Висновок комітету 04.12.2019

Скорочений текст: протокол № 17 рекомендувати Верховні Раді України законопроект прийняти за основу та в цілому з урахуванням пропозиції Комітету щодо заміни в абзаці дев’ятому розділу І законопроекту цифр “2022” цифрами “2025”

Формалізований текст: Прийняти за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету