Кількість абзаців - 167 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо розгляду справ Верховним Судом України (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо розгляду справ Верховним Судом України
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо розгляду справ Верховним Судом України
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У Кримінально-процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1961, № 2, ст. 15):
 
   1. У Кримінально-процесуальному кодексі України:
 
6. 1) статтю 324 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
 
-1- Кармазін Ю.А.
Статтю 324 залишити в чинній редакції, тобто виключити із тексту статті запропоновану автором частину п’яту.
 
Відхилено   1) статтю 324 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
 
    -2- Шпенов Д.Ю.
Виключити доповнення:
до статті 324 Кримінально-процесуального кодексу України;
до статті 82 Господарського процесуального кодексу України;
до статті 214 Цивільного процесуального кодексу України;
до статті 161 Кодексу адміністративного судочинства України.
 
Відхилено    
7. «Обираючи при постановленні вироку норму кримінального закону, яка підлягатиме застосуванню до суспільно небезпечних діянь, суд зобов’язаний враховувати висновки Верховного Суду України, які викладені у рішеннях, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 400-12 цього Кодексу».
 
-3- Шустік О.Ю.
Пункт 1 частини першої статті 400-12 доповнити словами «або норми кримінально-процесуального закону».
 
Відхилено   «Обираючи при постановленні вироку норму кримінального закону, яка підлягатиме застосуванню до суспільно небезпечних діянь, суд зобов’язаний враховувати висновки Верховного Суду України, що викладені у рішеннях, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 400-12 цього Кодексу»;
 
8. 2) статтю 400-14 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
 
   2) статтю 400-14 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
 
9. «У разі пропущення строку, встановленого частинами першою - третьою цієї статті, з причин, визнаних поважними, суд за клопотанням особи, яка подала заяву про перегляд судового рішення, може поновити цей строк. Заява про перегляд судового рішення залишається без розгляду, якщо особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку, а також якщо у поновленні строку відмовлено. Питання про поновлення строку для подання заяви про перегляд судового рішення або про залишення заяви без розгляду вирішується судом без виклику осіб, які беруть участь у справі та за результатами розгляду постановляється відповідна ухвала».
 
-4- Кармазін Ю.А.
У статті 400-14 частину п’яту викласти у наступній редакції:
«У разі пропущення строку, встановленого частинами першою - третьою цієї статті, з причин, визнаних Головою суду чи уповноваженим ним суддею поважними, суд за клопотанням особи, яка подала заяву про перегляд судового рішення, може поновити цей строк. Голова суду чи суддя, якому надано відповідні повноваження розглядає заяву про поновлення строків протягом п’яти днів із дня надходження заяви на адресу суду. Заява про перегляд судового рішення Верховним Судом України має подаватись безпосередньо до Верховного Суду України, який має витребувати відповідну справу та вирішити питання про те, чи справді існують для цього підстави, встановлені чинним законодавством України. Заява про перегляд судового рішення залишається без розгляду, якщо особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку, а також якщо у поновленні строку відмовлено. Питання про поновлення строку для подання заяви про перегляд судового рішення або про залишення заяви без розгляду вирішується судом без виклику осіб, які беруть участь у справі та за результатами розгляду постановляється відповідна ухвала.».
 
Відхилено   «У разі пропущення строку, встановленого частинами першою - третьою цієї статті, з причин, визнаних поважними, суд за клопотанням особи, яка подала заяву про перегляд судового рішення, може поновити цей строк. Заява про перегляд судового рішення залишається без розгляду, якщо особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку, а також якщо в поновленні строку відмовлено. Питання про поновлення строку для подання заяви про перегляд судового рішення або про залишення заяви без розгляду вирішується судом без виклику осіб, які беруть участь у справі, та за результатами розгляду постановляється відповідна ухвала»;
 
    -5- Шустік О.Ю.
Пункт 3 частини першої статті 400-15 викласти у такій редакції:
"обґрунтування неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції однієї й тієї ж норми кримінального закону щодо подібних суспільно небезпечних діянь або норми кримінально-процесуального закону, якщо заява подана на підставі, передбаченій пунктом 1 частини першої статті 400-12 цього Кодексу".
 
Відхилено    
    -6- Притика Д.М.
У частині першій статті 400-16:
після слів «Заява про перегляд судових рішень» доповнити словами «з підстави, встановленої пунктом 1 частини першої статті 400-12 цього Кодексу»;
після першого речення доповнити реченням такого змісту:
«Заява про перегляд судових рішень з підстави, встановленої пунктом 2 частини першої статті 400-12 цього Кодексу, подається безпосередньо до Верховного Суду України».
 
Відхилено    
    -7- Шустік О.Ю.
У статті 400-16:
1) абзац перший частини першої викласти в такій редакції:
"Заява про перегляд судових рішень подається безпосередньо до Верховного Суду України. До заяви додаються:"
2) пункт 3 частини першої статті після слова "діянь" доповнити словами "або норми кримінально-процесуального закону".
 
Відхилено    
    -8- Притика Д.М.
У статті 400-17:
у назві слова «Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ» виключити;
частину першу після слів «Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ» доповнити словами «чи Верховного Суду України»;
частину другу викласти в такій редакції:
«Суддя-доповідач протягом трьох днів здійснює перевірку відповідності заяви вимогам цього Кодексу, а також вирішує питання про поновлення строку для подання заяви про перегляд судового рішення або про залишення заяви без розгляду. Якщо за результатами перевірки буде встановлено, що заяву подано з порушенням вимог статей 400-15 і 400-16 цього Кодексу, суддя-доповідач постановляє ухвалу про залишення такої заяви без руху. При цьому заявнику надається строк, протягом якого він зобов’язаний усунути недоліки поданої заяви, який не може перевищувати одного місяця. Залишення заяви без руху перериває перебіг строку вирішення суддею питання щодо перевірки відповідності заяви вимогам цього Кодексу»;
частину третю після слів «Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ» доповнити словами «чи Верховного Суду України»;
частину четверту доповнити пунктами 5 та 6 такого змісту:
«5) особа, яка її подала, до вирішення питання про допуск справи до провадження Верховного Суду України подала заяву про її відкликання;
6) справа не переглядалася у касаційному порядку»;
доповнити частинами шостою та сьомою такого змісту:
«Ухвала про повернення заяви оскарженню не підлягає.
Щодо заяви про перегляд судових рішень, поданої з підстави, встановленої пунктом 2 частини першої статті 40012 цього Кодексу, суддя-доповідач протягом трьох днів з дня її надходження до Верховного Суду України або закінчення строку, встановленого для усунення недоліків, вирішує питання про відкриття провадження, про що постановляє ухвалу. Копія ухвали про відкриття провадження разом з копією заяви про перегляд судового рішення не пізніше наступного дня з дня її постановлення надсилається особам, які беруть участь у справі, а в разі відмови у відкритті провадження копія відповідної ухвали надсилається лише особі, яка подала заяву».
 
Відхилено    
    -9- Шустік О.Ю.
4.У статті 400-17:
1)назву статті викласти в такій редакції:
"Прийняття Верховним Судом України заяви про перегляд судового рішення";
2)у частинах першій, третій слова "Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ замінити словами "Верховного Суду України";
3)у пункті 4 частини четвертої слова "Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ" замінити словами "Верховного Суду України";
4)доповнити частиною шостою такого змісту:
"Про результати проведених дій, зазначених у частинах другій, третій, четвертій цієї статті, а також зміст вимог, викладених у заяві суддя Судової палати у кримінальних справах - доповідач, доповідає колегії суддів Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України".
 
Відхилено    
    -10- Шпенов Д.Ю.
Частину п’яту статті 400-14 Кримінально-процесуального кодексу України (в редакції першого читання) викласти в редакції:
«Заява про перегляд судового рішення, яка подана після закінчення строку, встановленого частинами першою-третьою цієї статті, залишається без розгляду, якщо особа, яка її подала, не порушує питання про відновлення цього строку, або коли суд не знайде підстав для його відновлення, про що постановляє ухвалу. Питання про поновлення строку для подання заяви про перегляд судового рішення або про залишення заяви без розгляду вирішується судом без виклику осіб, які беруть участь у справі.»
 
Відхилено    
10. 3) статтю 400-18 доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
-11- Одарченко Ю.В.
Пункт 3 частини 1 Розділу 1 виключити.
 
Відхилено   3) статтю 400-18 доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
11. «Якщо за результатами розгляду питання про допуск справи до провадження з підстави, передбаченої пунктом 2 частини першої статті 400-12 цього Кодексу, буде встановлено, що порушення Україною міжнародних зобов’язань є наслідком недотримання норм процесуального права, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ постановляє ухвалу про відкриття провадження у справі та вирішує питання про необхідність витребування справи. Розгляд такої справи здійснюється колегією у складі п’яти суддів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ за правилами, встановленими для перегляду справ у касаційному порядку».
 
-12- Притика Д.М.
У статті 400-18 :
частину першу після слів «допуск справи до провадження» доповнити словами «з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 40012 цього Кодексу».
 
Відхилено   «Якщо за результатами розгляду питання про допуск справи до провадження з підстави, передбаченої пунктом 2 частини першої статті 400-12 цього Кодексу, буде встановлено, що порушення Україною міжнародних зобов’язань є наслідком недотримання норм процесуального права, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ постановляє ухвалу про відкриття провадження у справі та вирішує питання про необхідність витребування справи. Розгляд такої справи здійснюється колегією у складі п’яти суддів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ за правилами, встановленими для перегляду справ у касаційному порядку»;
 
    -13- Шустік О.Ю.
Статтю 400-18 викласти в такій редакції:
"Стаття 400-18. Допуск справи до провадження
Вирішення питання про допуск справи до провадження здійснюється колегією у складі трьох суддів Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України. Персональний склад колегії суддів визй&чається в порядку, встановленому частиною третьою статті 16-2 цього Кодексу. До складу колегії входить суддя-доповідач.
Про допуск справи до провадження і витребування матеріалів справи або відмову в такому допуску колегія суддів Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України протягом п'ятнадцяти днів з дня надходження заяви постановляє ухвалу, яку не може бути оскаржено. Ухвала постановляється без виклику осіб, які беруть участь у справі, та повинна бути обґрунтованою.
Справа вважається допущеною до провадження і витребовується, якщо хоча б двоє суддів колегії дійшли висновку про таку необхідність.
У разі відмови у допуску справи до провадження, копія ухвали про відмову у допуску разом із копією заяви та доданими до неї документами надсилається особі, яка її подала".
 
Відхилено    
    -14- Шпенов Д.Ю.
Частину третю статті 400-18 Кримінально-процесуального кодексу України (в редакції першого читання) викласти в такій редакції:
«Якщо за результатами вирішення питання про допуск справи до провадження з підстави, передбаченої пунктом 2 частини першої статті 400-12 цього Кодексу, буде встановлено, що порушення Україною міжнародних зобов’язань є наслідком недотримання норм процесуального права, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ розглядає заяву за правилами, передбаченими для розгляду касаційної скарги, що надійшла до суду касаційної інстанції після закінчення касаційного розгляду справи. Розгляд заяви здійснюється колегією у складі п’яти суддів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, яка вирішувала питання про допуск справи до провадження.»
 
Відхилено    
12. 4) частину другу статті 400-19 доповнити пунктом 2-1 такого змісту:
 
-15- Шустік О.Ю.
У статті 400-19:
1) частину першу викласти у такій редакції:
"Ухвала про допуск справи до провадження разом із заявою про перегляд судового рішення та доданими до неї документами не пізніше наступного дня передається судді-доповідачу. Суддя-доповідач протягом трьох днів з дня надходження матеріалів справи постановляє ухвалу про призначення справи до розгляду та надсилає її копії особам, які беруть участь у справі";
2)пункт 3 частини другої викласти в такій редакції:
"вирішує питання щодо необхідності підготовки відповідними фахівцями науково-консультативної ради при Верховному Суді України наукового висновку щодо норми кримінального закону, яка неоднаково застосована судом касаційної інстанції щодо подібних суспільно небезпечних діянь або норми кримінально-процесуального закону,
3)у пункті 5 слово "матеріального права" замінити словами
"кримінального або кримінально-процесуального закону".
 
Відхилено   4) частину другу статті 400-19 доповнити пунктом 2-1 такого змісту:
 
13. «2-1) вирішує питання про поновлення строку для подання заяви про перегляд судового рішення або про залишення заяви без розгляду, якщо таке питання не розглядалося у Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ».
 
-16- Кармазін Ю.А.
У статті 400-19 у частині другій у пункті 21 виключити слова: «якщо таке питання не розглядалося у Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ;».
 
Відхилено   «2-1) вирішує питання про поновлення строку для подання заяви про перегляд судового рішення або про залишення заяви без розгляду, якщо таке питання не розглядалося у Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ»;
 
    -17- Притика Д.М.
У статті 400-19:
частину першу після слів «у день її надходження» доповнити словами «до Верховного Суду України»;
пункт 3 викласти в такій редакції:
«3) у разі необхідності може звернутися до відповідних фахівців науково-консультативної ради при Верховному Суді України щодо підготовки наукового висновку про норму кримінального закону, яка неоднаково застосована судом касаційної інстанції щодо подібних суспільно небезпечних діянь».
 
Відхилено    
    -18- Шпенов Д.Ю.
Виключити:
п. 2-1), яким доповнено частину другу статті 400-19 Кримінально-процесуального кодексу України,
п. 2-1), яким доповнено частину другу статті 111-22 Господарського процесуального кодексу України,
п. 2-1), яким доповнено частину другу статті 360-1 Цивільного процесуального кодексу України,
п. 2-1), яким доповнено частину другу статті 240-1 Кодексу адміністративного судочинства України.
 
Відхилено    
14. 5) частину першу, другу статті 400-20 викласти у такій редакції:
 
   5) частини першу та другу статті 400-20 викласти в такій редакції:
 
15. «У Верховному Суді України справа про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 400-12 цього Кодексу, розглядається колегією у складі п’яти суддів, яка формується із суддів Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України.
 
-19- Пилипенко В.П.
Запропоновану у законопроекті частину першу статті 400-20 викласти у такій редакції:
«У Верховному Суді України справа про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 400-12 цього Кодексу, розглядається на засіданні Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України. Засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від складу Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України».
 
Враховано   «У Верховному Суді України справа про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 400-12 цього Кодексу, розглядається на засіданні Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України. Засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від складу Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України.
 
16. Справа про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 2 частини першої статті 400-12 цього Кодексу, розглядається на спільному засіданні всіх судових палат Верховного Суду України. Засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від складу Верховного Суду України, визначеного законом».
 
-20- Кармазін Ю.А.
У статті 400-20 у частині другій:
- речення перше викласти у наступній редакції:
«Справа про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 2 частини першої статті 400-12 цього Кодексу, розглядається на засіданні судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України.»
- речення друге викласти у наступній редакції:
«Засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від складу судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України.
 
Відхилено   Справа про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 2 частини першої статті 400-12 цього Кодексу, розглядається на спільному засіданні всіх судових палат Верховного Суду України. Засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від складу Верховного Суду України, визначеного законом»;
 
    -21- Притика Д.М.
У частині дев’ятій статті 400-20 слова «відкриття провадження у справі» замінити словами «надходження до Верховного Суду України витребуваних суддею - доповідачем матеріалів справи».
 
Відхилено    
    -22- Шустік О.Ю.
У реченні третьому частини шостої статті 400-20 після слова "кримінального" доповнити словами "або кримінально-процесуального".
 
Відхилено    
17. 6) у статті 400-22:
 
   6) у статті 400-22:
 
18. частину другу викласти у такій редакції:
 
   частину другу викласти в такій редакції:
 
19. «Якщо Верховний Суд України установить, що судове рішення у справі, яка переглядається з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 400-12 цього Кодексу, є незаконним, він скасовує його повністю або частково і приймає нове судове рішення, яке має містити висновок про правильне застосування норми кримінального закону щодо суспільно небезпечного діяння та обґрунтування помилковості висновків суду касаційної інстанції з цього питання»;
 
-23- Кармазін Ю.А.
У статті 400-22 :
- у частині другій словосполучення: «Верховний Суд України» замінити на словосполучення: «судова палата у кримінальних справах Верховного Суду України» і далі – за текстом.
 
Відхилено   «Якщо Верховний Суд України установить, що судове рішення у справі, яка переглядається з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 400-12 цього Кодексу, є незаконним, він скасовує його повністю або частково і приймає нове судове рішення, яке має містити висновок про правильне застосування норми кримінального закону щодо суспільно небезпечного діяння та обґрунтування помилковості висновків суду касаційної інстанції з цього питання»;
 
    -24- Шпенов Д.Ю.
Частину другу статті 400-22 Кримінально-процесуального кодексу України викласти в редакції:
«У разі якщо суд установить, що судове рішення у справі, яка переглядається з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 400-12 цього Кодексу, є незаконним, він скасовує його повністю або частково і має право прийняти нове судове рішення або направити справу на новий розгляд до суду, який виніс оскаржуване рішення. Рішення Верховного Суду України має містити висновок про правильне застосування норми матеріального права щодо спірних правовідносин та обґрунтування помилковості висновків суду касаційної інстанції з цього питання.»
 
Відхилено    
20. у частині третій слово «направляє» замінити словами «має право прийняти нове судове рішення або направити».
 
-25- Кармазін Ю.А.
У частині третій виключити слова: «або направити справу на новий розгляд до суду, який виніс оскаржуване рішення».
 
Відхилено   у частині третій слово «направляє» замінити словами «має право прийняти нове судове рішення або направити»;
 
21. 7) статтю 400-25 доповнити частиною третьою такого змісту:
 
-26- Шустік О.Ю.
У частині першій статті 400-25 після слова "діянь" доповнити словами "або норми кримінально-процесуального закону".
 
Відхилено   7) статтю 400-25 доповнити частиною третьою такого змісту:
 
22. «Рішення Верховного Суду України, прийняті за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстав, передбачених статтею 400-12 цього Кодексу, підлягають опублікуванню на офіційному веб-сайті Верховного Суду України не пізніше, як через десять днів з дня їх прийняття».
 
-27- Кармазін Ю.А.
У статті 400-25 у частині третій слово: «десять» замінити на слово: «п’ять» і далі – за текстом.
 
Відхилено   «Рішення Верховного Суду України, прийняті за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстав, передбачених статтею 400-12 цього Кодексу, підлягають опублікуванню на офіційному веб-сайті Верховного Суду України не пізніш, як через десять днів з дня їх прийняття».
 
