Кількість абзаців - 32 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання інвестицій у вітчизняну економіку (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. Закон України Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання інвестицій у вітчизняну економіку
 
   Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України» щодо стимулювання інвестицій у вітчизняну економіку
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011, №№13-17 ст.112 із наступними змінами) такі зміни:
 
   І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011, №№13-17 ст.112 із наступними змінами) такі зміни:
 
4. 1) у статті 98:
 
   1) у статті 98:
 
5. пункт 98.1 доповнити новим підпунктом 98.1.6 такого змісту:
 
-1- Корж П.П.
абзаци другий пункту 1) розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
назву статті 98 після слів «платника податків» доповнити словами «або передачі цілісного майнового комплексу державного чи комунального підприємства в оренду чи концесію».
 
Враховано   назву статті після слів «платника податків» доповнити словами «або передачі цілісного майнового комплексу державного чи комунального підприємства в оренду чи концесію»;
 
6. «98.1.6. Для цілей цієї статті до реорганізації прирівнюється передача в оренду або концесію цілісного майнового комплексу (цілісного майнового комплексу структурного підрозділу) державного або комунального підприємства»;
 
-2- Кармазін Ю.А.
Абзац третій пункту 1 розділу І законопроекту щодо доповнення підпунктом 98.1.6, виключити
 
Враховано   у пункті 98.2:
слово «його» замінити словами «або цілісний майновий комплекс державного чи комунального підприємства передається в оренду чи концесію»;
 
    -3- Аржевітін С.М.
Абзац третій пункту 1 розділу І викласти в такій редакції:
«98.1.6. Для цілей цієї статті до реорганізації державного або комунального підприємства як платника податку, прирівнюється також:
а) передача в оренду або концесію цілісного майнового комплексу державного або комунального підприємства;
б) передача в оренду або концесію цілісного майнового комплексу структурного підрозділу державного або комунального підприємства та створення на базі такого структурного підрозділу юридичної особи».
 
Враховано    
    -4- Корж П.П.
після абзацу третього пункту 1) розділу І законопроекту доповнити абзацом такого змісту:
«у пункті 98.2:
слово «його» замінити словами «або цілісний майновий комплекс державного чи комунального підприємства передається в оренду чи концесію,».
 
Враховано    
7. пункт 98.2 доповнити новим підпунктом 98.2.4 такого змісту:
 
   доповнити новим підпунктом 98.2.4 такого змісту:
 
8. „98.2.4. У випадку передачі в оренду чи концесію цілісного майнового комплексу державного або комунального підприємства, з наступною ліквідацією державного або комунального підприємства або їх приєднанням до платника податків - орендаря чи концесіонера, останній, після прийняття цілісного майнового комплексу державного або комунального підприємства в оренду чи концесію набуває усіх прав і обов'язків щодо погашення грошових зобов'язань чи податкового боргу, які виникли у державного або комунального підприємства до передачі цілісного майнового комплексу в оренду або концесію.
 
-5- Корж П.П.
абзаци п’ятий і шостий пункту 1) розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«98.2.4. У випадку передачі в оренду чи концесію цілісного майнового комплексу державного або комунального підприємства, з наступною ліквідацією державного або комунального підприємства або їх приєднанням до платника податків - орендаря чи концесіонера, останній, після прийняття цілісного майнового комплексу державного або комунального підприємства в оренду чи концесію набуває усіх прав і обов'язків щодо погашення грошових зобов'язань чи податкового боргу, які виникли у державного або комунального підприємства до передачі цілісного майнового комплексу в оренду або концесію.»
 
Враховано редакційно   «98.2.4. У випадку передачі в оренду чи концесію цілісного майнового комплексу державного або комунального підприємства платник податків - орендар чи концесіонер після прийняття цілісного майнового комплексу державного або комунального підприємства в оренду чи концесію набуває усіх прав і обов'язків щодо погашення грошових зобов'язань чи податкового боргу, які виникли у державного або комунального підприємства до передачі цілісного майнового комплексу в оренду або концесію»;
 
9. У випадку отримання в оренду чи концесію цілісного майнового комплексу структурного підрозділу державного або комунального підприємства орендар чи концесіонер набуває прав і обов'язків щодо погашення грошових зобов'язань чи податкового боргу, які виникли у державного або комунального підприємства до передачі цілісного майнового комплексу структурного підрозділу в оренду або концесію, пропорційно частці балансової вартості майна, отриманого в оренду чи концесію згідно з розподільним (передаточним) балансом або актом.»;
 
