Кількість абзаців - 75 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України ''Про туризм (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. Закон УкраЇни
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до Закону України “Про туризм” щодо інформування споживача туристичних послуг
 
-1- Кармазін Ю.А.
Змінити назву проекту на: «Про внесення змін до Закону України «Про туризм» (щодо надання туристичних послуг)»,
 
Враховано   Про внесення змін до Закону України «Про туризм» щодо надання туристичних послуг
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести до Закону України «Про туризм» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 13, ст. 180) такі зміни:
 
   І. Внести до Закону України «Про туризм» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 13, ст. 180; 2009 р., № 38, ст. 535; 2010 р., №49, ст. 567; 2011 р., №11, ст. 69) такі зміни:
 
5. 1. Доповнити Закон статтею 19-1 такого змісту:
 
   1. Доповнити статтею 19-1 такого змісту:
 
6. «Стаття 19-1.- Інформування споживачів про умови надання туристичних послуг
 
   «Стаття 19-1.- Інформування споживачів про умови надання туристичних послуг
 
7. Будь-яка інформація, надана туроператором (турагентом), повинна містити достовірні відомості про умови договору на туристичне обслуговування.
 
   Будь-яка інформація, надана туроператором (турагентом), повинна містити достовірні відомості про умови договору на туристичне обслуговування.
 
8. Інформація про умови надання туристичних послуг, яку туроператор (турагент) поширює у формі запрошення до оферти, що передує укладенню договору на туристичне обслуговування, повинна доводитись у доступній, наочній формі, бути розбірливою, зрозумілою та містити відомості про:
 
-2- Ковалевська Ю.С.
Частину другу статті 19? викласти у наступній редакції: «Інформація про умови надання туристичних послуг, яку туроператор (турагент) поширює до укладення договору на туристичне обслуговування, повинна доводитись у доступній, наочній формі, бути розбірливою, зрозумілою та містити відомості про:».
 
Враховано   Інформація про умови надання туристичних послуг, яку туроператор (турагент) поширює до укладення договору на туристичне обслуговування, має доводитися у доступній, наочній формі, бути розбірливою, зрозумілою та містити відомості про:
 
9. 1) місце надання туристичних послуг, програму туристичних послуг;
 
-3- Тедеєв Е.С.
Пункт 1 частини другої статті 19? викласти у наступній редакції: «…1) місце надання туристичних послуг, програму туристичного обслуговування;»
 
Враховано   1) місце надання туристичних послуг, програму туристичного обслуговування;
 
10. 2) характеристику транспортних засобів, що здійснюють перевезення, зокрема їх вид і категорію;
 
   2) характеристику транспортних засобів, що здійснюють перевезення, зокрема їх вид і категорію;
 
11. 3) характеристику готелів та інших об’єктів, призначених для надання послуг з тимчасового розміщення, у тому числі місце їх розташування, категорію або ступінь комфортності, що підтверджуються надавачами готельних послуг країни (місця) тимчасового перебування із посиланням в разі наявності на документ, що підтверджує таку категорію та ступінь комфортності;
 
-4- Суслов Є.І.
У пункті 3 частини другої статті 19? після слова «категорію» записати слова: «відомості про підтвердження відповідності послуг готелю встановленим вимогам, строки і порядок оплати готельного обслуговування».
 
Враховано   3) характеристику готелів та інших об’єктів, призначених для надання послуг з тимчасового розміщення, у тому числі місце їх розташування, категорію, відомості про підтвердження відповідності послуг готелю встановленим вимогам, строки і порядок оплати готельного обслуговування;
 
12. 4) види і способи забезпечення харчування під час туристичної поїздки;
 
-5- Суслов Є.І.
У пункті 4 частини другої статті 19? замість слова «поїздки» записати слово «подорожі»
 
Немає висновку   4) види і способи забезпечення харчування під час туристичної подорожі;
 
    -6- Самойлик К.С.
Частину другу статті 19? доповнити новим пунктом 4:
«4) розмір фінансового забезпечення туроператора чи турагента на випадок його неплатоспроможності чи неспроможності (банкрутства) та кредитну установу, яка надала таке забезпечення.»
Відповідно пункти 4-9 вважати пунктами 5-10.
 
Враховано (в частині четвертій)   
13. 5) загальні вимоги щодо безпеки здоров’я туриста під час туристичної поїздки та проживання;
 
-7- Тедеєв Е.С.
Пункт 5 частини другої статті 19? вилучити
 
Враховано      
14. 6) правила в’їзду до країни (місця) тимчасового перебування та перебування в ній;
 
-8- Тедеєв Е.С.
Пункт 6 частини другої статті 19? вилучити
Відповідно 7-8 вважати пунктами 5-6
 
Враховано      
15. 7) мінімальну кількість туристів у групі, триденний кінцевий строк інформування туриста про те, що туристична поїздка не відбудеться через недобір осіб у групі;
 
-9- Суслов Є.І.
Пункт 7 частини другої статті 19? викласти в наступній редакції: «мінімальну кількість туристів у групі, а також інформування туриста про те, що туристична подорож не відбудеться через недобір групи, не пізніше ніж за 3 дні до початку туристичної подорожі;»
 
Враховано   5) мінімальну кількість туристів у групі, а також інформування туриста про те, що туристична подорож не відбудеться через недобір групи, не пізніше ніж за три дні до початку туристичної подорожі;
 
16. 8) ціну послуг з туристичного обслуговування і порядок здійснення оплати, розмір завдатку в разі його наявності, строк остаточних розрахунків за туристичне обслуговування;
 
-10- Тедеєв Е.С.
У пункті 8 частини другої статті 19? слова «…і порядок здійснення оплати, розмір завдатку в разі його наявності, строк остаточних розрахунків за туристичне обслуговування;» вилучити
 
Враховано   6) ціну туристичних послуг.
 
