Додаток № 3
до проекту Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2005 рік"
Зміни до додатка № 3
до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік"
"Розподіл видатків Державного бюджету України на 2005 рік"
(тис. грн.)
Код
програмної класифікації видатків та кредитування
державного
бюджету
Код
функціональної класифікації
видатків та кредитування державного бюджету
Найменування згідно з програмною
класифікацією видатків та кредитування
державного бюджету
Загальний фонд Спеціальний фонд  
  з них:     з них:   Разом:
Всього видатки
споживання
оплата
праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
Всього видатки
споживання
оплата
праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
 
5120000   Державний комітет України з
державного матеріального резерву
1 155 389,0 128 929,0 11 192,0 2 470,8 1 026 460,0 697 350,0 149 678,0 3 750,0 2 530,0 547 672,0 1 852 739,0
5121000   Апарат Державного комітету з державного матеріального резерву 1 155 389,0 128 929,0 11 192,0 2 470,8 1 026 460,0 697 350,0 149 678,0 3 750,0 2 530,0 547 672,0 1 852 739,0
5121010 0220 Керівництво та управління у сфері
державного матеріального резерву
4 759,3 4 699,3 2 532,0 135,3 60,0       4 759,3
5121020 0220 Обслуговування державного матеріального резерву організаціями Державного комітету України з державного матеріального резерву 23 529,7 14 229,7 8 660,0 2 335,5 9 300,0 29 250,0 23 678,0 3 750,0 2 530,0 5 572,0 52 779,7
5121030 0220 Відшкодування підприємствам, установам та організаціям витрат, пов'язаних з обслуговуванням цінностей матеріального резерву 110 000,0 110 000,0     51 400,0 51 400,0   161 400,0
    в тому числі на переміщення цінностей матеріального резерву         5 000,0 5 000,0   5 000,0
5121040 0220 Накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву 1 017 100,0       1 017 100,0 616 700,0 74 600,0     542 100,0 1 633 800,0