    -28- Одарченко Ю.В.
Частину 1 Розділу 1 викласти у такій редакції:
«1. У Кримінально-процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1961, № 2, ст. 15):
1) Главу 32-1 викласти у такій редакції:
Глава 32-1. ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ ВЕРХОВНИМ СУДОМ УКРАЇНИ
Стаття 400-11. Перегляд судових рішень Верховним Судом України
Верховний Суд України переглядає судові рішення у кримінальних справах виключно з підстав і в порядку, встановлених цим Кодексом.
Стаття 400-12. Підстави для перегляду судових рішень Верховним Судом України
Підставами для перегляду судових рішень Верховним Судом України, що набрали законної сили, є:
1) неоднакове застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм кримінального закону щодо подібних суспільно небезпечних діянь;
2)прийняття судом касаційної інстанції судового рішення, що суперечить судовій практиці Верховного суду України;
3)встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом.
Перегляд судових рішень на підставі, передбаченій пунктом 3 частини першої цієї статті, з метою застосувати закон про більш тяжкий злочин, збільшити обсяг обвинувачення чи з інших підстав погіршити становище засудженого, а також виправдувального вироку, ухвали чи постанови про закриття справи не допускається.
Стаття 400-13. Право на звернення про перегляд судових рішень Верховним Судом України
Особи, коло яких визначено у статті 384 цього Кодексу, вправі подати заяву про перегляд судового рішення на підставі, передбаченій пунктом 1 частини першої статті 400-12 цього Кодексу, після його перегляду в касаційному порядку.
Заяву про перегляд судового рішення на підставі, передбаченій пунктом З частини першої статті 400-12 цього Кодексу, вправі подати особа, на користь якої постановлено рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною.
Заява про перегляд судового рішення Верховного Суду України у кримінальних справах може бути подана на підставі, передбаченій пунктом З частини першої статті 400-12 цього Кодексу.
Не може бути подана заява про перегляд ухвал суду касаційної інстанції, які не перешкоджають провадженню у справі. Заперечення проти таких ухвал можуть бути включені до заяви про перегляд судового рішення, ухваленого за наслідками касаційного провадження.
Стаття 400-14. Строк подання заяви про перегляд судових рішень
Заява про перегляд судового рішення на підставі, передбаченій пунктами 1 2 частини першої статті 400-12 цього Кодексу, подається протягом трьох місяців з дня ухвалення судового рішення, відносно якого заявлено клопотання про перегляд, або з дня ухвалення судового рішення, на яке здійснюється посилання на підтвердження підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 400-12 цього Кодексу, якщо воно ухвалено пізніше.
Заява про перегляд судового рішення з підстав, передбачених пунктом З частини першої статті 400-12 цього Кодексу, може бути подана протягом одного місяця від дня, коли особі, на користь якої постановлено рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, стало відомо про набуття цим рішенням статусу остаточного.
Перегляд виправдувального вироку, ухвали чи постанови про закриття справи, інших судових рішень з метою погіршити становище засудженого, на підставі, передбаченій пунктами 1, 2 частини першої статті 400-12 цього Кодексу, допускається лише протягом установлених законом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, але не пізніше одного року з дня постановлення такого судового рішення.
Відбуття покарання або смерть засудженого не є перешкодою для перегляду справи в інтересах його реабілітації.
Стаття 400-15. Вимоги до заяви про перегляд судових рішень
Заява про перегляд судового рішення Верховним Судом України подається у письмовій формі.
У заяві про перегляд судового рішення зазначаються:
1)найменування суду, до якого подається заява;
2)особа, яка подає заяву, а також її поштова адреса, номер засобу зв'язку,
адреса електронної пошти, якщо такі є;
3)конкретні різні за змістом судові рішення, в яких має місце неоднакове застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм кримінального закону щодо подібних суспільно небезпечних діянь, якщо заява подана на підставі, передбаченій пунктом 1 частини першої статті 400-12 цього Кодексу;
4)конкретне судове рішення Верховного суду України, якому суперечить рішення або ухвала суду касаційної інстанції, якщо заява подана на підставі, передбаченій пунктом 2 частини першої статті 400-12 цього Кодексу;
5) обґрунтування необхідності перегляду судових рішень у зв'язку з ухваленням рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, якщо заява подана на підставі, передбаченій пунктом 3 частини першої статті 400-12 цього Кодексу
6)вимоги особи, яка подає заяву;
7)у разі необхідності - клопотання;
8)перелік матеріалів, які додаються.
Заява підписується особою, яка її подає. До заяви додається оформлений належним чином документ, що підтверджує повноваження особи, яка її подає, відповідно до вимог цього Кодексу.
Стаття 400-16. Порядок подання заяви про перегляд судових рішень
Заява про перегляд судових рішень подається безпосередньо до Верховного суду України. До заяви додаються:
1) копії заяви відповідно до кількості учасників процесу (за винятком випадку, коли заява подається особою, яка тримається під вартою);
2) копії судових рішень, про перегляд яких подано заяву;
3)копії різних за змістом судових рішень, в яких має місце неоднакове застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм кримінального закону щодо подібних суспільно небезпечних діянь, якщо заява про перегляд судових рішень подається на підставі, передбаченій пунктом 1 частини першої статті 400-12 цього Кодексу;
4) копія конкретного судового рішення Верховного суду України, якому суперечить рішення або ухвала суду касаційної інстанції, якщо заява подана на підставі, передбаченій пунктом 2 частини першої статті 400-12 цього Кодексу;
5) копія рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, якщо заява про перегляд судових рішень подається на підставі, передбаченій пунктом 2 частини першої статті 400-12 цього Кодексу.
Стаття 400-17. Перевірка відповідності заяви вимогам цього Кодексу
Заява про перегляд судового рішення, яка надійшла до Верховного суду України, реєструється в день її надходження та не пізніше наступного дня передається судді-доповідачу, визначеному в порядку, встановленому частиною третьою статті 16-2 цього Кодексу.
Суддя-доповідач протягом трьох днів здійснює перевірку відповідності заяви вимогам цього Кодексу. У разі якщо заяву подано без додержання вимог статей 400-15 і 400-16 цього Кодексу, заявник письмово повідомляється про недоліки заяви та строк, протягом якого він зобов'язаний їх усунути.
Якщо заявник усунув недоліки заяви в установлений строк, вона вважається поданою у день первинного її подання до Верховного суду України.
Заява повертається заявнику у разі, якщо:
1) заявник не усунув її недоліки протягом установленого строку;
2)заяву подано особою, яка не наділена правом на подання такої заяви;
3)заяву подано від імені особи, яка не має відповідних повноважень;
4)є ухвала Верховного суду України про відмову у допуску справи до провадження за наслідками її розгляду, прийнята з аналогічних підстав.
Повернення заяви з підстав, зазначених у частині четвертій цієї статті, не перешкоджає повторному зверненню у разі належного оформлення заяви або з інших підстав, ніж ті, які були предметом розгляду.
Стаття 400-18. Допуск справи до провадження
Вирішення питання про допуск справи до провадження здійснюється колегією у складі п'яти суддів Верховного суду України, сформованою у порядку, встановленому частиною третьою статті 16-2 цього Кодексу.
Про допуск справи до провадження або відмову в такому допуску Верховний суд України протягом п'ятнадцяти днів з дня надходження заяви постановляє ухвалу. Ухвала постановляється в нарадчій кімнаті з додержанням вимог, передбачених статтями 322 і 325 цього Кодексу, без виклику осіб, які беруть участь у справі. Ухвала про допуск справи до провадження або про відмову в такому допуску має бути мотивованою.
У випадку, якщо заява про перегляд рішення суду касаційної інстанції подана із пропущенням строку, встановленому статтею 400-14 цього Кодексу, колегія суддів вирішує питання про поновлення цього строку. У випадку відмови у пропущенні строку заява залишається без розгляду.
У випадку допуску заяви до провадження колегія суддів відкриває провадження у справі.
Копія ухвали про допуск справи до провадження та відкриття провадження, разом з копією заяви особам, визначеним у статті 384 цього Кодексу, а в разі відмови у допуску - особі, яка подала заяву.
Стаття 400-19. Підготовка справи до розгляду у Верховному Суді України
Суддя-доповідач протягом п'ятнадцяти днів з дня відкриття провадження здійснює підготовку справи до розгляду Верховним Судом України:
1) виносить ухвалу про витребування матеріалів справи та направляє її до відповідного суду;
2)визначає порядок розгляду справи (у відкритому або закритому судовому засіданні у випадках, установлених цим Кодексом);
3)за необхідності доручає відповідним фахівцям науково-консультативної ради при Верховному Суді України підготувати науковий висновок щодо норми кримінального закону, яка неоднаково застосована судом касаційної інстанції щодо подібних суспільно небезпечних діянь;
4)визначає органи державної влади, представники яких можуть дати в суді пояснення, які будуть корисні для вирішення справи, та дає розпорядження про їх виклик до суду;
5) здійснює інші заходи, необхідні для вирішення питання про усунення розбіжностей у застосуванні норми матеріального права.
За результатами проведення підготовчих дій суддя-доповідач готує доповідь та постановляє ухвалу про закінчення підготовки та призначення справи до розгляду Верховним Судом України.
Стаття 400-20. Порядок розгляду справи Верховним Судом України
Скарги, подані відповідно до пунктів 1,2 частини 1 статті 400-12 цього Кодексу розглядаються складом палати з розгляду кримінальних справ Верховного суду України.
Скарги, подані відповідно до пункту 3 частини 1 статті 400-12 цього Кодексу розглядаються на спільному засіданні всіх палат Верховного суду України.
Засідання палати Верховного Суду України є повноважним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від її складу. Спільне засідання палат Верховного Суду України є повноважним, за умови присутності на ньому не менш, як двох третин від його загального складу. У засіданні бере участь Генеральний прокурор України або його заступник.
Відкриття судового засідання, роз'яснення його учасникам прав та обов'язків, оголошення складу суду і роз'яснення права відводу здійснюються за правилами глави 25 розділу ІІІ цього Кодексу.
Після проведення процесуальних дій, зазначених у частині третій цієї статті, та розгляду клопотань осіб, які беруть участь у справі, суддя-доповідач доповідає в необхідному обсязі про зміст вимог, викладених у заяві, яка надійшла до Верховного Суду України, та результати проведених ним підготовчих дій.
Особа, яка подала заяву до Верховного Суду України, та особи, що
приєдналися до неї, у разі їх прибуття у судове засідання мають право надати пояснення по суті заявлених вимог. Якщо такі заяви подали обидві сторони, першою дає пояснення сторона обвинувачення. Для з'ясування сутності норми кримінального закону, яка неоднаково застосована, можуть заслуховуватися пояснення представників органів державної влади.
Неприбуття осіб, які беруть участь у справі і належним чином повідомлені про дату, час і місце розгляду справи, для участі у судовому засіданні не перешкоджає судовому розгляду справи.
Після закінчення заслуховування пояснень осіб, зазначених у частині п'ятій цієї статті, суд виходить до нарадчої кімнати для ухвалення судового рішення.
Нарада суддів провадиться з додержанням вимог, передбачених статтями 322 і 325 цього Кодексу.
Строк розгляду справи Верховним Судом України не може перевищувати одного місяця з дня відкриття провадження у справі.
Стаття 400-21. Повноваження Верховного Суду України
За наслідками розгляду справи більшістю голосів від складу суду приймається одна з таких постанов:
про повне або часткове задоволення заяви; про відмову в задоволенні заяви.
Судді, які не погоджуються з постановою, можуть висловити окрему думку, що додається до постанови.
Постанова Верховного Суду України є остаточною і не може бути оскаржена, крім як на підставі, передбаченій пунктом З частини першої статті 400-12 цього Кодексу.
Стаття 400-22. Постанова Верховного Суду України про задоволення заяви
Верховний Суд України задовольняє заяву в разі наявності однієї з підстав, передбачених частиною першою статті 400-12 цього Кодексу.
Якщо Верховний Суд України установить, що судове рішення у справі, яка переглядається, є незаконним, він скасовує його повністю або частково і направляє справу на новий розгляд до суду першої, апеляційної або касаційної інстанції.
За наявності однієї з підстав, визначених статтею 6 цього Кодексу Верховний суд України може прийняти рішення про закриття провадження справи.
Постанова Верховного Суду України про задоволення заяви має бути вмотивованою.
Стаття 400-23. Постанова Верховного Суду України про відмову в задоволенні заяви
Верховний Суд України відмовляє в задоволенні заяви, якщо обставини, які стали підставою для перегляду справи, не підтвердилися.
Постанова про відмову в задоволенні заяви повинна бути вмотивованою.
Стаття 400-24. Повідомлення про ухвалення рішення та його виготовлення
Постанова Верховного Суду України повинна бути виготовлена та направлена особам, зазначеним у статті 384 цього Кодексу, не пізніше п'яти днів з дня закінчення розгляду справи.
Стаття 400-25. Обов'язковість судових рішень Верховного Суду України
Рішення Верховного Суду України, прийняте за наслідками розгляду заяви про перегляд судового рішення з мотивів неоднакового застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм кримінально закону щодо подібних суспільно небезпечних діянь, є обов'язковим для всіх суб'єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності зазначену норму закону, та для всіх судів України.
Невиконання судових рішень тягне за собою відповідальність, встановлену законом.».
 
Відхилено    
    -29- Шпенов Д.Ю.
Доповнити Главу 31 новою статтею такого змісту:
«Стаття 400-___. Порядок розгляду касаційної скарги, що надійшла до суду після закінчення касаційного розгляду справи
Якщо касаційну скаргу на судове рішення було подано в установлені цим Кодексом строки, але вона надійшла до суду касаційної інстанції після закінчення касаційного розгляду справи або коли строки на подання касаційної скарги у зв’язку з пропуском їх з поважних причин було поновлено або продовжено і особа, яка подала касаційну скаргу, не була залучена до розгляду справи, то суд касаційної інстанції розглядає таку скаргу за правилами, встановленими цим розділом.
За результатами розгляду зазначеної в частині першій цієї статті скарги суд виносить ухвалу або приймає постанову. При цьому за наявності підстав може бути скасовано ухвалу або постанову суду касаційної інстанції.»
 
Відхилено    
23. 2. У Господарському процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1992р., № 6, ст. 56):
 
   2. У Господарському процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 6, ст. 56):
 
24. 1) частину другу статті 82 доповнити реченням такого змісту:
 
-30- Кармазін Ю.А.
У статті 82 частину другу залишити у чинній редакції, тобто виключити із тексту цієї частини запропоноване автором нове речення друге.
 
Відхилено   1) частину другу статті 82 доповнити реченням такого змісту:
 
25. «Обираючи при прийнятті рішення правову норму, яка підлягатиме застосуванню до спірних правовідносин, господарський суд зобов’язаний враховувати висновки Верховного Суду України, які викладені у рішеннях, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 111-16 цього Кодексу».
 
-31- Шустік О.Ю.
Пункт 1 частини першої статті 111-16 після слів «у подібних правовідносинах» доповнити словами «або норм процесуального права».
 
Відхилено   «Обираючи при прийнятті рішення правову норму, що підлягатиме застосуванню до спірних правовідносин, господарський суд зобов’язаний враховувати висновки Верховного Суду України, які викладені у рішеннях, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 111-16 цього Кодексу»;
 
26. 2) статтю 111-17 доповнити частиною третьою такого змісту:
 
-32- Пилипенко В.П.
У частині першій статті 111-17 слова «одного місяця» замінити словами «двох місяців».
 
Враховано частково   2) у статті 111-17:
у частині першій слова «одного місяця» замінити словами «трьох місяців»;
 
    -33- Ківалов С.В.
У частині першій статті 111-17 слова «одного місяця» замінити словами «трьох місяців».
 
Враховано    
27. «У разі пропущення строку, встановленого частинами першою, другою цієї статті, з причин, визнаних поважними, суд за клопотанням особи, яка подала заяву про перегляд судового рішення, може поновити цей строк. Заява про перегляд судового рішення залишається без розгляду, якщо особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку, а також якщо у поновленні строку відмовлено. Питання про поновлення строку для подання заяви про перегляд судового рішення або про залишення заяви без розгляду вирішується судом без виклику осіб, які беруть участь у справі та за результатами розгляду постановляється відповідна ухвала».
 
-34- Кармазін Ю.А.
У статті 111-17 частину третю викласти у такій редакції:
«У разі пропущення строку, встановленого частинами першою, другою цієї статті, з причин, визнаних Головою суду чи уповноваженим ним суддею поважними, суд за клопотанням особи, яка подала заяву про перегляд судового рішення, може поновити цей строк. Голова суду чи суддя, якому надано відповідні повноваження розглядає заяву про поновлення строків протягом п’яти днів із дня надходження заяви на адресу суду. Заява про перегляд судового рішення Верховним Судом України має подаватись безпосередньо до Верховного Суду України, який після цього має витребувати відповідну справу та вирішити питання про те, чи справді існують для цього підстави, встановлені чинним законодавством України. Заява про перегляд судового рішення залишається без розгляду, якщо особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку, а також якщо у поновленні строку відмовлено. Питання про поновлення строку для подання заяви про перегляд судового рішення або про залишення заяви без розгляду вирішується судом без виклику осіб, які беруть участь у справі та за результатами розгляду постановляється відповідна ухвала».
 
Відхилено   доповнити частиною третьою такого змісту:
«У разі пропущення строку, встановленого частинами першою, другою цієї статті, з причин, визнаних поважними, суд за клопотанням особи, яка подала заяву про перегляд судового рішення, може поновити цей строк. Заява про перегляд судового рішення залишається без розгляду, якщо особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку, а також якщо в поновленні строку відмовлено. Питання про поновлення строку для подання заяви про перегляд судового рішення або про залишення заяви без розгляду вирішується судом без виклику осіб, які беруть участь у справі, та за результатами розгляду постановляється відповідна ухвала»;
 
    -35- Притика Д.М.
Пункт 3 частини другої статті 111-18 викласти в такій редакції:
«3) обґрунтування неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції однієї й тієї ж норми матеріального права із зазначенням у чому полягає порушення норм матеріального права, якщо заява подана з підстави, встановленої пунктом 1 частини першої статті 111-16 цього Кодексу».
 
Відхилено    
    -36- Шустік О.Ю.
Пункт 3 частини другої статті 111-18 викласти у такій редакції:
«3) обґрунтування неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції однієї й тієї ж норми права із зазначенням у чому полягає порушення норм матеріального чи процесуального права, якщо заява подана з підстави, встановленої пунктом 1 частини першої статті 111-16 цього Кодексу».
 
Відхилено    
    -37- Притика Д.М.
У частині першій статті 111-19:
після слів «заява про перегляд судових рішень господарських судів» доповнити словами «з підстави, встановленої пунктом 1 частини першої статті 111-16 цього Кодексу»;
після першого речення доповнити реченням такого змісту:
«Заява про перегляд судових рішень господарських судів з підстави, встановленої пунктом 2 частини першої статті 111-16 цього Кодексу, подається безпосередньо до Верховного Суду України».
 
Відхилено    
    -38- Шустік О.Ю.
У статті 111-19:
1)абзац перший частини першої викласти в такій редакції:
"Заява про перегляд судових рішень подається безпосередньо до Верховного Суду України. До заяви повинні бути додані:";
2)пункт 3 після слів «у подібних правовідносинах» доповнити словами «або норм процесуального права».
 
Відхилено    
    -39- Притика Д.М.
У статті 111-20:
у назві статті слова «Вищим господарським судом України» виключити;
частину першу після слів «Вищого господарського суду України» доповнити словами «чи Верховного Суду України»;
частину другу викласти в такій редакції:
«Суддя-доповідач протягом трьох днів здійснює перевірку відповідності заяви вимогам цього Кодексу, а також вирішує питання про поновлення строку для подання заяви про перегляд судових рішень господарських судів або про залишення заяви без розгляду. Якщо за результатами перевірки буде встановлено, що заяву подано з порушенням вимог статей 111-18 та 111-19 цього Кодексу, суддя-доповідач постановляє ухвалу про залишення такої заяви без руху. При цьому заявнику надається строк, протягом якого він зобов’язаний усунути недоліки поданої заяви, який не може перевищувати одного місяця. Залишення заяви без руху перериває перебіг строку вирішення суддею питання щодо перевірки відповідності заяви вимогам цього Кодексу»;
частину третю після слів «Вищого господарського суду України» доповнити словами «чи Верховного Суду України»;
частину четверту доповнити пунктами 5 та 6 такого змісту:
«5) особа, яка її подала, до вирішення питання про допуск справи до провадження Верховного Суду України подала заяву про її відкликання;
5) справа не переглядалася у касаційному порядку»;
доповнити частинами шостою і сьомою такого змісту:
«Ухвала про повернення заяви оскарженню не підлягає.
Щодо заяви про перегляд судових рішень, поданої з підстави, встановленої пунктом 2 частини першої статті 11116 цього Кодексу, суддя-доповідач протягом трьох днів з дня її надходження до Верховного Суду України або закінчення строку, встановленого для усунення недоліків, вирішує питання про відкриття провадження, про що постановляє ухвалу. Копія ухвали про відкриття провадження разом з копією заяви про перегляд судового рішення не пізніше наступного дня з дня її постановлення надсилається особам, які беруть участь у справі, а у разі відмови у відкритті провадження копія відповідної ухвали надсилається лише особі, яка подала заяву».
 