17. Туроператор (турагент) зобов’язаний додержуватись умов надання комплексу туристичних послуг, які зазначені в запрошенні до оферти, що передує укладенню договору на туристичне обслуговування, крім випадків, коли про зміну таких умов повідомлено споживача до укладення договору або коли зміни внесено на підставі угоди, укладеної між сторонами договору.
 
-11- Суслов Є.І.
В частині третій статті 19? після слів «туристичних послуг» записати слова: « про які був поінформований споживач до укладення» і далі по тексту
 
Враховано   Туроператор (турагент) зобов’язаний додержуватися умов надання комплексу туристичних послуг, про які був поінформований споживач до укладення договору на туристичне обслуговування, крім випадків, коли про зміну таких умов повідомлено споживача до укладення договору або якщо зміни внесено на підставі угоди, укладеної між сторонами договору.
 
18. До укладення договору на туристичне обслуговування споживачеві туристичного продукту надається у письмовій формі інформація про:
 
-12- Тедеєв Е.С.
Частину четверту статті 19? викласти в наступній редакції: «До укладення договору на туристичне обслуговування споживачеві туристичного продукту надається інформація про:»
 
Враховано   До укладення договору на туристичне обслуговування споживачеві туристичного продукту надається інформація про:
 
19. 1) основні вимоги до оформлення в’їзних/виїзних документів (паспорт, дозвіл (віза) на в’їзд/виїзд з країни тимчасового перебування), у тому числі строк їх оформлення;
 
   1) основні вимоги до оформлення в’їзних/виїзних документів (паспорт, дозвіл (віза) на в’їзд/виїзд до країни тимчасового перебування), у тому числі строк їх оформлення;
 
20. 2) медичні застереження стосовно здійснення туристичної поїздки, зокрема протипоказання через певні захворювання, особливості фізичного стану (фізичні недоліки) і вік туристів, а також умови безпеки туристів у країні (місці) тимчасового перебування;
 
-13- Суслов Є.І.
У пункті 2 частини четвертої статті 19? замість слова «поїздки» записати слово «подорожі»
 
Враховано   2) медичні застереження стосовно здійснення туристичної подорожі, зокрема протипоказання через певні захворювання, особливості фізичного стану (фізичні недоліки) і вік туристів, а також умови безпеки туристів у країні (місці) тимчасового перебування;
 
21. 3) туроператора (турагента), його місцезнаходження, поштові реквізити, контактний телефон, наявність ліцензії на провадження туристичної діяльності, сертифікатів відповідності та інші відомості відповідно до законодавства про захист прав споживачів;
 
   3) туроператора (турагента), його місцезнаходження, поштові реквізити, контактний телефон, наявність ліцензії на провадження туристичної діяльності, сертифікатів відповідності та інші відомості відповідно до законодовства про захист прав споживачів;
 
22. 4) керівника групи та засоби зв’язку з ним у разі здійснення подорожі за кордон чи перебування за кордоном неповнолітньої особи з метою встановлення законними представниками неповнолітньої особи прямого зв’язку з нею;
 
-14- Суслов Є.І.
Пункт 4 частини четвертої статті 19? викласти в наступній редакції :
«керівника групи та засоби зв’язку з ним у разі здійснення туристичної подорожі за кордон чи перебування за кордоном неповнолітньої та/або малолітньої особи з метою встановлення законними представниками неповнолітньої або малолітньої особи прямого зв’язку з нею;»
 
Враховано   4) керівника групи та засоби зв’язку з ним у разі здійснення туристичної подорожі за кордон чи перебування за кордоном неповнолітньої та/або малолітньої особи з метою встановлення законними представниками неповнолітньої або малолітньої особи прямого зв’язку з нею;
 
23. 5) час та місце проміжних зупинок і транспортних сполучень, а також місце, яке споживач займатиме в певному виді транспортного засобу (каюта або койка на кораблі, спальний вагон або купе в поїзді тощо);
 
-15- Тедеєв Е.С.
У пункті 5 частини четвертої статті 19? після слів «транспортних сполучень …» викласти текст у наступній редакції: «… та категорія місця, яке споживач займатиме в певному виді транспортного засобу.
 
Враховано   5) час та місце проміжних зупинок і транспортних сполучень та категорію місця, яке споживач займатиме в певному виді транспортного засобу;
 
24. 6) види та тематику екскурсійного обслуговування, порядок здійснення зустрічей і проводів, супроводу туристів;
 
   6) види і тематику екскурсійного обслуговування, порядок здійснення зустрічей і проводів, супроводу туристів;
 
25. 7) звичаї місцевого населення, пам’ятки природи, історії, культури та інші об’єкти туристичного показу, що перебувають під особливою охороною, стан навколишнього природного середовища, санітарну та епідеміологічну обстановку;
 
-16- Суслов Є.І.
Пункт 7 частини четвертої статті 19? викласти в наступній редакції: «7) стан навколишнього природного середовища, санітарного та епідеміологічного благополуччя»
 
Враховано   7) стан навколишнього природного середовища, санітарного та епідеміологічного благополуччя;
 
