Висновок Комітету з питань бюджету 01.07.2020

Скорочений текст: законопроект матиме вплив на показники бюджету (призведе до зменшення доходів державного бюджету від податку на додану вартість у середньостроковій перспективі, а також може потребувати додаткових видатків державного бюджету на функціонування відповідних контролюючих органів залежно від вжиття заходів щодо економного і ефективного використання бюджетних коштів, передбачених на функціонування цих органів)

Формалізований текст: Впливає на показники бюджету