Відхилено    
    -40- Шустік О.Ю.
У статті 111-20:
1)назву статті викласти в такій редакції:
"Прийняття Верховним Судом України заяви про перегляд судового рішення";
2)у частинах першій, третій слова "Вищого господарського суду України замінити словами "Верховного Суду України":
3)У пункті 4 частини четвертої слова "Вищого господарського суду України" замінити словами "Верховного Суду України";
4)доповнити частиною шостою такого змісту:
"Про результати проведених дій, зазначених у частинах другій, третій, четвертій цієї статті, а також зміст вимог, викладених у заяві, суддя Судової палати у господарських справах - доповідач доповідає колегії суддів Судової палати у господарських справах Верховного Суду України".
 
Відхилено    
    -41- Шпенов Д.Ю.
Частину третю статті 111-17 Господарського процесуального кодексу України (в редакції першого читання) викласти в такій редакції:
«Заява про перегляд судового рішення, яка подана після закінчення строку, встановленого частинами першою та другою цієї статті, залишається без розгляду, якщо особа, яка її подала, не порушує питання про відновлення цього строку, або коли суд не знайде підстав для його відновлення, про що постановляє ухвалу. Питання про поновлення строку для подання заяви про перегляд судового рішення або про залишення заяви без розгляду вирішується судом без виклику осіб, які беруть участь у справі.»
 
Відхилено    
28. 3) статтю 111-21 доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
   3) статтю 111-21 доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
29. «Якщо за результатами розгляду питання про допуск справи до провадження з підстави, передбаченої пунктом 2 частини першої статті 111-16 цього Кодексу, буде встановлено, що порушення Україною міжнародних зобов’язань є наслідком недотримання норм процесуального права, Вищий господарський суд України постановляє ухвалу про відкриття провадження у справі та вирішує питання про необхідність витребування справи. Розгляд справи здійснюється колегією у складі п’яти суддів Вищого господарського суду України за правилами, встановленими для перегляду справ у касаційному порядку».
 
-42- Притика Д.М.
У статті 111-21:
частину першу після слів «допуск справи до провадження» доповнити словами «з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 111-16 цього Кодексу».
 
Відхилено   «Якщо за результатами розгляду питання про допуск справи до провадження з підстави, передбаченої пунктом 2 частини першої статті 111-16 цього Кодексу, буде встановлено, що порушення Україною міжнародних зобов’язань є наслідком недотримання норм процесуального права, Вищий господарський суд України постановляє ухвалу про відкриття провадження у справі та вирішує питання про необхідність витребування справи. Розгляд справи здійснюється колегією у складі п’яти суддів Вищого господарського суду України за правилами, встановленими для перегляду справ у касаційному порядку»;
 
    -43- Шустік О.Ю.
Статтю 111-21 викласти в такій редакції":
"Стаття 111-21. Допуск справи до провадження
Вирішення питання про допуск справи до провадження здійснюється
колегією у складі трьох суддів Судової палати у господарських справах Верховного Суду України. Персональний склад колегії суддів визначається в порядку, встановленому частиною третьою статті 2-1 цього Кодексу,До складу колегії входить суддя-доповідач.
Про допуск справи до провадження і витребування матеріалів справи або відмову в такому допуску колегія суддів Судової палати у господарських справах Верховного Суду України протягом п'ятнадцяти днів з дня надходження заяви постановляє ухвалу, яку не може бути оскаржено. Ухвала постановляється без виклику осіб, які беруть участь у справі, та повинна бути обґрунтованою.
Справа вважається допущеною до провадження і витребовується, якщо хоча б двоє суддів колегії дійшли висновку про таку необхідність.
У разі відмови у допуску справи до провадження, копія ухвали про відмову у допуску разом із копією заяви та доданими до неї документами надсилається особі, яка її подала".
 
Відхилено    
    -44- Шпенов Д.Ю.
Частину третю статті 111-21 Господарського процесуального кодексу України (в редакції першого читання) викласти в такій редакції:
«Якщо за результатами вирішення питання про допуск справи до провадження з підстави, передбаченої пунктом 2 частини першої статті 111-16 цього Кодексу, буде встановлено, що порушення Україною міжнародних зобов’язань є наслідком недотримання норм процесуального права, Вищий господарський суд розглядає заяву за правилами, передбаченими для розгляду касаційної скарги, що надійшла до суду касаційної інстанції після закінчення касаційного розгляду справи. Розгляд заяви здійснюється колегією у складі п’яти суддів Вищого господарського суду України, яка вирішувала питання про допуск справи до провадження.»
 
Відхилено    
30. 4) частину другу статті 111-22 доповнити пунктом 2-1 такого змісту:
 
   4) частину другу статті 111-22 доповнити пунктом 2-1 такого змісту:
 
31. «2-1) вирішує питання про поновлення строку для подання заяви про перегляд судового рішення або про залишення заяви без розгляду, якщо таке питання не розглядалося у Вищому господарському суді України».
 
-45- Кармазін Ю.А.
У статті 111-22 у частині другій у пункті 2-1 виключити слова: «якщо таке питання не розглядалося у Вищому господарському суді України;».
 
Відхилено   «2-1) вирішує питання про поновлення строку для подання заяви про перегляд судового рішення або про залишення заяви без розгляду, якщо таке питання не розглядалося у Вищому господарському суді України»;
 
    -46- Притика Д.М.
У частині другій статті 111-22:
після слів «Суддя-доповідач» доповнити словами «передбачений частиною першою цієї статті чи частиною сьомою статті 111-20 цього Кодексу»;
доповнити пунктом 2-1 такого змісту:
«2-1) визначає порядок розгляду справи (у відкритому судовому засіданні або проведення судового засідання без виклику сторін та інших учасників судового процесу, на основі наявних у суду матеріалів);
пункт 3 частини другої викласти в такій редакції:
«3) у разі необхідності може звернутися до відповідних фахівців науково-консультативної ради при Верховному Суді України щодо підготовки наукового висновку про норму матеріального права, яка неоднаково застосована судом (судами) касаційної інстанції у подібних правовідносинах».
 
Відхилено    
    -47- Шустік О.Ю.
У статті 111-22:
1)частину першу викласти в такій редакції:
"Ухвала про допуск справи до провадження разом із заявою про
перегляд судового рішення та доданими до неї документами не пізніше наступного дня передається судді-доповідачу. Суддя-доповідач протягом трьох днів з дня надходження матеріалів справи постановляє ухвалу про призначення справи до розгляду та надсилає її копії особам, які беруть участь у справі".
2)пункт 3 частини другої викласти в такій редакції:
"вирішує питання щодо необхідності підготовки відповідними фахівцями науково-консультативної ради при Верховному Суді України наукового висновку щодо норми матеріального права, яка неоднаково застосована судом (судами) касаційної інстанції у подібних правовідносинах або норми процесуального права".
3)пункт 5 після слова «матеріального» доповнити словами «або
процесуального».
 
Відхилено    
32. 5) частину першу, другу статті 111-23 замінити частинами першою-третьою такого змісту:
 
   5) у статті 111-23:
частини першу та другу замінити частинами першою-третьою такого змісту:
 
33. «У Верховному Суді України справа про перегляд судового рішення у господарській справі з підстави неоднакового застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, що потягло ухвалення різних за змістом судових рішень, розглядається колегією у складі п’яти суддів, яка формується із суддів Судової палати у господарських справах Верховного Суду України.
 
-48- Пилипенко В.П.
Запропоновану у законопроекті частину першу статті 111-23 викласти у такій редакції:
«У Верховному Суді України справа про перегляд судового рішення у господарській справі з підстави неоднакового застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, що мало наслідком ухвалення різних за змістом судових рішень, розглядається на засіданні Судової палати у господарських справах Верховного Суду України. Засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від складу Судової палати у господарських справах Верховного Суду України».
 
Враховано   «У Верховному Суді України справа про перегляд судового рішення у господарській справі з підстави неоднакового застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, що мало наслідком ухвалення різних за змістом судових рішень, розглядається на засіданні Судової палати у господарських справах Верховного Суду України. Засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від складу Судової палати у господарських справах Верховного Суду України.
 
    -49- Шустік О.Ю.
У частині першій статті 111-23 після слів «різних за змістом судових рішень» доповнити словами «або норм процесуального права».
 
Відхилено    
34. Якщо судове рішення у господарській справі оскаржується з підстав неоднакового застосування одних і тих самих норм матеріального права судами касаційної інстанції різної юрисдикції, то справа розглядається на спільному засіданні судових палат Верховного Суду України, до складу яких входять судді відповідної спеціалізованої юрисдикції. Таке засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від загального складу відповідних судових палат Верховного Суду України.
 
   Якщо судове рішення у господарській справі оскаржується з підстав неоднакового застосування одних і тих самих норм матеріального права судами касаційної інстанції різної юрисдикції, справа розглядається на спільному засіданні судових палат Верховного Суду України, до складу яких входять судді відповідної спеціалізованої юрисдикції. Таке засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від загального складу відповідних судових палат Верховного Суду України.
 
35. Справа про перегляд судового рішення з підстави, встановленої пунктом 2 частини першої статті 111-16 цього Кодексу розглядається на спільному засіданні всіх судових палат Верховного Суду України. Засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від складу Верховного Суду України, визначеного законом».
 
-50- Кармазін Ю.А.
У статті 111-23 частину третю викласти у такій редакції:
«Справа про перегляд судового рішення з підстави, встановленої пунктом 2 частини першої статті 111-16 цього Кодексу розглядається на засіданні судової палати з господарських справ Верховного Суду України. Засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від складу судової палати з господарських справ Верховного Суду України.».
 
Відхилено   Справа про перегляд судового рішення з підстави, встановленої пунктом 2 частини першої статті 111-16 цього Кодексу, розглядається на спільному засіданні всіх судових палат Верховного Суду України. Засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від складу Верховного Суду України, визначеного законом».
 
36. У зв’язку з цим частини третю-восьму цієї статті вважати відповідно частинами четвертою-дев’ятою.
 
-51- Ківалов С.В.
В частині п’ятій слово «третій» замінити словом «четвертій».
 
Враховано   У зв’язку з цим частини третю-восьму статті вважати відповідно частинами четвертою-дев’ятою;
у частині п’ятій слово «третій» замінити словом «четвертій»;
у частині восьмій слово «п’ятій» замінити словом «шостій»;
 
    -52- Ківалов С.В.
В частині восьмій слово «п’ятій» замінити словом «шостій».
 
Враховано    
37. 6) у статті 111-25:
 
   6) у статті 111-25:
 
38. частину другу викласти у такій редакції:
 
   частину другу викласти в такій редакції:
 
39. «У разі якщо суд установить, що судове рішення у справі, яка переглядається з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 111-16 цього Кодексу, є незаконним, він скасовує його повністю або частково і приймає нове судове рішення, яке має містити висновок про правильне застосування норми матеріального права щодо спірних правовідносин та обґрунтування помилковості висновків суду касаційної інстанції з цього питання»;
 
-53- Шпенов Д.Ю.
Частину другу статті 111-25 Господарського процесуального кодексу України викласти в редакції:
«У разі якщо суд установить, що судове рішення у справі, яка переглядається з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 111-16 цього Кодексу, є незаконним, він скасовує його повністю або частково і має право прийняти нове судове рішення або направити справу на новий розгляд до суду, який виніс оскаржуване рішення. Рішення Верховного Суду України має містити висновок про правильне застосування норми матеріального права щодо спірних правовідносин та обґрунтування помилковості висновків суду касаційної інстанції з цього питання.»
 
Відхилено   «У разі якщо суд установить, що судове рішення у справі, яка переглядається з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 111-16 цього Кодексу, є незаконним, він скасовує його повністю або частково і приймає нове судове рішення, яке має містити висновок про правильне застосування норми матеріального права щодо спірних правовідносин та обґрунтування помилковості висновків суду касаційної інстанції з цього питання»;
 
40. у частині третій слово «направляє» замінити словами «має право прийняти нове судове рішення або направити».
 
-54- Кармазін Ю.А.
У статті 111-25 у частині третій виключити слова: «або направити справу на новий розгляд до суду, який виніс оскаржуване рішення».
 
Відхилено   у частині третій слово «направляє» замінити словами «має право прийняти нове судове рішення або направити»;
 
41. 7) статтю 111-28 доповнити частиною третьою такого змісту:
 
   7) статтю 111-28 доповнити частиною третьою такого змісту:
 
42. «Рішення Верховного Суду України, прийняті за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстав, передбачених статтею 111-16 цього Кодексу, підлягають опублікуванню на офіційному веб-сайті Верховного Суду України не пізніше, як через десять днів з дня їх прийняття».
 
-55- Кармазін Ю.А.
У статті 111-28 у частині третій слово: «десять» замінити на слово: «п’ять» і далі – за текстом.
 
Відхилено   «Рішення Верховного Суду України, прийняті за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстав, передбачених статтею 111-16 цього Кодексу, підлягають опублікуванню на офіційному веб-сайті Верховного Суду України не пізніш, як через десять днів з дня їх прийняття».
 
    -56- Одарченко Ю.В.
Частину 2 Розділу 1 викласти у такій редакції:
«2. У Господарському процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1992р., № 6, ст. 56) Розділ ХІІ-2 викласти у такій редакції:
Розділ ХІІ-2
ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ ВЕРХОВНИМ СУДОМ УКРАЇНИ
Стаття 111-14. Перегляд судових рішень Верховним Судом України
Верховний Суд України переглядає рішення господарських судів виключно на підставі і в порядку, встановлених цим Кодексом.
Стаття 111-15. Право на звернення про перегляд судових рішень господарських судів
Сторони у справі та Генеральний прокурор України мають право подати заяву про перегляд судових рішень господарських судів після їх перегляду в касаційному порядку.
Заява про перегляд судового рішення в господарських справах з мотивів, передбачених пунктом 3 частини першої статті 111-16 цього Кодексу, може бути подана особою, на користь якої постановлено рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною.
Не може бути подана заява про перегляд ухвал суду касаційної інстанції, які не перешкоджають провадженню у справі. Заперечення проти таких ухвал можуть бути включені до заяви про перегляд судового рішення, ухваленого за наслідками касаційного провадження.
Стаття 111-16. Підстави для подання заяви про перегляд судових рішень господарських судів
Заява про перегляд судових рішень господарських судів може бути подана виключно на таких підставах:
1)неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм права, внаслідок чого ухвалено різні за змістом судові рішення у подібних правовідносинах;
2)суперечність рішення суду касаційної інстанції судовій практиці Верховного суду України;
3) встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом.
Стаття 111-17. Строк подання заяви про перегляд судових рішень господарських судів
Заява про перегляд судових рішень господарських судів подається протягом одного місяця з дня ухвалення судового рішення господарського суду, щодо якого подано заяву про перегляд судових рішень господарських судів, або з дня ухвалення судового рішення, на яке здійснюється посилання, на підтвердження підстави, встановленої пунктами 1,2 частини першої
статті 111-16 цього Кодексу, якщо воно ухвалено пізніше, але не пізніше одного року з дня ухвалення судового рішення, про перегляд якого подається заява.
Заява про перегляд судових рішень на підставах, передбачених пунктом З частини першої статті 111-16 цього Кодексу, може бути подана не пізніше одного місяця з дня, коли особі, на користь якої постановлено рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, стало відомо про набуття цим рішенням статусу остаточного.
Стаття 111-18. Вимоги до заяви про перегляд судових рішень господарських судів
Заява про перегляд судових рішень господарських судів подається у письмовій формі.
У заяві про перегляд судових рішень господарських судів зазначаються:
1) найменування суду, до якого подається заява;
2) найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові для фізичних осіб) сторін, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання (для фізичних осіб), а також їхні номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти, якщо такі є;
3)посилання на різні за змістом судових рішень, в яких має місце неоднакове застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права у подібних правовідносинах, або рішення Верховного суду України, якому суперечить рішення суду касаційної інстанції, якщо заява про перегляд судових рішення подається на підстав, встановленій пунктами 1, 2 частини першої статті 116-16 цього Кодексу;
4)обґрунтування необхідності перегляду судових рішень у зв'язку з ухваленням рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, якщо заява подана на підставі, встановленій пунктом 2 частини першої статті 111-16 цього Кодексу;
5)вимоги особи, яка подає заяву;
6)у разі необхідності – клопотання;
7)перелік матеріалів, які додаються до заяви.
Заява про перегляд судових рішень господарських судів підписується особою, яка подає заяву, або її уповноваженим представником, який додає оформлений належним чином документ про свої повноваження.
Стаття 111-19. Порядок подання заяви про перегляд судових рішень господарських судів
Заява про перегляд судових рішень господарських судів подається безпосередньо до Верховного суду України. До заяви додаються:
1)копії заяви відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі;
2)копії судових рішень, про перегляд яких подано заяву;
3)копії різних за змістом судових рішень, в яких має місце неоднакове застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права у подібних правовідносинах, або рішенні: Верховного суду України, якому суперечить рішення суду касаційної інстанції, якщо заява про перегляд судових рішення подається на підстав, встановленій пунктами 1, 2 частини першої статті 116-16 цього Кодексу;
4)копія рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, якщо заява про перегляд судових рішень подається на підставі, встановленій пунктом З частини першої статті 111-16 цього Кодексу.
До заяви додається документ про сплату державного мита та витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу. За подання і розгляд заяви на підставі, встановленій пунктом 3 частини першої статті 111-16 цього Кодексу, державне мито та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу не сплачуються.
Стаття 111-20. Перевірка відповідності заяви про перегляд судових рішень господарських судів вимогам цього Кодексу
Заява про перегляд судового рішення господарського суду, яка надійшла до Верховного суду України, реєструється у день її надходження та не пізніше наступного дня передається судді-доповідачу, визначеному автоматизованою системою документообігу суду.
Суддя-доповідач протягом трьох днів здійснює перевірку відповідності заяви вимогам цього Кодексу. У разі якщо заяву подано без додержання вимог статей 111-18 та 111-19 цього Кодексу, заявник письмово повідомляється про недоліки заяви та строк, протягом якого він зобов'язаний їх усунути
У разі якщо заявник усунув недоліки заяви в установлений строк, вона вважається поданою в день первинного її подання.
Заява повертається заявнику, у разі якщо:
1)заявник не усунув її недоліки протягом установленого строку;
2)заяву подано особою, яка не наділена правом на подання такої заяви;
3)заяву підписано особою, яка не має права її підписувати;
4)є ухвала Верховного суду України про відмову у прийнятті справи до провадження за наслідками її розгляду, винесена з аналогічних підстав;
5) до заяви, поданої із пропущенням строків, встановленим статтею 111-17 цього Кодексу не додано клопотання про поновлення цього строку.
Повернення заяви на підставах, зазначених у частині четвертій цієї статті, не перешкоджає повторному зверненню в разі належного оформлення заяви або на інших підставах, ніж ті, що були предметом розгляду.
Стаття 111-21. Допуск справи до провадження
Вирішення питання про допуск справи до провадження здійснюється колегією у складі п'яти суддів Верховного суду України, яка формується у порядку, встановленому частиною третьою статті 2-1 цього Кодексу.
Про допуск справи до провадження або відмову в такому допуску Верховний суд України протягом п'ятнадцяти днів з дня надходження заяви постановляє ухвалу. Ухвала постановляється без виклику осіб, які беруть участь у справі. Ухвала про допуск справи до провадження або про відмову в такому допуску повинна бути обґрунтованою.
У випадку, якщо заява про перегляд рішення суду касаційної інстанції подана із пропущенням строку, встановленому статтею 111-17 цього Кодексу, колегія суддів, за наявності відповідного клопотання вирішує питання про поновлення цього строку. У випадку відмови у пропущенні строку або відсутності такого клопотання заява залишається без розгляду.
У випадках допуску заяви до провадження колегія суддів відкриває провадження у справі.
Копія ухвали про допуск справи до провадження та відкриття провадження у справі разом із заявою та копією доданих до неї документів надсилається сторонам по справі, а у разі відмови - тільки заявнику.
Стаття 111-22. Підготовка справи до розгляду у Верховному Суді України
Суддя-доповідач протягом п'ятнадцяти днів з дня відкриття провадження здійснює підготовку справи до розгляду Верховним Судом України:
1)виносить ухвалу про витребування матеріалів справи та направляє її до відповідного суду;
2)вирішує питання про зупинення виконання відповідних судових рішень;
3)за необхідності доручає відповідним фахівцям науково консультативної ради при Верховному Суді України підготувати науковий висновок щодо норми матеріального права, яка неоднаково застосована судом (судами) касаційної інстанції у подібних правовідносинах;
4) визначає органи державної влади, представники яких можуть дати пояснення в суді щодо суті правового регулювання цією нормою закону, та дає розпорядження про їх виклик до суду;
5) здійснює інші заходи, необхідні для вирішення питання про усунення розбіжностей у застосуванні норми матеріального права.
За наслідками проведення підготовчих дій суддя-доповідач готує доповідь і постановляє ухвалу про закінчення підготовки та призначення справи до розгляду Верховним Судом України.
Стаття 111-23. Порядок розгляду справи Верховним Судом України
Скарги, подані відповідно до пунктів 1,2 частини 1 статті 111-16 цього Кодексу розглядаються складом палати з розгляду господарський справ Верховного суду України.
Скарги, подані відповідно до пункту З частини 1 статті 400-12 цього Кодексу розглядаються на спільному засіданні всіх палат Верховного суду України.
Засідання палати Верховного Суду України є повноважним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від її складу. Спільне засідання палат Верховного Суду України є повноважним, за умови присутності на ньому не менш, як двох третин від його загального складу. У засіданні бере участь Генеральний прокурор України або його заступник.
Відкриття судового засідання, оголошення складу суду, роз'яснення права відводу, роз'яснення учасникам господарського процесу їх прав та обов'язків здійснюються відповідно до розділу ХІ цього Кодексу.
Після проведення процесуальних дій, зазначених у частині третій цієї статті, та розгляду клопотань осіб, які беруть участь у справі, суддя-доповідач доповідає в необхідному обсязі про зміст вимог, викладених у заяві про перегляд судових рішень господарських судів, та результати проведених ним підготовчих дій.
Особа, яка подала заяву про перегляд судових рішень господарських судів, та особи, які брали участь у справі, у разі їх прибуття у судове засідання мають право надати пояснення по суті заявлених вимог. У разі якщо такі заяви подали обидві сторони, першим дає пояснення позивач. Для з'ясування сутності норми матеріального права, що неоднаково застосована, можуть заслуховуватися пояснення представників органів державної влади.
Неприбуття сторін або інших осіб, які беруть участь у справі і належним чином повідомлені про день, час і місце розгляду справи, для участі у судовому засіданні не перешкоджає судовому розгляду справи.
Після закінчення заслуховування пояснень осіб, зазначених у частині п'ятій цієї статті, суд виходить до нарадчої кімнати для ухвалення судового рішення.
Строк розгляду справи Верховним Судом України не може перевищувати одного місяця з дня відкриття провадження у справі.
Стаття 111-24. Повноваження Верховного Суду України
За наслідками розгляду справи більшістю голосів від складу суду приймається одна з таких постанов:
1) про повне або часткове задоволення заяви;
2) про відмову в задоволенні заяви.
Судді, які не погоджуються з постановою, можуть висловити окрему думку, що додається до постанови.
Постанова Верховного Суду України є остаточною і може бути оскаржена
тільки на підставі, встановленій пунктом 3 частини першої статті 111-16 цього Кодексу.
Стаття 111-25. Постанова Верховного Суду України про задоволення заяви
Суд задовольняє заяву у випадку наявності однієї з підстав, передбачених статтею 111-16 цього Кодексу.
У разі якщо суд установить, що судове рішення у справі, яка переглядається, є незаконним, він скасовує його повністю або частково і направляє справу на новий розгляд до суду першої, апеляційної або касаційної інстанції.
У випадку, якщо є підстави для закриття провадження у справі або залишення позовної заяви без розгляду, Верховний суд України приймає відповідну ухвалу.
Постанова Верховного Суду України про задоволенню заяви має бути вмотивованою.
Стаття 111-26. Постанова Верховного Суду України про відмову в задоволенні заяви
Верховний Суд України відмовляє в задоволенні заяви, якщо обставини, що стали підставою для перегляду справи, не підтвердилися.
Постанова про відмову в задоволенні заяви має бути вмотивованою.
Стаття 111-27. Повідомлення про ухвалення рішення та його виготовлення
Постанова Верховного Суду України має бути виготовлена та направлена особам, які беруть участь у справі, не пізніше п'яти днів з дня закінчення розгляду справи.
Стаття 111-28. Обов'язковість судових рішень Верховного Суду України
Рішення Верховного Суду України, прийняте за наслідками розгляду заяви про перегляд судового рішення з мотивів неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права у подібних правовідносинах, є обов'язковим для всіх суб'єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить зазначену норму права, та для всіх судів України. Суди зобов'язані привести свою судову практику у відповідність із рішеннями Верховного Суду України.
Невиконання судових рішень Верховного Суду України тягне за собою відповідальність, установлену законом.»;
 
