, зазначеним у цій статті, - у розмірі трьох мінімальних пенсій за віком".
 
Відхилено    
    -491- Чечетов М.В.
Частину третю статті 6-3 викласти в такій редакції:
«Щороку до 5 травня особам, зазначеним у цій статті, які нагороджені орденами і медалями колишнього Союзу РСР за самовіддану працю та бездоганну військову службу в тилу в роки Великої Вітчизняної війни, а також іншим особам, зазначеним у цій статті, виплачується разова грошова допомога у розмірі, який визначається Кабінетом Міністрів України. Кабінет Міністр змінює розмір допомоги з урахуванням того, що такий розмір не може бути меншим, ніж встановлений Кабінетом Міністрів на попередній період, але в межах відповідних бюджетних призначень».
 
Відхилено    
228. доповнити статтю частиною такого змісту:
 
-492- Чорноволенко О.В.
У підпункті 10 пункту 3 розділу ІІ доповнення новою частиною статті 6-3 вилучити.
 
Відхилено      
229. «Установити, що пільги, передбачені пунктами 4—7, 16 та 17 частини першої цієї статті, надаються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.»;
 
-493- Томенко М.В.
Частину шосту статті 6-3 в проекті виключити.
 
Відхилено      
    -494- Яворівський В.О.
Частину шосту статті 6-3, якою пропонується доповнити статтю, вилучити.
 
Відхилено    
    -495- Матвєєв В.Й.
"У статті 6-3:
доповнити статтю частиною такого змісту:
«Установити, що пільги, передбачені пунктами 4—7, 16 та 17 частини першої цієї статті, надаються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.» – виключити.
 
Відхилено    
    -496- Чечетов М.В.
Доповнити статтю 6-3 частиною такого змісту: «Установити, що пільги, передбачені пунктами 4—7, 16 та 17 частини першої цієї статті, надаються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Кабінет Міністр змінює розмір пільги з урахуванням того, що такий розмір не може бути меншим, ніж встановлений Кабінетом Міністрів на попередній період, але в межах відповідних бюджетних призначень».
 
Відхилено    
230. у статті 6-4:
 
-497- Кармазін Ю.А.
У Законі України "Про жертви нацистських переслідувань" виключити запропоновані автором зміни до статті 6-4.
 
Відхилено      
231. пункт 3 частини першої викласти в такій редакції:
 
-498- Чорноволенко О.В.
У підпункті 10 пункту 3 розділу ІІ зміни до пункту 3 частини першої статті 6-4 вилучити.
 
Відхилено      
232. «3) безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів України;»;
 
-499- Сушкевич В.М.
В абзаці двадцять сьомому пункту 3 підпункту 10 розділу 2 після слів "санаторно-курортним лікуванням" додати слова "один раз на два роки".
 
Відхилено      
    -500- Яворівський В.О.
Пункт 3 частини першої статті 6-4 викласти у такій редакції:
"3) безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням один раз на два роки, а також компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування;"
 
Відхилено    
    -501- Чечетов М.В.
Пункт 3 частини першої статті 6-4 викласти в такій редакції:
«3) безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів України. Кабінет Міністр змінює розмір компенсації з урахуванням того, що такий розмір не може бути меншим, ніж встановлений Кабінетом Міністрів на попередній період, але в межах відповідних бюджетних призначень».
 
Відхилено    
233. частину третю викласти в такій редакції:
 
-502- Чорноволенко О.В.
У підпункті 10 пункту 3 розділу ІІ зміни до частини третьої статті 6-4 вилучити.
 
Відхилено      
234. «Щороку до 5 травня дружинам (чоловікам) померлих інвалідів, зазначених у статті 62 цього Закону, а також дружинам (чоловікам) померлих інших жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, щорічна разова грошова допомога виплачується у розмірах, які визначаються Кабінетом Міністрів України.»;
 
-503- Сушкевич В.М.
Абзац двадцять дев’ятий підпункту 10 пункту 3 розділу 2 після слів "Кабінетом Міністрів України" доповнити словами "але не менше п'яти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність, для дружин (чоловіків) померлих інвалідів війни, зазначених у статті 62 цього Закону, та не менше трьох прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність, для дружин (чоловіків) померлих інших жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге".
 