    -17- Томенко М.В.
Пункт 7 частини четвертої статті 19? вилучити
 
Враховано частково    
26. 8) назву, адресу та контактний телефон представництв туроператора (турагента) або організації (організацій), уповноваженої туроператором на прийняття претензій туристів, а також адреси і телефони дипломатичних установ України у країні (місці) тимчасового перебування або місцевих служб, до яких можна звернутися у разі виникнення труднощів під час туристичної поїздки;
 
-18- Тедеєв Е.С.
У пункті 8 частини четвертої статті 19? слово «турагента» вилучити.
Замість слова «поїздки» записати слово «подорожі», після слова «прийняття» записати слова « скарг і»
 
Враховано   8) назву, адресу та контактний телефон представництв туроператора або організації (організацій), уповноваженої туроператором на прийняття скарг і претензій туристів, а також адреси і телефони дипломатичних установ України у країні (місці) тимчасового перебування або місцевих служб, до яких можна звернутися у разі виникнення труднощів під час туристичної подорожі;
 
27. 9) додаткове страхування витрат, пов’язаних з розірванням договору на туристичне обслуговування за ініціативою споживача, або умови страхування для покриття витрат споживачеві у разі нещасного випадку, хвороби (лікування), втрати майна або репатріації, розмір, порядок і умови страхових відшкодувань.».
 
-19- Тедеєв Е.С.
Пункт 9 частини четвертої статті 19? викласти в наступній редакції: «… 9) порядок забезпечення туроператором обов’язкового та/або добровільного страхування туристів, розмір, порядок і умови виплати страхового відшкодування, а також можливість та умови добровільного страхування витрат, пов’язаних з розірванням договору на туристичне обслуговування за ініціативою туриста, страхування майна.»
 
Враховано   9) порядок забезпечення туроператором обов’язкового та/або добровільного страхування туристів, розмір, порядок і умови виплати страхового відшкодування, а також можливість та умови добровільного страхування витрат, пов’язаних з розірванням договору на туристичне обслуговування за ініціативою туриста, страхування майна;
10) розмір фінансового забезпечення туроператора (турагента) на випадок його неплатоспроможності (банкрутства) та про кредитну установу, яка надала таке забезпечення».
 
    -20- Карпук В.Г.
Частину четверту статті 19? доповнити пунктом «10) розмір фінансового забезпечення туроператора (турагента) на випадок його неплатоспроможності (банкрутства) та кредитну установу, яка надала таке забезпечення»
 
Враховано    
    -21- Ковалевська Ю.С.
Частину четверту статті 19? доповнити пунктом «10) фінансове становище туроператора (турагента) та його фінансову спроможність компенсувати збитки споживачу;»
 
Враховано    
    -22- Кармазін Ю.А.
Викласти статтю 19-1 викласти в такій редакції: «Стаття 19-1.- Рекламна інформація споживачів про умови надання туристичних послуг
1. Будь-яка інформація, надана туроператором (турагентом), повинна містити достовірні відомості про умови договору на туристичне обслуговування.
2. Інформація про умови надання туристичних послуг, яку туроператор (турагент) попередньо, перед укладанням договору на туристичне обслуговування, поширює у формі рекламної інформації, що передує укладенню договору на туристичне обслуговування, повинна доводитись в доступній, наочній формі, бути розбірливою, зрозумілою та містити відомості про:
1) місце надання туристичних послуг, маршрут подорожі, програму туристичних послуг;
2) характеристику транспортних засобів, що здійснюють перевезення, зокрема їх вид і категорію;
3) характеристику готелів та інших об’єктів, призначених для надання послуг з тимчасового розміщення, у тому числі місце їх розташування, категорію або ступінь комфортності, що підтверджуються надавачами готельних послуг країни (місця) тимчасового перебування із посиланням в разі наявності на документ, що підтверджує таку категорію та ступінь комфортності;
4) види і способи забезпечення харчування під час туристичної поїздки;
5) загальні вимоги щодо безпеки здоров’я туриста під час туристичної поїздки та проживання;
6) правила в’їзду до країни (місця) тимчасового перебування та перебування в ній;
7) мінімальну кількість туристів у групі, триденний кінцевий строк інформування туриста про те, що туристична поїздка не відбудеться через недобір осіб у групі;
8) ціну послуг з туристичного обслуговування і порядок здійснення оплати, розмір завдатку в разі його наявності, строк остаточних розрахунків за туристичне обслуговування;
3. Туроператор (турагент) зобов’язаний додержуватись умов надання комплексу туристичних послуг, які зазначені в запрошенні до оферти, що передує укладенню договору на туристичне обслуговування, крім випадків, коли про зміну таких умов повідомлено споживача до укладення договору або коли зміни внесено на підставі угоди, укладеної між сторонами договору.
4. До укладення договору на туристичне обслуговування і інформація яка міститься у договорі на туристичне обслуговування попередньо надається у письмовій форм споживачеві туристичного продукту.»..
 
Враховано частково    
28. 2. Статтю 20 викласти у такій редакції:
 
   2. Статтю 20 викласти в такій редакції:
 
29. «Стаття 20. Договір на туристичне обслуговування
 
   «Стаття 20. Договір на туристичне обслуговування
 
30. За договором на туристичне обслуговування одна сторона (туроператор, турагент) зобов’язується надати за замовленням іншої сторони (туриста) комплекс туристичних послуг (туристичний продукт), а турист зобов’язується оплатити його туроператорові (турагенту).
 
-23- Тедеєв Е.С.
Частину першу статті 20 викласти в наступній редакції: «…За договором на туристичне обслуговування одна сторона (туроператор, який укладає договір безпосередньо або через турагента) зобов’язується надати за замовленням іншої сторони (туриста) комплекс туристичних послуг (туристичний продукт), а турист зобов’язується оплатити його.»
 