Відхилено    
    -57- Шпенов Д.Ю.
Доповнити Розділ ХІІ-1 новою статтею такого змісту:
«Стаття 111-___. Порядок розгляду касаційної скарги, що надійшла до суду після закінчення касаційного розгляду справи
Якщо касаційну скаргу на судове рішення було подано в установлені цим Кодексом строки, але вона надійшла до суду касаційної інстанції після закінчення касаційного розгляду справи або коли строки на подання касаційної скарги у зв’язку з пропуском їх з поважних причин було поновлено або продовжено і особа, яка подала касаційну скаргу, не була залучена до розгляду справи, то суд касаційної інстанції розглядає таку скаргу за правилами, встановленими цим розділом.
За результатами розгляду зазначеної в частині першій цієї статті скарги суд виносить ухвалу або приймає постанову. При цьому за наявності підстав може бути скасовано ухвалу або постанову суду касаційної інстанції.»
 
Відхилено    
43. 3. У Цивільному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2004р., №№ 40-42, ст. 492):
 
   3. У Цивільному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України,
2004 р., №№ 40-42, ст. 492):
 
44. 1) у статті 208:
 
   1) у статті 208:
 
45. у частині першій:
 
   у частині першій:
 
46. слова «у двох формах» замінити словами «у таких формах»;
 
   слова «у двох формах» замінити словами «у таких формах»;
 
47. доповнити пунктом 3 такого змісту:
 
   доповнити пунктом 3 такого змісту:
 
48. «3) постанови»;
 
   «3) постанови»;
 
49. доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
   доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
50. «4. Перегляд судових рішень Верховним Судом України закінчується ухваленням постанови».
 
   «4. Перегляд судових рішень Верховним Судом України закінчується ухваленням постанови»;
 
51. 2) статтю 214 доповнити частиною другою такого змісту:
 
-58- Кармазін Ю.А.
Статтю 214 залишити у чинній редакції, тобто виключити із тексту цієї статті запропоновану автором частину другу.
 
Відхилено   2) статтю 214 доповнити частиною другою такого змісту:
 
52. «2. При виборі правової норми, яка підлягає застосуванню до спірних правовідносин, суд зобов’язаний враховувати висновки Верховного Суду України, які викладені у рішеннях, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 355 цього Кодексу».
 
-59- Шустік О.Ю.
Пункт 1 частини першої статті 355 після слів «у подібних правовідносинах» доповнити словами «або норм процесуального права».
 
Відхилено   «2. При виборі правової норми, що підлягає застосуванню до спірних правовідносин, суд зобов’язаний враховувати висновки Верховного Суду України, викладені у рішеннях, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 355 цього Кодексу»;
 
53. 3) статтю 356 доповнити частиною третьою такого змісту:
 
-60- Пилипенко В.П.
У частині першій статті 356 слова «одного місяця» замінити словами «двох місяців».
 
Враховано частково   3) у статті 356:
у частині першій слова «одного місяця» замінити словами «трьох місяців»;
:
 
    -61- Ківалов С.В.
У частині першій статті 356 слова «одного місяця» замінити словами «трьох місяців».
 
Враховано    
54. «3. У разі пропущення строку, встановленого частинами першою, другою цієї статті, з причин визнаних поважними, суд за клопотанням особи, яка подала заяву про перегляд судового рішення, може поновити цей строк. Заява про перегляд судового рішення залишається без розгляду, якщо особа, яка її подала не порушує питання про поновлення цього строку, а також коли у поновленні строку відмовлено. Питання про поновлення строку для подання заяви про перегляд судового рішення або про залишення заяви без розгляду вирішується судом без виклику осіб, які беруть участь у справі та за результатами розгляду постановляється відповідна ухвала».
 
-62- Кармазін Ю.А.
У статті 356 частину третю викласти у наступній редакції:
«3. У разі пропущення строку, встановленого частинами першою, другою цієї статті, з причин визнаних Головою суду чи уповноваженим ним суддею поважними, суд за клопотанням особи, яка подала заяву про перегляд судового рішення, може поновити цей строк. Голова суду чи суддя, якому надано відповідні повноваження розглядає заяву про поновлення строків протягом п’яти днів із дня надходження заяви на адресу суду. Заява про перегляд судового рішення Верховним Судом України має подаватись безпосередньо до Верховного Суду України, який після цього має витребувати відповідну справу та вирішити питання про те, чи справді існують для цього підстави, встановлені чинним законодавством України. Заява про перегляд судового рішення залишається без розгляду, якщо особа, яка її подала не порушує питання про поновлення цього строку, а також коли у поновленні строку відмовлено. Питання про поновлення строку для подання заяви про перегляд судового рішення або про залишення заяви без розгляду вирішується судом без виклику осіб, які беруть участь у справі та за результатами розгляду постановляється відповідна ухвала».
 
Відхилено   доповнити частиною третьою такого змісту
«3. У разі пропущення строку, встановленого частинами першою, другою цієї статті, з причин визнаних поважними, суд за клопотанням особи, яка подала заяву про перегляд судового рішення, може поновити цей строк. Заява про перегляд судового рішення залишається без розгляду, якщо особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку, а також якщо в поновленні строку відмовлено. Питання про поновлення строку для подання заяви про перегляд судового рішення або про залишення заяви без розгляду вирішується судом без виклику осіб, які беруть участь у справі, та за результатами розгляду постановляється відповідна ухвала»;
 
    -63- Притика Д.М.
Пункт 3 частини другої статті 357 викласти в такій редакції:
«3) обґрунтування неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції однієї й тієї ж норми матеріального права із зазначенням у чому полягає порушення норм матеріального права, якщо заява подана з підстави, встановленої пунктом 1 частини першої статті 355 цього Кодексу».
 
Відхилено    
    -64- Шустік О.Ю.
Пункт 3 частини другої статті 357 викласти у такій редакції:
«3) обґрунтування неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції однієї й тієї ж норми права із зазначенням у чому полягає порушення норм матеріального чи процесуального права, якщо заява подана з підстави, встановленої пунктом 1 частини першої статті 355 цього Кодексу;».
 
Відхилено    
    -65- Притика Д.М.
У частині першій статті 358:
після слів «Заява про перегляд судових рішень» доповнити словами «з підстави, встановленої пунктом 1 частини першої статті 355 цього Кодексу»;
після першого речення доповнити реченням такого змісту:
«Заява про перегляд судових рішень з підстави, встановленої пунктом 2 частини першої статті 355 цього Кодексу, подається безпосередньо до Верховного Суду України».
 
Відхилено    
    -66- Шустік О.Ю.
У частині першій статті 358:
1)абзац перший викласти в такій редакції:
"Заява про перегляд судових рішень подається безпосередньо до Верховного Суду України. До заяви додаються:";
2)пункт 3 після слів «у подібних правовідносинах» доповнити словами «або норм процесуального права».
 
Відхилено    
    -67- Притика Д.М.
У статті 359:
у назві статті слова «Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ» виключити;
частину першу після слів «Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ» доповнити словами «чи Верховного Суду України»;
частину другу викласти в такій редакції:
«2. Суддя-доповідач протягом трьох днів здійснює перевірку відповідності заяви вимогам цього Кодексу, а також вирішує питання про поновлення строку для подання заяви про перегляд судового рішення або про залишення заяви без розгляду. Якщо за результатами перевірки буде встановлено, що заяву подано з порушенням вимог статей 357 та 358 цього Кодексу, суддя-доповідач постановляє ухвалу про залишення такої заяви без руху. При цьому заявнику надається строк, протягом якого він зобов’язаний усунути недоліки поданої заяви, який не може перевищувати одного місяця. Залишення заяви без руху перериває перебіг строку вирішення суддею питання щодо перевірки відповідності заяви вимогам цього Кодексу»;
частину третю після слів «Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ» доповнити словами «чи Верховного Суду України»;
частину четверту доповнити пунктами 5 та 6 такого змісту:
«5) особа, яка її подала, до вирішення питання про допуск справи до провадження Верховного Суду України подала заяву про її відкликання;
6) справа не переглядалася у касаційному порядку»;
доповнити частинами шостою та сьомою такого змісту:
«6. Ухвала про повернення заяви оскарженню не підлягає.
7. Щодо заяви про перегляд судових рішень, поданої з підстави, передбаченої пунктом 2 частини першої статті 355 цього Кодексу, суддя-доповідач протягом трьох днів з дня її надходження до Верховного Суду України або закінчення строку для усунення недоліків вирішує питання про відкриття провадження, про що постановляє ухвалу. Копія ухвали про відкриття провадження разом із копією заяви про перегляд судового рішення не пізніше наступного дня з дня її постановлення надсилається особам, які беруть участь у справі, а в разі відмови у відкритті провадження копія відповідної ухвали надсилається лише особі, яка подала заяву».
 
Відхилено    
    -68- Шустік О.Ю.
У статті 359:
1) назву статті викласти в такій редакції: "Прийняття Верховним Судом України заяви про перегляд судового рішення";
2) в частинах першій, третій слова «Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ» замінити словами «Верховного Суду України»;
3) у пункті 4 частини четвертої слова "Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ" замінити словами "Верховного Суду України";
4) доповнити частиною шостою такого змісту:
"6. Про результати проведених дій, зазначених у частинах другій, третій, четвертій цієї статті, а також зміст вимог, викладених у заяві, суддя Судової палати у цивільних справах - доповідач доповідає колегії суддів Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України".
 
Відхилено    
    -69- Шпенов Д.Ю.
Частину третю статті 356 Цивільного процесуального кодексу України (в редакції першого читання) викласти в такій редакції:
«Заява про перегляд судового рішення, яка подана після закінчення строку, встановленого частинами першою та другою цієї статті, залишається без розгляду, якщо особа, яка її подала, не порушує питання про відновлення цього строку, або коли суд не знайде підстав для його відновлення, про що постановляє ухвалу. Питання про поновлення строку для подання заяви про перегляд судового рішення або про залишення заяви без розгляду вирішується судом без виклику осіб, які беруть участь у справі.»
 
Відхилено    
55. 4) статтю 360 доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
-70- Притика Д.М.
У статті 360:
частину першу після слів «допуск справи до провадження» доповнити словами «з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 355 цього Кодексу».
 
Відхилено   4) статтю 360 доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
56. «4. Якщо за результатами розгляду питання про допуск справи до провадження з підстави, передбаченої пунктом 2 частини першої статті 355 цього Кодексу, буде встановлено, що порушення Україною міжнародних зобов’язань є наслідком недотримання норм процесуального права, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ постановляє ухвалу про відкриття провадження у справі та вирішує питання про необхідність витребування справи. Розгляд справи здійснюється колегією у складі п’яти суддів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ за правилами, встановленими для перегляду справ у касаційному порядку».
 
-71- Шустік О.Ю.
Статтю 360 викласти в такій редакції:
"Стаття 360. Допуск справи до провадження
1.Вирішення питання про допуск справи до провадження здійснюється колегією у складі трьох суддів Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України. Персональний склад колегії суддів визначається в порядку, встановленому частиною третьою статті 11-1 цього Кодексу. До складу колегії входить суддя-доповідач.
2.Про допуск справи до провадження і витребування матеріалів справи або відмову в такому допуску колегія суддів Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України протягом п'ятнадцяти днів з дня надходження заяви постановляє ухвалу, яку не може бути оскаржено. Ухвала постановляється без виклику осіб, які беруть участь у справі, та повинна бути обґрунтованою.
3.Справа вважається допущеною до провадження і витребовується, якщо хоча б двоє суддів колегії дійшли висновку про таку необхідність.
4. У разі відмови у допуску справи до провадження, копія ухвали про відмову у допуску разом із копією заяви та доданими до неї документами надсилається особі, яка її подала".
 
Відхилено   «4. Якщо за результатами розгляду питання про допуск справи до провадження з підстави, передбаченої пунктом 2 частини першої статті 355 цього Кодексу, буде встановлено, що порушення Україною міжнародних зобов’язань є наслідком недотримання норм процесуального права, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ постановляє ухвалу про відкриття провадження у справі та вирішує питання про необхідність витребування справи. Розгляд справи здійснюється колегією у складі п’яти суддів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ за правилами, встановленими для перегляду справ у касаційному порядку»;
 
    -72- Шпенов Д.Ю.
Частину четверту статті 360 Цивільного процесуального кодексу України (в редакції першого читання) викласти в такій редакції:
«Якщо за результатами вирішення питання про допуск справи до провадження з підстави, передбаченої пунктом 2 частини першої статті 355 цього Кодексу, буде встановлено, що порушення Україною міжнародних зобов’язань є наслідком недотримання норм процесуального права, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ розглядає заяву за правилами, передбаченими для розгляду касаційної скарги, що надійшла до суду касаційної інстанції після закінчення касаційного розгляду справи. Розгляд заяви здійснюється колегією у складі п’яти суддів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, яка вирішувала питання про допуск справи до провадження.»
 
Відхилено    
57. 5) частину другу статті 360-1 доповнити пунктом 2-1 такого змісту:
 
-73- Притика Д.М.
У статті 3601:
у частині першій слово «але» замінити словами «до Верховного Суду України та».
 
Відхилено   5) частину другу статті 360-1 доповнити пунктом 2-1 такого змісту:
 
58. «2-1) вирішує питання про поновлення строку для подання заяви про перегляд судового рішення або про залишення заяви без розгляду, якщо таке питання не розглядалося у Вищому спеціалізованому суді Україні з розгляду цивільних і кримінальних справ; «.
 
-74- Кармазін Ю.А.
У статті 360-1 у частині другій у пункт 2-1 виключити слова: «якщо таке питання не розглядалося у Вищому спеціалізованому суді Україні з розгляду цивільних і кримінальних справ;».
 