Відхилено      
    -504- Яворівський В.О.
Частину третю статті 6 викласти у такій редакції:
"Щороку до 5 травня дружинам (чоловікам) померлих інвалідів, зазначених у статті 6 цього Закону, які не одружилися вдруге, виплачується разова грошова допомога в розмірі п'яти мінімальних пенсій за віком. Дружинам (чоловікам) померлих інших жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, щорічна разова грошова допомога виплачується в розмірі трьох мінімальних пенсій за віком".
 
Відхилено    
    -505- Матвєєв В.Й.
"У статті 6-4:
«Щороку до 5 травня дружинам (чоловікам) померлих інвалідів, зазначених у статті 6-2 цього Закону, а також дружинам (чоловікам) померлих інших жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, щорічна разова грошова допомога виплачується у розмірах, які визначаються Кабінетом Міністрів України.» – виключити.
 
Відхилено    
    -506- Чечетов М.В.
Частину 3 статті 6-4 викласти в такій редакції:
«Щороку до 5 травня дружинам (чоловікам) померлих інвалідів, зазначених у статті 62 цього Закону, а також дружинам (чоловікам) померлих інших жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, щорічна разова грошова допомога виплачується у розмірах, які визначаються Кабінетом Міністрів України. Кабінет Міністр змінює розмір допомоги з урахуванням того, що такий розмір не може бути меншим, ніж встановлений Кабінетом Міністрів на попередній період, але в межах відповідних бюджетних призначень».
 
Відхилено    
235. доповнити статтю частиною такого змісту:
 
-507- Чорноволенко О.В.
У підпункті 10 пункту 3 розділу ІІ доповнення новою частиною статті 6-4 вилучити.
 
Відхилено      
236. «Установити, що пільги, передбачені пунктами 4—7, 18 та 19 частини першої цієї статті, надаються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. «;
 
-508- Томенко М.В.
Частину шосту статті 6-4 в проекті виключити.
 
Відхилено      
    -509- Яворівський В.О.
Частину шосту статті 6-4, якою пропонується доповнити статтю, вилучити.
 
Відхилено    
    -510- Матвєєв В.Й.
"Доповнити статтю частиною такого змісту:
«Установити, що пільги, передбачені пунктами 4—7, 18 та 19 частини першої цієї статті, надаються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. « – виключити.
 
Відхилено    
    -511- Чечетов М.В.
Доповнити статтю 6-4 частиною такого змісту:
«Установити, що пільги, передбачені пунктами 4—7, 18 та 19 частини першої цієї статті, надаються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Кабінет Міністр змінює розмір пільги з урахуванням того, що такий розмір не може бути меншим, ніж встановлений Кабінетом Міністрів на попередній період, але в межах відповідних бюджетних призначень».
 
Відхилено    
237. 11) у Законі України «Про соціальний захист дітей війни» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 4, ст. 94; 2008 р., № 5—8, ст. 78; 2010 р., № 19, ст. 150):
 
-512- Ар'єв В.І.
Виключити пункт 11 частини 3 розділу ІІ законопроекту.
 
Відхилено      
    -513- В'язівський В.М.
Пункт 11 частини 3 Розділу ІІ виключити.
 
Відхилено    
    -514- Гриценко А.С.
Виключити із законопроекту зміни, вказані в підпункті 11 пункту 3 Розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення".
 
Відхилено    
    -515- Королевська Н.Ю.
Виключити підпункт 11 пункту 3 Розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення".
 
Відхилено    
    -516- Куликов К.Б.
Виключити пункт 11 частини 3 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" законопроекту.
 
Відхилено    
    -517- Ляшко О.В.
Відхилити підпункт 11 пункту 3 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення".
 
Відхилено    
    -518- Одарченко Ю.В.
Підпункт 11 пункту 3 Розділу ІІ виключити.
 
Відхилено    
    -519- Яценюк А.П.
Князевич Р.П.
В пункті 3 Прикінцевих та перехідних положень підпункт 11 вилучити.
 
Відхилено    
    -520- Рибаков І.О.
Чорновіл Т.В.
Каплієнко В.В.
Виключити пункт 11 частини 3 Розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення".
 
Відхилено    
    -521- Симоненко П.М.
Частину 11 пункту 3 виключити.
 
Відхилено    
    -522- Хара В.Г.
Пункт 11 частини 3 Розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" вилучити.
 
Відхилено    
    -523- Цибенко П.С.
Підпункт 11 пункту 3 розділу 2 виключити.
 
Відхилено    
    -524- Шустік О.Ю.
Підпункт 11 пункту третього Розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" виключити.
 
