Висновок Комітету з питань бюджету 27.01.2021

Скорочений текст: проект Закону України за реєстр. № 0082 від 27.11.2020 р., не матиме впливу на показники бюджету (з урахуванням положень законопроекту заходи з охорони державного кордону України здійснюватимуть в межах відповідних видатків державного бюджету).

Формалізований текст: Не впливає на показники бюджету