Відхилено   «2-1) вирішує питання про поновлення строку для подання заяви про перегляд судового рішення або про залишення заяви без розгляду, якщо таке питання не розглядалося у Вищому спеціалізованому суді Україні з розгляду цивільних і кримінальних справ»;
 
    -75- Притика Д.М.
У частині другій:
після слів «суддя-доповідач» доповнити словами «, передбачений частиною першою цієї статті чи частиною сьомою статті 359 цього Кодексу»;
доповнити пунктом 2-1 такого змісту:
«2-1) визначає порядок розгляду справи (у відкритому судовому засіданні або проведення судового засідання без виклику осіб, які беруть участь у справі, на основі наявних у суду матеріалів);
пункт 3 викласти в такій редакції:
«3) у разі необхідності може звернутися до відповідних фахівців науково-консультативної ради при Верховному Суді України щодо підготовки наукового висновку про норму матеріального права, яка неоднаково застосована судом (судами) касаційної інстанції у подібних правовідносинах»;
6) у частині восьмій статті 360-2 слова «відкриття провадження у справі» замінити словами «надходження до Верховного Суду України витребуваних суддею-доповідачем матеріалів справи.
 
Відхилено    
    -76- Шустік О.Ю.
У статті 360-1:
1)частину першу викласти в такій редакції:
"Ухвала про допуск справи до провадження разом із заявою про перегляд судового рішення та доданими до неї документами не пізніше наступного дня передається судді-доповідачу. Суддя-доповідач протягом трьох днів з дня надходження матеріалів справи постановляє ухвалу про призначення справи до розгляду та надсилає її копії особам, які беруть участь у справі";
2)пункт 3 частини другої статті викласти в такій редакції:
"вирішує питання щодо необхідності підготовки відповідними фахівцями науково-консультативної ради при Верховному Суді України наукового висновку щодо норми матеріального права, яка неоднаково застосована судом (судами) касаційної інстанції у подібних правовідносинах або норми процесуального права".
3)пункт 5 після слова «матеріального» доповнити словами «або процесуального».
 
Відхилено    
59. 6) частину першу-другу статті 360-2 викласти у такій редакції:
 
   6) частини першу та другу статті 360-2 викласти в такій редакції:
 
60. «1. У Верховному Суді України справа про перегляд судового рішення з підстави неоднакового застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, що потягло ухвалення різних за змістом судових рішень, розглядається колегією у складі п’яти суддів, яка формується із суддів Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України.
 
-77- Пилипенко В.П.
Запропоновану у законопроекті частину першу статті 360-2 викласти у такій редакції:
«1. У Верховному Суді України справа про перегляд судового рішення з підстави неоднакового застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, що мало наслідком ухвалення різних за змістом судових рішень, розглядається на засіданні Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України. Засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від складу Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України».
 
Враховано   «1. У Верховному Суді України справа про перегляд судового рішення з підстави неоднакового застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, що мало наслідком ухвалення різних за змістом судових рішень, розглядається на засіданні Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України. Засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від складу Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України.
 
    -78- Шустік О.Ю.
У частині першій статті 360-2 після слів «різних за змістом судових рішень» доповнити словами «або норм процесуального права».
 
Відхилено    
61. Якщо судове рішення оскаржується з підстав неоднакового застосування одних і тих самих норм матеріального права судами касаційної інстанції різної юрисдикції, то справа розглядається на спільному засіданні судових палат Верховного Суду України, до складу яких входять судді відповідної спеціалізованої юрисдикції. Засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від загального складу відповідних судових палат Верховного Суду України.
 
   Якщо судове рішення оскаржується з підстав неоднакового застосування одних і тих самих норм матеріального права судами касаційної інстанції різної юрисдикції, справа розглядається на спільному засіданні судових палат Верховного Суду України, до складу яких входять судді відповідної спеціалізованої юрисдикції. Засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від загального складу відповідних судових палат Верховного Суду України.
 
62. 2. Справа про перегляд судового рішення з підстави з підстави, встановленої пунктом 2 частини першої статті 355 цього Кодексу розглядається на спільному засіданні всіх судових палат Верховного Суду України. Засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від складу Верховного Суду України, визначеного законом».
 
-79- Кармазін Ю.А.
У статті 360-2 частину другу викласти у наступній редакції:
«2. Справа про перегляд судового рішення з підстави, встановленої пунктом 2 частини першої статті 355 цього Кодексу розглядається на засіданні судової палати з цивільних справ Верховного Суду України. Засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від складу судової палати з цивільних справ Верховного Суду України.».
 
Відхилено   2. Справа про перегляд судового рішення з підстави, встановленої пунктом 2 частини першої статті 355 цього Кодексу, розглядається на спільному засіданні всіх судових палат Верховного Суду України. Засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від складу Верховного Суду України, визначеного законом»;
 
63. 7) у статті 360-4:
 
   7) у статті 360-4:
 
64. частину другу викласти у такій редакції:
 
   частину другу викласти в такій редакції:
 
65. «2. Якщо суд установить, що судове рішення у справі, яка переглядається з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 355 цього Кодексу, є незаконним, він скасовує його повністю або частково і приймає нове судове рішення, яке має містити висновок про правильне застосування норми матеріального права щодо спірних правовідносин та обґрунтування помилковості висновків суду касаційної інстанції з цього питання»;
 
-80- Шпенов Д.Ю.
Частину другу статті 360-4 Цивільного процесуального кодексу України викласти в редакції:
«У разі якщо суд установить, що судове рішення у справі, яка переглядається з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 355 цього Кодексу, є незаконним, він скасовує його повністю або частково і має право прийняти нове судове рішення або направити справу на новий розгляд до суду, який виніс оскаржуване рішення. Рішення Верховного Суду України має містити висновок про правильне застосування норми матеріального права щодо спірних правовідносин та обґрунтування помилковості висновків суду касаційної інстанції з цього питання.»
 
Відхилено   «2. Якщо суд установить, що судове рішення у справі, яка переглядається з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 355 цього Кодексу, є незаконним, він скасовує його повністю або частково і приймає нове судове рішення, яке має містити висновок про правильне застосування норми матеріального права щодо спірних правовідносин та обґрунтування помилковості висновків суду касаційної інстанції з цього питання»;
 
66. у частині третій слово «направляє» замінити словами «має право прийняти нове судове рішення або направити».
 
-81- Кармазін Ю.А.
У статті 360-4 у частині третій виключити слова: «або направити справу на новий розгляд до суду, який виніс оскаржуване рішення».
 
Відхилено   у частині третій слово «направляє» замінити словами «має право прийняти нове судове рішення або направити»;
 
67. 8) статтю 360-7 доповнити частиною третьою такого змісту:
 
   8) статтю 360-7 доповнити частиною третьою такого змісту:
 
68. «3. Рішення Верховного Суду України, прийняті за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстав, передбачених статтею 355 цього Кодексу, підлягають опублікуванню на офіційному веб-сайті Верховного Суду України не пізніше, як через десять днів з дня їх прийняття».
 
-82- Кармазін Ю.А.
У статті 360-7 у частині третій слово: «десять» замінити на слово: «п’ять» і далі – за текстом.
 
Відхилено   «3. Рішення Верховного Суду України, прийняті за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстав, передбачених статтею 355 цього Кодексу, підлягають опублікуванню на офіційному веб-сайті Верховного Суду України не пізніш, як через десять днів з дня їх прийняття».
 
    -83- Одарченко Ю.В.
Частину 3 Розділу 1 викласти у такій редакції: «3. У Цивільному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2004р., №№ 40-42, ст. 492) главу 3 Розділу V викласти у такій редакції:
«Глава З ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ ВЕРХОВНИМ СУДОМ УКРАЇНИ
Стаття 353. Перегляд судових рішень Верховним Судом України
1. Верховний Суд України переглядає судові рішення у цивільних справах виключно з підстав і в порядку, встановлених цим Кодексом.
Стаття 354. Право на звернення про перегляд судових рішень
1. Сторони та інші особи, які брали участь у справі, мають право подати заяву про перегляд судових рішень у цивільних справах після їх перегляду в касаційному порядку.
2.Заява про перегляд судових рішень з підстав, передбачених пунктом 3 частини першої статті 355 цього Кодексу, може бути подана особою, на користь якої постановлено рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, коли стало відомо про набуття цим рішенням статусу остаточного.
3.Не може бути подана заява про перегляд ухвал суду касаційної інстанції, які не перешкоджають провадженню у справі. Заперечення проти таких ухвал можуть бути включені до заяви про перегляд судового рішення, ухваленого за результатами касаційного провадження.
Стаття 355. Підстави для подання заяви про перегляд судових рішень
1. Заява про перегляд судових рішень у цивільних справах може бути подана виключно з підстав:
1) неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції і тих самих норм матеріального права, що потягло ухвалення різних за змістом судових рішень у подібних правовідносинах;
2) суперечність рішення суду касаційної інстанції судовій практиці Верховного суду України;
3) встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом.
Стаття 356. Строк подання заяви про перегляд судових рішень
1.Заява про перегляд судових рішень подається протягом одного місяця з дня ухвалення судового рішення, щодо якого подано заяву про перегляд, або з дня ухвалення судового рішення, на яке здійснюється посилання, на підтвердження підстав, установлених пунктами 1, 2 частик:, першої статті 355 цього Кодексу, якщо воно ухвалено пізніше, але не пізніше одного року з дня ухвалення судового рішення, про перегляд якого подається заява.
2. Заява про перегляд судових рішень з підстав, передбачених пунктом 3 частини першої статті 355 цього Кодексу, може бути подана не пізніше одного місяця з дня, коли особі, на користь якої постановлено рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, стало відомо про набуття цим рішенням статусу остаточного.
Стаття 357. Вимоги до заяви про перегляд судових рішень
1. Заява про перегляд судових рішень подається у письмовій формі.
заяві про перегляд судових рішень зазначаються:
1)найменування суду, до якого подається заява;
2)ім'я (найменування), поштова адреса особи, яка подає заяву, та осіб, які беруть участь у справі, а також їхні номери засобу зв'язку, адреса електронної пошти;
3)копії різних за змістом судових рішень, в яких має місце неоднакове застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права у подібних правовідносинах, або рішення Верховного суду України, якому суперечить рішення суду касаційної інстанції, якщо заява про перегляд судових рішення подається на підстав, встановленій пунктами 1, 2 частини першої статті 355 цього Кодексу;
4)обґрунтування необхідності перегляду судових рішень у зв’язку з ухваленням рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, якщо заява подана на підставі, встановленій пунктом 3 частини першої статті 355 цьогоКодексу;
5)вимоги особи, яка подає заяву;
6)у разі необхідності - клопотання про поновлення строку на подання
заяви, про зупинення виконання рішення суду;
7)перелік матеріалів, які додаються;
3. Заява підписується особою, яка її подає, або її представником, який додає оформлений належним чином документ про свої повноваження.
Стаття 358. Порядок подання заяви про перегляд судових рішень
1. Заява про перегляд судових рішень подається безпосередньо до Верховного суду України.
До заяви додаються:
1)копії заяви відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі;
2)копії судових рішень, про перегляд яких подано заяву;
3)копії різних за змістом судових рішень, в яких має місце неоднакове застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права у подібних правовідносинах, або рішення Верховного суду України, якому суперечить рішення суду касаційної інстанції, якщо заява про перегляд судових рішення подається на підстав, встановленій пунктами 1, 2 частини першої статті 355 цього Кодексу;
4)копія рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана
Україною, якщо заява про перегляд судових рішень подається з підстав,
установлених пунктом 2 частини першої статті 355 цього Кодексу.
2. До заяви додається документ про сплату судового збору та витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи. За подання і розгляд заяви на підставі, встановленій пунктом 3 частини першої статті 355 цього Кодексу, судовий збір та витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи не сплачуються.
Стаття 359. Перевірка відповідності заяви вимогам цього Кодексу 1. Заява про перегляд судового рішення, яка надійшла до Верховного суду України, реєструється у день її надходження та не пізніше наступного дня передається судді-доповідачу, визначеному автоматизованою системою документообігу суду.
2. Суддя-доповідач протягом трьох днів здійснює перевірку відповідності заяви вимогам цього Кодексу. У разі встановлення, що заяву подано без додержання вимог статей 357 та 358 цього Кодексу, заявник письмово повідомляється про недоліки заяви та строк, протягом якого він зобов'язаний їх усунути.
3. Якщо заявник усунув недоліки заяви в установлений строк, вона вважається поданою у день первинного її подання до Верховного суду України.
Заява повертається заявнику, якщо:
1)заявник не усунув недоліки протягом установленого строку;
2)заяву подано особою, яка не має права на подання такої заяви;
3) заяву підписано від імені особи, яка не має повноважень на ведення справи:
4) ухвала Верховного суду України про відмову у допуску справи до провадження за наслідками її розгляду, прийнята з аналогічних підстав;
5)до заяви, поданої із пропущеним встановленою статтею 356 цього Кодексу строків, не додано клопотання про поновлення цього строку.
5. Повернення заяви з підстав, зазначених у частині четвертій цієї статті, не перешкоджає повторному зверненню у випадку належного оформлення заяви або з інших підстав ніж ті, що були предметом розгляду.
Стаття 360. Допуск справи до провадження
1. Вирішення питання про допуск справи до провадження здійснюється колегією у складі п'яти суддів Верховного суду України, яка формується у порядку, встановленому частиною третьою статті 15-1 цього Кодексу.
2. Про допуск справи до провадження або відмову в такому допуску Верховний суд України протягом п'ятнадцяти днів з дня надходження заяви постановляє ухвалу. Ухвала постановляється без виклику осіб, які беруть участь у справі. Ухвала про допуск справи до провадження або про відмову в такому допуску повинна бути обґрунтованою.
3. У випадку, якщо заява про перегляд рішення суду касаційної інстанції подана із пропущенням строку, встановленому статтею 356 цього Кодексу, колегія суддів, за наявності відповідного клопотання вирішує питання про поновлення цього строку. У випадку відмови у пропущенні строку або відсутності такого клопотання заява залишається без розгляду.
4. У випадку допуску заяви до провадження колегії суддів відкриває провадження у справі.
5. Копія ухвали про допуск справи до провадження та відкриття провадження у справі разом із заявою та копією доданих до неї документів надсилається сторонам по справі, а у разі відмови - тільки заявнику.
Стаття 360-1. Підготовка справи до розгляду у Верховному Суді України
1.Суддя-доповідач протягом трьох днів постановляє ухвалу про відкриття провадження у справі та надсилає її копії особам, які беруть участь у справі.
2.Суддя-доповідач протягом п'ятнадцяти днів з дня відкриття провадження здійснює підготовку справи до розгляду Верховним Судом України:
1) виносить ухвалу про витребування матеріалів справи та направляє її до відповідного суду;
2) вирішує питання про зупинення виконання відповідних судових рішень;
3) доручає відповідним фахівцям науково-консультативної ради при Верховному Суді України підготувати науковий висновок щодо норми матеріального права, яка неоднаково застосована судом (судами) касаційної інстанції у подібних правовідносинах;
4) визначає органи державної влади, представники яких можуть дати пояснення в суді щодо суті правового регулювання цією нормою закону та дає розпорядження про їх виклик до суду;
5) здійснює інші заходи, необхідні для вирішення питання про усунення розбіжностей у застосуванні норми матеріального права.
Стаття 360-2. Порядок розгляду справи Верховним Судом України
1.Скарги, подані відповідно до пунктів 1,2 частини 1 статті 355 цього Кодексу розглядаються складом палати з розгляду пральних справ Верховного суду України.
2.Скарги, подані відповідно до пункту 3 частини 1 статті 355 цього Кодексу розглядаються на спільному засіданні всіх палат Верховного суду України.
3.Засідання палати Верховного Суду України є повноважним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від її складу. Спільне засідання палат Верховного Суду України є повноважним, за умови присутності на ньому не менш, як двох третин від його загального складу.
У засіданні бере участь Генеральний прокурор України або його заступник.
4.Відкриття судового засідання, оголошення складу суду, роз'яснення права відводу, роз'яснення особам, які беруть участь у справі, їх прав та обов'язків здійснюється відповідно до глави 4 розділу ІІІ цього Кодексу.
5.Після проведення процесуальних дій, зазначених у частині третій цієї статті, та розгляду клопотань осіб, які беруть участь у справі, суддя-доповідач доповідає в необхідному обсязі про зміст вимог, викладених у заяві про перегляд судових рішень, та результати проведених ним підготовчих дій.
6.Особа, яка подала заяву про перегляд судових рішень, та особи, що приєдналися до неї, у разі їх прибуття у судове засідання мають право надати пояснення по суті заявлених вимог. Якщо такі заяви подали обидві сторони, першим дає пояснення позивач. Для з'ясування сутності норми матеріального права, яка неоднаково застосована, можуть заслуховуватися пояснення представників органів державної влади.
7.Неприбуття сторін або інших осіб, які беруть участь у справі і належним чином повідомлені про дату, час і місце розгляду справи, для участі у судовому засіданні не перешкоджає судовому розгляду справи.
8.Після закінчення заслуховування пояснень осіб, зазначених у частині п'ятій цієї статті, суд виходить до нарадчої кімнати для ухвалення судового рішення.
9.Строк розгляду справи Верховним Судом України не може перевищувати одного місяця з дня відкриття провадження у справі.
Стаття 360-3. Повноваження Верховного Суду України
1. За наслідками розгляду справи більшістю голосів від складу суду приймається одна з таких постанов:
1) про повне або часткове задоволення заяви;
2) про відмову в задоволенні заяви.
2. Судді, які не погоджуються з постановою, можуть висловити окрему думку, що додається до постанови.
3. Постанова Верховного Суду України є остаточною і може бути оскаржена тільки на підставі, встановленій пунктом 3 частини першої статті 355 цього Кодексу.
Стаття 360-4. Постанова Верховного Суду України про задоволення заяви
1. Суд задовольняє заяву у разі наявності однієї з підстав, передбачених статтею 355 цього Кодексу.
2. Якщо суд установить, що судове рішення у справі, яка переглядається, є незаконним, він скасовує його повністю або частково і направляє справу на новий розгляд до суду першої, апеляційної або касаційної інстанції.
3. За наявності підстав для закриття провадження у справі чи залишення позовної заяви без розгляду Верховний суд України приймає відповідну ухвалу.
4. Постанова Верховного Суду України про задоволення заяви має бути вмотивованою.
Стаття 360-5. Постанова Верховного Суду України про відмову в задоволенні заяви
1. Верховний Суд України відмовляє в задоволенні заяви, якщо обставини, які стали підставою для перегляду справи, не підтвердилися.
2. Постанова про відмову в задоволенні заяви має бути вмотивованою.
Стаття 360-6. Повідомлення про ухвалення рішення та його виготовлення
1. Постанова Верховного Суду України повинна бути виготовлена та направлена особам, які беруть участь у справі, не пізніша п'яти днів з дня закінчення розгляду справи.
Стаття 360-7. Обов'язковість судових рішень Верховного Суду України
1.Рішення Верховного Суду України, прийняте за наслідками розгляду заяви про перегляд судового рішення з мотивів неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права у подібних правовідносинах, є обов'язковим для всіх суб'єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить зазначену норму права, та для всіх судів України. Суди зобов'язані привести свою судову практику у відповідність із рішенням Верховного Суду України.
2.Невиконання судових рішень тягне за собою відповідальність, установлену законом.»
 
Відхилено    
69. 4. У Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005р., №№ 35-37, ст. 446):
 
   4. У Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., №№ 35-37, ст. 446):
 
70. 1) статтю 161 доповнити частиною другою такого змісту:
 
-84- Кармазін Ю.А.
Статтю 161 залишити у чинній редакції, тобто виключити із тексту цієї статті запропоновану автором частину другу.
 
Відхилено   1) статтю 161 доповнити частиною другою такого змісту:
 
71. «2. При виборі правової норми, яка підлягає застосуванню до спірних правовідносин, суд зобов’язаний враховувати висновки Верховного Суду України, які викладені у рішеннях, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 237 цього Кодексу».
 
-85- Шустік О.Ю.
Пункт 1 частини першої статті 237 після слів «у подібних правовідносинах» доповнити словами «або норм процесуального права».
 