Враховано   За договором на туристичне обслуговування одна сторона (туроператор, який укладає договір безпосередньо або через турагента) зобов’язується надати за замовленням іншої сторони (туриста) комплекс туристичних послуг (туристичний продукт), а турист зобов’язується оплатити його.
 
31. До договору на туристичне обслуговування застосовуються загальні положення про надання послуг, якщо інше не передбачено законом.
 
-24- Тедеєв Е.С.
У частині другій статті 20 після слів: «…застосовуються загальні положення…» додати слово «договору».
 
Враховано   До договору на туристичне обслуговування застосовуються загальні положення договору про надання послуг, якщо інше не передбачено законом.
 
32. Договір на туристичне обслуговування укладається в письмовій формі відповідно до вимог законодавства.
 
-25- Тедеєв Е.С.
У частині третій статті 20 після слів: «… укладається в письмовій…» додати слова чи (електронній)…».
Замість слів «вимог законодавства» записати слово «закону»
 
Враховано   Договір на туристичне обслуговування укладається в письмовій чи електронній формі відповідно до закону.
 
33. У договорі на туристичне обслуговування зазначаються відомості про:
 
-26- Суслов Є.І.
В частині четвертій після слова: «про» записати слова «істотні умови договору:»
 
Враховано   У договорі на туристичне обслуговування зазначаються істотні умови договору:
 
34. 1) періоди перебування у місці надання туристичних послуг із зазначенням дат початку та закінчення туристичного обслуговування;
 
   1) строк перебування у місці надання туристичних послуг із зазначенням дат початку та закінчення туристичного обслуговування;
 
35. 2) характеристику транспортних засобів, що здійснюють перевезення, зокрема їх вид і категорію, а також дату, час і місце відправлення та повернення (якщо перевезення входить до складу туристичного продукту);
 
   2) характеристика транспортних засобів, що здійснюють перевезення, зокрема їх вид і категорія, а також дата, час і місце відправлення та повернення (якщо перевезення входить до складу туристичного продукту);
 
36. 3) готелі та інші об’єкти, призначені для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), їх місце розташування, категорію або ступінь комфортності, що підтверджуються надавачами готельних послуг країни (місця) тимчасового перебування (якщо готельне обслуговування входить до складу туристичного продукту) із посиланням в разі наявності на документ, що підтверджує таку категорію та ступінь комфортності;
 
-27- Суслов Є.І.
В пункті 3 частини четвертої статті 20 замість слів «інші об’єкти, призначені для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання)» записати слова «інші аналогічні засоби розміщення».
Також після слова «категорію» записати слова: «а також відомості про підтвердження відповідності послуг готелю встановленим вимогам, строки і порядок оплати готельного обслуговування;».
 
Враховано   3) готелі та інші аналогічні засоби розміщення, їх місце розташування, категорія, а також відомості про підтвердження відповідності послуг готелю встановленим вимогам, строк і порядок оплати готельного обслуговування;
 
37. 4) види і способи забезпечення харчування;
 
   4) види і способи забезпечення харчування;
 
38. 5) мінімальну кількість туристів у групі у разі потреби та у зв’язку з цим триденний кінцевий строк інформування туриста про те, що туристична поїздка не відбудеться через недобір осіб у групі;
 
-28- Суслов Є.І.
У пункті 5 частини четвертої статті 20 замість слова «поїздки» записати слово «подорожі»
 
Враховано   5) мінімальна кількість туристів у групі (у разі потреби) та у зв’язку з цим триденний строк інформування туриста про те, що туристична подорож не відбудеться через недобір групи;
 
39. 6) програму туристичних послуг;
 
-29- Тедеєв Е.С.
Пункт 6 частини четвертої статті 20 викласти в наступній редакції: «…6) програму туристичного обслугову-вання;»
 
Враховано   6) програма туристичного обслуговування;
 
40. 7) види екскурсійного обслуговування та інші послуги, що включені до вартості туристичного продукту;
 
   7) види екскурсійного обслуговування та інші послуги, включені до вартості туристичного продукту;
 
41. 8) інших суб’єктів туристичної діяльності, їх місцезнаходження та реквізити, які надають туристичні послуги, що включені до туристичного продукту;
 
   8) інші суб’єкти туристичної діяльності (їх місцезнаходження та реквізити), які надають туристичні послуги, включені до туристичного продукту;
 
42. 9) страховика, що здійснює страхування ризиків, пов’язаних з наданням послуг з туристичного обслуговування;
 
-30- Тедеєв Е.С.
Пункт 9 частини четвертої статті 20 викласти в наступній редакції: «…9) страховика, що здійснює обов’язкове та/або добровільне страхування туристів, за бажанням туриста, інших ризиків, пов’язаних з наданням туристичних послуг;»
 
Враховано   9) страховик, що здійснює обов’язкове та/або добровільне страхування туристів за бажанням туриста, інших ризиків, пов’язаних з наданням туристичних послуг;
10) правила в’їзду до країни (місця) тимчасового перебування та перебування там;
 
    -31- Суслов Є.І.
Частину четверту статті 20 доповнити новим пунктом 10 наступного змісту: «10) про правила в’їзду до країни (місця) тимчасового перебування та перебування там;»
Відповідно пункти 10-11 вважати пунктами 11-12
 
Враховано    
43. 10) ціну туристичного обслуговування, обставини, за яких можлива зміна ціни туристичного обслуговування, та механізм розрахунку нової ціни за умови виникнення таких обставин;
 
-32- Тедеєв Е.С.
Пункт 10 частини четвертої статті 20 викласти в наступній редакції: «вартість туристичного обслуговування і порядок оплати;»
 
Враховано   11) вартість туристичного обслуговування і порядок оплати;
 
44. 11) форму розрахунку.
 
