Поіменне голосування про проект Постанови про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України п'ятого скликання та обрання голови, першого заступника, заступників голови, секретаря та членів Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації" (№2737) - в цілому
21.12.2006 10:25
За:284 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:161 Всього:445
Рішення прийнято
  • Фракція Партії регіонів у Верховній Раді України
   Кількість депутатів: 186

   За:179 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:6 Відсутні:1

   • Андрос С.О.
    За
   • Антемюк А.Д.
    За
   • Антипенко І.В.
    Не голосувала
   • Аркаллаєв Н.Г.
    За
   • Ахметов Р.Л.
    За
   • Бахтеєва Т.Д.
    За
   • Бевзенко В.Ф.
    За
   • Берташ В.М.
    За
   • Біба В.Т.
    За
   • Білий О.П.
    За
   • Богатирьова Р.В.
    За
   • Богуслаєв В.О.
    За
   • Болдирєв Ю.О.
    За
   • Бондар В.О.
    За
   • Бондаренко В.В.
    За
   • Бондаренко О.А.
    За
   • Бондик В.А.
    За
   • Борт В.П.
    За
   • Бронніков В.К.
    За
   • Бурлаков П.М.
    За
   • Васильєв О.А.
    За
   • Вернидубов І.В.
    За
   • Вечерко В.М.
    За
   • Вілкул О.Ю.
    За
   • Воропаєв Ю.М.
    За
   • Галуненко О.В.
    За
   • Герман Г.М.
    За
   • Гєллєр Є.Б.
    За
   • Горбаль В.М.
    За
   • Горбатюк А.О.
    За
   • Грицак В.М.
    За
   • Гуменюк І.М.
    За
   • Гусаров С.М.
    За
   • Дарда О.П.
    За
   • Дейч Б.Д.
    За
   • Демидко В.М.
    За
   • Демчишен В.В.
    За
   • Демянко М.І.
    За
   • Джига М.В.
    За
   • Євтухов В.І.
    За
   • Єгоренко Т.В.
    За
   • Єфремов О.С.
    За
   • Журавко О.В.
    За
   • Забарський В.В.
    За
   • Заблоцький В.П.
    За
   • Засуха Т.В.
    За
   • Зац О.В.
    За
   • Зварич І.Т.
    За
   • Звягільський Ю.Л.
    За
   • Злочевський М.В.
    Не голосував
   • Зубанов В.О.
    За
   • Іванов В.М.
    За
   • Ілляшов Г.О.
    За
   • Ісаєв Л.О.
    За
   • Калашніков О.І.
    За
   • Калетнік Г.М.
    За
   • Кальніченко І.В.
    За
   • Кальцев С.Ф.
    За
   • Калюжний В.А.
    За
   • Каракай Ю.В.
    За
   • Карпачова Н.І.
    За
   • Кий С.В.
    За
   • Кириченко Л.Ф.
    За
   • Кисельов В.О.
    За
   • Ківалов С.В.
    За
   • Климець П.А.
    За
   • Клімов Л.М.
    За
   • Клюєв С.П.
    За
   • Ковалевська Ю.С.
    За
   • Ковальова Ю.В.
    За
   • Кожара Л.О.
    За
   • Козаков І.В.
    Не голосував
   • Козуб О.А.
    За
   • Колесніков Б.В.
    За
   • Колесніченко В.В.
    За
   • Колоцей Ю.О.
    За
   • Комар М.С.
    За
   • Кондратьєва Т.В.
    За
   • Корж П.П.
    За
   • Коржев А.Л.
    За
   • Корсаков О.Я.
    За
   • Кравцов О.О.
    За
   • Круглов М.П.
    За
   • Кукоба А.Т.
    За
   • Кушнарьов Є.П.
    За
