Висновок комітету 18.05.2016

Скорочений текст: внести на розгляд Верховної Ради України та рекомендувати прийняти його за основу та в цілому як Закон доповнивши після слів «юридичних осіб» словами «громадських формувань» з відповідним техніко-юридичним опрацюванням.

Формалізований текст: Прийняти за основу і в цілому