Висновок Комітету з питань бюджету 27.01.2021

Скорочений текст: законопроект матиме вплив на показники бюджету (призведе до зменшення доходів бюджетів від плати за ліцензії та зменшення доходів загального фонду бюджетів місцевого самоврядування від туристичного збору, потребуватиме додаткових видатків державного і місцевих бюджетів на реалізацію відповідних положень законопроекту, зокрема, на створення, функціонування, адміністрування Єдиного туристичного реєстру, фінансове забезпечення розвитку туризму, а також може призвести до збільшення доходів бюджетів від адміністративно-господарських штрафів у разі виявлення відповідних порушень законодавства)

Формалізований текст: Впливає на показники бюджету, потребує узгодження з бюджетним законодавством