Додаток №3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" - Розподіл видатків Державного бюджету України на 2005 рік (тис.грн.)
Чинна редакція Запропоновані зміни Редакція з урахуванням змін
Код програмної класифікації Найменування згідно з програмною класифікацією Загальний фонд  Разом   Код програмної класифікації Найменування згідно з програмною класифікацією Загальний фонд  Разом
всього всього
  Всього: 88 501 452,1 114 080 879,8 +15000,0   Всього: 88 536 452,1 114 115 879,8
3408050 "Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла" 10 000,0 10 000,0 +15000,0 3408050 "Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла" 25 000,0 25 000,0
        +20000,0 3408060 Субсидія на покриття витрат по першому внеску для молодих сімей та одиноких молодих громадян, які отримали кредити в комерційних банках на будівництво (реконструкцію) житла 20 000,0 20 000,0