Додаток №4 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" - Повернення кредитів до Державного бюджету України та розподіл надання кредитів з Державного бюджету України в  2005 році (тис.грн.)
Чинна редакція Запропоновані зміни Редакція з урахуванням змін
Код програмної класифікації Найменування згідно з програмною класифікацією Загальний фонд  Разом   Код програмної класифікації Найменування згідно з програмною класифікацією Загальний фонд  Разом
всього всього
  Всього: 290 149,4 1 611 104,7 +100000,0   Всього: 390 149,4 1 711 104,7
3408020 "Надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла" 114 500,0 114 500,0 +100000,0 3408020 "Надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла" 214 500,0 214 500,0