Висновок комітету до другого читання 19.10.2016

Скорочений текст: рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності вищих навчальних закладів (наукових установ), які були переміщені з тимчасово окупованої території та з населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження» (реєстр. № 4718 від 24.05.2016 р.) за результатами розгляду в другому читанні прийняти в цілому як Закон.

Формалізований текст: Прийняти в другому читанні та в цілому