Висновок комітету до пропозицій Президента 27.01.2016

Скорочений текст: Рекомендувати Верховній Раді України розглянути Пропозиції Президента до Закону України "Про реструктуризацію зобов'язань за кредитами в іноземній валюті" та визначитись щодо їх підтримки шляхом голосування.

Формалізований текст: Визначитися щодо законопроекту шляхом голосування