Відхилено   «2. При виборі правової норми, що підлягає застосуванню до спірних правовідносин, суд зобов’язаний враховувати висновки Верховного Суду України, викладені у рішеннях, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 237 цього Кодексу»;
 
    -86- Одарченко Ю.В.
Частину 4 Розділу 1 доповнити пунктом 2 такого змісту:
«2) Частину 6 статті 171-1 викласти у наступній редакції: «6. Рішення або ухвали, що перешкоджають провадженню у справі, Вищого адміністративного суду України з питань, передбачених цією статтею, можуть бути оскаржено в апеляційному порядку до Верховного суду України. Верховний суд України розглядає таку апеляційну скаргу колегією у складі семи суддів палати з розгляду адміністративних справ у порядку, встановленому главою 1 Розділу ІV цього Кодексу. Судове рішення Верховного суду України є остаточним та не підлягає подальшому оскарженню.»;
 
Відхилено    
72. 2) статтю 238 доповнити частиною третьою такого змісту:
 
-87- Пилипенко В.П.
У частині першій статті 238 слова «одного місяця» замінити словами «двох місяців».
 
Враховано частково   2) у статті 238:
в частині першій слова «одного місяця» замінити словами «трьох місяців»;
 
    -88- Ківалов С.В.
У частині першій статті 238 слова «одного місяця» замінити словами «трьох місяців».
 
Враховано    
73. «3. У разі пропущення строку, встановленого частинами першою, другою цієї статті, з причин визнаних поважними, суд за клопотанням особи, яка подала заяву про перегляд судового рішення, може поновити цей строк. Заява про перегляд судового рішення залишається без розгляду, якщо особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку, а також якщо у поновленні строку відмовлено. Питання про поновлення строку для подання заяви про перегляд судового рішення або про залишення заяви без розгляду вирішується судом без виклику осіб, які беруть участь у справі та за результатами розгляду постановляється відповідна ухвала».
 
-89- Кармазін Ю.А.
Частину третю статті 238 викласти у наступній редакції:
«3. У разі пропущення строку, встановленого частинами першою, другою цієї статті, з причин визнаних Головою суду чи уповноваженим ним суддею поважними, суд за клопотанням особи, яка подала заяву про перегляд судового рішення, може поновити цей строк. Голова суду чи суддя, якому надано відповідні повноваження розглядає заяву про поновлення строків протягом п’яти днів із дня надходження заяви на адресу суду. Заява про перегляд судового рішення Верховним Судом України має подаватись безпосередньо до Верховного Суду України, який після цього має витребувати відповідну справу та вирішити питання про те, чи справді існують для цього підстави, встановлені чинним законодавством України. Заява про перегляд судового рішення залишається без розгляду, якщо особа, яка її подала не порушує питання про поновлення цього строку, а також коли у поновленні строку відмовлено. Питання про поновлення строку для подання заяви про перегляд судового рішення або про залишення заяви без розгляду вирішується судом без виклику осіб, які беруть участь у справі та за результатами розгляду постановляється відповідна ухвала».
 
Відхилено   доповнити частиною третьою такого змісту:
«3. У разі пропущення строку, встановленого частинами першою, другою цієї статті, з причин визнаних поважними, суд за клопотанням особи, яка подала заяву про перегляд судового рішення, може поновити цей строк. Заява про перегляд судового рішення залишається без розгляду, якщо особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку, а також якщо у поновленні строку відмовлено. Питання про поновлення строку для подання заяви про перегляд судового рішення або про залишення заяви без розгляду вирішується судом без виклику осіб, які беруть участь у справі, та за результатами розгляду постановляється відповідна ухвала»;
 
    -90- Притика Д.М.
Пункт 3 частини другої статті 239 викласти в такій редакції:
«3) обґрунтування неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції однієї й тієї ж норми матеріального права із зазначенням у чому полягає порушення норм матеріального права, якщо заява подана з підстави, встановленої пунктом 1 частини першої статті 237 цього Кодексу».
 
Відхилено    
    -91- Шустік О.Ю.
Пункт 3 частини другої статті 239 викласти у такій редакції:
«3) обґрунтування неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції однієї й тієї ж норми права із зазначенню у чому полягає порушення норм матеріального чи процесуального права, якщо заява подана з підстави, встановленої пунктом 1 частини першої статті 237 цього Кодексу;»
 
Відхилено    
    -92- Притика Д.М.
У статті 239-1:
у частині першій:
після слів «Заява про перегляд судових рішень» доповнити словами «з підстави, встановленої пунктом 1 частини першої статті 237 цього Кодексу «;
після першого речення доповнити реченням такого змісту:
«Заява про перегляд судових рішень з підстави, встановленої пунктом 2 частини першої статті 237 цього Кодексу, подається безпосередньо до Верховного Суду України».
 
Відхилено    
    -93- Шустік О.Ю.
У статті 239-1:
1)абзац перший частини першої викласти в такій редакції:
"Заява про перегляд судових рішень подається безпосередньо до Верховного Суду України. До заяви мають бути додані".
2)пункт 3 після слів «у подібних правовідносинах» доповнити словами «або норм процесуального права».
 
Відхилено    
    -94- Притика Д.М.
У статті 239-2:
у назві статті слова «Вищим адміністративним судом України» виключити;
частину першу після слів «Вищого адміністративного суду України» доповнити словами «чи Верховного Суду України»;
частину другу викласти в такій редакції:
«2. Суддя-доповідач протягом трьох днів здійснює перевірку відповідності заяви вимогам цього Кодексу, а також вирішує питання про поновлення строку для подання заяви про перегляд судового рішення або про залишення заяви без розгляду. Якщо за результатами перевірки буде встановлено, що заяву подано з порушенням вимог статей 239 та 239-1 цього Кодексу, суддя-доповідач постановляє ухвалу про залишення такої заяви без руху. При цьому заявнику надається строк, протягом якого він зобов’язаний усунути недоліки поданої заяви, який не може перевищувати одного місяця. Залишення заяви без руху перериває перебіг строку вирішення суддею питання щодо перевірки відповідності заяви вимогам цього Кодексу»;
частину третю після слів «Вищого адміністративного суду України» доповнити словами «чи Верховного Суду України»;
частину четверту доповнити пунктами 5 та 6 такого змісту:
«5) особа, яка її подала, до вирішення питання про допуск справи до провадження Верховного Суду України подала заяву про її відкликання;
6)справа не переглядалася у касаційному порядку»;
доповнити частинами шостою та сьомою такого змісту:
«6. Ухвала про повернення заяви оскарженню не підлягає.
7. Щодо заяви про перегляд судових рішень, поданої з підстави, встановленої пунктом 2 частини першої статті 237 цього Кодексу, суддя-доповідач протягом трьох днів з дня її надходження до Верховного Суду України або закінчення строку, встановленого для усунення недоліків, вирішує питання про відкриття провадження, про що постановляє ухвалу. Копія ухвали про відкриття провадження разом з копією заяви про перегляд судового рішення не пізніше наступного дня з дня її постановлення надсилається особам, які беруть участь у справі, а у разі відмови у відкритті провадження копія відповідної ухвали надсилається лише особі, яка подала заяву».
 
Відхилено    
    -95- Шустік О.Ю.
У статті 239-2:
1)назву статті викласти в такій редакції:
"Прийняття Верховним Судом України заяви про перегляд судового рішення";
2)у частинах першій, третій слова "Вищого адміністративного суду України"" замінити словами "Верховного Суду України";
3)у пункті 4 частини четвертої слова "Вищого адміністративного суду України" замінити словами "Верховного Суду України";
4)доповнити частиною шостою такого змісту:
"6. Про результати проведених дій, зазначених у частинах другій, третій, четвертій цієї статті, а також зміст вимог, викладених у заяві, суддя Судової палати в адміністративних справах - доповідач доповідає колегії суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України".
 
Відхилено    
    -96- Шпенов Д.Ю.
Частину третю статті 238 Кодексу адміністративного судочинства України (в редакції першого читання) викласти в такій редакції:
«Заява про перегляд судового рішення, яка подана після закінчення строку, встановленого частинами першою та другою цієї статті, залишається без розгляду, якщо особа, яка її подала, не порушує питання про відновлення цього строку, або коли суд не знайде підстав для його відновлення, про що постановляє ухвалу. Питання про поновлення строку для подання заяви про перегляд судового рішення або про залишення заяви без розгляду вирішується судом без виклику осіб, які беруть участь у справі.»
 
Відхилено    
74. 3) статтю 240 доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
-97- Притика Д.М.
Частину першу статті 240 після слів «допуск справи до провадження» доповнити словами «з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 237 цього Кодексу».
 
Відхилено   3) статтю 240 доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
75. «4. Якщо за результатами розгляду питання про допуск справи до провадження з підстави, передбаченої пунктом 2 частини першої статті 237 цього Кодексу, буде встановлено, що порушення Україною міжнародних зобов’язань є наслідком недотримання норм процесуального права, Вищий адміністративний суд України постановляє ухвалу про відкриття провадження у справі та вирішує питання про необхідність витребування справи. Розгляд справи здійснюється колегією у складі п’яти суддів Вищого адміністративного суду України за правилами, встановленими для перегляду справ у касаційному порядку».
 
-98- Шустік О.Ю.
Статтю 240 викласти в такій редакції:
"Стаття 240. Допуск справи до провадження
1.Вирішення питання про допуск справи до провадження здійснюється колегією у складі трьох суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України. Персональний склад колегії суддів визначається в порядку, встановленому частиною третьою статті 15-1 цього Кодексу .До складу колегії входить суддя-доповідач.
2.Про допуск справи до провадження і витребування матеріалів справи або відмову в такому допуску колегія суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України протягом п'ятнадцяти днів з дня надходження заяви постановляє ухвалу, яку не може бути оскаржено. Ухвала постановляється без виклику осіб, які беруть участь у справі, та повинна бути обґрунтованою.
3.Справа вважається допущеною до провадження і витребовується, якщо хоча б двоє суддів колегії дійшли висновку про таку необхідність,
4.У разі відмови у допуску справи до провадження, копія ухвали про відмову у допуску разом із копією заяви та доданими до неї документами надсилається особі, яка її подала".
 
Відхилено   «4. Якщо за результатами розгляду питання про допуск справи до провадження з підстави, передбаченої пунктом 2 частини першої статті 237 цього Кодексу, буде встановлено, що порушення Україною міжнародних зобов’язань є наслідком недотримання норм процесуального права, Вищий адміністративний суд України постановляє ухвалу про відкриття провадження у справі та вирішує питання про необхідність витребування справи. Розгляд справи здійснюється колегією у складі п’яти суддів Вищого адміністративного суду України за правилами, встановленими для перегляду справ у касаційному порядку»;
 
    -99- Шпенов Д.Ю.
Частину четверту статті 240 Кодексу адміністративного судочинства України (в редакції першого читання) викласти в такій редакції:
«Якщо за результатами вирішення питання про допуск справи до провадження з підстави, передбаченої пунктом 2 частини першої статті 237 цього Кодексу, буде встановлено, що порушення Україною міжнародних зобов’язань є наслідком недотримання норм процесуального права, Вищий адміністративний суд України розглядає заяву за правилами, передбаченими для розгляду касаційної скарги, що надійшла до суду касаційної інстанції після закінчення касаційного розгляду справи. Розгляд заяви здійснюється колегією у складі п’яти суддів Вищого адміністративного суду України, яка вирішувала питання про допуск справи до провадження.»
 
Відхилено    
76. 4) у статті 240-1:
 
   4) у статті 240-1:
 
77. у частині першій слова «призначення справи до розгляду» замінити словами «відкриття провадження у справі»;
 
-100- Притика Д.М.
У частині першій статті 2401 після слів «у день її надходження» доповнити словами «до Верховного Суду України»;
у частині другій:
після слів «Суддя-доповідач» доповнити словами «, передбачений частиною першою цієї статті чи частиною сьомою статті 2392 цього Кодексу»;
пункт 4 викласти в такій редакції:
«4) у разі необхідності може звернутися до відповідних фахівців науково-консультативної ради при Верховному Суді України щодо підготовки наукового висновку про норму матеріального права, яка неоднаково застосована судом (судами) касаційної інстанції у подібних правовідносинах».
 
Відхилено   у частині першій слова «призначення справи до розгляду» замінити словами «відкриття провадження у справі»;
 
78. частину другу доповнити пунктом 2-1 такого змісту:
 
   частину другу доповнити пунктом 2-1 такого змісту:
 
79. «2-1) вирішує питання про поновлення строку для подання заяви про перегляд судового рішення або про залишення заяви без розгляду, якщо таке питання не розглядалося у Вищому адміністративному суді України; «.
 
-101- Кармазін Ю.А.
У статті 240-1 у частині другій у пункті 21 виключити слова: «якщо таке питання не розглядалося у Вищому адміністративному суді України;»
 
Відхилено   «2-1) вирішує питання про поновлення строку для подання заяви про перегляд судового рішення або про залишення заяви без розгляду, якщо таке питання не розглядалося у Вищому адміністративному суді України»;
 
    -102- Шустік О.Ю.
У статті 240-1:
1)частину першу викласти в такій редакції:
«1. Ухвала про допуск справи до провадження разом із заявою про перегляд судового рішення та доданими до неї документами не пізніше наступного дня передається судді-доповідачу. Суддя-доповідач протягом трьох днів з дня надходження матеріалів справи постановляє ухвалу про призначення справи до розгляду та надсилає її копії особам, які беруть участь у справі»;
2)пункт 3 частини другої викласти в такій редакції:
"вирішує питання щодо необхідності підготовки відповідними фахівцями науково-консультативної ради при Верховному Суді України наукового висновку щодо норми матеріального права, яка неоднаково застосована судом (судами) касаційної інстанції у подібних правовідносинах або норми процесуального права, яка регулює питання цивільної юрисдикції".
3)пункт 5 після слова «матеріального» доповнити словами «або процесуального».
 
Відхилено    
80. 5) частину першу, другу статті 241 викласти у такій редакції:
 
   5) частини першу та другу статті 241 викласти в такій редакції:
 
81. «1. У Верховному Суді України справа про перегляд судового рішення з підстави неоднакового застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, що потягло ухвалення різних за змістом судових рішень, розглядається колегією у складі п’яти суддів, яка формується із суддів Судової палати у адміністративних справах Верховного Суду України.
 
-103- Пилипенко В.П.
Запропоновану у законопроекті частину першу статті 241 викласти у такій редакції:
«1. У Верховному Суді України справа про перегляд судового рішення з підстави неоднакового застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, що потягло ухвалення різних за змістом судових рішень, розглядається на засіданні Судової палати у адміністративних справах Верховного Суду України. Засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від складу Судової палати у адміністративних справах Верховного Суду України».
 
Враховано   «1. У Верховному Суді України справа про перегляд судового рішення з підстави неоднакового застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, що потягло ухвалення різних за змістом судових рішень, розглядається на засіданні Судової палати у адміністративних справах Верховного Суду України. Засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від складу Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України.
 
    -104- Шустік О.Ю.
У частині першій статті 241 після слів «різних за змістом судових
рішень» доповнити словами «або норм процесуального права».
 
Відхилено    
82. Якщо судове рішення у адміністративній справі оскаржується з підстав неоднакового застосування одних і тих самих норм матеріального права судами касаційної інстанції різної юрисдикції, то справа розглядається на спільному засіданні судових палат Верховного Суду України, до складу яких входять судді відповідної спеціалізованої юрисдикції. Засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від загального складу відповідних судових палат Верховного Суду України.
 
   Якщо судове рішення в адміністративній справі оскаржується з підстав неоднакового застосування одних і тих самих норм матеріального права судами касаційної інстанції різної юрисдикції, справа розглядається на спільному засіданні судових палат Верховного Суду України, до складу яких входять судді відповідної спеціалізованої юрисдикції. Засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від загального складу відповідних судових палат Верховного Суду України.
 
83. 2. Справа про перегляд судового рішення з підстави, встановленої пунктом 2 частини першої статті 237 цього Кодексу, розглядається на спільному засіданні всіх палат Верховного Суду України. Засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від складу Верховного Суду України, визначеного законом».
 
-105- Кармазін Ю.А.
У статті 241 частину другу викласти у наступній редакції:
«2. Справа про перегляд судового рішення з підстави, встановленої пунктом 2 частини першої статті 237 цього Кодексу розглядається на засіданні судової палати з адміністративних справ Верховного Суду України. Засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від складу судової палати з адміністративних справ Верховного Суду України.».
 
Відхилено   2. Справа про перегляд судового рішення з підстави, встановленої пунктом 2 частини першої статті 237 цього Кодексу, розглядається на спільному засіданні всіх палат Верховного Суду України. Засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від складу Верховного Суду України, визначеного законом»;
 
    -106- Притика Д.М.
У частині восьмій статті 241 слова «відкриття провадження у справі» замінити словами «надходження до Верховного Суду України витребуваних суддею-доповідачем матеріалів справи».
 
Відхилено    
84. 6) у статті 243:
 
   6) у статті 243:
 
85. частину другу викласти у такій редакції:
 
   частину другу викласти в такій редакції:
 
86. «2. Якщо суд установить, що судове рішення у справі, яка переглядається з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 237 цього Кодексу, є незаконним, він скасовує його повністю або частково і приймає нове судове рішення, яке має містити висновок про правильне застосування норми матеріального права щодо спірних правовідносин та обґрунтування помилковості висновків суду касаційної інстанції з цього питання»;
 
-107- Шпенов Д.Ю.
Частину другу статті 243 Кодексу адміністративного судочинства України викласти в редакції:
«У разі якщо суд установить, що судове рішення у справі, яка переглядається з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 237 цього Кодексу, є незаконним, він скасовує його повністю або частково і має право прийняти нове судове рішення або направити справу на новий розгляд до суду, який виніс оскаржуване рішення. Рішення Верховного Суду України має містити висновок про правильне застосування норми матеріального права щодо спірних правовідносин та обґрунтування помилковості висновків суду касаційної інстанції з цього питання.
 
Відхилено   «2. Якщо суд установить, що судове рішення у справі, що переглядається з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 237 цього Кодексу, є незаконним, він скасовує його повністю або частково і приймає нове судове рішення, яке має містити висновок про правильне застосування норми матеріального права щодо спірних правовідносин та обґрунтування помилковості висновків суду касаційної інстанції з цього питання»;
 
87. у частині третій слово «направляє» замінити словами «має право прийняти нове судове рішення або направити».
 
-108- Кармазін Ю.А.
У статті 243 у частині третій виключити слова: «або направити справу на новий розгляд до суду, який виніс оскаржуване рішення».
 
Відхилено   у частині третій слово «направляє» замінити словами «має право прийняти нове судове рішення або направити»;
 
88. 7) статтю 244-2 доповнити частиною третьою такого змісту:
 
   7) статтю 244-2 доповнити частиною третьою такого змісту:
 
89. «3. Рішення Верховного Суду України, прийняті за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстав, передбачених статтею 237 цього Кодексу, підлягають опублікуванню на офіційному веб-сайті Верховного Суду України не пізніше, як через десять днів з дня їх прийняття».
 
-109- Кармазін Ю.А.
У статті 2442 у частині третій слово: «десять» замінити на слово: «п’ять».
 
Відхилено   «3. Рішення Верховного Суду України, прийняті за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстав, передбачених статтею 237 цього Кодексу, підлягають опублікуванню на офіційному веб-сайті Верховного Суду України не пізніш, як через десять днів з дня їх прийняття».
 