-6- Кармазін Ю.А.
у пункті 1 розділу І законопроекту абзац перший доповнення до пункту 98.2 підпунктом 98.2.4 викласти у наступній редакції:
«У випадку передачі в оренду чи концесію цілісного майнового комплексу державного або комунального підприємства, з наступним приєднанням державного або комунального підприємства до платника податків - орендаря чи концесіонера, останній, після прийняття цілісного майнового комплексу державного або комунального підприємства в оренду чи концесію набуває усіх прав і обов'язків щодо погашення грошових зобов'язань чи податкового боргу, які виникли у державного або комунального підприємства до передачі цілісного майнового комплексу в оренду або концесію.»
 
Відхилено (у зв’язку із викладенням абзаців п’ятого і шостого у новій редакції)     
10. останнє речення пункту 98.3 виключити;
 
   останнє речення пункту 98.3 виключити;
 
11. пункт 98.9 викласти в такій редакції:
 
-7- Корж П.П.
абзаци восьмий і дев’ятий пункту 1) розділу І викласти в такій редакції:
«пункт 98.9 після слів «або передаточним актом» доповнити словами «,а у випадку отримання цілісного майнового комплексу державного або комунального підприємства в оренду чи концесію з наступною ліквідацією державного або комунального підприємства або їх приєднанням до платника податків - орендаря чи концесіонера, сума перевищення перераховується в розпорядження орендаря чи концесіонера згідно з розподільним (передаточним) балансом або актом.»
 
Враховано редакційно   пункт 98.9 після слів «або передаточним актом» доповнити словами «,а у випадку отримання цілісного майнового комплексу державного або комунального підприємства в оренду чи концесію сума перевищення перераховується в розпорядження орендаря чи концесіонера згідно з передаточним балансом або актом.»
 
12. «98.9. У разі якщо сума надміру сплачених грошових зобов'язань або невідшкодованих податків та зборів платника податків перевищує суму грошових зобов'язань або податкового боргу з інших податків, сума перевищення перераховується в розпорядження правонаступників такого платника податків пропорційно його частці в майні, що розподіляється, згідно з розподільним балансом або передаточним актом, а у випадку отримання цілісного майнового комплексу державного або комунального підприємства в оренду чи концесію сума перевищення перераховується в розпорядження орендаря чи концесіонера згідно з розподільним (передаточним) балансом або актом. У випадку отримання в оренду чи концесію цілісного майнового комплексу структурного підрозділу державного або комунального підприємства сума перевищення перераховується в розпорядження орендаря чи концесіонера пропорційно частці балансової вартості майна, отриманого в оренду чи концесію згідно з розподільним (передаточним) балансом або актом»;
 
      
13. 2) у статті 153:
 
   2) у статті 153:
 
14. у пункті 153.1:
 
-8- Національний банк України
абзаци другий – шостий пункту 2 Розділу І законопроекту виключити
 
Враховано      
15. «153.1.3. Визначення курсових різниць від перерахунку операцій, виражених в іноземній валюті та іноземної валюти здійснюється відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
 
      
16. Визначення курсових різниць за заборгованістю (зобов’язанням), вираженою в іноземній валюті, яка буде отримана або сплачена у фіксованій (або визначеній) сумі грошей або їх еквівалентів, здійснюється на суму повного чи часткового погашення заборгованості (зобов’язання) на дату здійснення такого погашення.
 
-9- Аржевітін С.М.
в абзаці п’ятому пункту 2 розділу І слова «яка буде отримана або сплачена у фіксованій (або визначеній) сумі грошей або їх еквівалентів» виключити.
 
Враховано по суті     
    -10- Гуменюк О.І.
в абзаці п’ятому пункту 2 розділу І слова «яка буде отримана або сплачена у фіксованій (або визначеній) сумі грошей або їх еквівалентів» виключити.
 