   12) форма розрахунку.
 
45. Зміна ціни після укладення договору допускається лише у разі необхідності врахування зміни транспортних тарифів, введення нових або підвищення діючих ставок податків і зборів, митних зборів та інших обов’язкових платежів, зміни курсу гривні до іноземної валюти, в якій виражено зобов’язання на надання туристичного продукту.
 
-33- Суслов Є.І.
В частині п’ятій статті 20 після слова «ціни» записати слова: «туристичного продукту, після слова «договору» записати слова: «на туристичне обслуговування». Замість слів «транспортних тарифів» записати слова «тарифів на транспортні послуги»
Слова «митних зборів» вилучити
 
Враховано   Зміна ціни туристичного продукту після укладення договору на туристичне обслуговування допускається лише у разі необхідності врахування зміни тарифів на транспортні послуги, запровадження нових або підвищення діючих ставок податків і зборів та інших обов’язкових платежів, зміни курсу гривні до іноземної валюти, в якій виражена вартість туристичного продукту.
 
46. Зміна ціни туристичного продукту можлива не пізніше ніж за 20 днів до початку туристичної подорожі. При цьому збільшення ціни туристичного продукту не може перевищувати 5 відсотків його початкової ціни. У разі коли ціна туристичного продукту вища від початкової ціни на 5 відсотків, турист має право відмовитися від виконання договору, а туроператор (турагент) зобов’язаний повернути йому раніше сплачену суму.
 
   Зміна ціни туристичного продукту можлива не пізніш як за 20 днів до початку туристичної подорожі. При цьому збільшення ціни туристичного продукту не може перевищувати п’яти відсотків його початкової ціни. У разі якщо ціна туристичного продукту вища за початкову ціну на п’ять відсотків, турист має право відмовитися від виконання договору, а туроператор (турагент) зобов’язаний повернути йому раніше сплачену суму.
 
47. Кожна із сторін договору до початку туристичної подорожі може вимагати внесення змін до договору або його розірвання у зв’язку з істотною зміною обставин, якими вони керувалися під час укладення договору, а саме:
 
-34- Суслов Є.І.
В частині сьомій статті 20 після слів «сторін договору» записати слова «на туристичне обслуговування», після слів «змін до» записати слово «цього»
 
Враховано   Кожна із сторін договору на туристичне обслуговування до початку туристичної подорожі може вимагати внесення змін до цього договору або його розірвання у зв’язку із зміною істотних умов договору та обставин, якими вони керувалися під час укладення договору, зокрема у разі:
 
48. 1) погіршення умов подорожі, зміна строків туристичної поїздки;
 
-35- Суслов Є.І.
Пункт 1 частини сьомої статті 20 викласти в наступній редакції: «погіршення умов туристичної подорожі, зміна її строків;»
 
Враховано   1) погіршення умов туристичної подорожі, зміни її строків;
 
49. 2) непередбачене збільшення транспортних тарифів;
 
-36- Суслов Є.І.
Пункт 2 частини сьомої статті 20 викласти в наступній редакції: «непередбачене збільшення тарифів на транспортні послуги;»
 
Враховано   2) непередбаченого підвищення тарифів на транспортні послуги;
 
50. 3) введення нових або підвищення діючих ставок податків і зборів, митних зборів та інших обов’язкових платежів;
 
-37- Суслов Є.І.
У пункті 3 частини сьомої статті 20 слова «митних зборів та» вилучити
 
Враховано   3) запровадження нових або підвищення діючих ставок податків і зборів, інших обов’язкових платежів;
 
51. 4) істотна зміна курсу гривні до іноземної валюти, в якій виражено зобов’язання на надання туристичного продукту;
 
-38- Тедеєв Е.С.
У пункті 4 частині сьомої статті 20 замість слів «…виражено зобов’язання на надання…» записати слова «…виражена ціна…».
 
Враховано   4) істотної зміни курсу гривні до іноземної валюти, в якій виражена ціна туристичного продукту;
 
52. 5) інші підстави за домовленістю сторін або відповідно до законодавства.
 
-39- Суслов Є.І.
У пункті 5 частини сьомої статті слова «або відповідно до законодавства» вилучити
 
Враховано   5) домовленості сторін.
 
53. Туроператор (турагент) зобов’язаний не пізніше ніж через один день після дня, коли йому стало відомо про зміну обставин, якими сторони керувалися під час укладення договору на туристичне обслуговування, та не пізніше ніж за три дні до початку туристичної подорожі повідомити споживача про таку зміну обставин з метою надання споживачу можливості відмовитися від виконання договору без відшкодування шкоди туроператору (турагенту) або внести зміни до договору, змінивши ціну туристичного обслуговування.
 
-40- Тедеєв Е.С.
В частині восьмій статті 20 після слова «повідомити» записати слово «туриста», після слова «надання» записати слово «йому»
 
Враховано   Туроператор (турагент) зобов’язаний не пізніш як через один день з дня, коли йому стало відомо про зміну обставин, якими сторони керувалися під час укладення договору на туристичне обслуговування, та не пізніш як за три дні до початку туристичної подорожі повідомити туриста про таку зміну обставин з метою надання йому можливості відмовитися від виконання договору без відшкодування шкоди туроператору (турагенту) або внести зміни до договору, змінивши ціну туристичного обслуговування.
 