   • Ландик В.І.
    За
   • Ландік В.І.
    За
   • Лапін Є.В.
    За
   • Ларін С.М.
    За
   • Ледида О.О.
    За
   • Лелюк О.В.
    За
   • Лещинський О.М.
    Не голосував
   • Лєщинський О.О.
    Не голосував
   • Лисов І.В.
    За
   • Литвинов Л.Ф.
    За
   • Личук В.І.
    За
   • Лісін М.П.
    За
   • Літвінов В.Г.
    За
   • Лукаш О.Л.
    За
   • Лук’янов В.В.
    За
   • Майборода С.Ф.
    За
   • Макеєнко В.В.
    За
   • Малишев В.С.
    За
   • Мальцев В.О.
    За
   • Маньковський Г.В.
    За
   • Матвійчук Е.Л.
    За
   • Матюха В.В.
    За
   • Мельник П.В.
    За
   • Мельник С.А.
    За
   • Мироненко М.І.
    За
   • Мірошниченко Ю.Р.
    За
   • Мітрошкін І.О.
    За
   • Момот С.В.
    За
   • Муц О.П.
    За
   • Наконечний В.Л.
    За
   • Нетецька О.А.
    За
   • Орлов А.В.
    За
   • Павленко Е.І.
    За
   • Панасовський О.Г.
    За
   • Пачесюк С.Н.
    За
   • Пеклушенко О.М.
    За
   • Петрик П.П.
    За
   • Петров Б.Ф.
    За
   • Петросов В.А.
    За
   • Пєхота В.Ю.
    За
   • Писарчук П.І.
    За
   • Пінчук А.П.
    За
   • Піскун С.М.
    За
   • Плотніков О.В.
    За
   • Попеску І.В.
    За
   • Потапов В.І.
    За
   • Прасолов І.М.
    За
   • Пригодський А.В.
    За
   • Присяжнюк М.В.
    За
   • Притика Д.М.
    За
   • Прокопенко В.Є.
    За
   • Пшонка А.В.
    За
   • Радзієвський О.В.
    За
   • Разгоняєв М.В.
    За
   • Рижук С.М.
    За
   • Римарук О.І.
    Не голосував
   • Романюк М.П.
    За
   • Руднік А.А.
    За
   • Савчук О.В.
    За
   • Саламатін Д.А.
    За
   • Самойленко Ю.П.
    За
   • Самофалов Г.Г.
    За
   • Сандлер Д.М.
    За
   • Сафіуллін Р.С.
    За
   • Святаш Д.В.
    За
   • Селіваров А.Б.
    За
   • Синиця А.М.
    За
   • Сівкович В.Л.
    За
   • Скубашевський С.В.
    За
   • Скудар Г.М.
    За
   • Слаута В.А.
    За
   • Слободянюк В.Й.
    За
   • Смітюх Г.Є.
    За
   • Сокіл А.О.
    За
   • Стоян О.М.
    За
   • Сулковський П.Г.
    За
   • Сухий Я.М.
    За
   • Табачнік Я.П.
    За
   • Тедеєв Е.С.
    За
   • Тихонов В.М.
    За
   • Турманов В.І.
    За
   • Фалько В.І.
    За
   • Фесенко Л.І.
    За
   • Хара В.Г.
    За
   • Хомутиннік В.Ю.
    За
   • Цапюк С.К.
    За
   • Царьов О.А.
    За
   • Цюрко П.І.
    За
   • Черноморов О.М.
    За
   • Чертков Ю.Д.
    За
   • Чечетов М.В.
    За
   • Чмир Ю.П.
    За
   • Чорновіл Т.В.
    За
   • Шенцев Д.О.
    За
   • Шкіря І.М.
    За
   • Щербань А.В.
    За
   • Ядуха В.С.
    За
   • Якименко М.Є.
    За
   • Янковський М.А.
    За
   • Янукович В.В.
    За
   • Ярощук В.І.
    Відсутній
  • Фракція Блок Юлії Тимошенко (політичних партій Всеукраїнське об’єднання Батьківщина, Українська соціал-демократична партія)
   Кількість депутатів: 125

