Висновок Комітету з питань бюджету 17.03.2021

Скорочений текст: проект Закону України за реєстр. № 5067 від 15.02.2021 р., не має впливу на показники бюджету (реалізацію положень законопроекту належить здійснювати за рахунок та в межах видатків державного бюджету, передбачених на здійснення правосуддя Верховним Судом). У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно із законодавством.

Формалізований текст: Не впливає на показники бюджету