54. Якщо споживач відмовиться від виконання договору з підстави, передбаченої частиною п’ятою статті 20 цього Закону, або за будь-яких причин, крім випадків, що настали з вини туриста, туроператор (турагент) відмовиться від виконання договору до початку туристичної подорожі, туроператор зобов’язаний:
 
-41- Тедеєв Е.С.
Частину дев’яту статті 20 вилучити
 
Враховано   Туроператор або турагент вправі відмовитися від виконання договору лише за умови повного відшкодування замовникові збитків, підтверджених у встановленому порядку та заподіяних внаслідок розірвання договору, крім випадку, якщо це відбулося з вини туриста.
 
    -42- Суслов Є.І.
Частину дев’яту статті 20 викласти в наступній редакції: «Туроператор або турагент вправі відмовитися від виконання договору лише за умови повного відшкодування замовникові збитків, підтверджених у встановленому порядку та заподіяних внаслідок розірвання договору, крім випадку, коли це відбулося з вини туриста.»
 
Враховано    
55. 1) надати споживачу на заміну інший еквівалентний або вищої якості туристичний продукт без сплати споживачем будь-яких додаткових доплат; якщо споживачу запропонований на заміну туристичний продукт нижчої якості, відшкодувати різницю в ціні;
 
      
56. 2) повернути всі сплачені споживачем відповідно до договору кошти та надати компенсацію за невиконання договору в розмірі, зазначеному в договорі за домовленістю сторін. Туроператор (турагент) вправі відмовитися від компенсації збитків споживачу за таких умов:
 
      
57. кількість осіб, яким повинні бути надані такі туристичні послуги, менша від необхідної мінімальної кількості осіб, і споживач у строк, передбачений в договорі на туристичне обслуговування, поінформований у письмовій формі про скасування надання такої туристичної послуги;
 
      
58. виникнення обставин непереборної сили, наслідків яких не можна було уникнути. Надлишкове бронювання туристичного продукту не є обставиною непереборної сили.
 
      
59. Споживач вправі відмовитися від виконання договору до початку подорожі за умови відшкодування туроператору (турагенту) фактично понесених ним витрат, пов’язаних із відмовою, за умови їх документального підтвердження. При цьому сума відшкодування за невиконання споживачем договору на туристичне обслуговування повинна бути менш як 50 відсотків вартості туристичного продукту.
 
-43- Тедеєв Е.С.
В частині десятій статті 20 слова «…При цьому сума відшкодування за невиконання споживачем договору на туристичне обслуговування повинна бути менш як 50 відсотків вартості туристичного продукту.» вилучити
Після слова «договору» записати слова «на туристичне обслуговування», після слова «початку» записати слово «туристичної», замість слова «споживач» записати слово «турист»
 
Враховано   Турист вправі відмовитися від виконання договору на туристичне обслуговування до початку туристичної подорожі за умови відшкодування туроператору (турагенту) фактично здійснених ним документально підтверджених витрат, пов’язаних із відмовою.
 
60. Якщо під час виконання договору туроператор (турагент) не в змозі надати значну частину туристичного продукту, щодо якого відповідно до договору на туристичне обслуговування сторони досягли згоди, туроператор (турагент) повинен з метою продовження туристичного обслуговування вжити альтернативних заходів без покладення додаткових витрат на споживача, а у разі потреби відшкодувати споживачеві різницю між запропонованими послугами і тими, які були надані. У разі неможливості здійснення таких заходів або відмови споживача від них туроператор (турагент) повинен надати споживачеві без додаткової оплати еквівалентний транспорт для повернення до місця відправлення або іншого місця, на яке погодився споживач, а також відшкодувати вартість ненаданих туроператором (турагентом) туристичних послуг та надати компенсацію у розмірі, визначеному в договорі за домовленістю сторін.
 
-44- Тедеєв Е.С.
В частині одинадцятій статті 20 слова «турагент» вилучити, після слова «договору» записати слова «на туристичне обслуговування»
В частині одинадцятій статті 20 замість слова «споживач» записати слово «турист»
 
Враховано   Якщо під час виконання договору на туристичне обслуговування туроператор не в змозі надати значну частину туристичного продукту, щодо якого відповідно до договору на туристичне обслуговування сторони досягли згоди, туроператор повинен з метою продовження туристичного обслуговування вжити альтернативних заходів без покладення додаткових витрат на туриста, а в разі потреби відшкодувати йому різницю між запропонованими послугами і тими, які були надані. У разі неможливості здійснення таких заходів або відмови туриста від них туроператор зобов’язаний надати йому без додаткової оплати еквівалентний транспорт для повернення до місця відправлення або іншого місця, на яке погодився турист, а також відшкодувати вартість ненаданих туроператором туристичних послуг і виплатити компенсацію у розмірі, визначеному в договорі за домовленістю сторін.
 