Відхилено    
238. статтю 5 доповнити частиною такого змісту:
 
-525- Кармазін Ю.А.
У Законі України "Про соціальний захист дітей війни" виключити запропоновані автором зміни до статті 5.
 
Відхилено      
    -526- Чорноволенко О.В.
У підпункті 11 пункту 3 розділу ІІ доповнення новою частиною статті 5 Закону України "Про соціальний захист дітей війни" вилучити.
 
Відхилено    
239. «Пільги, передбачені абзацами шостим та сьомим цієї статті, надаються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.»;
 
-527- Томенко М.В.
Частину другу статті 5- в проекті виключити.
 
Відхилено      
    -528- Яворівський В.О.
Частину другу статті 5, якою пропонується доповнити статтю, вилучити.
 
Відхилено    
    -529- Матвєєв В.Й.
"Статтю 5 доповнити частиною такого змісту:
«Пільги, передбачені абзацами шостим та сьомим цієї статті, надаються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.» – виключити.
 
Відхилено    
    -530- Чечетов М.В.
Статтю 5 доповнити частиною такого змісту:
«Пільги, передбачені абзацами шостим та сьомим цієї статті, надаються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Кабінет Міністр змінює розмір пільги з урахуванням того, що такий розмір не може бути меншим, ніж встановлений Кабінетом Міністрів на попередній період, але в межах відповідних бюджетних призначень».
 
Відхилено    
240. статтю 6 викласти в такій редакції:
 
-531- Кармазін Ю.А.
Виключити запропоновані автором зміни до статті 6.
 
Відхилено      
    -532- Сушкевич В.М.
Абзаци четвертий – сьомий підпункту 11 пункту 3 розділу 2 виключити.
 
Відхилено    
    -533- Чорноволенко О.В.
У підпункті 11 пункту 3 розділу ІІ зміни до статті 6 вилучити.
 
Відхилено    
    -534- Матвєєв В.Й.
"Статтю 6 викласти в такій редакції:
«Стаття 6. Державна соціальна підтримка дітей війни
Дітям війни (крім тих, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту») до пенсії або щомісячного довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, виплачується підвищення у розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Ветеранам війни, які мають право на отримання підвищення до пенсії або щомісячного довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, відповідно до цього Закону та Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» зазначене підвищення встановлюється за їх вибором згідно з одним із таких законів.» – виключити.
 
Відхилено    
    -535- Яворівський В.О.
Статтю 6 викласти у такій редакції:
"Дітям війни пенсії або щомісячне довічне грошове утримання чи державна соціальна допомога, що виплачується замість пенсії, підвищуються на 30 відсотків мінімальної пенсії за віком".
 
Відхилено    
241. «Стаття 6. Державна соціальна підтримка дітей війни
 
      
242. Дітям війни (крім тих, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту») до пенсії або щомісячного довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, виплачується підвищення у розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
-536- Павловський А.М.
Частину першу статті 6 Закону України «Про соціальний захист дітей війни» доповнити реченням такого змісту: "але не нижчому ніж 30 відсотків мінімальної пенсії за віком".
 
Відхилено      
    -537- Томенко М.В.
Частину першу статті 6 викласти в такій редакції:
"Дітям війни пенсії або щомісячне довічне грошове утримання чи державна соціальна допомога, що виплачується замість пенсії, підвищується на 30 відсотків мінімальної пенсії за віком".
 
Відхилено    
    -538- Чечетов М.В.
Частину першу статті 6 викласти в такій редакції:
«Дітям війни (крім тих, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту») до пенсії або щомісячного довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, виплачується підвищення у розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України. Кабінет Міністр змінює розмір підвищення з урахуванням того, що такий розмір не може бути меншим, ніж встановлений Кабінетом Міністрів на попередній період, але в межах відповідних бюджетних призначень».
 
Відхилено    
243. Ветеранам війни, які мають право на отримання підвищення до пенсії або щомісячного довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, відповідно до цього Закону та Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» зазначене підвищення встановлюється за їх вибором згідно з одним із таких законів.»;
 
      
244. 12) у статті 3 Закону України «Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 33, ст. 430; 2008 р., № 5—8, ст. 78, № 27—28, ст. 253; 2009 р., № 15, ст. 191; 2010 р., № 4, ст. 36; 2011 р., № 32, ст. 315, із змінами, внесеними Законами України від 7 квітня 2011 року № 3205-VІ і від 19 травня 2011 р. № 3385-VІ):
 
-539- Ар'єв В.І.
Виключити пункт 12 частини 3 розділу ІІ законопроекту.
 
