Висновок Комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом 09.12.2020

Скорочений текст: Виходячи з вищезазначеного, можна дійти до висновку, що за своєю метою законопроєкт спрямований на виконання Директиви № 97/67/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 15 грудня 1997 року про спільні правила розвитку внутрішнього ринку поштових послуг Співтовариства та вдосконалення якості послуг із змінами, внесеними директивами №2002/39/ЄС та № 2008/6/ЄС, проте окремі положення законопроєкту не відповідають міжнародно-правовим зобов’язанням України в сфері європейської інтеграції та потребують доопрацювання з урахуванням висновку Антимонопольного комітету України щодо впливу його положень на конкурентне середовище

Формалізований текст: Інше