Висновок Комітету з питань бюджету 18.03.2020

Скорочений текст: За наслідками розгляду Комітет прийняв рішення, що законопроект матиме опосередкований вплив на показники бюджету (може потребувати додаткових видатків державного бюджету на створення і ведення електронної системи контролю за обігом тютюнових виробів залежно від вжиття податковими органами заходів щодо економного і ефективного використання бюджетних коштів, передбачених на функціонування цих органів, а також може призвести до зміни показників доходів бюджетів залежно від практики застосування даної законодавчої ініціативи та до збільшення доходів бюджету від штрафів у разі виявлення відповідних порушень законодавства).

Формалізований текст: Впливає на показники бюджету