Відхилено      
    -540- Гриценко А.С.
Виключити із законопроекту зміни, вказані в підпункті 12 пункту 3 Розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення".
 
Відхилено    
    -541- Корж П.П.
Виключити підпункт 12) пункту 3 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" законопроекту.
 
Відхилено    
    -542- Яценюк А.П.
Князевич Р.П.
В пункті 3 Прикінцевих та перехідних положень підпункт 12 вилучити.
 
Відхилено    
    -543- Мартиненко М.В.
Підпункт 12 пункту 3 Розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" виключити.
Запропоновані в Урядовому законопроекті 9127 зміни до статті 3 Закону України «Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу» приведуть практично до зупинення дії механізмів вказаного Закону. В той же час Урядом подано проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо завершення процедури погашення заборгованості підприємствами паливно-енергетичного комплексу (реєстр. №9057), яким передбачено інші можливості погашення заборгованості підприємств ПЕК.
 
Відхилено    
    -544- Чорноволенко О.В.
Підпункт 12 пункту 3 розділу ІІ вилучити.
 
Відхилено    
245. абзац шостий пункту 3.7 виключити;
 
      
246. у пункті 3.8 слова «скасовується зупинення заходів примусового виконання рішень, що підлягають виконанню в порядку, встановленому Законом України «Про виконавче провадження»,» виключити;
 
      
247. 13) статтю 6 Закону України «Про холдингові компанії в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 34, ст. 291) доповнити частиною чотирнадцятою такого змісту:
 
-545- Ар'єв В.І.
Виключити пункт 13 частини 3 розділу ІІ законопроекту.
 
Відхилено      
    -546- Гриценко А.С.
Виключити із законопроекту зміни, вказані в підпункті 13 пункту 3 Розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення".
 
Відхилено    
    -547- Чорноволенко О.В.
Підпункт 13 пункту 3 розділу ІІ вилучити.
 
Відхилено    
248. «14. Держава не несе відповідальності за зобов’язаннями державної холдингової компанії, крім випадків, передбачених законом.»;
 
      
249. 14) пункт 1 частини першої статті 20 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 9, ст. 58, із змінами, внесеними Законом України від 17 березня 2011 року № 3165-VІ) після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
-548- Ар'єв В.І.
Виключити пункт 14 частини 3 розділу ІІ законопроекту.
 
Відхилено      
    -549- Гриценко А.С.
Виключити із законопроекту зміни, вказані в підпункті 14 пункту 3 Розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення".
 
Відхилено    
    -550- Королевська Н.Ю.
Виключити підпункт 14 пункту 3 Розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення".
 
Відхилено    
    -551- Швець В.Д.
Виключити з проекту підпункт 14 пункту 3 Розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" стосовно змін до Закону України "Про Кабінет Міністрів України ", оскільки пропозиція законодавчо закріпити за Кабінетом Міністрів України повноваження щодо заборони примусової реалізації майна юридичних осіб не узгоджується зі змістом конституційного припису, за яким правовий режим власності визначається виключно законами України, якими і встановлюються його особливості (п.7 ч.1 ст.92 Конституції України).
 
Відхилено    
250. «забороняє примусову реалізацію майна юридичних осіб;».
 
      
251. У зв’язку з цим абзаци восьмий — двадцять другий вважати відповідно абзацами дев’ятим — двадцять третім.
 
      
252. 4. Невиплачені кошти за рішенням суду, винесеним на підставі правовідносин, які мали місце до набрання чинності цим Законом, визнаються заборгованістю, якщо виконавчий документ, виданий для виконання зазначеного рішення, було подано в порядку, визначеному абзацами другим і третім цієї частини. Погашення заборгованості здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, починаючи з 2013 року.
 
-552- Яворівський В.О.
Абзац перший частини 4 Прикінцевих та Перехідних положень
законопроекту викласти у такій редакції:
"4. Невиплачені кошти за рішенням суду, винесеним на підставі правовідносин, які мали місце до набрання чинності цим Законом, визнаються заборгованістю, якщо виконавчий документ, виданий для виконання зазначеного рішення, було подано в порядку, визначеному абзацами другим і третім цієї частини. Погашення заборгованості здійснюється протягом загальних строків їх виконання, встановлених Законом України "Про виконавче провадження".
 
Відхилено      
    -553- Чорноволенко О.В.
У абзаці першому пункту 4 розділу ІІ цифри «2013» замінити цифрами «2012».
 
