Висновок комітету 22.05.2019

Скорочений текст: За результатами розгляду законопроекту Комітетом не досягнуто згоди. У зв’язку з цим та з огляду на частину четверту статті 111 Регламенту Верховної Ради України зазначене питання вноситься на розгляд Верховної Ради України.

Формалізований текст: Визначитися щодо законопроекту шляхом голосування