Враховано по суті   
17. Прибуток (позитивне значення курсових різниць) ураховується у складі доходів платника податку, а збиток (від’ємне значення курсових різниць) ураховується у складі витрат платника податку»;
 
      
18. підпункт 153.1.7 пункту 153.1 викласти у такій редакції:
 
      
19. «153.1.7. Для цілей оподаткування до складу доходів і витрат, визначених цією статтею, не включаються доходи та витрати у вигляді позитивних чи від’ємних курсових різниць, отриманих від перерахунку прямих інвестицій, виражених в іноземній валюті, що надходять платнику податку, страхових резервів, утворених за договорами із довгострокового страхування життя, та активів, якими представлені страхові резерви за договорами із довгострокового страхування життя у випадках, якщо такі страхові резерви та/або активи утворені в іноземній валюті»;
 
-11- Кабінет Міністрів України
нову редакцію підпункту 153.1.7 пункту 153.1 виключити
 
Враховано      
    -12- Воропаєв Ю.М.
підпункт 153.1.7 пункту 153.1 викласти в такій редакції:
«153.1.7. Для цілей оподаткування до складу доходів і витрат, визначених цією статтею, не включаються доходи та витрати у вигляді позитивних чи від’ємних курсових різниць, отриманих від перерахунку заборгованості, вираженої в іноземній валюті, за внески ми до статутного капіталу, страхових резервів, утворених за договорами із довгострокового страхування життя, та активів, якими представлені страхові резерви за договорами із довгострокового страхування життя у випадках, якщо такі страхові резерви та/або активи утворені в іноземній валюті»;
 
Відхилено (у зв’язку з виключенням змін до підпункту 153.1.7.)   
20. підпункт 153.3.5 пункту 153.3 доповнити підпунктом „д» такого змісту:
 
   підпункт 153.3.5 пункту 153.3 доповнити підпунктом „д» такого змісту:
 
21. „д) платниками податку, прибуток яких звільнений від оподаткування відповідно до положень цього Кодексу, у розмірі прибутку, звільненого від оподаткування у періоді за який виплачуються дивіденди»;
 
-13- Кабінет Міністрів України
доповнення до підпункту 153.3.5 пункту 153.3 підпунктом «д» виключити
 
Відхилено   „д) платниками податку, прибуток яких звільнений від оподаткування відповідно до положень цього Кодексу, у розмірі прибутку, звільненого від оподаткування у періоді за який виплачуються дивіденди»;
 
22. у пункті 153.7:
 
   у пункту 153.7:
 
23. абзац перший викласти в такій редакції:
 
   абзац перший викласти в такій редакції:
 
24. «153.7. Оподаткування операцій лізингу (оренди), концесії здійснюється в такому порядку: «;
 
   «153.7. Оподаткування операцій лізингу (оренди), концесії здійснюється в такому порядку: «;
 
25. доповнити пункт новим абзацом такого змісту:
 
   пункт доповнити новим абзацом такого змісту:
 
26. «Отримання майна в концесію не змінює податкових зобов'язань концесіонера. При цьому концесіонер збільшує суму витрат на суму нарахованого концесійного платежу за наслідками податкового періоду, в якому здійснюється таке нарахування»;
 
   «Отримання майна в концесію не змінює податкових зобов'язань концесіонера. При цьому концесіонер збільшує суму витрат на суму нарахованого концесійного платежу за наслідками податкового періоду, в якому здійснюється таке нарахування»;
 
27. 3) пункт 196.1 статті 196 доповнити новим підпунктом 196.1.15 такого змісту:
 
-14- Кабінет Міністрів України
доповнення пункту 196.1 статті 196 підпунктом 196.1.15 виключити
 
Відхилено   3) пункт 196.1 статті 196 доповнити новим підпунктом 196.1.15 такого змісту:
 
28. «196.1.15. оплати орендної (концесійної) плати за договорами оренди (концесії) державного чи комунального майна орендодавцями чи концесієдавцями за якими виступають органи державної влади чи місцевого самоврядування.»;
 
-15- Корж П.П.
абзац другий пункту 3 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«196.1.15. оплати орендної (концесійної) плати за договорами оренди (концесії) цілісного майнового комплексу державного чи комунального підприємства (його структурного підрозділу) якщо орендодавцями чи концесієдавцями за договорами виступають органи державної влади чи місцевого самоврядування та платежі зараховуються до Державного бюджету України або місцевого бюджету»
 
Враховано   196.1.15. оплати орендної плати (концесійного платежу) за договорами оренди (концесії) цілісного майнового комплексу державного чи комунального підприємства (його структурного підрозділу) якщо орендодавцями чи концесієдавцями за договорами виступають органи державної влади чи місцевого самоврядування та платежі зараховуються до Державного бюджету України або місцевого бюджету».
 
