Висновок Комітету з питань бюджету 18.11.2020

Скорочений текст: За наслідками розгляду Комітет прийняв рішення: 1) законопроект матиме вплив на показники бюджету (призведе до зменшення доходів державного бюджету від податку на додану вартість, доходів державного і місцевих бюджетів від податку на прибуток підприємств та потребуватиме додаткових видатків державного бюджету для компенсації втрат доходів місцевих бюджетів, а також потребуватиме додаткових витрат державного бюджету для здійснення компенсації учасникам індустріальних парків інвестицій, відсоткових платежів і ставок за кредитами, витрат на підключення і приєднання до електромереж та на функціонування уповноваженої державної установи); 2) рекомендувати Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики при доопрацюванні законопроекту привести його окремі положення щодо надання відповідних компенсацій з державного бюджету у відповідність до вимог статті 95 Конституції України і Бюджетного кодексу України (зокрема, статтей 4 і 23).

Формалізований текст: Впливає на показники бюджету, потребує узгодження з бюджетним законодавством