   За:4 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:120 Відсутні:1

   • Абдуллін О.Р.
    Не голосував
   • Антіпов О.М.
    Не голосував
   • Баграєв М.Г.
    Не голосував
   • Білорус О.Г.
    Не голосував
   • Бірюк Л.В.
    Не голосував
   • Боднар О.Б.
    Не голосувала
   • Бондаренко О.Ф.
    Не голосувала
   • Буджерак О.О.
    Не голосував
   • Буряк О.В.
    Не голосував
   • Буряк С.В.
    Не голосував
   • Васадзе Т.Ш.
    Не голосував
   • Веревський А.М.
    Не голосував
   • Вершиніна І.С.
    За
   • Видрін Д.Г.
    Не голосував
   • Вітенко О.А.
    Не голосувала
   • Волинець М.Я.
    Не голосував
   • Воротнюк І.Б.
    Не голосував
   • Гасюк П.П.
    Не голосував
   • Гладій М.В.
    Не голосував
   • Глусь С.К.
    Не голосував
   • Гнаткевич Ю.В.
    Не голосував
   • Губський Б.В.
    Не голосував
   • Данілов О.М.
    Не голосував
   • Денісова Л.Л.
    Не голосувала
   • Деревляний В.Т.
    Не голосував
   • Дончак В.А.
    Не голосував
   • Єдін О.Й.
    За
   • Єресько І.Г.
    Не голосував
   • Жеваго К.В.
    Не голосував
   • Жиденко І.Г.
    Не голосував
   • Забзалюк Р.О.
    Не голосував
   • Замковенко М.І.
    Не голосував
   • Зімін Є.І.
    Не голосував
   • Зозуля Р.П.
    Не голосував
   • Зубов В.С.
    Не голосував
   • Кальченко В.М.
    Не голосував
   • Камчатний В.Г.
    Не голосував
   • Кеменяш О.М.
    Не голосував
   • Кириленко І.Г.
    Не голосував
   • Кирильчук Є.І.
    Не голосував
   • Ковзель М.О.
    Не голосував
   • Ковтуненко О.В.
    Не голосував
   • Кожем’якін А.А.
    Не голосував
   • Константинов Є.С.
    Не голосував
   • Корж В.Т.
    Не голосував
   • Корнійчук Є.В.
    Не голосував
   • Королевська Н.Ю.
    Не голосувала
   • Костенко П.І.
    Не голосував
   • Кравчук П.К.
    Не голосував
   • Крук Ю.Б.
    Не голосував
   • Крючков Д.В.
    Відсутній
   • Кузьменко П.П.
    Не голосував
   • Куренной В.К.
    Не голосував
   • Курило В.С.
    Не голосував
   • Куровський І.І.
    Не голосував
   • Курпіль С.В.
    Не голосував
   • Лабунська А.В.
    Не голосувала
   • Лебедєв П.В.
    Не голосував
   • Левцун В.І.
    Не голосував
   • Логвиненко О.С.
    Не голосував
   • Лукашук О.Г.
    Не голосував
   • Лук’яненко Л.Г.
    Не голосував
   • Лук’янчук Р.В.
    Не голосував
   • Луцький М.Г.
    За
   • Ляшко О.В.
    Не голосував
   • Макієнко В.П.
    Не голосував
   • Міщенко С.Г.
    Не голосував
   • Мостіпан У.М.
    Не голосувала
   • Надоша О.В.
    Не голосував
   • Немиря Г.М.
    Не голосував
   • Одарченко Ю.В.
    Не голосував
   • Олійник В.М.
    Не голосував
   • Олійник С.В.
    Не голосував
   • Омельченко Г.О.
    Не голосував
   • Осика С.Г.
    Не голосував
   • Пашинський С.В.
    Не голосував
   • Петренко В.М.
    Не голосував
   • Петрук М.М.
    Не голосував
   • Пєрєдєрій В.Г.
    Не голосував
   • Писаренко В.В.
    Не голосував
   • Поліщук С.В.
    Не голосував
   • Полохало В.І.
    Не голосував
   • Портнов А.В.
    Не голосував
   • Потімков С.Ю.
    Не голосував
   • Радковський О.В.
    Не голосував
   • Радовець А.А.
    Не голосував
   • Рибаков І.О.
    Не голосував
   • Рябека О.Г.
    Не голосував
   • Сас С.В.
    Не голосував
   • Семинога А.І.
    Не голосував
   • Сенченко А.В.
    Не голосував
   • Сербін Ю.С.
    Не голосував
   • Сивульський М.І.
    Не голосував
   • Сігал Є.Я.
    Не голосував
   • Сідельник І.І.
    Не голосував
   • Сінченко С.Г.
    Не голосував
   • Скибінецький О.М.
    Не голосував
   • Скубенко В.П.
    Не голосував
   • Стасів Л.В.
    Не голосувала
   • Суслов Є.І.
    Не голосував
   • Сушкевич В.М.
    Не голосував
   • Таран В.В.
    Не голосував
   • Терьохін С.А.
    Не голосував
   • Тимошенко Ю.В.
    Не голосувала
   • Ткаченко В.В.
    Не голосував
   • Томенко М.В.
    Не голосував
   • Триндюк Ю.Г.
    Не голосував
   • Турчинов О.В.
    Не голосував
   • Федорчук Я.П.
    Не голосував
   • Фельдман О.Б.
    Не голосував
   • Хмельницький В.І.
    За
   • Чепинога В.М.
    Не голосував
   • Чичков В.М.
    Не голосував
   • Чудновський В.О.
    Не голосував
   • Шаго Є.П.
    Не голосував
   • Шаманов В.В.
    Не голосував
   • Швець В.Д.
    Не голосував
   • Шевченко А.В.
    Не голосував
   • Шевчук С.В.
    Не голосував
   • Шепелев О.О.
    Не голосував
   • Шишкіна З.Л.
    Не голосувала
   • Шкіль А.В.
    Не голосував
   • Шлемко Д.В.
    Не голосував
   • Шустік О.Ю.
    Не голосувала
   • Яворівський В.О.
    Не голосував
  • Фракція Блоку Наша Україна: політична партія Народний Союз Наша Україна, Народний Рух України, Партія промисловців і підприємців України, Конгрес Українських Націоналістів, УРП Собор, Партія Християнсько-демократичний Союз
   Кількість депутатів: 81

