Висновок Комітету з питань бюджету 14.07.2021

Скорочений текст: проект Закону України за реєстр. № 5369 від 13.04.2021 р., має вплив на показники бюджетів (реалізацію положень законопроекту належить здійснювати за рахунок та в межах видатків державного бюджету, передбачених на забезпечення діяльності органів і установ системи правосуддя). У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності у термін, визначений автором законопроекту.

Формалізований текст: Впливає на показники бюджету