    -110- Одарченко Ю.В.
Частину 4 Розділу І у такій редакції:
«У Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005р., №№ 35-37, ст. 446) Главу 3 Розділу VІ викласти у такій редакції:
«Глава 3 ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ ВЕРХОВНИМ СУДОМ УКРАЇНИ
Стаття 235. Перегляд судових рішень Верховним Судом України
1. Верховний Суд України переглядає судові рішення в адміністративних справах виключно з підстав і в порядку, встановлених цим Кодексом.
Стаття 236. Право на звернення про перегляд судових рішень
1.Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, мають право подати заяву про перегляд судових рішень в адміністративних справах після їх перегляду в касаційному порядку.
2.Заява про перегляд судового рішення в адміністративних справах з підстав, передбачених пунктом 3 частини першої статті 237 цього Кодексу, може бути подана особою, на користь якої постановлено рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною.
3.Не може бути подана заява про перегляд ухвал суду касаційної інстанції, які не перешкоджають провадженню у справі. Заперечення проти таких ухвал можуть бути включені до заяви про перегляд судового рішення, ухваленого за наслідками касаційного провадження.
Стаття 237. Підстави для подання заяви про перегляд судових рішень
1. Заява про перегляд судових рішень в адміністративних справах може бути подана виключно з мотивів:
1)неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, що потягло ухвалення різних за змістом судових рішень у подібних правовідносинах;
2)суперечність рішення суду касаційної інстанції судовій практиці Верховного суду України;
3)встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом.
Стаття 238. Строки подання заяви про перегляд судових рішень
1. Заява про перегляд судових рішень подається протягом одного місяця з дня ухвалення судового рішення, щодо якого заявлено клопотання про перегляд, або з дня ухвалення судового рішення, на яке здійснюється посилання на підтвердження підстав, установлених пунктами 1,2 частини першої статті 237 цього Кодексу, якщо воно ухвалено пізніше, але не пізніше одного року з дня ухвалення судового рішення, про перегляд якого подається заява.
2. Заява про перегляд судових рішень з підстав, передбачених пунктом З частини першої статті 237 цього Кодексу, може бути подана не пізніше одного місяця з дня, коли особі, на користь якої постановлено рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, стало відомо про набуття цим рішенням статусу остаточного.
Стаття 239. Вимоги до заяви про перегляд судових рішень
1. Заява про перегляд судових рішень подається у письмовій формі.
заяві про перегляд судових рішень зазначаються:
1)найменування суду, до якого подається заява;
2)ім'я (найменування), поштова адреса особи, яка подає заяву, та осіб, які беруть участь у справі, а також їхні номери засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі є;
3) копії різних за змістом судових рішень, в яких має місце неоднакове застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права у подібних правовідносинах, або рішення Верховного суду України, якому суперечить рішення суду касаційної інстанції, якщо заява про перегляд судових рішення подається на підстав, встановленій пунктами 1, 2 частини першої статті 237 цього Кодексу;
4) обґрунтування необхідності перегляду судових рішень у зв'язку із ухваленням рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, якщо заява подана з підстави, встановленої пунктом 3 частини першої статті 237 цього Кодексу;
5) вимоги особи, яка подає заяву;
6) у разі необхідності - клопотання;
7) перелік матеріалів, які додаються.
3. Заява підписується особою, яка її подає, або представником особи, який додає оформлений належним чином документ про свої повноваження.
Стаття 239-1. Порядок подання заяви про перегляд судових рішень
1. Заява про перегляд судових рішень подається безпосередньо до Верховного суду України. До заяви мають бути додані:
1) копії заяви відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі;
2) копії судових рішень, про перегляд яких подано заяву;
3)коші різних за змістом судових рішень, в яких має місце неоднакове застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права у подібних правовідносинах, або рішення Верховного суду України, якому суперечить рішення суду касаційної інстанції, якщо заява про перегляд судових рішення подається на підстав, встановленій пунктами 1, 2 частини першої статті 237 цього Кодексу;
4) копія рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, якщо заява про перегляд судових рішень подається з підстав, установлених пунктом 3 частини першої статті 237 цього Кодексу.
2. До заяви додається документ про сплату судового збору. За подання і розгляд заяви з підстави, встановленої пунктом 3 частини першої статті 237 цього Кодексу, судовий збір не сплачується.
Стаття 239-2. Перевірка заяви на відповідність вимогам цього Кодексу
1.Заява про перегляд судового рішення, яка надійшла до Верховного суду України, реєструється у день її надходження в порядку, встановленому частиною третьою статті 15-1 цього Кодексу, та не пізніше наступного дня передається судді-доповідачу.
2.Суддя-доповідач протягом трьох днів здійснює перевірку відповідності заяви вимогам цього Кодексу. У разі встановлення, що заяву подано без додержання вимог статей 239 та 239-1 цього Кодексу, заявник письмово повідомляється про недоліки заяви та строк, протягом якого ^^ зобов'язаний їх усунути.
3.Якщо заявник усунув недоліки заяви в установлений строк, вона вважається поданою у день первинного її подання до Верховного суду України.
4.Заява повертається заявнику, якщо:
1) заявник не усунув н недоліки протягом установленого строку;
2) заяву подано особою, яка не наділена правом на побиття такої заяви;
3) заяву подано від імені особи, яка не має повноважень на ведення справи;
4) є ухвала Верховного суду України про відмову у допуску справи до провадження за наслідками її розгляду, прийнята з аналогічних підстав;
5) до заяви, поданої із пропущенням строків, встановлених статтею 238 цього Кодексу не додано клопотання про поновлення цього строку.
5. Повернення заяви з підстав, зазначених у частині четвертій цієї статті, не перешкоджає повторному зверненню у разі належного оформлення заяви або з інших підстав, ніж ті, які були предметом розгляду.
Стаття 240. Допуск справи до провадження
1. Вирішення питання про допуск справи до провадження здійснюється колегією у складі п'яти суддів Верховного суду України, яка формується в порядку, встановленому частиною третьою статті 15-1 цього Кодексу.
2. Про допуск справи до провадження або відмову в такому допуску Верховний суд України протягом п'ятнадцяти днів з дня надходження заяви постановляє ухвалу. Ухвала постановляється без виклику осіб, які беруть участь у справі. Ухвала про допуск справи до провадження або про відмову в такому допуску повинна бути обґрунтованою.
3. У випадку, якщо заява про перегляд рішення суду касаційної інстанції подана із пропущенням строку, встановленому статтею 238 цього Кодексу, колегія суддів, за наявності відповідного клопотання вирішує питання про поновлення цього строку. У випадку відмови у пропущенні строку або відсутності такого клопотання заява залишається без розгляду.
4. У випадку допуску заяви до провадження колегія суддів відкриває провадження у справі.
5. Копія ухвали про допуск справи до провадження та відкриття провадження у справі разом із заявою та копією доданих до неї документів надсилається сторонам по справі, а у разі відмови - тільки заявнику.
Стаття 240-1. Підготовка справи до розгляду у Верховному Суді України
1. Суддя-доповідач протягом трьох днів постановляє ухвалу про призначення справи до розгляду та надсилає її копії особам, які беруть участь у справі.
2. Суддя-доповідач протягом п'ятнадцяти днів з дня відкриття провадження здійснює підготовку справи до розгляду Верховним Судом України, для чого:
1) виносить ухвалу про витребування матеріалів справи та направляє її до відповідного суду;
2) визначає порядок розгляду справи (у відкритому судовому засіданні або в порядку письмового провадження за наявними у справі матеріалами);
3)вирішує питання про зупинення виконання відповідних судових рішень;
4)за необхідності доручає відповідним фахівцям науково-консультативної ради при Верховному Суді України підготувати науковий висновок щодо норми матеріального права, яка неоднаково застосована судом (судами) касаційної інстанції у подібних правовідносинах;
5)визначає органи державної влади, представники яких можуть дати пояснення в суді щодо суті правового регулювання цієї норми закону та дає розпорядження про їх виклик до суду;
6)здійснює інші заходи, необхідні для вирішення питання про усунення
розбіжностей у застосуваннінорми матеріального права.
3.За результатами проведення підготовчих дій суддя-доповідач готує
доповідь та постановляє ухвалу про закінчення підготовки та призначення справи до розгляду.
Стаття 240-1. Порядок розгляду справи Верховним Судом України
1.Скарги, подані відповідно до пунктів 1,2 частини 1 статті 355 цього Кодексу розглядаються складом палати з розгляду цивільних справ Верховного суду України. Скарги, подані відповідно до пункту 3 частини 1 статті 355 цього Кодексу розглядаються на спільному засіданні всіх палат Верховного суду України.
2.Засідання палати Верховного Суду України є повноважним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від її складу. Спільне засідання палат Верховного Суду України є повноважним, за умови присутності на ньому не менш, як двох третин від його загального складу. У засіданні бере участь Генеральний прокурор України або його заступник.
3.Відкриття судового засідання, роз'яснення перекладачеві його прав та обов'язків, оголошення складу суду і роз'яснення права відводу здійснюються відповідно до вимог глави 3 розділу ІІІ цього Кодексу.
4.Після проведення процесуальних дій, зазначених у частині третій цієї статті, та розгляду клопотань осіб, які беруть участь у справі, суддя-доповідач доповідає в необхідному обсязі зміст вимог, викладених у заяві, яка надійшла до Верховного Суду України, та результати проведених ним підготовчих дій.
5.Особа, яка подала заяву до Верховного Суду України, та особи, що приєдналися до неї, у разі їх прибуття у судове засідання мають право надати пояснення по суті заявлених вимог. Якщо такі заяви подали обидві сторони, першим дає пояснення позивач. Для з'ясування сутності норми матеріального права, яка неоднаково застосована, можуть заслуховуватися пояснення представників
6.Неприбуття сторін або інших осіб, які беруть участь у справі і належним чином повідомлені про дату, час і місце розгляду справи, для участі у судовому засіданні не перешкоджає судовому розгляду справи.
7.Після закінчення заслуховування пояснень осіб, зазначених у частині п'ятій цієї статті, суд виходить до нарадчої кімнати для ухвалення судового рішення.
8.Строк розгляду справи Верховним Судом України не може перевищувати одного місяця з дня відкриття провадження у справі.
Стаття 242. Повноваження Верховного Суду України
1. За наслідками розгляду справи більшістю голосів від складу суду приймається одна з таких постанов:
про повне або часткове задоволення заяви;
про відмову в задоволенні заяви.
2. Судді, які не погоджуються з постановою, можуть висловити окрему думку, що додається до постанови.
3. Постанова Верховного Суду України є остаточною і оскарженню не підлягає, крім випадку, встановленого пунктом 3 частини першої статті 237 цього Кодексу.
Стаття 243. Постанова Верховного Суду України про задоволення заяви
1. Суд задовольняє заяву у разі наявності однієї з під^ші, передбачених статтею 237 цього Кодексу.
2.Якщо суд установить, що судове рішення у справі, яка переглядається, є незаконним, він скасовує його повністю або частково і направляє справу на новий розгляд до суду першої, апеляційної або касаційної інстанції.
3.Якщо суд встановить наявність підстав для закриття провадження у справі або залишення позовної заяви без розгляду, він постановляє відповідну ухвалу або виносить нову постанову.
4.Постанова Верховного Суду України про задоволення заяви повинна бути вмотивованою.
Стаття 244. Постанова Верховного Суду України про відмову в задоволенні заяви
1. Верховний Суд України відмовляє в задоволенні заяви, якщо обставини, стали підставою для перегляду справи, не підтвердилися.
2. Постанова про відмову в задоволенні заяви повинна бути вмотивованою.
Стаття 244-1. Повідомлення про ухвалення рішення та його виготовлення
1 Постанова Верховного Суду України повинна бути виготовлена та направлена особам, які беруть участь у справі, не пізніше п'яти днів з дня закінчення розгляду справи.
Стаття 244-2. Обов'язковість судових рішень Верховного Суду України
1.Рішення Верховного Суду України, прийняте за результатами розгляду заяви про перегляд судового рішення з мотивів неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права у подібних правовідносинах, є обов'язковим для всіх суб'єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить зазначені норми права, та для всіх судів України. Суди зобов'язані привести свою судову практику у відповідність з рішенням Верховного Суду України.
2.Невиконання судових рішень тягне за собою відповідальність, установлену законом.».
 
Відхилено    
90. 5. У Законі України «Про доступ до судових рішень» (Відомості Верховної Ради України, 2006р., № 15, ст. 128):
 
-111- Палиця І.П.
Пункт 5 розділу І проекту (зміни до ч.3 ст.3 Закону України «Про доступ до судових рішень») виключити.
 
Відхилено   5. У Законі України «Про доступ до судових рішень» (Відомості Верховної Ради України,
2006 р., № 15, ст. 128):
 
    -112- Одарченко Ю.В.
Частину 5 Розділу 1 законопроекту виключити.
 
Відхилено    
91. 1) частину третю статті 3 викласти у такій редакції:
 
   1) частину третю статті 3 викласти в такій редакції:
 
92. «3. Перелік судових рішень судів загальної юрисдикції, які підлягають включенню до Реєстру затверджується Радою суддів України за погодженням з Державною судовою адміністрацією України».
 
-113- Кармазін Ю.А.
У Законі України «Про доступ до судових рішень» у статті 3 частину третю залишити у чинній редакції, а саме:
«3. До Реєстру включаються усі судові рішення судів загальної юрисдикції.»
 
Відхилено   «3. Перелік судових рішень судів загальної юрисдикції, що підлягають включенню до Реєстру, затверджується Радою суддів України за погодженням з Державною судовою адміністрацією України».
 
93. 6. У Законі України «Про судоустрій і статус суддів» (Відомості Верховної Ради України, 2010р., № 41-45, ст.529):
 
   6. У Законі України «Про судоустрій і статус суддів» (Відомості Верховної Ради України,
2010 р., № 41-45, ст.529):
 
94. 1) у статті 20:
 
   1) у статті 20:
 
95. частину першу доповнити реченням такого змісту:
 
   частину першу доповнити реченням такого змісту:
 
96. «У Верховному Суді України адміністративною посадою також вважається посада Першого заступника Голови Верховного Суду України».
 
   «У Верховному Суді України адміністративною посадою також вважається посада Першого заступника Голови Верховного Суду України»;
 
97. у частині третій слово «заступник» замінити словами «Перший заступник Голови Верховного Суду України, заступники»;
 
-114- Притика Д.М.
Частину третю статті 31 викласти в такій редакції:
«3. Суддею вищого спеціалізованого суду може бути суддя, обраний на посаду судді безстроково або особа, яка відповідає вимогам до судді Конституційного Суду України. З числа суддів вищого спеціалізованого суду призначаються голова суду та його заступники. У вищому спеціалізованому суді, кількість суддів у якому перевищує сорок п'ять, може бути призначено не більше трьох заступників голови суду».
 
Відхилено   у частині третій слово «заступник» замінити словами «Перший заступник Голови Верховного Суду України, заступники»;
 
    -115- Притика Д.М.
У другій пункт частини 6 статті 36: доповнити словами:
«та вносить зміни до таких роз'яснень з метою їх приведення у відповідність до закону».
 
Відхилено    
98. 2) у статті 39:
 
   2) у статті 39:
 
99. частину першу викласти у такій редакції:
 
   частину першу викласти в такій редакції:
 
100. «1. До складу Верховного Суду України входять сорок вісім суддів, з числа яких обираються Голова Верховного Суду України, Перший заступник Голови Верховного Суду України та чотири заступники Голови Верховного Суду України.»
 
-116- Шустік О.Ю.
Частину першу статті 39 викласти в такій редакції:
"1. До складу Верховного Суду України входять судді Верховного Суду України, обрані на посаду безстроково, кількість яких встановлюється указом Президента України за поданням Голови Верховного Суду України, погодженим з Радою суддів України. З числа суддів Верховного Суду України обираються Голова Верховного Суду України та його заступник";
 
Відхилено   «1. До складу Верховного Суду України входять сорок вісім суддів, з числа яких обираються Голова Верховного Суду України, Перший заступник Голови Верховного Суду України та чотири заступники Голови Верховного Суду України»;
 
101. доповнити частиною третьою такого змісту:
 
   доповнити після частини другої новою частиною такого змісту:
 
102. «3. У Верховному Суді України діють:
 
   «3. У Верховному Суді України діють:
 
103. 1) Судова палата в адміністративних справах;
 
   1) Судова палата в адміністративних справах;
 
104. 2) Судова палата у господарських справах;
 
   2) Судова палата у господарських справах;
 
105. 3) Судова палата у кримінальних справах;
 
   3) Судова палата у кримінальних справах;
 
106. 4) Судова палата у цивільних справах.
 
   4) Судова палата у цивільних справах.
 
107. До складу судової палати входять судді відповідної спеціалізованої юрисдикції (цивільної, кримінальної, господарської, адміністративної).»
 
   До складу судової палати входять судді відповідної спеціалізованої юрисдикції (цивільної, кримінальної, господарської, адміністративної)»
 
108. У зв’язку з цим частини третю - п’яту вважати відповідно частинами четвертою-шостою.
 
-117- Притика Д.М.
Частину першу статті 40 після слів «Суддя Верховного Суду України» доповнити словами «відповідно до вимог цього закону».
 
Відхилено   У зв’язку з цим частини третю - п’яту вважати відповідно частинами четвертою-шостою;
 
109. 3) у статті 41:
 
   3) у статті 41:
 
110. пункт 2 частини першої викласти в такій редакції:
 
   пункт 2 частини першої викласти в такій редакції:
 
111. «2) визначає адміністративні повноваження Першого заступника Голови Верховного Суду України, заступників Голови Верховного Суду України; «
 
-118- Ківалов С.В.
Доповнити частиною 2-1 такого змісту:
«2-1. Голова Верховного Суду України за посадою входить до складу Вищої ради юстиції».
 
Враховано   «2) визначає адміністративні повноваження Першого заступника Голови Верховного Суду України, заступників Голови Верховного Суду України»;
доповнити частиною 2-1 такого змісту:
«2-1. Голова Верховного Суду України за посадою входить до складу Вищої ради юстиції»;
 
112. частину третю викласти в такій редакції:
 
   частину третю викласти в такій редакції:
 
113. «3. У разі відсутності Голови Верховного Суду України його адміністративні повноваження здійснює Перший заступник Голови Верхового Суду України, а за відсутності Першого заступника Голови Верховного Суду України - один із заступників Голови Верховного Суду України за його визначенням.»
 
   «3. У разі відсутності Голови Верховного Суду України його адміністративні повноваження здійснює Перший заступник Голови Верхового Суду України, а за відсутності Першого заступника Голови Верховного Суду України - один із заступників Голови Верховного Суду України за його визначенням»;
 
114. 4) статтю 44 викласти в такій редакції:
 
   4) статтю 44 викласти в такій редакції:
 
115. «Стаття 44. Перший заступник Голови Верховного Суду України, заступники Голови Верховного Суду України
 
   «Стаття 44. Перший заступник Голови Верховного Суду України, заступники Голови Верховного Суду України
 
116. 1. Перший заступник Голови Верховного Суду України, заступники Голови Верховного Суду України обираються на посаду строком на п'ять років та звільняються з посади Пленумом Верховного Суду України за пропозицією суддів Верховного Суду України. Рішення про їх обрання на посаду та про звільнення з посади приймається більшістю голосів від загального складу Пленуму Верховного Суду України шляхом таємного голосування.
 
-119- Кармазін Ю.А.
У статті 44 у частині першій після слів: «заступники Голови Верховного Суду України» через кому доповнити словами: «які одночасно є секретарями відповідних судових палат,» і далі – за текстом.
 
Відхилено   1. Перший заступник Голови Верховного Суду України, заступники Голови Верховного Суду України обираються на посаду строком на п'ять років та звільняються з посади Пленумом Верховного Суду України за пропозицією суддів Верховного Суду України. Рішення про їх обрання на посаду та про звільнення з посади приймається більшістю голосів від загального складу Пленуму Верховного Суду України шляхом таємного голосування.
 
