Додаток № 2
до проекту Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2005 рік"
Зміни до додатка № 2
до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік"
"Фінансування Державного бюджету України на 2005 рік"
тис. грн.
Код Найменування Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
  Загальне фінансування 8 280 436,0 8 138 281,1 142 154,9
500000 Надходження від приватизації державного майна 8 212 409,7 8 138 281,1 74 128,6
501000 Надходження від приватизації державного майна (крім об'єктів, для яких передбачено окремий розподіл коштів відповідно до Державної програми приватизації на 2000 - 2002 роки) та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитування підприємств 8 188 278,7 8 138 281,1 49 997,6