Висновок Комітету з питань бюджету 15.01.2020

Скорочений текст: Законопроект матиме вплив на показники бюджету (може призвести до зменшення надходжень загального фонду державного бюджету щодо надходжень від приватизації державного майна та частини чистого прибутку державних підприємств і дивідендів, нарахованих на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність). У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2020 року він має вводитися в дію не раніше 1 січня 2021 року, а після 15 липня 2020 року – не раніше 1 січня 2022 року (або 1 січня наступного за цим року залежно від часу прийняття закону).

Формалізований текст: Впливає на показники бюджету