Висновок Головного науково-експертного управління 01.02.2016

Скорочений текст: Головне управління звертає увагу на те, що, оскільки поданий законопроект системно пов’язаний із законопроектом «Про спеціальні режими інвестиційної та інноваційної діяльності із застосуванням принципу субсидіарності в Україні» (реєстр. № 3544 від 27.11.2015р.) і є похідним від нього, рішення щодо внесеного законопроекту доцільно приймати за результатами розгляду законопроекту реєстр. № 3544.

Формалізований текст: Не зазначено