61. Туроператор (турагент) несе перед туристом в повному обсязі відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов договору, крім випадків, коли:
 
-45- Тедеєв Е.С.
В частині дванадцятій статті 20 слова «турагент», «у повному обсязі» вилучити, після слова «договору» записати слова «на туристичне обслуговування»
 
Враховано   Туроператор несе перед туристом відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов договору на туристичне обслуговування, крім випадків, якщо:
 
62. невиконання або неналежне виконання умов договору сталося з вини споживача;
 
-46- Тедеєв Е.С.
В абзаці 1 частини дванадцятої статті 20 після слова «договору» записати слова «на туристичне обслуговування», замість слова «споживача» записати слово «туриста»
 
Враховано   невиконання або неналежне виконання умов договору на туристичне обслуговування сталося з вини туриста;
 
63. невиконання або неналежне виконання умов договору сталося з вини третіх осіб, не пов’язаних з наданням послуг, що зазначені у договорі, та жодна із сторін про їх настання не знала та не могла знати заздалегідь;
 
-47- Суслов Є.І.
В абзаці 2 частини дванадцятої статті 20 після слова «договору» записати слова «на туристичне обслуговування», після слів «зазначених у» записати слово «цьому»
 
Враховано   невиконання або неналежне виконання умов договору на туристичне обслуговування сталося з вини третіх осіб, не пов’язаних з наданням послуг, зазначених у цьому договорі, та жодна із сторін про їх настання не знала і не могла знати заздалегідь;
 
64. невиконання або неналежне виконання умов договору сталося внаслідок настання форс-мажорних обставин або є результатом подій, які туроператор (турагент) та інші суб’єкти туристичної діяльності, які надають туристичні послуги, що включені до туристичного продукту, не могли передбачити.
 
-48- Суслов Є.І.
В абзаці 3 частини дванадцятої статті 20 після слова «договору» записати слова «на туристичне обслуговування»
 
Враховано   невиконання або неналежне виконання умов договору на туристичне обслуговування сталося внаслідок настання форс-мажорних обставин або є результатом подій, які туроператор (турагент) та інші суб’єкти туристичної діяльності, які надають туристичні послуги, включені до туристичного продукту, не могли передбачити.
 
65. Договір на туристичне обслуговування може передбачати компенсацію у разі нанесення шкоди туристу невиконанням або неналежним виконанням туристичних послуг, що включені до туристичного продукту, відповідно до міжнародних конвенцій, що регламентують надання таких послуг.
 
   Договір на туристичне обслуговування може передбачати компенсацію у разі спричинення шкоди туристу невиконанням або неналежним виконанням туристичних послуг, включених до туристичного продукту, відповідно до міжнародних конвенцій, що регламентують надання таких послуг.
 
66. Розрахунки за туристичні послуги між туроператором (турагентом) та туристом проводяться відповідно до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».
 
-49- Тедеєв Е.С.
Частини чотирнадцяту статті 20 вилучити.
 
Враховано      
67. Права і обов’язки, відповідальність сторін та інші умови договору між туроператором і турагентом визначаються відповідно до загальних положень про агентський договір, якщо інше не передбачено договором, укладеним між ними, а також цим Законом.
 
   Права і обов’язки, відповідальність сторін та інші умови договору між туроператором і турагентом визначаються відповідно до загальних положень про агентський договір, якщо інше не передбачено договором, укладеним між ними, а також цим Законом.
 
68. Якість туристичних послуг повинна відповідати умовам договору на туристичне обслуговування, порядок і способи захисту порушених прав туристів визначаються законодавством про захист прав споживачів.
 
-50- Суслов Є.І.
В частині шістнадцятій статті 20 замість слова «законодавством» записати слово «законом»
 
Враховано   Якість туристичних послуг має відповідати умовам договору на туристичне обслуговування, порядок і способи захисту порушених прав туристів визначаються Законом України «Про захист прав споживачів».
 
69. Відповідальність за шкоду, заподіяну життю, здоров’ю та майну туриста, встановлюється відповідно до цивільного законодавства, якщо договором на туристичне обслуговування не передбачена підвищена відповідальність туроператора.».
 
-51- Суслов Є.І.
Частину сімнадцяту статті 20 викласти в наступній редакції:
«Відповідальність за шкоду, заподіяну життю, здоров’ю та майну туриста, встановлюється законом, якщо договором на туристичне обслуговування не передбачена більша відповідальність тур оператора.»
 
Враховано   Відповідальність за шкоду, заподіяну життю, здоров’ю та майну туриста, встановлюється законом, якщо договором на туристичне обслуговування не передбачена більша відповідальність туроператора».
 
