Висновок Комітету з питань бюджету 04.12.2019

Скорочений текст: За наслідками розгляду законопроекту Комітет з питань бюджету ухвалив таке рішення: 1) законопроект матиме вплив на показники бюджету (призведе до збільшення доходів державного бюджету від плати за ліцензії на здійснення діяльності у сфері організації і проведення азартних ігор /при цьому у 2020 році – має забезпечити виконання планових показників відповідних доходів спеціального фонду/, може призвести до збільшення доходів державного бюджету від штрафів і конфіскації майна та/або збільшення видатків державного бюджету на утримання засуджених залежно від видів порушень та покарань, а також може потребувати додаткових видатків державного бюджету на створення і функціонування Уповноваження органу та створення і адміністрування системи онлайн моніторингу залежно від практики застосування даної законодавчої ініціативи). У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно із законодавством; 2) рекомендувати Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики при доопрацюванні законопроекту: статтю 14 /щодо створення Фонду підтримки медицини, спорту та культури/ виключити, оскільки порушені у ній питання є предметом регулювання виключно бюджетного законодавства /для приведення у відповідність до вимог статті 95 Конституції України та Бюджетного кодексу України (зокрема, статей 4, 13 та 23)/; у підпункті 1 пункту 5 розділу ХІІ слова і цифри «Бюджетного кодексу України та Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік” стосовно джерел формування та напрямів використання коштів Фонду підтримки медицини, спорту та культури і пропозиції щодо внесення змін до інших законів» замінити словами «законодавчих актів» /для узгодження правових норм у зв’язку з пропозицією виключити статтю 14 законопроекту/.

Формалізований текст: Впливає на показники бюджету, потребує узгодження з бюджетним законодавством