Кількість абзаців - 9 Таблиця поправок


"Про телебачення і радіомовлення" щодо приведення у відповідність із вимогами Європейської конвенції про транскордонне телебачення до програмної концепції мовлення (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України
«Про телебачення і радіомовлення»
щодо приведення у відповідність із вимогами Європейської Конвенції про транскордонне телебачення до програмної концепції мовлення
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України
«Про телебачення і радіомовлення»
щодо приведення у відповідність із вимогами Європейської конвенції про транскордонне телебачення до програмної концепції мовлення
 
2. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
3. І. У Законі України «Про телебачення і радіомовлення» (Відомості Верховної Ради України, 09.03.1994, № 10, ст. 43):
 
   1. Внести зміни до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 18, ст. 155) такі зміни:
 
4. 1. Пункт 1 статті 9 викласти в наступній редакції:
 
-1- Косів М.В.
Пункт 1 статті 9 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (Відомості Верховної Ради України, 09.03.1994, №10, ст.43) залишити без змін.
 
Відхилено   1) частину першу статті 9 викласти в такій редакції:
 
    -2- Круць М.Ф.
Відповідно до правил законодавчої техніки пропоную у статті 1 розділу І слова «в наступній редакції» замінити словами «в такій редакції».
 
Враховано    
5. «1. У загальному обсязі мовлення кожної телерадіоорганізації не менше 50 відсотків має становити національний аудіовізуальний продукт».
 
-3- Яворівський В.О.
Пункт 1 статті 9 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» викласти у такій редакції:
«У загальному обсязі мовлення кожної телерадіоорганізації не менше 74 відсотків має становити національний аудіовізуальний продукт або музичні твори українським виконавців чи авторів.»
 
Відхилено   «1. У загальному обсязі мовлення кожної телерадіоорганізації не менше 25 відсотків має становити національний аудіовізуальний продукт»;
 
    -4- Шаго Є.П.
У пункті 1 статті 9 після слів «У загальному обсязі мовлення кожної телерадіоорганізації не менше 50 відсотків має становити національний аудіовізуальний продукт», додати: «або музичні твори українських авторів чи виконавців».
 
Відхилено    
    -5- Бондаренко О.А.
Пункт 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«1. У загальному обсязі мовлення кожної телерадіоорганізації не менше 25 відсотків має становити національний аудіовізуальний продукт».
 
Враховано    
    -6- Кириленко В.А.
Пункт 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«У загальному обсязі мовлення кожної телерадіоорганізації не менше 50 відсотків має становити національний аудіовізуальний продукт. У загальному обсязі музичних творів у мовленні кожної телерадіоорганізації не менше 50 відсотків мають становити музичні твори українських авторів чи виконавців».
 
Відхилено    
    -7- Кармазін Ю.А.
Пункт 1 статті 9 викласти в наступній редакції:
«1. У загальному обсязі мовлення кожної телерадіоорганізації національний аудіовізуальний продукт, у тому числі, музичні твори українських авторів чи виконавців, має становити не менше 70 відсотків.»,
оскільки в Україні державною мовою є українська мова, а згідно статті 11 Конституції України держава має сприяти розвитку української культури.
 
Відхилено    
    -8- Шлемко Д.В.
Пункт 1 статті 9 викласти в наступній редакції:
«1. У загальному обсязі мовлення кожної телерадіоорганізації національний аудіовізуальний продукт, у тому числі, музичні твори українських авторів чи виконавців, має становити не менше 72 відсотків.»,
оскільки в Україні державною мовою є українська мова, а згідно статті 11 Конституції України держава має сприяти розвитку української культури.
 
Відхилено    
    -9- Бондаренко В.Д.
Пункт 1 статті 9 викласти в наступній редакції:
«1. У загальному обсязі мовлення кожної телерадіоорганізації національний аудіовізуальний продукт, у тому числі, музичні твори українських авторів чи виконавців, має становити не менше 73 відсотків.»,
оскільки в Україні державною мовою є українська мова, а згідно статті 11 Конституції України держава має сприяти розвитку української культури.
 
Відхилено    
    -10- Шкіль А.В.
Пункт 1 статті 9 викласти в наступній редакції:
«1. У загальному обсязі мовлення кожної телерадіоорганізації національний аудіовізуальний продукт, у тому числі, музичні твори українських авторів чи виконавців, має становити не менше 75 відсотків.»,
оскільки в Україні державною мовою є українська мова, а згідно статті 11 Конституції України держава має сприяти розвитку української культури.
 
Відхилено    
    -11- Білозір О.В.
Абзац другий пункту 1 частини першої Закону викласти у такій редакції:
«1. У загальному обсязі мовлення кожної телерадіоорганізації не менше 50 відсотків має становити національний аудіовізуальний продукт державною мовою та мовами національним меншин.»
 
Відхилено    
    -12- Стретович В.М.
Пункт перший статті 9 після слів «не менше» доповнити словами «60 відсотків» і далі по тексту.
 
Відхилено    
    -13- Гнаткевич Ю.В.
Пункт 1 статті 9 викласти в наступній редакції:
«1. У загальному обсязі мовлення кожної телерадіоорганізації у період з 6.00 години до 22.00 години не менше 40 відсотків має становити національний аудіовізуальний продукт. У період з 22.00 годин до 6.00 години не менше 60 відсотків мовлення кожної телерадіоорганізації має становити національний аудіовізуальний продукт.»
 
Відхилено    
6. 2. Із пункту 4 статті 28 виключити останній абзац.
 
-14- Шевченко А.В.
В абзаці третьому частині четвертої статті 28 слова «50 відсотків» замінити словами «60 відсотків».
 
Відхилено   2) абзац третій частини четвертої статті 28 виключити.
 
    -15- Кармазін Ю.А.
Відновити абзац 3 пункту 4 статті 28 в такій редакції:
«у радіопрограмах музичні твори українських авторів і виконавців повинні становити не менше 70 відсотків загального щотижневого обсягу мовлення.»,
оскільки в Україні державною мовою є українська мова.
 
Відхилено    
    -16- Шлемко Д.В.
Відновити абзац 3 пункту 4 статті 28 в такій редакції:
«у радіопрограмах музичні твори українських авторів і виконавців повинні становити не менше 72 відсотків загального тижневого обсягу мовлення.»,
оскільки в Україні державною мовою є українська мова.
 
Відхилено    
    -17- Яворівський В.О.
Останній абзац із пункту 4 статті 28 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» викласти у такій редакції:
у радіопрограмах музичні твори українських виконавців чи авторів повинні становити не менше 74 відсотків загального щотижневого обсягу мовлення.
 
Відхилено    
    -18- Мовчан П.М.
У Статті 28. Програмна концепція мовлення телерадіоорганізації
Пункт 4 викласти у наступній редакції:
«4. Ліцензіати (крім супутникового мовлення) у проміжках часу між 07.00 та 23.00 повинні дотримуватися таких пропорцій між українськими та іноземними програмами:
програми європейського виробництва повинні становити не менше 80 відсотків, у тому числі не менше 50 відсотків – програми українського виробництва;
у радіопрограмах національний аудіовізуальний продукт повинен становити не менше 50 відсотків загального щотижневого обсягу мовлення.»
 
Відхилено    
    -19- Кириленко В.А.
Пункт 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«У пункті 4 статті 28 останній абзац викласти в такій редакції: «музичні твори українських авторів і виконавців повинні становити не менше 50 відсотків у загальному обсязі музичних творів у мовленні ліцензіата».
 
Відхилено    
    -20- Шаго Є.П.
У пункті 4 статті 28 після слів: «програми європейського виробництва повинні становити не менше 80 відсотків, у тому числі не менше 50 відсотків – програми українського виробництва» поставити розділовий знак: кома, а також додати: «у яких музичні твори українських авторів і виконавців повинні становити понад 50 відсотків за підсумками загального щотижневого обсягу мовлення».
 
Відхилено    
    -21- Косів М.В.
Пункт 4 статі 28 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (Відомості Верховної Ради України, 09.03.1994, №10, ст.43) залишити без змін.
 
Відхилено    
    -22- Білозір О.В.
Пункт 2 частини першої Закону доповнити словами «державною мовою та мовами національних меншин».
 
Відхилено    
    -23- Бондаренко В.Д.
Відновити абзац 3 пункту 4 статті 28 в такій редакції:
«у радіопрограмах музичні твори українських авторів і виконавців повинні становити не менше 73 відсотків загального тижневого обсягу мовлення.»,
оскільки в Україні державною мовою є українська мова.
 
Відхилено    
    -24- Шкіль А.В.
Відновити абзац 3 пункту 4 статті 28 в такій редакції:
«у радіопрограмах музичні твори українських авторів і виконавців повинні становити не менше 75 відсотків загального тижневого обсягу мовлення.»,
оскільки в Україні державною мовою є українська мова.
 
Відхилено    
    -25- Стретович В.М.
Окрім того, останній абзац пункту четвертого статті 28 після слів «програми українського виробництва» викласти у наступній редакції:
«у радіопрограмах музичні твори українських авторів і виконавців повинні становити не менше 60 відсотків загального щотижневого обсягу мовлення».
 
Відхилено    
    -26- Гнаткевич Ю.В.
Останній абзац пункту 4 статті 28 викласти в наступній редакції:
«4. У радіопрограмах та музичних телевізійних каналах у період з 6.00 години до 22.00 години не менше 40 відсотків обсягу мовлення, а у період з 22.00 години до 6.00 години не менше 60 відсотків обсягу мовлення кожної телерадіоорганізації повинні становити музичні твори українських авторів і виконавців.»
 
Відхилено    
7. ІІ. Прикінцеві положення
 
-27- Шевченко А.В.
Доповнити розділ 2 перехідними положеннями такого змісту:
«2. Протягом першого року дії закону мінімальна квота для музичних творів українських авторів і виконавців встановлена цим законом становить 25%. Починаючи з другого року дії закону квота щорічно зростає на 7% до досягнення мінімальної квоти для музичних творів українських авторів і виконавців встановлених розділом першим цього закону.»
 
Відхилено      
8. 1. Цей Закон набуває чинності з дня його опублікування.

-28- Круць М.Ф.
У частині 1 розділу ІІ слова «набуває чинності» замінити словами «набирає чинності».
 
Враховано   2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

    -29- Яворівський В.О.
Частину 1 Прикінцевих положень законопроекту викласти у такій редакції:
«1. Цей Закон набуває чинності з 1 січня 2015 року.»
 
Відхилено