Висновок Комітету з питань бюджету 18.11.2020

Скорочений текст: законопроект матиме опосередкований вплив на показники бюджету (може призвести у наступних бюджетних періодах до зміни показників надходжень державного бюджету від приватизації державного майна та від частини чистого прибутку державних підприємств та дивідендів, нарахованих на державну частку майна господарських товариств, залежно від практики застосування даної законодавчої ініціативи). У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно із законодавством.

Формалізований текст: Впливає на показники бюджету