   За:75 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:4 Відсутні:2

   • Аржевітін С.М.
    За
   • Артеменко Ю.А.
    За
   • Безсмертний Р.П.
    За
   • Беспалий Б.Я.
    За
   • Бичков С.А.
    За
   • Білозір О.В.
    За
   • Богашева Н.В.
    За
   • Бондар О.М.
    За
   • Борисов В.Д.
    За
   • Волков О.А.
    За
   • В’язівський В.М.
    За
   • Герасим’юк О.В.
    Не голосувала
   • Гірник Є.О.
    За
   • Гнатенко Л.М.
    За
   • Головатий С.П.
    За
   • Горошкевич О.С.
    За
   • Григорович Л.С.
    За
   • Гуменюк О.І.
    За
   • Гуреєв В.М.
    За
   • Давимука С.А.
    За
   • Джемілєв М. .
    За
   • Довгий С.О.
    За
   • Довгий Т.О.
    За
   • Єхануров Ю.І.
    За
   • Жванія Д.В.
    За
   • Жебрівський П.І.
    За
   • Заплатинський В.М.
    За
   • Зейналов Е.Д.
    За
   • Івченко О.Г.
    За
   • Карпук В.Г.
    За
   • Катеринчук М.Д.
    За
   • Келестин В.В.
    За
   • Кендзьор Я.М.
    За
   • Кириленко В.А.
    За
   • Кінах А.К.
    За
   • Ключковський Ю.Б.
    За
   • Князевич Р.П.
    Не голосував
   • Коваль В.С.
    За
   • Козаченко О.О.
    За
   • Король В.М.
    За
   • Кріль І.І.
    За
   • Круць М.Ф.
    За
   • Куйбіда В.С.
    За
   • Кульчинський М.Г.
    За
   • Кучеренко О.Ю.
    За
   • Лановий В.Т.
    Не голосував
   • Левченко К.Б.
    За
   • Лещенко В.М.
    За
   • Лижичко Р.С.
    За
   • Лопушанський А.Я.
    За
   • Ляпіна К.М.
    За
   • Майко В.І.
    За
   • Мартиненко М.В.
    За
   • Марущенко В.С.
    За
   • Матвієнко А.С.
    За
   • Мойсик В.Р.
    За
   • Одайник М.М.
    За
   • Омельченко О.О.
    За
   • Оніщук М.В.
    За
   • Поживанов М.О.
    За
   • Полянчич М.М.
    За
   • Поляченко В.А.
    За
   • Порошенко П.О.
    За
   • Прокопович Н.В.
    Відсутня
   • Ружицький А.М.
    За
   • Сокирко М.В.
    За
   • Сташевський С.Т.
    За
   • Стретович В.М.
    Не голосував
   • Танюк Л.С.
    За
   • Тополов В.С.
    Відсутній
   • Третьяков О.Ю.
    За
   • Удовенко Г.Й.
    За
   • Федун О.Л.
    За
   • Чорноволенко О.В.
    За
   • Чубаров Р.А.
    За
   • Шкляр В.Б.
    За
   • Шкрібляк А.В.
    За
   • Шкутяк З.В.
    За
   • Шпиг Ф.І.
    За
   • Ющенко П.А.
    За
   • Яковина М.М.
    За
  • Фракція Соціалістичної партії України у Верховній Раді України
   Кількість депутатів: 31