Відхилено    
    -554- Одарченко Ю.В.
У абзаці 1 пункту 4 Розділу ІІ цифру " 2013" замінити цифрою "2012".
 
Відхилено    
253. Виконавчі документи за рішеннями суду про стягнення коштів, боржниками за якими є суб’єкти, визначені частиною першою статті 2 цього Закону, та які винесені до набрання чинності цим Законом, подаються до Державної виконавчої служби України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом.
 
      
254. Виконавчі документи за рішеннями суду про стягнення коштів, боржниками за якими є суб’єкти, визначені частиною першою статті 2 цього Закону, та які винесені за результатами розгляду звернення осіб в межах строку позовної давності, встановленого абзацом четвертим цієї частини, подаються до Державної виконавчої служби України протягом одного місяця з дня набрання законної сили зазначеними рішеннями суду.
 
-555- Чорноволенко О.В.
У абзаці третьому пункту 4 розділу ІІ слова «одного місяця» замінити словами «трьох місяців».
 
Відхилено      
255. Строк позовної давності для заявлення вимог про стягнення коштів, підставами для яких є правовідносини, що виникли до набрання чинності цим Законом, до суб’єктів, визначених частиною першою статті 2 цього Закону, становить шість місяців з дня набрання чинності цим Законом.
 
      
256. Рішення суду про стягнення коштів, боржниками за якими є суб’єкти, визначені частиною першою статті 2 цього Закону, та виконавчі документи за якими не було подано в строк, встановлений абзацами другим і третім цієї частини, вважаються виконаними.
 
      
257. Заборгованість, зазначена в абзаці першому цієї частини, погашається за рахунок коштів, передбачених за бюджетною програмою для забезпечення виконання рішень суду.
 
      
258. 5. Кабінетові Міністрів України:
 
-556- Кармазін Ю.А.
Пункт 5 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" доповнити абзацом другим наступного змісту:
"Кабінету Міністрів України при підготовці проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» передбачити видатки на погашення заборгованості органів державної влади перед громадянами України, яка виникла внаслідок невиконання судових рішень, що набрали законної сили та погасити вказану заборгованість до 01 березня 2012 року".
 
Відхилено      
259. забезпечити проведення протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом інвентаризації заборгованості з виплат за рішеннями суду, виконання яких гарантується державою та які було винесено на підставі правовідносин, які мали місце до набрання чинності цим Законом;
 
-557- Чорноволенко О.В.
У абзаці другому пункту 5 розділу ІІ слова «одного року» замінити словами «одного місяця».
 
Відхилено      
260. розробити до 2013 року на підставі даних інвентаризації та результатів аналізу наявних фінансових ресурсів графік та порядок погашення зазначеної заборгованості з Державного бюджету України;
 
-558- Чорноволенко О.В.
У абзаці третьому пункту 5 розділу ІІ цифри «2013» замінити цифрами «2012».
 
Відхилено      
    -559- Одарченко Ю.В.
У пункті 5 Розділу ІІ цифру "2013" замінити цифрою "2012".
 
Відхилено    
    -560- Яворівський В.О.
Абзац 2 частини 5 Прикінцевих та Перехідних положень законопроекту
викласти у такій редакції:
"розробити до 2012 року на підставі даних інвентаризації та результатів аналізу наявних фінансових ресурсів графік та порядок погашення зазначеної заборгованості з Державного бюджету України;".
 
Відхилено    
261. подати в установленому порядку протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом до Верховної Ради України проекти законів щодо приведення положень законодавчих актів у відповідність із цим Законом;
 
      
262. привести протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

-561- Яворівський В.О.
Абзац 4 частини 5 Прикінцевих та Перехідних положень законопроекту викласти у такій редакції:
"привести протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом".
 
Відхилено  
    -562- Рибаков І.О.
Чорновіл Т.В.
Каплієнко В.В.
Додати новий абзац у частину 5 Розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" такого змісту:
"розробити та подати в установленому порядку протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом проект закону щодо заміни системи пільг, які діяли до прийняття цього Закону, на адресну грошову допомогу у наступних законах України: "Про міліцію", "Про прокуратуру", "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні", "Про пожежну безпеку", "Про захист рослин", "Про жертви нацистських переслідувань", "Про соціальний захист дітей війни", Основи законодавства України про культуру, Основи законодавства України про охорону здоров’я, Гірничий закон України".
 
Відхилено