    -16- Кармазін Ю.А.
доповнення до пункту 196.1 статті 196 новим підпунктом 196.1.15 виключити.
 
Відхилено    
    -17- Аржевітін С.М.
пункт 3 розділу І виключити.
 
Відхилено    
    -18- Гуменюк О.І.
пункт 3 розділу І виключити.
 
Відхилено    
29. 4) підпункт «а)» пункту 2 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» викласти у такій редакції:
 
-19- Кабінет Міністрів України
зміни, які вносяться до пункту 2 підрозділу 2 розділі ХХ «Перехідні положення» виключити.
 
Враховано      
30. «а) постачання на території України техніки, обладнання, устаткування, визначених статтею 7 Закону України „Про альтернативні види палива», а також обладнання та його складових частин для виробництва енергії з відновлюваних джерел енергії за товарною позицією УКТ ЗЕД 8502; «.
 
-20- Корж П.П.
абзац другий пункту 4 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«а) постачання на території України техніки, обладнання, устаткування, визначених статтею 7 Закону України „Про альтернативні види палива», а також обладнання та його складових частин для виробництва енергії з відновлюваних джерел енергії за кодами УКТ ЗЕД 8501349890, 8502310000, 8541409000;».
 
Відхилено   4) у пункті 8 підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення»:
в абзаці першому:
слова «протягом одного року з дня набрання чинності розділом ІІІ цього Кодексу» замінити словами «до 31 грудня 2012 року»;
пункт доповнити новим абзацом у такій редакції:
«На період дії порядку оподаткування доходів від страхової діяльності, передбаченого цим пунктом, доходи страховика від іншої діяльності, не пов’язаної з страховою діяльністю, а також доходи, одержані страховиком-цедентом у звітному періоді від перестраховиків за договорами перестрахування, зменшені на суму здійснених страховиком-цедентом страхових виплат (страхового відшкодування) у частині (в межах часток), в якій перестраховик несе відповідальність згідно з укладеними із страховиком-цедентом договорами перестрахування, оподатковуються в порядку, строки і за правилами, передбаченими цим Кодексом, і за ставкою, визначеною відповідно до пункту 151.1 статі 151 цього Кодексу»;
 
    -21- Кармазін Ю.А.
підпункт «а)» пункту 2 підрозділу 2 розділі ХХ «Перехідні положення» залишити в чинній редакції, а саме:
«2. Тимчасово до 1 січня 2019 року, звільняються від сплати податку на додану вартість операції з:
а) постачання техніки, обладнання, устаткування, визначених статтею 7 Закону України „Про альтернативні види палива», на території України».
 
Враховано по суті   
    -22- Пінчук А.П.
Розділ І законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
у пункті 8 підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення»:
слова «протягом одного року з дня набрання чинності розділом ІІІ цього Кодексу» замінити словами «до 31 грудня 2012 року»;
після абзацу третього доповнити новим абзацом у такій редакції:
«На період дії порядку оподаткування доходів від страхової діяльності, передбаченого цим пунктом, доходи страховика від іншої діяльності, не пов’язаної з страховою діяльністю, а також доходи, одержані страховиком-цедентом у звітному періоді від перестраховиків за договорами перестрахування, зменшені на суму здійснених страховиком-цедентом страхових виплат (страхового відшкодування) у частині (в межах часток), в якій перестраховик несе відповідальність згідно з укладеними із страховиком-цедентом договорами перестрахування, оподатковуються в порядку, строки і за правилами, передбаченими цим Кодексом, і за ставкою, визначеною пунктом 151.1 статі 151 цього Кодексу»;
 
Враховано    
31. ІІ. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року, крім норм пункту 2 розділу І цього Закону (щодо змін до пункту 153.1 статті 153 Податкового кодексу України), які застосовуються при визначенні податкових зобов'язань з податку на прибуток, починаючи з 1 квітня 2011 року.

-23- Кармазін Ю.А.
у розділі ІІ законопроекту слова: «крім норм пункту 2 розділу І цього Закону (щодо змін до пункту 153.1 статті 153 Податкового кодексу України), які застосовуються при визначенні податкових зобов'язань з податку на прибуток, починаючи з 1 квітня 2011 року». виключити
 
Враховано   ІІ. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року.