    -52- Кармазін Ю.А.
Статтю 20 викласти в наступній редакції:
«Стаття 20. Зміст договору на туристичне обслуговування
1. За договором на туристичне обслуговування одна сторона (туроператор, турагент) зобов’язується надати за замовленням іншої сторони (туриста) комплекс туристичних послуг (туристичний продукт), а турист зобов’язується оплатити його туроператорові (турагенту).
2. До договору на туристичне обслуговування застосовуються загальні положення про надання послуг, якщо інше не передбачено законом.
3. Договір на туристичне обслуговування укладається в письмовій формі відповідно до вимог законодавства.
4. У договорі на туристичне обслуговування зазначаються відомості про:
туроператора (турагента), його місцезнаходження, поштові реквізити, контактний телефон, наявність ліцензії на провадження туристичної діяльності, сертифікатів відповідності та інші відомості відповідно до законодавства про захист прав споживачів;
маршрут та місце подорожі, періоди перебування у місці надання туристичних послуг із зазначенням дат початку та закінчення туристичного обслуговування;
програму туристичних послуг, види екскурсійного обслуговування та інші послуги, що включені до вартості туристичного продукту;
види та тематику екскурсійного обслуговування, порядок здійснення зустрічей і проводів, супроводу туристів;
характеристику транспортних засобів, що здійснюють перевезення, зокрема їх вид і категорію, а також дату, час і місце відправлення та повернення (якщо перевезення входить до складу туристичного продукту);
час та місце проміжних зупинок і транспортних сполучень, а також місце, яке споживач займатиме в певному виді транспортного засобу (каюта або койка на кораблі, спальний вагон або купе в поїзді тощо);
види і способи забезпечення харчування та проживання (готелі та інші об’єкти, призначені для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), їх місце розташування, категорію або ступінь комфортності, що підтверджуються надавачами готельних послуг країни (місця) тимчасового перебування (якщо готельне обслуговування входить до складу туристичного продукту) із посиланням в разі наявності на документ, що підтверджує таку категорію та ступінь комфортності;
страховика, що здійснює страхування ризиків, пов’язаних з наданням послуг з туристичного обслуговування та невиконання зобов’язань перед споживачем;
додаткове страхування витрат, пов’язаних з розірванням договору на туристичне обслуговування за ініціативою споживача, або умови страхування для покриття витрат споживачеві у разі нещасного випадку, хвороби (лікування), втрати майна або репатріації, розмір, порядок і умови страхових відшкодувань;
звичаї місцевого населення, пам’ятки природи, історії, культури та інші об’єкти туристичного показу, що перебувають під особливою охороною, стан навколишнього природного середовища, санітарну та епідеміологічну обстановку;
керівника групи та засоби зв’язку з ним у разі здійснення подорожі за кордон чи перебування за кордоном неповнолітньої особи з метою встановлення законними представниками неповнолітньої особи прямого зв’язку з нею;
медичні застереження стосовно здійснення туристичної поїздки, зокрема протипоказання через певні захворювання, особливості фізичного стану (фізичні недоліки) і вік туристів, а також умови безпеки туристів у країні (місці) тимчасового перебування;
мінімальну кількість туристів у групі у разі потреби та у зв’язку з цим триденний кінцевий строк інформування туриста про те, що туристична поїздка не відбудеться через недобір осіб у групі;
назву, адресу та контактний телефон представництв туроператора (турагента) або організації (організацій), уповноваженої туроператором на прийняття претензій туристів, а також адреси і телефони дипломатичних установ України у країні (місці) тимчасового перебування або місцевих служб, до яких можна звернутися у разі виникнення труднощів під час туристичної поїздки;
інших суб’єктів туристичної діяльності, їх місцезнаходження та реквізити, які надають туристичні послуги, що включені до туристичного продукту;
основні вимоги до оформлення в’їзних/виїзних документів (паспорт, дозвіл (віза) на в’їзд/виїзд з країни тимчасового перебування), у тому числі строк їх оформлення;
ціну туристичного обслуговування, обставини, за яких, за згодою споживача, можлива зміна ціни туристичного обслуговування, та механізм розрахунку нової ціни за умови виникнення таких обставин, форму розрахунку та відмову споживача від виконання договору, якщо туроператор (турагент) відмовляється зменшити ціну туристичного продукту, в разі, якщо туроператор (турагент) не виконав свої зобов’язання по договору;
право туриста замінити себе іншою особою без узгодження з туроператором (турагентом) за умови, що ця особа відповідає вимогам вказаної подорожі;
обов’язок туриста відшкодувати шкоду, завдану туроператору (турагенту), яку вони зазнали в результаті порушень туристом положень укладеного контракту.».
 
Враховано частково    
70. 3. У частині другій статті 21 слова «, у тому числі шляхом видачі ваучера» виключити.
 
-53- Карпук В.Г.
Статтю 21 залишити в редакції діючого Закону України «Про туризм»
 
Враховано      
    -54- Міщенко С.Г.
Пункт 3 виключити
 
Враховано    
    -55- Лук'янов В.В.
Пункт 3 виключити
 
Враховано    
71. 4. Статтю 23 виключити.
 
-56- Карпук В.Г.
Статтю 23 залишити в редакції діючого Закону України «Про туризм»
 
Враховано      
    -57- Міщенко С.Г.
Пункт 4 виключити
 
Враховано    
    -58- Ковалевська Ю.С.
Пункт 4 виключити
 
Враховано    
    -59- Лук'янов В.В.
Пункт 4 виключити
 
Враховано    
    -60- Самойлик К.С.
Статтю 23 залишити в редакції діючого Закону України «Про туризм»
 
Враховано    
    -61- Томенко М.В.
статтю 23 викласти у наступній редакції:
«Стаття 23. Ваучер
Договір на готельне обслуговування може укладатися шляхом видачі ваучера.
Ваучер – документ, виданий туроператором (турагентом), за яким туроператор (турагент) бере на себе зобов’язання сплатити власнику готелю за послуги, які останній має надати клієнту (туристу).
У ваучері мають міститися такі дані:
найменування та місцезнаходження суб’єкту туристичної діяльності, який видав ваучер, номер його ліцензії (дозволу) на відповідний вид діяльності, юридична адреса;
прізвище, ім’я (по батькові) туриста, якому видано ваучер (при груповій поїздці прізвища, імена (по батькові) членів групи;
строки надання та види послуг, їх загальна вартість;
назва, адреса та номер телефону об’єкта розміщення, його тип та категорія, режим харчування;
розмір фінансового забезпечення відповідальності туроператора (турагента) або межі його відповідальності за договором агентування;
інші дані, обумовлені характером угоди, складом групи тощо;
Ваучер є документом суворого обліку
Порядок оформлення ваучера та його використання затверджується центральним органом виконавчої влади в галузі туризму.»
 
Враховано частково    
72. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
73. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
-62- Суслов Є.І.
В пункті 1 Прикінцевих положень після слова «дня» записати слова «наступного за днем»
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
74. 2. Нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

   2.Нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.