   За:24 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:7 Відсутні:0

   • Баранівський О.П.
    За
   • Богачук В.С.
    За
   • Бойко В.С.
    За
   • Бокий І.С.
    За
   • Бондарчук І.М.
    За
   • Бугаєць А.О.
    За
   • Бульба С.С.
    За
   • Волга В.О.
    За
   • Гончаров М.О.
    Не голосував
   • Данілін М.О.
    За
   • Зубко Ю.Г.
    Не голосував
   • Кузьменко С.Л.
    За
   • Кунченко О.П.
    За
   • Малиновський О.П.
    За
   • Матвієнков С.А.
    За
   • Мельничук М.В.
    За
   • Мендусь Я.П.
    За
   • Мордовець Л.М.
    За
   • Мороз О.О.
    Не голосував
   • Поляков В.Л.
    За
   • Савосін Г.А.
    Не голосував
   • Садовий М.І.
    За
   • Сільченко В.А.
    За
   • Сподаренко І.В.
    За
   • Тарасов В.В.
    За
   • Урбанський І.А.
    За
   • Філіндаш Є.В.
    Не голосував
   • Червонописький С.В.
    Не голосував
   • Чмирь С.М.
    За
   • Чукмасов С.О.
    Не голосував
   • Шибко В.Я.
    За
  • Фракція Комуністичної партії України у Верховній Раді України
   Кількість депутатів: 21

   За:0 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:20 Відсутні:1

   • Александровська А.О.
    Не голосувала
   • Алексєєв І.В.
    Не голосував
   • Бабурін О.В.
    Не голосував
   • Борщевський В.В.
    Не голосував
   • Герасимов І.О.
    Не голосував
   • Голуб О.В.
    Не голосував
   • Грач Л.І.
    Не голосував
   • Заклунна-Мироненко В.Г.
    Не голосувала
   • Кілінкаров С.П.
    Не голосував
   • Кравченко М.В.
    Не голосував
   • Мармазов Є.В.
    Відсутній
   • Мартинюк А.І.
    Не голосував
   • Матвєєв В.Г.
    Не голосував
   • Наливайко А.М.
    Не голосував
   • Оплачко В.М.
    Не голосував
   • Парубок О.Н.
    Не голосував
   • Пономаренко Г.Г.
    Не голосував
   • Самойлик К.С.
    Не голосувала
   • Симоненко П.М.
    Не голосував
   • Ткаченко О.М.
    Не голосував
   • Цибенко П.С.
    Не голосував
  • Позафракційні
   Кількість депутатів: 6

   За:2 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:4 Відсутні:0

   • Борзих О.І.
    Не голосував
   • Вінський Й.В.
    Не голосував
   • Гармаш Г.Ф.
    За
   • Зубець М.В.
    Не голосував
   • Зубик В.В.
    За
   • Толстенко В.Л.
    Не голосував