Висновок Комітету з питань бюджету 04.03.2020

Скорочений текст: За наслідками розгляду Комітет прийняв рішення, що законопроект матиме вплив на показники бюджету (призведе до зменшення доходів державного бюджету від податку на додану вартість, водночас може у середньостроковій перспективі опосередковано призвести до збільшення доходів бюджету щодо платежів суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана з українською авіаційною галуззю, залежно від практики застосування даної законодавчої ініціативи).

Формалізований текст: Впливає на показники бюджету