Кількість абзаців - 10 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України ''Про теплопостачання'' щодо використання технологічного мінімуму природного газу (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до Закону України «Про теплопостачання» щодо використання технологічного мінімуму природного газу
 
   Про внесення змін до Закону України «Про теплопостачання» щодо використання технологічного мінімуму природного газу
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. 1. Внести до Закону України «Про теплопостачання» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 28, ст. 373; 2010 р., № 49, ст. 571) такі зміни:
 
   1. Внести до Закону України «Про теплопостачання» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 28, ст. 373; 2010 р., № 49, ст. 571) такі зміни:
 
5. 1) статтю 1 доповнити абзацом такого змісту:
 
   1) статтю 1 доповнити з урахуванням алфавітного порядку терміном такого змісту:
 
6. «технологічний мінімум споживання природного газу - мінімальний рівень використання природного газу споживачем такого газу (крім населення), який забезпечує номінальне функціонування підприємства і недопущення виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.»;
 
-1- Романюк М.П.
Корж П.П.
Абзац другий пункту 1) частини першої викласти в такій редакції:
«технологічний мінімум споживання природного газу - мінімальний рівень використання природного газу об’єктом у сфері теплопостачання, який забезпечує номінальне функціонування підприємства і недопущення виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і визначається за методикою, затвердженою спільним рішенням центральних органів виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у сфері теплопостачання та у сфері енергетики»;
 
Враховано частково ідповідно до поправки 4 Доцільно уточнити, які об’єкти мають право застосовувати технологіч- ний мінімум споживання природного газу та зазначити яким чином технологічний мінімум визначається і ким затверджується.  «технологічний мінімум споживання природного газу - мінімальний рівень використання природного газу об’єктом у сфері теплопостачання, що забезпечує номінальне функціонування підприємства і недопущення виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і визначається за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України»;
 
7. 2) абзац дванадцятий статті 6 викласти в такій редакції:
 
   2) абзац дванадцятий статті 6 викласти в такій редакції:
 
8. «заборони на обмеження енергопостачання об’єктів у сфері теплопостачання в опалювальний період нижче технологічного мінімуму споживання природного газу, який визначається за методикою, затвердженою спільним рішенням центральних органів виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства та енергетики. Газопостачальна організація має право обмежити споживання природного газу його споживачам до технологічного мінімуму споживання в разі несплати або внесення не в повному обсязі плати за використаний природний газ та послуги з його транспортування; «.
 
-2- Романюк М.П.
Корж П.П.
Абзац другий пункту 2) частини першої викласти в такій редакції:
«заборони на обмеження енергопостачання об’єктів у сфері теплопостачання в опалювальний період нижче технологічного мінімуму споживання природного газу. У разі несплати або внесення не в повному обсязі плати за використаний природний газ та послуги з його транспортування газопостачальна організація має право обмежити споживання природного газу суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання, для яких тарифи встановлені на економічно обґрунтованому рівні, до технологічного мінімуму споживання»;
 
Враховано ведення обмеження пос- тавок природного газу теплопостачальним під- приємствам до технологіч- ного мінімуму призведе до зниження температури теплоносія та зниження якості надання послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води споживачам і теплопоста- чальні підприємства будуть зобов’язані змен-шити розмір плати споживачами за послуги неналежної якості. Враховуючи, що встанов- лені тарифи на теплову енергію нижчі рівня економічно обґрунтованих витрат, прийняття цього законопроекту не змінить ситуацію з розрахунками. Тому пропонується доповнити нормою, що тарифи на теплову енергію мають бути встановлені на економічно обґрунтовано- му рівні.  «заборони обмеження енергопостачання об’єктів у сфері теплопостачання в опалювальний період нижче технологічного мінімуму споживання природного газу. У разі несплати або внесення не в повному обсязі плати за використаний природний газ та послуги з його транспортування газопостачальна організація має право обмежити споживання природного газу суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання, для яких тарифи встановлені на економічно обґрунтованому рівні, до технологічного мінімуму споживання».
 
    -3- Кармазін Ю.А.
В абзаці другому пункту 2) частини першої після слів «його споживачам» додати таке:
«крім дошкільних закладів, закладів охорони здоров`я, освіти, культури та мистецтва, військових стратегічних об`єктів»
 
Відхилено ропонується визначити коло споживачів, для яких не застосовується техно- логічний мінімум спожи- вання природного газу. Разом з тим, в контексті Закону України «Про теплопостачання» запро- понована група споживачів скоріше є споживачами теплової енергії (послуг з централізованого опалення та гарячого водопос- тачання), а не природного газу. Зважаючи на це, є недоцільним вносити дану поправку.   
    -4- Рибаков І.О.
Каплієнко В.В.
Камчатний В.Г.
В абзаці другому пункту 2) частини першої слова «за методикою, затвердженою спільним рішенням центральних органів виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства та енергетики» замінити словами «за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано абзаці другому пункту 1) частини першої Поправка конкретніше визначає юридичний статус методики.   
9. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

-5- Кармазін Ю.А.
Частину другу викласти у такій редакції:
«2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.»
 
Враховано Суб’єкти правовідносин повинні мати час на ознайомлення з положен- нями нового Закону.  2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.