Висновок Комітету з питань бюджету 16.12.2020

Скорочений текст: проект Закону України за реєстр. № 4297 від 30.10.2020 р., не має впливу на показники бюджету (реалізацію положень законопроекту належить здійснювати за рахунок та в межах видатків державного бюджету, що передбачаються на забезпечення діяльності органів судової влади). У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно із законодавством.

Формалізований текст: Не впливає на показники бюджету