117. 2. Перший заступник Голови Верховного Суду України, заступники Голови Верховного Суду України можуть бути достроково звільнені з посади у порядку, встановленому Регламентом Пленуму Верховного Суду України.
 
   2. Перший заступник Голови Верховного Суду України, заступники Голови Верховного Суду України можуть бути достроково звільнені з посади у порядку, встановленому Регламентом Пленуму Верховного Суду України.
 
118. 3. Перший заступник Голови Верховного Суду України, заступники Голови Верховного Суду України здійснюють адміністративні повноваження, визначені законом, а також Головою Верховного Суду України, та інформують Пленум Верховного Суду України про свою діяльність».
 
   3. Перший заступник Голови Верховного Суду України, заступники Голови Верховного Суду України здійснюють адміністративні повноваження, визначені законом, а також Головою Верховного Суду України, та інформують Пленум Верховного Суду України про свою діяльність».
 
119. 5) доповнити статтею 44-1 такого змісту:
 
   5) доповнити статтею 44-1 такого змісту:
 
120. «Стаття 44-1. Судові палати Верховного Суду України
 
   «Стаття 44-1. Судові палати Верховного Суду України
 
121. 1. Судові палати Верховного Суду України:
 
   1. Судові палати Верховного Суду України:
 
122. 1) здійснюють судочинство у справах у порядку, встановленому процесуальним законом;
 
   1) здійснюють судочинство у справах у порядку, встановленому процесуальним законом;
 
123. 2) аналізують судову статистику та вивчають судову практику;
 
   2) аналізують судову статистику та вивчають судову практику;
 
124. 3) здійснюють інші повноваження, передбачені законом.
 
   3) здійснюють інші повноваження, передбачені законом.
 
125. 2. Персональний склад судових палат визначається Пленумом Верховного Суду України за пропозицією суддів Верховного Суду України.
 
   2. Персональний склад судових палат визначається Пленумом Верховного Суду України за пропозицією суддів Верховного Суду України.
 
126. 3. Судову палату Верховного Суду України очолює заступник Голови Верховного Суду України, що одночасно є секретарем судової палати. Секретар судової палати:
 
   3. Судову палату Верховного Суду України очолює заступник Голови Верховного Суду України, який одночасно є секретарем судової палати. Секретар судової палати:
 
127. 1) організовує роботу відповідної судової палати та головує на її засіданнях;
 
   1) організовує роботу відповідної судової палати та головує на її засіданнях;
 
128. 2) організовує ведення та аналіз судової статистики, вивчення і узагальнення судової практики у справах, розглянутих судовою палатою;
 
   2) організовує ведення та аналіз судової статистики, вивчення і узагальнення судової практики у справах, розглянутих судовою палатою;
 
129. 3) інформує Пленум Верховного Суду України про діяльність судової палати;
 
   3) інформує Пленум Верховного Суду України про діяльність судової палати;
 
130. 4) здійснює інші передбачені законом повноваження.
 
   4) здійснює інші передбачені законом повноваження.
 
131. 3. Секретар судової палати має заступника, який виконує доручення секретаря судової палати щодо організації діяльності судової палати, а також виконує обов'язки секретаря судової палати за його відсутності. Заступник секретаря судової палати обирається на посаду строком на п'ять років та звільняється з посади Пленумом Верховного Суду України за пропозицією суддів Верховного Суду України. Рішення про обрання заступника секретаря судової палати та про його звільнення приймається більшістю голосів від загального складу Пленуму Верховного Суду України шляхом таємного голосування.»
 
-120- Кармазін Ю.А.
У статті 441 у частині третій після першого речення доповнити новим реченням другим наступного змісту:
«Секретарі судових палат Верховного Суду України, а також їх заступники обираються з числа суддів відповідних судових палат та одночасно стають відповідними заступниками на підставі наказу Голови Верховного Суду України.».
 
Відхилено   4. Секретар судової палати має заступника, який виконує доручення секретаря судової палати щодо організації діяльності судової палати, а також виконує обов'язки секретаря судової палати у разі його відсутності. Заступник секретаря судової палати обирається на посаду строком на п'ять років та звільняється з посади Пленумом Верховного Суду України за пропозицією суддів Верховного Суду України. Рішення про обрання заступника секретаря судової палати та про його звільнення приймається більшістю голосів від загального складу Пленуму Верховного Суду України шляхом таємного голосування»;
 
132. 6) у статті 45:
 
   6) у статті 45:
 
133. у частині другій:
 
   у частині другій:
 
134. у пункті 1 слова «його заступника» замінити словами «Першого заступника Голови Верховного Суду України, заступників Голови Верховного Суду України»;
 
   у пункті 1 слова «його заступника» замінити словами «Першого заступника Голови Верховного Суду України, заступників Голови Верховного Суду України»;
 
135. у пункті 3 слово «заступника» замінити словами «Першого заступника Голови Верховного Суду України, заступників»;
 
-121- Шустік О.Ю.
Частину другу статті 45:
1)після пункту 2 доповнити пунктом 2-1 такого змісту:
«2-1) утворює судові палати та визначає їх кількісний склад, а також приймає рішення про переведення судді за його заявою з судової палати однієї спеціалізованої юрисдикції до іншої;»
2)після пункту 7 доповнити пунктами 8-9 такого змісту:
"8) на основі узагальнення судової практики й аналізу судової
статистики і з метою забезпечення однакового застосування законодавства
України всіма судами загальної юрисдикції: дає судам роз'яснення; визнає
нечинними такі, що суперечать законодавству України, роз'яснення пленумів
вищих спеціалізованих судів;
9) на основі узагальнення судової практики й аналізу судової статистики звертається до суб'єктів права законодавчої ініціативи з пропозиціями щодо змін до чинного законодавства;»
Відповідно пункт 8 вважати пунктом 10.
 
Відхилено   у пункті 3 слово «заступника» замінити словами «Першого заступника Голови Верховного Суду України, заступників»;
 
136. доповнити пунктом 8 такого змісту:
 
   доповнити пунктом 8 такого змісту:
 
137. «8) розглядає та вирішує інші питання, віднесені законом до його повноважень.»
 
-122- Одарченко Ю.В.
Частину 6 Розділу 1 доповнити пунктом 12 такого змісту:
«12) частину 2 статті 45 доповнити пунктами 8,9 такого змісту:
8) приймає постанови, в яких узагальнює застосування норм матеріального та процесуального права судами України, надає рекомендації судам із практичного застосування чинного законодавства;
9) скасовує постанови пленумів Вищих судів.».
 
Відхилено   «8) розглядає та вирішує інші питання, віднесені законом до його повноважень»;
 
138. у частині п’ятій слова «його заступником» замінити словами «Першим заступником Голови Верховного Суду України, а за відсутності Першого заступника Голови Верховного Суду України - одним із заступників Голови Верховного Суду України.»;
 
   у частині п’ятій слова «його заступником» замінити словами «Першим заступником Голови Верховного Суду України, а у разі відсутності Першого заступника Голови Верховного Суду України - одним із заступників Голови Верховного Суду України»;
 
139. частину шосту викласти в такій редакції:
 
   частину шосту викласти в такій редакції:
 
140. «6. Засідання Пленуму веде Голова Верховного Суду України. У разі відсутності Голови Верховного Суду України засідання Пленуму веде Перший заступник Голови Верховного Суду України, а за відсутності Першого заступника Голови Верховного Суду України - заступник Голови Верховного Суду України. У випадках, встановлених цим Законом, засідання Пленуму веде голова організаційного комітету, створеного для проведення Пленуму Верховного Суду України з питання висловлення недовіри Голові Верховного Суду України, або його заступник.»
 
   «6. Засідання Пленуму веде Голова Верховного Суду України. У разі відсутності Голови Верховного Суду України засідання Пленуму веде Перший заступник Голови Верховного Суду України, а в разі відсутності Першого заступника Голови Верховного Суду України - заступник Голови Верховного Суду України. У випадках, встановлених цим Законом, засідання Пленуму веде голова організаційного комітету, створеного для проведення Пленуму Верховного Суду України з питання висловлення недовіри Голові Верховного Суду України, або його заступник»;
 
141. 7) у статті 50:
 
   7) у статті 50:
 
142. частину другу викласти у такій редакції:
 
   частину другу викласти в такій редакції:
 
143. «2. Посвідчення судді, призначеного на посаду вперше, голови суду, заступника голови суду підписує Президент України. Посвідчення судді, обраного на посаду безстроково, судді у відставці підписує Голова Верховної Ради України»;
 
-123- Кармазін Ю.А.
У статті 50 частину другу викласти у такій редакції:
«2. Посвідчення судді, призначеного на посаду вперше, підписує Президент України. Посвідчення судді, призначеного на посаду голови суду, заступника голови суду, підписує Голова Вищої ради юстиції. Посвідчення судді, обраного на посаду безстроково, судді у відставці підписує Голова Верховної Ради України».
 
Відхилено   «2. Посвідчення судді, призначеного на посаду вперше, голови суду, заступника голови суду підписує Президент України. Посвідчення судді, обраного на посаду безстроково, судді у відставці підписує Голова Верховної Ради України»;
 
    -124- Шустік О.Ю.
Частину другу статті 50 залишити в редакції чинного Закону України «Про судоустрій і статус суддів».
 
Відхилено    
144. у частині третій слова «його заступника» замінити словами «Першого заступника Голови Верховного Суду України та заступника Голови Верховного Суду України»;
 
   у частині третій слова «його заступника» замінити словами «Першого заступника Голови Верховного Суду України та заступника Голови Верховного Суду України»;
 
145. 8) у статті 92:
 
   8) у статті 92:
 
146. у частині третій слова «і не можуть виконувати професійних повноважень за основним місцем роботи» виключити;
 
   у частині третій слова «і не можуть виконувати професійних повноважень за основним місцем роботи» виключити;
 
147. доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
   Після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
 
148. «4. Члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, призначені з числа суддів, не можуть здійснювати правосуддя. При цьому, за ними зберігається право брати участь у вирішенні питань, що розглядаються органами суддівського самоврядування, а за суддями Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів - також у вирішенні питань, що розглядаються пленумами цих судів. Інші члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не можуть виконувати професійних повноважень за основним місцем роботи.»
 
   «4. Члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, призначені з числа суддів, не можуть здійснювати правосуддя. При цьому, за ними зберігається право брати участь у вирішенні питань, що розглядаються органами суддівського самоврядування, а за суддями Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів - також у вирішенні питань, що розглядаються пленумами цих судів. Інші члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не можуть виконувати професійних повноважень за основним місцем роботи»
 
149. У зв'язку з цим частину четверту вважати частиною п'ятою.
 
   У зв'язку з цим частину четверту вважати частиною п'ятою;
 
150. 9) частину шосту статті 93 після слів «судових палат» доповнити словами «їх заступники»;
 
   9) частину шосту статті 93 після слів «судових палат» доповнити словами «їх заступники»;
 
151. 10) частину шосту статті 129 після слів «судової палати» доповнити словами «заступника секретаря судової палати»;
 
-125- Притика Д.М.
Частину третю статті 129 викласти в такій редакції:
«3.Посадовий оклад судді місцевого суду встановлюється у розмірі 15 мінімальних заробітних плат, визначених законом, що запроваджується поетапно:
з 1 січня 2012 року – 10 мінімальних заробітних плат;
з 1 січня 2013 року – 15 мінімальних заробітних плат».
 
Відхилено   10) частину шосту статті 129 після слів «судової палати» доповнити словами «заступника секретаря судової палати»;
 
152. 11) у Розділі ХІІІ «ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ»:
 
-126- Одарченко Ю.В.
Пункт 11 частини 6 розділу 1 викласти у такій редакції:
«11) у Розділі ХІІІ «ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ»: у пункті 2: абзаци перший та другий викласти у такій редакції:
«Касаційні скарги (подання) на рішення загальних судів у кримінальних і цивільних справах, подані до Верховного Суду України до 15 жовтня 2010 року включно і призначені (прийняті) ним до касаційного розгляду, розглядаються Верховним Судом України в порядку та в межах повноважень, які діяли до набрання чинності цим Законом, до завершення розгляду таких скарг.
Касаційні скарги (подання) на рішення загальних судів у кримінальних і цивільних справах, подані до Верховного Суду України після 15 жовтня 2010 року, касаційні скарги (подання) не призначені (не прийняті) ним до касаційного розгляду до 15 жовтня 2010 року включно, передаються ним до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.
 
Відхилено   11) у розділі ХІІІ «ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ»:
 
153. у пункті 2:
 
   у пункті 2:
 
154. абзаци перший та другий замінити чотирма абзацами такого змісту:
 
   абзаци перший та другий замінити чотирма абзацами такого змісту:
 
155. «Касаційні скарги (подання) на рішення загальних судів у кримінальних і цивільних справах, подані до Верховного Суду України до 15 жовтня 2010 року включно і призначені (прийняті) ним до касаційного розгляду, розглядаються Верховним Судом України в порядку та в межах повноважень, які діяли до набрання чинності цим Законом, до завершення розгляду таких скарг, але не пізніше ніж до 1 листопада 2011 року. Касаційні скарги (подання), не розглянуті Верховним Судом України до 1 листопада 2011 року включно, передаються ним до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, про що постановляється ухвала. Розгляд Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ таких справ починається спочатку.
 
-127- Шустік О.Ю.
У розділі ХІІІ. "Перехідні положення":
1) абзац третій пункту 2 викласти в такій редакції:
"Скарги на судові рішення у цивільних справах у зв'язку з винятковими обставинами, подані до Верховного Суду України до 15 жовтня 2010 року включно, розглядаються в порядку, який діяв до набрання чинності цим Законом, а подані після 15 жовтня 2010 року, у тому числі й ті, які не розглянуті Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ - передаються на розгляд колегії у складі трьох суддів Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України для вирішення питання про допуск справи до провадження Верховного Суду України. Персональний склад колегії суддів визначається в порядку, передбаченому Цивільним процесуальним кодексом України".
 
Відхилено   «Касаційні скарги (подання) на рішення загальних судів у кримінальних і цивільних справах, подані до Верховного Суду України до 15 жовтня 2010 року включно і призначені (прийняті) ним до касаційного розгляду, розглядаються Верховним Судом України в порядку та в межах повноважень, що діяли до набрання чинності цим Законом, до завершення розгляду таких скарг, але не пізніш як до 1 листопада 2011 року. Касаційні скарги (подання), не розглянуті Верховним Судом України до 1 листопада 2011 року включно, передаються ним до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, про що постановляється ухвала. Розгляд Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ таких справ починається спочатку.
 
156. Касаційні скарги (подання) на рішення загальних судів у кримінальних і цивільних справах, подані до Верховного Суду України після 15 жовтня 2010 року, касаційні скарги (подання) не призначені (не прийняті) ним до касаційного розгляду до 15 жовтня 2010 року включно, передаються ним до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.
 
   Касаційні скарги (подання) на рішення загальних судів у кримінальних і цивільних справах, подані до Верховного Суду України після 15 жовтня 2010 року, касаційні скарги (подання) не призначені (не прийняті) ним до касаційного розгляду до 15 жовтня 2010 року включно, передаються ним до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.
 
157. Скарги на судові рішення у цивільних справах у зв’язку з винятковими обставинами, подані до Верховного Суду України до 15 жовтня 2010 року включно, розглядаються в порядку та в межах повноважень, які діяли до набрання чинності цим Законом, а подані після 15 жовтня 2010 року - передаються до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ для розгляду питання про допуск справи до провадження Верховного Суду України в порядку, передбаченому Цивільним процесуальним кодексом України.
 
   Скарги на судові рішення у цивільних справах у зв’язку з винятковими обставинами, подані до Верховного Суду України до 15 жовтня 2010 року включно, розглядаються в порядку та в межах повноважень, що діяли до набрання чинності цим Законом, а подані після 15 жовтня 2010 року - передаються до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ для розгляду питання про допуск справи до провадження Верховного Суду України в порядку, передбаченому Цивільним процесуальним кодексом України.
 
158. Допущені до розгляду за винятковими обставинами до набрання чинності цим Законом цивільні, господарські та адміністративні справи розглядаються Верховним Судом України в порядку та в межах повноважень, які діяли до набрання чинності цим Законом».
 
   Допущені до розгляду за винятковими обставинами до набрання чинності цим Законом цивільні, господарські та адміністративні справи розглядаються Верховним Судом України в порядку та в межах повноважень, що діяли до набрання чинності цим Законом».
 
159. У зв'язку з цим абзаци третій-восьмий вважати відповідно абзацами п'ятим-десятим;
 
   У зв'язку з цим абзаци третій-восьмий вважати відповідно абзацами п'ятим-десятим;
 
160. абзац сьомий після слів і цифр «до 15 жовтня 2010 року» доповнити словом «включно»;
 
   абзац сьомий після слів і цифр «до 15 жовтня 2010 року» доповнити словом «включно»;
 
161. абзац восьмий доповнити реченням такого змісту:
 
   абзац восьмий доповнити реченням такого змісту:
 
162. «Після 15 вересня 2010 року такі клопотання розглядаються колегією суддів зі складу Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України у межах повноважень, якими наділявся Верховний Суд України до набрання чинності цим Законом. Засідання колегії є правомочним за наявності не менше двох третин суддів від складу Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України, виходячи з кількості суддів, які обіймають свої посади на момент прийняття рішення.»;
 
   «Після 15 вересня 2010 року такі клопотання розглядаються колегією суддів зі складу Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України в межах повноважень, якими наділявся Верховний Суд України до набрання чинності цим Законом. Засідання колегії є правомочним за наявності не менше двох третин суддів від складу Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України, виходячи з кількості суддів, які обіймають свої посади на момент прийняття рішення»;
 
163. у пункті 3:
 
   у пункті 3:
 
164. друге речення абзацу шостого виключити;
 
   друге речення абзацу шостого виключити;
 
165. абзац сьомий виключити;
 
-128- Ківалов С.В.
Пункт 4 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
«Не розглянуті військовими судами станом на 15 вересня 2010 року кримінальні справи, апеляції передаються до відповідного апеляційного суду Автономної Реєстр.картка №15) вересня 2010 року Військовою судовою колегією Верховного Суду України передаються до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ».
У зв’язку з цим абзаци третій-восьмий вважати відповідно абзацами четвертим-дев’ятим.
 
Враховано   абзац сьомий виключити;
пункт 4 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
«Не розглянуті військовими судами станом на 15 вересня 2010 року кримінальні справи, апеляції передаються до відповідного апеляційного суду Автономної Реєстр.картка №15) вересня 2010 року Військовою судовою колегією Верховного Суду України, передаються до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ».
У зв’язку з цим абзаци третій-восьмий вважати відповідно абзацами четвертим-дев’ятим.
 
166. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

-129- Ківалов С.В.
Доповнити Розділ ІІ проекту новою частиною:
«Заяви про перегляд судових рішень в адміністративних, господарських, кримінальних і цивільних справах, подані до Верховного Суду України до набрання чинності цим Законом включно, розглядаються в порядку та в межах повноважень, які діяли до набрання чинності цим Законом, до завершення розгляду таких заяв.
Заяви про перегляд судових рішень в адміністративних, господарських, кримінальних і цивільних справах, подані до Верховного Суду України після набрання чинності цим Законом, розглядаються в порядку та в межах повноважень, передбачених цим Законом»
 
Враховано   ІІ. Прикінцеві положення
Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Заяви про перегляд судових рішень в адміністративних, господарських, кримінальних і цивільних справах, подані до Верховного Суду України до набрання чинності цим Законом включно, розглядаються в порядку та в межах повноважень, які діяли до набрання чинності цим Законом, до завершення розгляду таких заяв.
Заяви про перегляд судових рішень в адміністративних, господарських, кримінальних і цивільних справах, подані до Верховного Суду України після набрання чинності цим Законом, розглядаються в порядку та в межах повноважень, передбачених цим Законом.